herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Mapa biuletynu

Miasto i Gmina Myślibórz
|___Dane teleadresowe
Ochrona danych osobowych
|___Informacja o ochronie danych osobowych
Organa
|___Burmistrz
|___Zastępca Burmistrza
|___Rada Miejska (do 09.2018 r.)
      |___Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej 2014 - 2018
      |___Odpowiedzi na interpelacje udzielone na piśmie (2014-2018)
            |___2018 r.
            |___2017 r.
            |___2016 r.
            |___2015 r.
      |___PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 2014 - 2018
      |___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014 - 2018
      |___Sesje Rady Miejskiej 2014 - 2018
      |___Odpowiedzi na interpelacje udzielone na piśmie
            |___2014 r.
            |___2013 r.
      |___Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej 2010 - 2014
      |___PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 2010-2014
      |___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2010 - 2014
      |___Sesje Rady Miejskiej 2010 - 2014
      |___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2006 - 2010
      |___PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 2006-2010
      |___Sesje Rady Miejskiej 2006-2010
      |___PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 2002-2006
            |___ROK 2006
            |___ROK 2005
      |___Sesje Rady Miejskiej 2002-2006
            |___Sesja LIII
            |___Sesja LI
            |___SESJA XLVII
            |___Sesja XXXVI
            |___SESJA XXVII
|___Komisje Stałe Rady Miejskiej (do 09.2018 r.)
      |___Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej 2014 - 2018
      |___Plan pracy - kadencja 2014 - 2018
      |___Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2014 - 2018
            |___Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
            |___Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
            |___Komisja Budżetu i Finansów
            |___Komisja Rewizyjna
      |___Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 2014 -2018
      |___Komisje Stałe Rady Miejskiej 2014 - 2018
      |___Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2010 - 2014
            |___Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
            |___Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (do 04.07.2013 r. pn. Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych)
            |___Komisja Budżetu i Finansów
            |___Komisja Rewizyjna
      |___Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej 2010 - 2014
      |___Plan pracy - kadencja 2010 - 2014
      |___Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 2010 -2014
      |___Komisje Stałe Rady Miejskiej 2010 - 2014
      |___Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 2006 -2010
      |___Plan pracy - kadencja 2006 - 2010
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
            |___Rok 2007
      |___Komisje Stałe Rady Miejskiej 2006 - 2010
      |___Plan pracy - kadencja 2002 - 2006
            |___ROK 2006
|___Sołectwa w Gminie Myślibórz
|___Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Myśliborzu
      |___Wydziały
      |___Jednostki organizacyjne
      |___Referaty
      |___Samodzielne stanowiska pracy
|___Sprawozdania Burmistrza
|___Młodzieżowa Rada Miejska
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Rok 2018 - początek kadencji 2018 - 2023
            |___Rada Miejska
      |___Rok 2018 - koniec kadencji 2010 - 2014
            |___Rada Miejska
      |___Rok 2018
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu Burmistrza
      |___Rok 2017
            |___Rada Miejska
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu Burmistrza
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Spółki gminne
      |___Rok 2016
            |___Rada Miejska
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu Burmistrza
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Spółki gminne
      |___Rok 2015
            |___Rada Miejska
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu Burmistrza
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Spółki gminne
      |___Rok 2014
            |___Radni
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Spółki gminne
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
      |___Rok 2015 - początek kadencji 2014 - 2018
      |___Rok 2014 - początek kadencji 2014 - 2018
            |___Radni
      |___Rok 2014 - koniec kadencji 2010 - 2014
            |___Radni
      |___Rok 2013
            |___Radni
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
            |___Spółki gminne
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
      |___Rok 2012
            |___Radni
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
            |___Spółki gminne
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
      |___Rok 2011
            |___Radni
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Spółki gminne
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___ Dyrektorzy gimnazjów
      |___Rok 2010
            |___Radni
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Spółki gminne
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
      |___Rok 2010 - początek kadencji 2010 - 2014
            |___Radni
      |___Rok 2010 - koniec kadencji 2006 - 2010
            |___Radni
      |___Rok 2009
            |___Radni
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Spółki gminne
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
      |___Rok 2008
            |___Radni
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Rok 2007
            |___Radni
            |___Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
      |___Rok 2006
            |___Radni
            |___Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza
      |___Rok 2006 - początek kadencji 2006 - 2010
            |___Radni
      |___Rok 2006 - koniec kadencji 2002 - 2006
            |___Radni
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
      |___Rok 2005
            |___Radni
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___ Dyrektorzy gimnazjów
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne
      |___Rok 2004
            |___Radni
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne
      |___Rok 2003
            |___Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
            |___Dyrektorzy gimnazjów
            |___Dyrektorzy przedszkoli publicznych
            |___Dyrektorzy szkół podstawowych
            |___Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            |___
            |___Radni
      |___Rok 2002
            |___Pracownicy Wydający Decyzje Administracyjne
            |___Dyrektorzy Szkół Podstawowych
            |___Dyrektorzy Gimnazjów
            |___Dyrektorzy Jednostek Organizyjnych
            |___Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych
            |___Burmistrz
            |___Radni
|___Zadania i kompetencje
|___Gminna Rada Seniorów
      |___Protokoły z sesji Gminnej Rady Seniorów
System Rada
|___Radni
|___Komisje Rady Miejskiej
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Nagrania z posiedzeń Sesji Rady Miejskiej
|___Protokoły
      |___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018 - 2023
      |___Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2018 - 2023
            |___Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
            |___Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
            |___Komisja Budżetu i Finansów
|___Projekty uchwał Rady Miejskiej
|___Plany pracy i sprawozdania
      |___Rada Miejska - kadencja 2018-2023
      |___Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
|___Statut Gminy Myślibórz
|___Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Myśliborzu
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___Uchwały 2019 r.
