herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

XXXIII Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 25.04.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ  w  MYŚLIBORZU

p o d  a  j  e     d o     w  i  a  d  o  m  o  ś  c  i ,

   że w dniu  25 kwietnia 2017 roku  o godz. 13.00   w sali konferencyjnej

przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19 

o d b ę d z i e   s i ę    XXXIII  Sesja  Rady  Miejskiej

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja o lokalnym rynku pracy w roku 2016.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w gminie  Myślibórz za  2016r.

6. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu za rok 2016.

6.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu za rok 2016.

7. Informacja z działalności  SEC Myślibórz Spółka z o.o. za 2016 rok.

8. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślibórz oraz z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013-2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

9.1 określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2017 rok,

9.2 nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt RGG),

9.3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (Projekt FB 1),

9.4 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017 – 2028.

10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ 
ZAPRAS Z A  MIESZKAŃCÓW   MIASTA    I    GMINY 

DO   UDZIAŁU   W   OBRADACH   SESJI

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 19-04-2017 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Schroeder 19-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2017 14:56