herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Dariusz Zieliński 2003-08-25 10:53:38
Andrzej Józef Binkowski Tomasz Ananicz 2003-08-25 10:20:58
Henryk Filipowicz Tomasz Ananicz 2003-08-25 09:00:31
Andrzej Stanisław Gosek Tomasz Ananicz 2003-08-25 08:55:14
Jacek Horniak Tomasz Ananicz 2003-08-25 08:53:40
Bogdan Jan Kotuliński Tomasz Ananicz 2003-08-25 08:51:40
Ludwig Skibiński Tomasz Ananicz 2003-08-25 08:50:45
Henryk Szpakowski Tomasz Ananicz 2003-08-25 08:46:46
Artur Jakub Ziętal Tomasz Ananicz 2003-08-25 08:46:36
Radni Tomasz Ananicz 2003-08-25 08:43:22
PRZETARG NA REMONT DACHU Dariusz Zieliński 2003-08-21 16:08:54
Uchwała Nr XII / 99 / 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiący własność Gminy Myślibórz Dariusz Zieliński 2003-08-19 16:45:56
Uchwała Nr XI / 86 / 2003 w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” Dariusz Zieliński 2003-08-19 16:45:05
Uchwała Nr XII / 91 / 2003 Dariusz Zieliński 2003-08-19 16:43:11
Uchwała Nr XI / 85 / 2003 w sprawie zmian w budżecie i budżetu 2003 roku Dariusz Zieliński 2003-08-19 16:41:24
Uchwała Nr XII / 106 / 2003 w sprawie utworzenie osiedli w mieście Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:43:32
Uchwała Nr XII / 105 / 2003 w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy Myślibórz do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:42:59
Uchwała Nr XII / 104 / 2003 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myśliborz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:42:30
Uchwała Nr XII / 103 / 2003 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiacej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:41:56
Uchwała Nr XII / 102 / 2003 w sprawie wyrażania zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność gminy służebnościami gruntowymi Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:41:27
Uchwała Nr XII / 101 / 2003 w sprawie wyrażania zgody na obciążanie nieruchomości stanowiacych własność gminy służebnościami gruntowymi Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:40:56
Uchwała Nr XII / 100 / 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:40:21
Uchwała Nr XII / 98 / 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiący własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:39:37
Uchwała Nr XII / 97 / 2003 w sprawie przeznacznia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:39:07
Uchwała Nr XII / 97 / 2003 w sprawie przeznacznia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:39:07
Uchwała Nr XII / 96 / 2003 w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:38:18
Uchwała Nr XII / 95 / 2003 w sprawie nabycia nieruchomościami przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:37:30
Uchwała Nr XII / 94 / 2003 w sprawie przyjęcia nieruchomości zabudowanej Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:36:51
Uchwała Nr XII / 92 / 2003 w sprawie utworzenia Zespolu Szkół dla Dorosłych w Rowie Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:36:16
Uchwała Nr XII / 90 / 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2003 rok. Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:22:43
Uchwała Nr XII / 89 / 2003 w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązania Prblemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz na roku 2003. Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:18:13
Uchwała Nr XII / 88 / 2002 w sprawie: zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2003 roku Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:17:41
Uchwała Nr XII / 87 / 2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2003 r. Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:17:11
Sesja Nr XII 2003 r. Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:16:59
Uchwała Nr XI / 83 / 2003 w sprawie zmian miejscoweg planu zagospodarowania przestrzenego miasta i gminy Myślibórz w obębie miejscowości Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:14:28
Uchwała Nr XI / 82 / 2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV / 33 / 2002 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 23 grudnia 2002 r. dotyczącej wieloletniego planu inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągów mi Tomasz Ananicz 2003-08-19 08:13:11
Uchwała Nr XI / 81 / 2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX / 355 / 2002 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 września 2002 r. dotyczącej wieloletniego planu inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągów Tomasz Ananicz 2003-08-18 13:54:19
Uchwała Nr XI / 79 / 2003 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-08-18 13:53:42
Uchwała Nr XI / 78 / 2003 w sprawie wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomasz Ananicz 2003-08-18 13:53:04
Uchwała Nr XI / 77 / 2003 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nawrocku Tomasz Ananicz 2003-08-18 13:51:54