            |___Sesja V Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 11.02.2019 r.
            |___Sesja IV Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 29.01.2019 r.
      |___Uchwały 2018 r.
            |___Sesja III Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 20.12.2018 r.
            |___Sesja II Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 27.11.2018 r.
            |___Sesja I Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 20.11.2018 r.
            |___Sesja XLIX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25.09.2018 r.
            |___Sesja XLVIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.08.2018 r.
            |___Sesja XLVII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26.06.2018 r.
            |___Sesja XLVI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 29.05.2018 r.
            |___Sesja XLV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 24.04.2018 r.
            |___Sesja XLIV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 27.03.2018 r.
            |___Sesja XLIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 27.02.2018 r.
            |___Sesja XLII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30.01.2018 r.
      |___Uchwały 2017 r.
            |___Sesja XLI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 20.12.2017 r.
            |___Sesja XL Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.11.2017 r.
            |___Sesja XXXIX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26.10.2017 r.
            |___Sesja XXXVIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26.09.2017 r.
            |___Sesja XXXVII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 29.08.2017 r.
            |___Sesja XXXVI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 27.06.2017 r.
            |___Sesja XXXV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13.06.2017 r.
            |___Sesja XXXIV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30.05.2017 r.
            |___Sesja XXXIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25.04.2017 r.
            |___Sesja XXXII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.03.2017 r.
            |___Sesja XXXI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.02.2017 r.
            |___Sesja XXX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31.01.2017 r.
      |___Uchwały 2016 r.
            |___Sesja XXIX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 22.12.2016 r.
            |___Sesja XXVIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25.11.2016 r.
            |___Sesja XXVII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 27.10.2016 r.
            |___Sesja XXVI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 27.09.2016 r.
            |___Sesja XXV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 29.08.2016 r.
            |___Sesja XXIV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.06.2016 r.
            |___Sesja XXIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30.05.2016 r.
            |___Sesja XXII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26.04.2016 r.
            |___Sesja XXI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 29.03.2016 r.
            |___Sesja XX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 23.02.2016 r.
            |___Sesja XIX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26.01.2016 r.
      |___Uchwały 2015 r.
            |___Sesja XVIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30.12.2015 r.
            |___Sesja XVII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30.11.2015 r.
            |___Sesja XVI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 27.10.2015 r.
            |___Sesja XV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 29.09.2015 r.
            |___Sesja XIV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31.08.2015 r.
            |___Sesja XIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 22.07.2015 r.
            |___Sesja XII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25.06.2015 r.
            |___Sesja XI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.05.2015 r.
            |___Sesja X Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 23.05.2015 r.
            |___Sesja IX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.04.2015 r.
            |___Sesja VIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30.03.2015 r.
            |___Sesja VII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26.02.2015 r.
            |___Sesja VI Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 27.01.2015 r.
      |___Uchwały 2014 r.
            |___Sesja V Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30.12.2014 r.
            |___Sesja IV Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 12.12.2014 r.
            |___Sesja I Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 1.12.2014 r.
            |___Sesja LXI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 30.10.2014 r.
            |___Sesja LX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 03.10.2014 r.
            |___Sesja LIX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 25.09.2014 r.
            |___Sesja LVIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 26.08.2014 r.
            |___Sesja LVII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 12.08.2014 r.
            |___Sesja LVI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 24.06.2014 r.
            |___Sesja LV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 13.06.2014 r.
            |___Sesja LIV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.05.2014 r.
            |___Sesja LIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 12.05.2014 r.
            |___Sesja LI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 25.03.2014 r. i 31.03.2014 r.
            |___Sesja L Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 25.02.2014 r.
