Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja z dn. 17.05.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-05-30 11:39:37
Zarządzenie Nr BR.0050.48.2019.EO - ws. przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Myślibórz w 2019 roku Tomasz Ananicz 2019-05-30 11:38:00
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Ananicz 2019-05-30 10:32:47
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników ? III Etap Marcin Ostolski 2019-05-30 10:24:35
Tomasz Ananicz 2019-05-30 08:06:56
ZAPYTANIE CENOWE - Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Tomasz Ananicz 2019-05-29 10:25:48
ZAPYTANIE CENOWE - Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Tomasz Ananicz 2019-05-29 10:25:11
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Tomasz Ananicz 2019-05-29 09:51:58
Zarządzenie Nr BR.0050.47.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-05-28 10:08:25
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów (Nr 5/2019), Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Spraw Społecznych (Nr 6/2019) oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (5/2019) z dnia 23.04.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-05-28 09:11:14
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów (Nr 5/2019), Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Spraw Społecznych (Nr 6/2019) oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (5/2019) z dnia 23.04.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-05-28 09:11:01
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 24.03.2019 do 19.04.2019 Tomasz Ananicz 2019-05-28 09:04:53
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników ? III Etap Marcin Ostolski 2019-05-27 11:27:59
INFORMACJA Burmistrza Myśliborza ws. wyłożenia do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślibórz na lata 2018-2033" Tomasz Ananicz 2019-05-27 08:00:18
INFORMACJA Burmistrza Myśliborza ws. wyłożenia do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślibórz na lata 2018-2033" Tomasz Ananicz 2019-05-27 07:59:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43 Anna Szemiot-Trzecka 2019-05-24 13:55:26
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Świadków Jehowych w Polsce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu na działce o numerze ewidencyjnym 39 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z połaci dachowej budynku i powierzchni utwardzonych (działka o numerze ewidencyjnym 69/2 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz) do urządzenia wodnego (rowu) za pomocą ww. wylotu Tomasz Ananicz 2019-05-24 07:59:53
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Świadków Jehowych w Polsce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu na działce o numerze ewidencyjnym 39 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z połaci dachowej budynku i powierzchni utwardzonych (działka o numerze ewidencyjnym 69/2 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz) do urządzenia wodnego (rowu) za pomocą ww. wylotu Tomasz Ananicz 2019-05-24 07:58:56
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. gminnego zasobu nieruchomości Dominika Śliwińska 2019-05-23 14:55:25
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Sobienice na działce o nr ewid. gruntu 129/1 obręb Zgoda, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-05-23 09:17:06
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania nieruchomości gminnych II postępowanie Marcin Ostolski 2019-05-22 14:45:46
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. uzyskania dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym Tomasz Ananicz 2019-05-22 13:49:11
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. uzyskania dofinansowania na realizację zadania: pełna lub częściowa termomodernizacja budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym Tomasz Ananicz 2019-05-22 13:48:06
Protokół z Sesji Nr VIII/2019 z dn. 25.04.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-05-22 11:49:35
Oświadczenie kandydata - wykorzystanie wizerunku 2019 Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:43:05
Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych - dokument usunięty Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:41:06
Oświadczenie kandydata - wykorzystanie wizerunku 2019 Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:35:18
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:27:52
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dokument usunięty Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:18:07
Kwestionariusz osobowy dla kandydata od 4 maja 2019 r. Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:17:25
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. ewidencji i obrotu nieruchomościami Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:15:10
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. drogownictwa (nabór czwarty - 22.05.2019 r.) Dominika Śliwińska 2019-05-22 10:14:23
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 0005 Kierzków, oznaczonej numerem działki 467 Tomasz Ananicz 2019-05-22 10:05:13
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0007 Otanów, oznaczonej numerem działki 170 Tomasz Ananicz 2019-05-22 10:03:50
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0003, Myślibórz 3, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 235 Tomasz Ananicz 2019-05-22 10:02:53
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0001, Myślibórz 1, oznaczonej numerem działki 338/1 Tomasz Ananicz 2019-05-22 10:01:17
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - 21 października 2009 roku Tomasz Ananicz 2019-05-21 08:48:46
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wywieszeniu wykazów dot. lokalu mieszkalnego i nieruchomości niezabudowanych - 21.10.2009 r. Tomasz Ananicz 2019-05-21 08:48:40
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - 05 czerwca 2009 roku Tomasz Ananicz 2019-05-21 08:48:35
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wywieszeniu wykazów dot. nieruchomości niezabudowanych - 30.03.2009 r. Tomasz Ananicz 2019-05-21 08:48:30