herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XLIX z 2006 r. z dnia 24.05.2006 r. Tomasz Ananicz 2006-06-05 11:09:30
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze - STRAŻNIK MIEJSKI Tomasz Ananicz 2006-06-05 11:08:03
f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej Tomasz Ananicz 2006-05-30 21:45:25
e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Tomasz Ananicz 2006-05-30 21:44:17
c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego Tomasz Ananicz 2006-05-30 21:41:33
b) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 Tomasz Ananicz 2006-05-30 21:40:42
a) wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Tomasz Ananicz 2006-05-30 21:35:18
Działając na podst. art. 14 pkt 2 lit. a,b,c,e,f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz MiG podaje do publicznej wiadomości: - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2006-05-30 21:29:17
Konkursy na stanowiska dyrektorów: ZESPOŁU SZKÓŁ dla DOROSŁYCH w ROWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ w NAWROCKU, PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 w MYŚLIBORZU Tomasz Ananicz 2006-05-25 12:37:15
Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Tomasz Ananicz 2006-05-25 12:36:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w trybie zgodnym z Art. 39 PZP o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR: NA USŁUGI PROJEKTOWANIA I WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA (EOD i Portal WWW) w rama Tomasz Ananicz 2006-05-24 11:52:23
Czerwiec 2006 r. Tomasz Ananicz 2006-05-24 11:51:37
Przedsięwzięcie pn. „BLIŻEJ SIEBIE – POLSKO-NIEMIECKIE LATO 2006” realizowane w terminie 01.06.2006 – 30.09.2006r. współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo Tomasz Ananicz 2006-05-23 16:08:51
Przedsięwzięcie pn. „BLIŻEJ SIEBIE – POLSKO-NIEMIECKIE LATO 2006” realizowane w terminie 01.06.2006 – 31.09.2006r. współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2006-05-23 12:06:49
"EKO-MYŚL" Spółka z o.o. Tomasz Ananicz 2006-05-19 13:30:10
Przedszkole Publiczne Nr 1 i 2 w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2006-05-19 11:58:26
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Tomasz Ananicz 2006-05-19 11:56:53
Zawiadomienie Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:48:52
Ogłoszenia i komunikaty Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:48:28
Wykaz pracowników Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:48:01
Przedmiot i zakres działania Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:47:17
Statut Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:46:49
Dane teleadresowe Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:46:01
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu (zlikwidowany 31.12.2012 r.) Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:45:39
Uchwała Nr XLVIII/475/2006 ws. przyznania medalu pamiątkowego Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:44:31
Uchwała Nr XLVIII/473/2006 ws. zmian budżetu i w budżecie 2006 roku Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:43:47
Uchwała Nr XLVIII/472/2006 ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:43:16
Uchwała Nr XLVIII/469/2006 zmieniająca uchwałę ws. regulaminu udzielania pomocy materlnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:42:46
Uchwała Nr XLVIII/467/2006 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Czółnów Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:42:07
Uchwała Nr XLVIII/474/2006 ws. powołania w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:41:44
Uchwała Nr XLVIII/471/2006 ws. zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:41:19
Uchwała Nr XLVIII/470/2006 ws. wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:40:54
Uchwała Nr XLVIII/468/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Chłopowo Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:40:30
Uchwała Nr XLVIII/466/2006 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:40:00
Uchwała Nr XLVIII/465/2006 zmieniająca uchwałę ws. Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkocholowych na terenie MiG Myslibórz na rok 2006- Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:39:37
Uchwała Nr XLVIII/464/2006 zmieniająca uchwałę ws. wieloletniego programu mieszkaniowego na lata 2003-2007 Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:39:16
Uchwała Nr XLVIII/463/2006 ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Myślibórz za 2005 rok Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:38:46
Uchwała Nr XLVIII/462/2006 ws. powołania składu Kapituły Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:38:08
Sesja XLVIII z 2006 r. z dnia 24.04.2006 r. Tomasz Ananicz 2006-05-11 12:37:39
Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie I kw. 2006 r. Tomasz Ananicz 2006-05-10 15:46:17