            |___Sesja XLIX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 28.01.2014 r.
      |___Uchwały 2013 r.
            |___Sesja XLVIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 30.12.2013 r.
            |___Sesja XLVII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 28.11.2013 r.
            |___Sesja XLVI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.10.2013 r.
            |___Sesja XLV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 30.09.2013 r.
            |___Sesja XLIV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 27.08.2013 r.
            |___Sesja XLII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 27.06.2013 r.
            |___Sesja XLI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 28.05.2013 r.
            |___Sesja XXXIX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.04.2013 r.
            |___Sesja XXXVIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 25.03.2013 r.
            |___Sesja XXXVII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 26.02.2013 r.
            |___Sesja XXXVI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 19.02.2013 r.
            |___Sesja XXXV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.01.2013 r.
      |___Uchwały 2012 r.
            |___Sesja XXXIV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 28.12.2012 r.
            |___Sesja XXXIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 13.12.2012 r.
            |___Sesja XXXII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 27.11.2012 r.
            |___Sesja XXXI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 30.10.2012 r.
            |___Sesja XXX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 20.09.2012 r.
            |___Sesja XXIX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 28.08.2012 r.
            |___Sesja XXVIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 26.06.2012 r.
            |___Sesja XXVII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.05.2012 r.
            |___Sesja XXVI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 27.04.2012 r.
            |___Sesja XXV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 26.03.2012 r.
            |___Sesja XXIV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 28.02.2012 r.
            |___Sesja XXIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 31.01.2012 r.
            |___Sesja XXII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 10.01.2012 r.
      |___Uchwały 2011 r.
            |___Sesja XXI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.12.2011 r.
            |___Sesja XX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.11.2011 r.
            |___Sesja XIX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 18.11.2011 r.
            |___Sesja XVII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 25.10.2011 r.
            |___Sesja XVI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.09.2011 r.
            |___Sesja XV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.08.2011 r.
            |___Sesja XIV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 30.06.2011 r.
            |___Sesja XIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 31.05.2011 r.
            |___Sesja XII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 26.04.2011 r.
            |___Sesja XI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 13.04.2011 r.
            |___Sesja X Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 29.03.2011 r.
            |___Sesja IX Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 03.03.2011 r.
            |___Sesja VIII Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 28.02.2011 r.
            |___Sesja Nadzwyczajna VI Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 23.02.2011 r.
            |___Sesja V Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 25.01.2011 r.
      |___Uchwały 2010 r.
            |___Sesja IV Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 30.12.2010 r.
            |___Sesja III Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 22.12.2010 r.
            |___Sesja II Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 10.12.2010 r.
            |___Sesja I Rady Miejskiej VI kadencji z dnia 08.12.2010 r.
            |___Sesja LXX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 28.10.2010 r.
            |___Sesja LXIX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 13.10.2010 r.
            |___Sesja LXVIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 27.09.2010 r.
            |___Sesja LXVII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 30.08.2010 r.
            |___Sesja LXVI Rady Miejskeij V kadencji z dnia 14.07.2010 r.
            |___Sesja LXV Rady Miejskeij V kadencji z dnia 28.06.2010 r.
            |___Sesja LXIV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 25.05.2010 r.
            |___Sesja LXIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 11.05.2010 r.
            |___Sesja LXII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 29.04.2010 r.
            |___Sesja LXI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 11.04.2010 r.
            |___Sesja LX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 06.04.2010 r.
            |___Sesja LIX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 22.03.2010 r.
            |___Sesja LVIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 02.03.2010 r.
            |___Sesja LVII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 25.02.2010 r.
            |___Sesja LV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 27.01.2010 r.
      |___Uchwały 2009 r.
            |___Sesja LIV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 29.12.2009 r.
            |___Sesja LIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 22.12.2009 r.
            |___Sesja LII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 27.11.2009 r.
            |___Sesja LI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 25.11.2009 r.
            |___Sesja XLIX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 09.11.2009 r.
            |___Sesja XLVIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 02.11.2009 r.
            |___Sesja XLVII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 26.10.2009 r.
            |___Sesja XLVI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 28.09.2009 r.
            |___Sesja XLV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 09.09.2009 r.
            |___ Sesja XLIV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 31.08.2009 r.
            |___Sesja XLIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 29.06.2009 r.
            |___Sesja XLII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 08.06.2009 r.
            |___Sesja XL Rady Miejskiej V kadencji
            |___ Sesja XXXIX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 22.05.2009 r.
            |___Sesja XXXVIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 27.04.2009 r.
            |___Sesja XXXVII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 30.03.2009 r.
            |___Sesja XXXVI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 26.02.2009 r.
            |___Sesja XXXV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 26.01.2009 r.
