herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały ws. określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 2017-05-23 13:53
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-05-23 13:51
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2017-05-18 09:59
Projekt uchwały ws. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu 2017-05-18 09:56
Projekt uchwały ws. przyjęcia do realizacji ?Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Myślibórz? 2017-05-18 09:53
Projekt uchwały ws. przyznania medalu pamiątkowego ?Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" 2017-05-18 10:03
Projekt uchwały ws. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2017 w Gminie Myślibórz 2017-05-18 09:48
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2017-05-18 09:46
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-18 09:45
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-18 09:45
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-18 09:44
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-18 09:44
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-18 09:42
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-18 09:40
Projekt uchwały ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Myślibórz 2017-05-18 09:40
Projekt uchwały ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Myślibórz 2017-05-18 09:38
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2016 2017-05-18 09:30
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2016 2017-05-18 09:30
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji za rok 2016 2017-05-18 09:30