Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/343/2021 - ws. ustalenia diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia  25 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 18 Ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę:
1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości – 2.000 zł,
2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości – 1.600 zł,
3) Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w wysokości – 1.600 zł,
4) Radnych Rady Miejskiej w wysokości – 1.400 zł. 

§ 2.1.  Diety za dany miesiąc wypłacane są z dołu do  dnia 10 następnego miesiąca, a gdy jest nim dzień wolny od pracy, to w najbliższym dniu roboczym. 
2. Podstawą wypłaty diety są podpisanie przez radnego listy obecności z posiedzeń Rady i Komisji. 
3. W przypadku, gdy radny nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Miejskiej lub Komisji w więcej niż 1/3 czasu jego trwania, uważa się, że był nieobecny na posiedzeniu. 
4. Za każdą nieobecność na posiedzeniach Rady lub Komisji wysokość miesięcznej diety radnego obniża się o kwotę 200 zł.
5. Jeżeli radny nie był obecny na żadnym z posiedzeń Rady lub Komisji odbywających się w ciągu miesiąca, traci prawo do diety w danym miesiącu. 

§ 3.1.  Miesięczną zryczałtowaną dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu przez radnego w następujących przypadkach:
1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji,
2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji,
3) sprawowania funkcji w Radzie, o których mowa w § 1 ust. 1. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) przyjmuje się, że za jeden dzień pełnienia obowiązków przysługuje 1/30 diety, o której mowa w § 1, a wyliczoną w ten sposób wysokość przysługującej diety zaokrągla się do pełnych złotych. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Marek Antczak


Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 25 ust. 4 i 8 ustawy o samorządzie gminnym radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych przez radę gminy. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, co oznacza konieczność zróżnicowania wysokości diet w zależności od pełnionej funkcji. 
Zgodnie z art. 25 ust. 6 cytowanej ustawy wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 
Aktualnie maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie może wynosić  4.294,60 zł (2,4 krotność kwoty bazowej), natomiast  dla Gminy Myślibórz mieszczącej się w przedziale od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców dieta radnego nie może przekroczyć 75% diety maksymalnej, tj. kwoty 3.220,95 zł. 
Zgodnie z art. 18 ostatniej ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zmienione przepisy ustawy o samorządzie gminnym mają zastosowanie do diet radnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Marek Antczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 01-12-2021 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Furkiewicz 01-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 06-12-2021 13:21