      |___Uchwały 2008 r.
            |___Sesja XXXIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 22.12.2008 r.
            |___Sesja XXXII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 25.11.2008 r.
            |___Sesja XXXI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 19.11.2008 r.
            |___Sesja XXIX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 27.10.2008 r.
            |___Sesja XXVIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 29.09.2008 r.
            |___Sesja XXVII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 28.08.2008 r.
            |___Sesja XXVI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 14.07.2008 r.
            |___Sesja XXV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 26.06.2008 r.
            |___Sesja XXIV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 16.06.2008 r.
            |___Sesja XXIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 28.05.2008 r.
            |___Sesja XXII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 24.04.2008 r.
            |___Sesja XXI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 31.03.2008 r.
            |___Sesja XX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 25.02.2008 r.
            |___Sesja XIX Rady Miejskiej V kadencji z dnia 28.01.2008 r.
      |___Uchwały 2007 r.
            |___Sesja XVIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 27.12.2007 r.
            |___Sesja XVII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 29.11.2007 r.
            |___Sesja XV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 29.10.2007 r.
            |___Sesja XIV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 24.09.2007 r.
            |___Sesja XIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 12.09.2007 r.
            |___Sesja XII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 27.08.2007 r.
            |___Sesja XI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 25.06.2007 r.
            |___Sesja X Rady Miejskiej V kadencji z dnia 28.05.2007 r.
            |___Sesja VIII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 26.04.2007 r.
            |___Sesja VII Rady Miejskiej V kadencji z dnia 26.03.2007 r.
            |___Sesja VI Rady Miejskiej V kadencji z dnia 26.02.2007 r.
            |___Sesja V Rady Miejskiej V kadencji z dnia 29.01.2007 r.
      |___Uchwały 2006 r.
            |___Sesja IV Rady Miejskiej V kadencji z dnia 28.12.2006 r.
            |___Sesja III Rady Miejskiej V kadencji z dnia 11.12.2006 r.
            |___Sesja II Rady Miejskiej V kadencji z dnia 05.12.2006 r.
                  |___Uchwała nr II/2/2006 - ws. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Myśliborzu
            |___Sesja I Rady Miejskiej V kadencji z dnia 30.11.2006 r.
                  |___Uchwała Nr I/1/2006 - ws. wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Myśliborzu
            |___Sesja LIV z 2006 r. z dnia 26.10.2006 r.
                  |___Uchwała nr LIV/526/2006 ws. zmian budżetu i w budżecie 2006r.
                  |___Uchwała nr LIV/525/2006 ws. obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz
                  |___Uchwała nr LIV/524/2006 ws. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz
                  |___Uchwała nr LIV/523/2006 ws. zamiany nieruchomości
                  |___uchwała nr LIV/522/2006 ws. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz
                  |___Uchwała nr LIV/521/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz ustalenie trybu ich pobierania
                  |___Uchwała nr LIV/520/2006 ws. uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu B (Myślibórz)
                  |___Uchwała nr LIV/519/2006 ws. aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004 - 2011"
                  |___Uchwała nr LIV/518/2006 ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz
                  |___Uchwała nr LIV/517/2006 ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Myślibórz
                  |___Uchwała nr LIV/516/2006 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz w rejonie ul. Daszyńskiego
                  |___Uchwała nr LIV/515/2006 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie trasy kolejowej i terenów przyległych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lipowej w miejscowości Myślibórz
                  |___Uchwała nr LIV/514/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Myślibórz
                  |___Uchwała nr LIV/513/2006 uchylająca uchwałę LVI/331/2002 z dnia 24.06.2002 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Myślibórz
            |___Sesja LIII z 2006 r. z dnia 29.09.2006 r.
                  |___Uchwała nr LIII/512/2006 ws. skargi wniesionej przez Panią Elżbietę Kwaśniewską na działania Burmistrza Miasta i Gminy.
                  |___Uchwała nr LIII/511/2006 ws. skargi wniesionej przez Panią Janinę Walkowiak na działania Burmistrza Miasta i Gminy
                  |___Uchwała nr LIII/510/2006 ws. zmian budżetu i w budżecie 2006 r.
                  |___Uchwała nr LIII/509/2006 ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu
                  |___Uchwała nr LIII/508/2006 ws. zmian budżetu i w budżecie 2006 r.
            |___Sesja LII z 2006 r. z dnia 28.08.2006 r.
                  |___Uchwała nr LII/507/2006 ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej"
                  |___Uchwała nr LII/506/2006 ws. skargi wniesionej przez Panią Dorotę Iwaszczenko na działania Burmistrza Miasta i Gminy
                  |___Uchwała nr LII/505/2006 ws. zmian budżetu i w budżecie 2006 r.
