herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Uchwała Nr XI / 76 / 2003 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Myśliborzu


Uchwała Nr XI / 76 / 2003

RADY MIEJSKIEJ

W MYŚLIBORZU

w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Myśliborzu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, w 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806) i art. 18 ust. 3 pkt2 i ust. 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391) oraz art. 59 ust. 1 Usatwy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

uchwała, co następuje:

§ 1. Z dniem 31.08.2003 r. likwiduje się Przedszkole Publiczne Nr 4 w Myśliborzu.

§ 2. Majątek wraz z wyposarzeniem likwidowanego przedszkola przekazuje się do pozostałych placówek ośiwatowych w Myśliborzu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jóżef Kaczorowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI / 76 / 2003 z dnia 28. 05. 2003

W ziwązku z tym, że do Przedszkola Publicznego r 4 w Myśliborzu na rok szkolny 2003 / 2004 zgłoszono do dnia 5 maja 2003 r. 25 dzieic w przedziale wiekowym 3 - 6 lat i nie jest możliwe utworzenie jakiegokolwiek oddziału, a Kuratorium Oswiaty w Szczecinie wyraziło pozytywną opinię w sprawie likwidacji placówki, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Kaczorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 18-08-2003 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2003 13:51