herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI/315/2013 ws. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2013 r. 2013-07-04 14:16
Uchwała Nr XLI/316/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myślibórz oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-06-04 10:58
Uchwała Nr XLI/317/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2013-06-04 10:56
Uchwała Nr XLI/318/2013 ws. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2012 2013-06-04 10:52
Uchwała Nr XLI/319/2013 ws. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2012 2013-06-04 10:51
Uchwała Nr XLI/320/2013 ws. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2012 2013-06-04 10:50
Uchwała Nr XLI/321/2013 ws. Zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 2013-06-04 10:49