                  |___Uchwała nr LII/504/2006 ws. zmian w budżecie 2006 r.
                  |___Uchwała nr LII/503/2006 ws. zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.
                  |___Uchwała nr LII/502/2006 zmieniająca uchwałę ws. inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości
                  |___Uchwała nr LII/501/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od posiadania psów i opłaty targowej
                  |___Uchwała nr LII/500/2006 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myślibórz
                  |___Uchwała nr LII/499/2006 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz
                  |___Uchwała nr LII/498/2006 ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślibórz
                  |___Uchwała nr LII/497/2006 ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz
                  |___Uchwała nr LII/496/2006 ws. zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Jasne"
                  |___Uchwała nr LII/495/2006 ws. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu
            |___Sesja LI z 2006 r. z dnia 30.06.2006 r.
            |___Sesja XLIX z 2006 r. z dnia 24.05.2006 r.
            |___Sesja XLVIII z 2006 r. z dnia 24.04.2006 r.
            |___Sesja XLVII z 2006 r. z dnia 28.03.2006 r.
            |___Sesja XLVI z 2006 r. z dnia 23.02.2006 r.
      |___Uchwały 2005 r.
            |___Sesja XLV z 2005 r. z dnia 30.12.2005 r.
            |___Sesja XLIV z 2005 r. z dnia 22.12.2005 r.
            |___Sesja XLIII z 2005 r. z dnia 28.11.2005 r.
            |___Sesja XLI z 2005 r. z dnia 27.10.2005 r.
            |___Sesja XL z 2005 r. z dnia 30.09.2005 r.
            |___Sesja XXXIX z 2005 r. z dnia 29.08.2005 r.
            |___Sesja XXXVIII z 2005 r. z dnia 27.06.2005 r.
            |___Sesja XXXVI z 2005 r. z dnia 30.05.2005 r.
            |___Sesja XXXV z 2005 r. z dnia 26.04.2005 r.
            |___Sesja XXXIV z 2005 r. z dnia 31.03.2005 r.
            |___Sesja XXXIII z 2005 r. z dnia 24.02.2005 r.
      |___Uchwały 2004 r.
            |___Sesja XXXII z 2004 r z dnia 30.12.2004 r.
            |___Sesja XXXI z 2004 r. z dnia 22.12.2004 r.
            |___Sesja XXX z 2004 r. z dnia 29.11.2004 r.
            |___Sesja XXIX z 2004 r. z dnia 28.10.2004 r.
            |___Sesja XXVII z 2004 r. z dnia 30.08.2004 r.
            |___Sesja XXVI z 2004 r. z dnia 28.06.2004 r.
            |___"Sesja XXIV z 2004 r." (uch_s_XXIV.zip) z dnia 26.04.2004 r.
      |___Uchwały 2003 r.
            |___Sesja Nr XVII 2003 r.
            |___Sesja Nr XV 2003 r.
            |___Sesja Nr XIV 2003 r.
            |___Sesja Nr XIII 2003 r.
            |___Sesja Nr XII 2003 r.
            |___Sesja Nr XI 2003 r.
            |___Sesja Nr X 2003 r.
            |___Sesja Nr IX 2003 r.
            |___Sesja Nr VIII 2003 r.
            |___Sesja Nr VII 2003 r.
            |___Sesja Nr VI 2003 r.
      |___Uchwały 2002 r.
|___Podatki i opłaty
      |___Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego
      |___Interpretacje przepisów prawa podatkowego
      |___Podatki i opłaty 2019 r.
      |___Podatki i opłaty 2018 r.
      |___Podatki i opłaty 2017 r.
      |___Podatki i opłaty 2016 r.
      |___Podatki i opłaty 2015 r.
      |___Podatki i opłaty 2014 r.
      |___Podatki i opłaty 2013 r.
      |___Podatki i opłaty 2012 r.
      |___Podatki i opłaty 2011 r.
            |___Podatek rolny
            |___Podatek od środków transportowych
            |___Podatek od nieruchomości
      |___Podatki i opłaty 2010 r.
            |___Podatek od środków transportowych
            |___Podatek od nieruchomości
      |___Podatki i opłaty 2008 i 2009 r.
            |___OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
            |___PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
            |___PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
            |___OPŁATA TARGOWA
      |___Podatki i opłaty 2007 r. - stawki podatkowe oraz druki deklaracji obowiązują także w 2008 roku
            |___PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
            |___INFORMACJA NT. PODATKU OD NIERUCHMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
            |___PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
            |___PODATEK ROLNY
            |___PODATEK LEŚNY
      |___Podatki i opłaty 2006 r.
      |___Podatki i opłaty 2005 r.
      |___Podatki i opłaty 2004 r.
