herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

XLIII Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 27.02.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  w  MYŚLIBORZU

p o d  a  j  e     d o     w  i  a  d  o  m  o  ś  c  i ,

   że w dniu  27 lutego 2018 roku  o godz. 13.00   w sali konferencyjnej

przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19 

o d b ę d z i e   s i ę    XLIII  Sesja  Rady  Miejskiej

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.

4. Wręczenie odznaczeń i dyplomów dla osób i instytucji wspierających działalność Związku Dzieci Wojny w Myśliborzu.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku  publicznego w mieście i gminie Myślibórz.

6. Informacja  o stanie bezpieczeństwa p.poż.  w mieście i gminie Myślibórz.

7. Informacja o stanie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Myślibórz.

8. Informacja na temat zadań melioracyjnych zrealizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na terenie Gminy Myślibórz w roku 2017 oraz przedsięwzięciach planowanych na rok 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

9.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Renice,

9.2 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Myślibórz oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,

9.3 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego,

9.4 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

9.5  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

9.6 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 – 2028.

10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ 
Z  A  P  R  A  S  Z  A
MIESZKAŃCÓW     MIASTA    I    GMINY   DO   UDZIAŁU   W   OBRADACH   SESJI

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sztoban 21-02-2018 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Schroeder 21-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2018 14:27