herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.