Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia ?Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)?. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:13:51
Uchwała Nr VII/54/2019 - ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2019 roku Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:12:28
Uchwała Nr VII/55/2019 - ws. przystąpienia miasta Myślibórz do Związku Miast Polskich Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:11:28
Uchwała Nr VII/56/2019 - ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:10:50
Uchwała Nr VII/57/2019 - ws. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019 Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:10:14
Uchwała Nr VII/58/2019 - ws. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:08:14
Uchwała Nr VII/59/2019 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:04:43
Uchwała Nr VII/60/2019 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:03:55
Sesja VII Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 26.03.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:02:39
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-27 12:39:44
Druk sprawozdania i oferty wspólnej realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Tomasz Ananicz 2019-03-27 12:38:43
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-27 12:37:48
Zarządzenie Nr BR.0050.35.2019.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Myślibórz w 2019 roku Tomasz Ananicz 2019-03-27 12:33:32
Zarządzenie Nr BR.0050.34.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-27 12:32:09
Deklaracja o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych) Tomasz Ananicz 2019-03-27 12:26:59
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Ananicz 2019-03-27 09:17:13
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-03-27 09:16:19
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-03-27 09:15:48
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Myśliborski Dzień Róży" Tomasz Ananicz 2019-03-27 09:14:49
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 15:00:37
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:58:32
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:58:23
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:58:10
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:57:58
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:57:15
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:57:11
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:56:47
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:56:34
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:56:23
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:56:14
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:56:06
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:55:58
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:55:40
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:55:29
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:55:20
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:55:01
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-03-26 14:54:44
Zarządzenie Nr BR.0050.34.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-26 08:17:09
Zarządzenie Nr BR.0050.34.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-26 08:14:55
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-03-26 08:13:33