herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół kontroli Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz dot. prawidłowości utworzenia przez Gminę Myślibórz spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów prywatnych oraz świadczenia przez te spółki usług komunalnych na rzecz gminy Tomasz Ananicz 2007-07-13 12:32:53
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnika ds. wymiaru podatków i opłat (4 etaty) Tomasz Ananicz 2007-07-13 08:54:12
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR DS. OŚWIATOWYCH Tomasz Ananicz 2007-07-12 13:23:08
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbiórka zespołu budynków ul. Boh. Warszawy 28a w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2007-07-12 10:59:36
Tomasz Ananicz 2007-07-11 12:56:44
Protokół z Sesji Nr X/2007 z dn. 28.05.2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-09 14:46:12
Protokół z Sesji Nr VIII/2007 z dn. 26.04.2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-09 14:44:36
Protokół z Sesji Nr VIII/2007 z dn. 26.04.2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-09 14:44:21
Uchwała nr XI/122/2007 - ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:25:47
Uchwała nr XI/121/2007 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:20:35
Uchwała nr XI/120/2007 - ws. zmian budżetu i w budżecie 2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:18:45
Uchwała nr XI/119/2007 - ws. zmian budżetu i w budżecie 2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:17:23
Uchwała nr XI/118/2007 - ws. zmian budżetu 2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:15:19
Uchwałą nr XI/117/2007 - ws. zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:13:43
Uchwała nr XI/116/2007 - ws. zaciągnięcia pożyczki Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:11:54
Uchwałą nr XI/115/2007 - ws. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:10:39
Uchwała nr XI/114/2007 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:09:28
Uchwała nr XI/113/2007 - ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:08:11
Uchwała nr XI/112/2007 - ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:06:38
Uchwała nr XI/111/2007 - ws. zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rezerwatu przyrody „Tchórzyno” Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:05:04
Uchwała nr XI/110/2007 - ws. zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 14:02:24
Uchwała nr XI/109/2007 - ws. ustalenia wysokości wskaźnika do wyliczenia funduszu sołectwom Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:57:51
Uchwała nr XI/108/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Zgoda położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:55:42
Uchwała nr XI/107/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Wierzbówek położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:54:15
Uchwała nr XI/106/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Wierzbnica położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:52:44
Uchwała nr XI/105/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Sulimierz położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:51:19
Uchwała nr XI/104/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Sitno położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:49:48
Uchwała nr XI/103/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Rów położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:46:54
Uchwała nr XI/102/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Rościn położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:45:08
Uchwała nr XI/101/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Renice położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:43:28
Uchwała nr XI/100/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Pszczelnik położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:42:18
Uchwała nr XI/99/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Prądnik położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:41:15
Uchwała nr XI/98/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Otanów położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:39:58
Uchwała nr XI/97/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Nawrocko położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:38:15
Uchwała nr XI/96/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Myśliborzyce położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:36:19
Uchwała nr XI/95/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Ławy położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:34:36
Uchwała nr XI/94/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Listomie położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:33:23
Uchwała nr XI/93/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Kruszwin położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:32:03
Uchwała nr XI/92/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Kolonia Myśliborzyce położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:30:43
Uchwała nr XI/91/2007 - ws. ustalenia statutu sołectwa Kierzków położonego w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2007-07-05 13:27:20