      |___Podatki i opłaty 2003 r.
      |___Interpretacja przepisów prawa podatkowego
|___Strategia rozwoju
|___Zarządzenia Burmistrza Myśliborza
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006 - początek kadencji 2006 - 2010
      |___Rok 2006
            |___Nr 239/2006/OKS w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie
            |___Nr 238/2006/OKS w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Zespołu szkół dla Dorosłych w Rowie
            |___Nr 237/2006/OKS w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawrocku
            |___Nr 236/2006/OKS w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Myśliborzu
            |___Nr 235/2006/OKS w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
            |___Nr 234/2006/FB w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz układzie wykonawczym w 2006 r.
            |___Nr 233/2006/OR w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Kolonia Myśliborzyce
            |___Nr 232/2006/FB w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz układzie wykonawczym w 2006 r.
            |___Nr 231/2006/OKS w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu
            |___Nr 230/2006/GKB w sprawie nadzoru merytorycznego nad Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu
            |___Nr 229/2006/FB w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz układzie wykonawczym w 2006 r.
            |___Nr 228/2006/RGG w sprawie wskazania 1 członka Rady Nadzorczej "EKO-MYŚl" Sp. z o.o. z siedzibą w Dalszem
            |___Nr 227/2006/RGG w sprawie określenia jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorniów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Myślibórz
            |___Nr 226/2006/FB w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz układzie wykonawczym w 2006 r.
            |___Nr 225/2006/RGG wskazania 2 członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów Sp. z o.o w Myśliborzu
            |___Nr 224/2006/GKB w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego
            |___Nr 223/2006/FB w sprawie zmiany w budżecie oraz układzie wykonawczym w 2006 r.
            |___Nr 222/2006/GKB w sprawie trybu i sposobu przekazywania dokumentacji dla jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
            |___Nr 221/2006/FB w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz układzie wykonawczym w 2006 r.
            |___Nr 220/2006/OR w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu
            |___Nr 219/2006/RGG w sprawie przekazania budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przynależnych do budynków i lokali stanowiących własność Gminy Myślibórz
            |___Nr 218/2006/OKS w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Myśliborzu
            |___Nr 217/2006/FB w sprawie zmiany w budżecie oraz układzie wykonawczym w 2006 r.
            |___216/2006/GKB w sprawie określenia trybu rozpatrzenia i wzoru wniosku o obniżenie czynszu oraz ustalenia odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego
            |___Nr 215/2006/FB w sprawie układu wykonawczaego budżetu na rok 2006
      |___Rok 2003
      |___ROK 2004
|___Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Myśliborza
      |___Rok 2019
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz
Informacje
|___Instrukcja obsługi
|___Ochrona środowiska
      |___Azbest
|___Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
|___System Informacji o Środowisku (do końca 2010 r.)
|___Gospodarka odpadami komunalnymi
      |___Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
|___System Informacji o Środowisku (od 2011 r.)
|___Związek Gmin Dolnej Odry
|___Uzależnienia i przemoc - GKRPA
      |___Uchwały i programy
      |___Zadania GKRPA
      |___Druki do pobrania
|___Oferty zamiany lokali mieszkalnych
|___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
|___Petycje
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
|___Zgromadzenia
|___Program Ograniczenia Niskiej Emisji
|___Szkody łowieckie
|___Protokoły z kontroli
|___Sprzedaż nieruchomości
      |___Wykaz - sprzedaż nieruchomości 20.02.2019 r.
      |___Wykaz - sprzedaż nieruchomości 10.12.2018 r.
      |___Wykaz - sprzedaż nieruchomości 27.07.2018 r.
      |___Wykaz - sprzedaż nieruchomości 30.03.2018 r.
      |___Wykaz - sprzedaż nieruchomości 30.08.2017 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 28.06.2017 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 10.04.2017 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 30.03.2017 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 18.10.2016 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 13.07.2016 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 27.04.2016 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 29.12.2015 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 08.07.2015 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 21.04.2015 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 09.03.2015 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 27.11.2014 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 30.09.2014 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 23.07.2014 r.
      |___ Wykazy - sprzedaż nieruchomości 22.05.2014 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 18.03.2014 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 04.02.2014 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 27.11.2013 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 17.07.2013 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 06.03.2013 r.
      |___Wykazy - sprzedaż nieruchomości 12.02.2013 r.
      |___Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - 21 października 2009 roku
|___Jednostki organizacyjne
      |___Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie
      |___Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu (zlikwidowany 31.12.2012 r.)
