herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zał. Nr 1 - Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:26:31
Zał. Nr 2 - Prognoza długu publicznego na lata 2002 - 2012 Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:26:06
Zał. Nr 3 - Spłata zadłużenia w latach 2002 - 2012 Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:25:32
Zał. Nr 4 - Spłata kredytów pożyczek i obligacji w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:24:42
Zał. Nr 5 - Rozliczenie dotyczące spłaty kredytów i obligacji w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:24:17
Zał. Nr 6 - Spłata kredytów, pożyczek i obligacji w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:23:46
Zał. Nr 7 - Koszty obsługi długu w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:23:19
Zał. Nr 8 - Struktura dochodów budżetowych w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:22:52
Zał. Nr 9 - Plan dochodów budżetowych w 2005 roku (wg działów) Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:22:27
Zał. Nr 10 - Plan dochodów budżetowych w 2005 roku (wg paragrafów) Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:21:59
Zał. Nr 11 - Struktura wydatków budżetowych w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:21:28
Zał. Nr 12 - Plan wydatków budżetowych w 2005 roku (wg działów) Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:20:58
Zał. Nr 13 - Plan wydatków budżetowych w 2005 roku (wg paragrafów) Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:19:53
Zał. Nr 16 - Plan wydatków remontowych w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:17:14
Zał. Nr 17 - Plan wydatków inwestycyjnych w 2005 roku Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:16:43
Budżet 2005 Dariusz Zieliński 2005-01-18 14:15:38
Uchwała Nr XXXII/294/04 ws. Wydatków budżetowych gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budż. Dariusz Zieliński 2005-01-13 12:17:27
Uchwała Nr XXXII/293/04 ws. Zmian budżetu i w budżecie w 2004 r. Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:58:12
Uchwała Nr XXXII/292/04 ws. Zmieniająca uch. w sprawie zobowiązań w zakr. inwestycji pn. "Kompleksowa Gazyfikacja oraz Uciepłownienie MiG Myślibórz" Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:57:41
Uchwała Nr XXXII/291/04 ws. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Myślibórz Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:53:15
Uchwała Nr XXXII/290/04 ws. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiG Myślibórz w m. Myślibórz Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:52:39
Uchwała Nr XXXII/289/04 ws. Zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:52:14
Uchwała Nr XXXII/288/04 ws. Uchwalenia "Regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godz. ponadwym. i godz. doraźnych zastępstw dla nauczycieli ..." Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:51:47
Uchwała Nr XXXII/287/04 ws. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2005 r. Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:51:19
Sesja XXXII z 2004 r z dnia 30.12.2004 r. Dariusz Zieliński 2005-01-13 11:50:36
Uchwała Nr XXXI/286/04 ws. Zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku Dariusz Zieliński 2005-01-13 10:41:58
Uchwała Nr XXXI/285/04 ws. Zmian budżetu i w budżecie 2004 roku Dariusz Zieliński 2005-01-13 10:41:16
Uchwała Nr XXXI/284/04 ws. Ustanowienia i zasad udzielania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podst. i gimnazjum Dariusz Zieliński 2005-01-13 10:40:29
Uchwała Nr XXXI/283/04 ws. zmiany uchwały Nr XX/167/2003 dot. wieloletniego planu inwest. pn. "Budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 3 w m. Renice" Dariusz Zieliński 2005-01-13 10:39:22
Uchwała Nr XXXI/282/04 ws. Zawarcia poroz. pomiędzy MiG Barlinek a MiG Myślibórz w zakr. prog. LEADER+ Dariusz Zieliński 2005-01-13 10:23:16
Uchwała Nr XXXI/281/04 ws. Ustanowienia pomników przyrody Dariusz Zieliński 2005-01-12 14:50:37
Uchwała Nr XXXI/280/04 ws. Uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2005 rok Dariusz Zieliński 2005-01-12 14:50:03
I półrocze 2005 Dariusz Zieliński 2005-01-12 14:45:53
- dokument usunięty Dariusz Zieliński 2005-01-12 14:45:14
ROK 2005 Dariusz Zieliński 2005-01-12 14:45:03
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 2002-2006 Dariusz Zieliński 2005-01-12 14:41:55
Sesja XXXI z 2004 r. z dnia 22.12.2004 r. Dariusz Zieliński 2005-01-12 14:34:01
I półrocze 2005 - dokument usunięty Dariusz Zieliński 2005-01-12 13:30:15
ROK 2005 - dokument usunięty Dariusz Zieliński 2005-01-12 13:29:44
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ - dokument usunięty Dariusz Zieliński 2005-01-12 13:29:01