herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2003 rok. Dariusz Zieliński 2003-06-25 17:22:10
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r. Dariusz Zieliński 2003-06-25 17:19:44
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r. - dokument usunięty Dariusz Zieliński 2003-06-25 17:03:58
W sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dariusz Zieliński 2003-06-25 16:57:26
Podatki i opłaty 2003 r. Dariusz Zieliński 2003-06-25 16:45:11
Podatki i opłaty 2002 r. - dokument usunięty Dariusz Zieliński 2003-06-25 16:44:50
Uchwała Nr XXXIX/310/2013 ws. uchwalenia Statutu Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-06-24 17:12:41
Wykaz Sołectw Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2003-06-24 17:06:18
Ogólno-Organizacyjny OR - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:39:59
Finansowo-Budżetowy FB - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:39:38
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Działalności Gospodarczej GKB - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:39:13
Inwestycji IN - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:38:51
Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska RGG - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:38:34
Spraw Obywatelskich SO - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:37:54
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych OKS - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:36:12
Urząd Stanu Cywilnego USC - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:35:49
Straż Miejska SM - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:35:28
Biuro Rady BR - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:35:07
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych PO - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:34:37
Kancelaria Tajna T - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:33:26
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Informatyk I - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:31:29
Radca Prawny R - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:30:50
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:21:06
Rada Miasta - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:15:33
Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:07:20
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 16:00:59
Komisja Budżetu i Finansów - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:58:55
KOMISJA REWIZYJNA - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:56:24
Gimnazjum w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:47:21
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:47:07
w Nawrocku Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:46:28
w Kierzkowie Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:46:09
w Golenicach Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:45:27
w Głazowie - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:45:11
w Derczewie - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:44:49
w Derczewie - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:44:08
Nr 2 i 3 w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:43:39
Szkoły Podstawowe Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:15:29
Oddziały przedszkolne w Golenicach, Nawrocku, Kierzkowie, Derczewie i Głazowie - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:15:16
Przedszkole Publiczne Nr 1, 2 i 4 w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2003-06-24 15:14:16