            |___Ogłoszenia i komunikaty
      |___Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu
            |___Gimnazjum w Myśliborzu
      |___Szkoły Podstawowe
            |___w Nawrocku
            |___w Kierzkowie
            |___w Golenicach
            |___Nr 2 i 3 w Myśliborzu
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
            |___OGŁOSZENIA
            |___Projekty realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu
      |___Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu z filiami w Golenicach, Sitnie i Ławach
      |___Myśliborski Ośrodek Kultury
|___Rejestry i Ewidencje
|___Obwieszczenia i ogłoszenia
      |___ZAPYTANIE CENOWE o złożeniu zapytana ofertowego na zadanie "Zarządzanie projektem pn. Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowiczno-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu"
      |___HARMONOGRAM posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu na rok 2015
      |___Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu
|___Oferty Inwestycyjne
      |___Burmistrz MiG Myślibórz ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości
|___Budżet
      |___Budżet 2019
      |___Budżet 2018
      |___Budżet 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2015
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
      |___Budżet 2011
            |___Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2009
      |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Sprawozdania z wykonania budżetu
            |___2018 r. - IV kwartał
            |___2018 r. - III kwartał
            |___2018 r. - II kwartał
            |___2018 r. - I kwartał
            |___2017 r. - IV kwartał
            |___2017 r. - III kwartał
            |___2017 r. - II kwartał
            |___2017 r. - I kwartał
            |___2016 r. - IV kwartał
            |___2016 r. - III kwartał
            |___2016 r. - II kwartał
            |___2016 r. - I kwartał
            |___2015 r. - IV kwartał
            |___2015 r. - III kwartał
            |___2015 r. - II kwartał
            |___2015 r. - I kwartał
            |___2014 r. - IV kwartał/roczne
            |___2014 r. - III kwartał
            |___2014 r. - II kwartał
            |___2014 r. - I kwartał
            |___2013 r. - IV kwartał/roczne
            |___2013 r. - III kwartał
            |___2013 r. - II kwartał
            |___2013 r. - I kwartał
            |___2012 r. - IV kwartał / roczne
            |___2012 r. - III kwartał
            |___2012 r. - II kwartał
            |___2012 r. - I kwartał
            |___2011 r. - IV kwartał / roczne
            |___2011 r. - III kwartał
            |___2011 r. - II kwartał
            |___2010 r.
            |___2009 r.
      |___Budżet 2008
      |___Budżet 2007
      |___Budżet 2006
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
      |___Budżet 2005
|___Informacje nieudostępnione
|___Konkursy na realizację zadań publicznych
      |___Druk sprawozdania i oferty wspólnej realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 r.
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2017 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Myślibórz
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie: - działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; - ratownictwa i ochrony ludności; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; - działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2016 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2015 r.
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2014 r.
            |___Otwarty Konkurs Ofert - "DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w środowisku wodnym
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2013 r.
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2012 r.
            |___Zarządzenie Nr OKS.0050.86.2012. Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 02.03.2012 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Miasta i Gminy Myślibórz.
            |___ Zarządzenie Nr OKS.0050.85.2012. Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 01.03.2012 r. - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz w zakresie: 1) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 2) zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym "w stanie nietrzeźwości" oraz 3) działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz.
            |___Zarządzenie Nr OKS.0050.83.2012 Burmistrza MiG Myślibórz z dn. 23.01.2012 r. - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz - pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2011 r.
            |___Zarządzenie nr OKS.0050.23.2011 Burmistrza MiG Myślibórz z dn. 31.03.2011 r. w sprawie ogłoszenie aotwartego okonkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Miasta i Gminy Myślibórz
            |___Zarządzenie Nr OKS.0050.18.2011 Burmistrza MiG Myślibórz z dn. 15.03.2011 r. - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym "w stanie nietrzeźwości", działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz
            |___Zarządzenie Nr 15/OKS/2011 Burmistrza MiG Myślibórz z dn. 02.03.2011 r. - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz - pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz
            |___Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2011 r.
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2010 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz - Zapewnienie opieki i profesjonalnej pomocy osobom będącym -w stanie nietrzeźwości-
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki na terenie Miasta i Gminy Myślibórz.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych bedącymi zadaniami własnymi Gminy Myślibórz w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; działań na rzecz osobom niepełnosprawnym na terenie Miasta i Gminy Myślibórz
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki na terenie Miasta i Gminy Myślibórz
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2009 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz w dziedzinie: działanie na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (14.09.2009 r.)
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz w sferze organizacji różnorodnych form upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu (07.04.2009 r.)
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta i Gminy Myślibórz (01.04.2009 r.)
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2008 r.
