herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

XLI Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 20.12.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  w  MYŚLIBORZU

p o d  a  j  e     d o     w  i  a  d  o  m  o  ś  c  i ,

   że w dniu  20 grudnia 2017 roku  o godz. 13.00   w sali konferencyjnej

przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19 

o d b ę d z i e   s i ę    XLI  Sesja  Rady  Miejskiej

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.

4. Wręczenie aktów przyznania stypendiów Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Myślibórz.

5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń i choroby ptasiej grypy.

6. Raport z konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2018.

7. Uchwalenie budżetu Gminy Myślibórz na rok 2018 oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 – 2028:

7.1 odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Myśliborza projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 – 2028,

7.2 przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 – 2028 po autopoprawce,

7.3 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 – 2028,

7.4 odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Myślibórz na 2018 rok,

7.5 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej do przedłożonego projektu budżetu Gminy Myślibórz na 2018 rok,

7.6 przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok po autopoprawce,

7.7 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

8.1 wyrażenia woli ustanowienia bł. Ks. Michała Sopoćki patronem Miasta i Gminy Myślibórz,

8.2 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok,

8.3 zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 2018 rok.

9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ 
Z  A  P  R  A  S  Z  A
MIESZKAŃCÓW     MIASTA    I    GMINY   DO   UDZIAŁU   W   OBRADACH   SESJI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sztoban 12-12-2017 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Schroeder 12-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sztoban 13-12-2017 11:56