herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - kierownik Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (jednostki budżetowej gminy) Tomasz Ananicz 2007-04-11 11:12:42
Ogłoszenie o naborze kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - kierownik Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (jednostki budżetowej gminy) Tomasz Ananicz 2007-04-11 11:07:08
OGÓLNA INFORMACJA dotycząca ZGŁOSZEŃ MELDUNKOWYCH Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:34:48
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:31:28
Zgłoszenie pobytu stałego - zameldowanie - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:29:30
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:27:15
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:26:10
Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:24:40
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:23:40
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:21:32
Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności Tomasz Ananicz 2007-04-06 12:14:27
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Wykonanie remontu nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-06 08:41:33
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Wykonanie remontu nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-06 08:40:58
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Wykonanie remontu nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-06 08:40:42
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Wykonanie remontu nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-06 08:38:20
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Wykonanie remontu nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-06 08:36:08
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu poszukuje pracownika na samodzielne stanowisko księgowego. Tomasz Ananicz 2007-04-05 14:25:51
Ogłoszenia o naborze Tomasz Ananicz 2007-04-05 14:22:54
Tomasz Ananicz 2007-04-04 10:30:12
Budżet Gminy Myślibórz na 2007 rok Tomasz Ananicz 2007-04-03 12:15:20
Budżet Gminy Myślibórz na 2007 rok Tomasz Ananicz 2007-04-03 12:06:32
Uchwała nr VII/62/2007 - ws. powołania skarbnika gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-02 09:00:01
Uchwała nr VII/61/2007 - ws. skargi wniesionej przez Panią Czesławę Pławik na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:59:53
Uchwała nr VII/60/2007 - ws. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "CENTRUM OBSŁUGI I DORADZTWA DLA MŚP W MYŚLIBORZU" w ramach Programu INTERREG III A Polsko - Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wekslem in blanco. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:59:43
Uchwała nr VII/59/2007 - ws. zniesienia sołectwa w Pniowie i utworzenia w jego miejsce sołectw w Chłopowie i Czernikowie oraz w sprawie zmiany Uchwały nr VI/46/90 Rady Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 23 października 1990 roku w sprawie podziału miasta na osiedla i obszaru gminy na sołectwa. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:59:27
Uchwała nr VII/58/2007 - ws. zawiadomienia Sekretarza Gminy Myślibórz o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:59:09
Uchwała nr VII/57/2007 - ws. zawiadomienia Skarbnika Gminy Myślibórz o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:58:59
Uchwała nr VII/56/2007 - ws. wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Myślibórz w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania". Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:58:42
Uchwała nr VII/55/2007 - ws. odwołania Pana Zygmunta Zdrojewskiego z funkcji ławnika. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:58:29
Uchwała nr VII/54/2007 - ws. odwołania skarbnika gminy Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:58:08
Uchwała nr VII/53/2007 - ws. regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:57:55
Uchwała nr VII/52/2007 - ws. ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:57:15
Uchwała nr VII/51/2007 - ws. zmiany Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2007 Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:56:34
Uchwała nr VII/50/2007 - ws. zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2007 Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:56:19
Uchwała nr VII/49/2007 - ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na rok 2007 Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:56:03
Uchwała nr VII/62/2007 - ws. powołania skarbnika gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:55:00
Uchwała nr VII/61/2007 - ws. skargi wniesionej przez Panią Czesławę Pławik na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:54:38
Uchwała nr VII/60/2007 - ws. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "CENTRUM OBSŁUGI I DORADZTWA DLA MŚP W MYŚLIBORZU" w ramach Programu INTERREG III A Polsko - Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wekslem in blanco. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:53:34
Uchwała nr VII/60/2007 - ws. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "CENTRUM OBSŁUGI I DORADZTWA DLA MŚP W MYŚLIBORZU" w ramach Programu INTERREG III A Polsko - Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wekslem in blanco. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:53:29
Uchwała nr VII/59/2007 - ws. zniesienia sołectwa w Pniowie i utworzenia w jego miejsce sołectw w Chłopowie i Czernikowie oraz w sprawie zmiany Uchwały nr VI/46/90 Rady Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 23 października 1990 roku w sprawie podziału miasta na osiedla i obszaru gminy na sołectwa. Tomasz Ananicz 2007-04-02 08:52:33