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2007 r.
      |___Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
      |___ Konkursy na realizację zadań publicznych w 2005 r.
            |___Zarządzenie Nr 164/2005 Burmistrza MiG Myślibórz z dnia 25 stycznia 2005 r. w sp. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 r. zadań publ. będących zad. własnymi MiG Myślibórz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
|___Mienie gminne
|___Pomoc publiczna
      |___Rok 2017
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
|___Spółki Gminy
      |___Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
            |___Ogłoszenia
|___Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
      |___Wyniki naboru
            |___INFORMACJA o zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny
      |___Ogłoszenia o naborze
            |___OGŁOSZENIE - Rada Nadzorcza Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu, ul. Wschodnia 1, ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU
            |___Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
|___Projekty współfinansowane przez UE
|___Organizacje pozarządowe
      |___Druk sprawozdania i oferty wspólnej realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 r.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "II Myśliborski Kongres Miłosierdzia"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Energia Pokoleń - Instrumentem Aktywnej Integracji Seniorów
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Impreza kulturalno-rozrywkowa "Sun Festival 2018"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "XIII Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibórz 2018"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Kulturalne Dni Golenic 2018"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Energia Pokoleń - Instrumentem Aktywnej Integracji"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Turniej Czterech Wsi"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Organizacja X Myśliborskich Dni Karpiowych"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Myśliborski Dzień Róży"
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2018 r.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Turniej Czterech Wsi"
      |___Druk oferty i sprawozdania na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      |___SPRAWOZDANIA FINANSOWE
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Sun Festival Myślibórz 2017"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "XII Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibórz 2017"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Radość Tworzenia"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Organizacja IX Myśliborskich Dni Karpiowych"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Myśliborski Dzień Róży"
      |___Druk oferty i sprawozdania na realizację zadania publicznego o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Myśliborski Dzień Róży"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Myśliborskie Konfrontacje Chóralne" oraz "Muzyczne Zmagania Seniorów"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Zakończenie wakacji 2016"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Śpiewać każdy może - promocja Gminy Myślibórz"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Obóz kondycyjny"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Kulturalne Dni Golenic 2016"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Organizacja Myśliborskich Dni Karpiowych"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży poprzez czynny i regularny udział w zajęciach sportowych"
      |___Projekt uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Powróćmy jak za dawnych lat"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "X Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibórz 2015"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Organizacja XLIV Regat o puchar Leonida Teligi"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Organizacja "Myśliborskiego Dnia Róży"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Organizacja Myśliborskich Dni Karpiowych"
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2015 r.
      |___ZGŁOSZENIA kandydatów na członków komisji konkursowych
      |___Konkursy na realizację zadań publicznych w 2014 r.
      |___Projekt uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Zajęcia z dziećmi i młodzieżą"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży >>W zdrowym ciele zdrowy duch. Ćwiczenia siłowe i zdrowotne najlepszą profilaktyką przed chorobami XXI w.<<"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "IX Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibórz 2014"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "II Jarmark Faustyński 2014"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Zlot krótkofalarski "Pszczelnik 2014"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Masita Myślibórz Cup 2014 - Turniej Piłki Nożnej Orlików"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacja "Myśliborskiego Dnia Róży"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacja Myśliborskich Dni Karpiowych
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz - Organizacja cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych związanych z uroczystymi obchodami 50-lecia Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Szkuner"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Moja Mała Olimpiada - IV zawody Pływackie Seniorów MUTW"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Taniec łączy pokolenia
      |___ Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Organizacja regionalnych mikołajkowych zawodów pływackich
      |___Projekt uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Zajęcia promujące zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży poprzez czynny i regularny udział w zajęciach sportowych i prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę MKS Osadnik Myślibórz
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w oparciu o bazę sportową w Czernikowie.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o bazę sportową w Golenicach.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o bazę sportową w Rowie.
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - VIII Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibórz 2013
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Jarmark Faustyński 2013
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Zlot Krótkofalarski "Pszczelnik 2013"
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Organizacja imprez sportowych o charakterze regionalnym będących promocją dyscypliny oraz Miasta i Gminy Myślibórz - VIII Turniej Piłki Nożnej Nasza Mała Ekstraklasa Myślibórz 2013
      |___Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Festyn z okazji 68 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej
|___Wybory samorządowe 2010
|___Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
|___Wybory samorządowe 2014
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
|___Wybory samorządowe 2018
|___Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
|___Referendum 2015
|___Wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2015
|___Wybory Prezydenckie 2015
|___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2015
|___Plan zamówień publicznych
|___Zamówienia publiczne
|___Zarządzenia BHP i P.POŻ
|___Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
|___Druki do pobrania
      |___Ewidencja Działalności Gospodarczej
      |___Podatki i opłaty
      |___Karty informacyjne
      |___Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych
      |___Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności
      |___Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      |___Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
      |___Referat Gospodarowania Nieruchomościami
            |___Lokale i mieszkania