Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/299/2021 - ws. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII/299/2021
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy                               w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  oraz art. 4 1  ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2019,  poz. 2277 ze zm.), art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia  29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2050 ze zm.),  art.  6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 roku  poz. 218 ze zm.)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU
uchwala, co następuje:

§ 1.  W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Narkomanii  oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta                    i gminy Myślibórz na rok 2021 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/208/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 października 2020 roku  dokonuje się zmian  polegających na zwiększeniu wydatków na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 2. Tekst jednolity Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Myśliborza.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Antczak

                                                                                                                         

U Z A S A D N I E N I E

w  sprawie:    zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy                               w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021.

Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 spowodowana jest przyjęciem niewykorzystanych środków finansowych z roku 2020 w kwocie 157.094,49  złotych, słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy.

Powyższa kwota zwiększa nakłady finansowe w zadaniach działu 851 – ochrona zdrowia, rozdziałach:

a) 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, w kwocie 16.720,00 złotych i obejmuje zadania wskazane w poniższej tabeli:

Dział / pkt

Treść zadania

Kwota w zł

Dział I pkt. 1

Realizacja różnych form pracy oświatowo-zdrowotnej w zakresie zapobiegania nałogom w środowisku dzieci, młodzieży i ich rodzin

500

Dział I pkt. 2

Działania profilaktyczne wśród uczniów szkół na terenie miasta i gminy Myślibórz w zakresie uzależnień

2000

Dział I pkt 3

Organizowanie spektakli – warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta i gminy Myślibórz

8000

Dział I pkt. 4

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Myślibórz w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy.

1520

Dział I pkt 6 b

Zespół teatralno – taneczny – spektakle                       w zakresie profilaktyki uzależnień - koszty związane  z realizacją powyższego zadania - /wydatki związane z prowadzeniem powyższego Zespołu/

1000

Dział I pkt 2

Prowadzenie kampanii w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Myślibórz.  Kampanie: „Jabłko –Cytryna”;  „Przeciw Pijanym Kierowcom”  i  inne.

3700

 

Razem:

             16 720,00 zł

b)   85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w wysokości 140.374,49 złotych

i obejmuje zadania wskazane w poniższej tabeli:

Dział / pkt

Treść zadania

Kwota w zł

 

Dział II pkt 2a

Opłata sądowa przy kierowaniu wniosków do Sądu

1000

Dział III pkt 1c.4

Konserwacja i przegląd urządzeń elektrycznych  oraz  przewodów kominowych w jednostkach utworzonych przy Komisji (w tym wydawanie ekspertyzy na sprzęt wymagający likwidacji

3000  

Dział III pkt. 1c.7

Ubezpieczenia majątku od zdarzeń losowych

2000

Dział III pkt 2

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych                        w zakresie uzależnień oraz skutków stosowania przemocy w rodzinie, organizowanie spotkań integracyjnych

10000

Dział III pkt 3a

Zakup sprzętu i materiałów promocyjnych                   w zakresie profilaktyki uzależnień  oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

50374,49

 

Dział III pkt 4b

 Podjęcie działań w zakresie współpracy                         z rodzinami dysfunkcyjnymi z terenu miasta                   i gminy Myślibórz – udzielanie pomocy osobom uzależnionym  oraz ich rodzinom  - prowadzenie warsztatów profilaktyki uzależnień i przemocy    

3000

Dział III pkt 5c

Doposażenie placówek na realizację programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy poprzez zajęcia sportowo- rekreacyjne

38000

Dział IV pkt 2

Wypoczynek dla dzieci z  terenu miasta i gminy Myślibórz 

30000

Dz. IV pkt. 9

Bieżące remonty jednostek utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3000

RAZEM:

140.374,49

Powyższe zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 zostały przedstawione i omówione podczas posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 23-06-2021 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Wiśniewska 23-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 30-08-2021 13:49