Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOŚ.6220.18.2020.MK.2 z dnia 7 grudnia 2022 r., wydanej dla firmy: Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21/9 (obręb 0024) w miejscowości Nawrocko, Gmina Myślibórz".
2 Wykaz Nr 4/GN/2023
3 Informacja o wywieszeniu Wykazu Nr 4/GN/2023
4 O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz trzech budynków zabudowy maksymalnie czterorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa".
5 Zarządzenie NR SO.120.16.2023.GN Burmistrza Myśliborza z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
6 Protokół z Sesji Nr LV/2023 z dnia 28.02.2023
7 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z urządzeniami technicznymi i przyłączami na części działek nr 348, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10 i 351/11 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz
8 OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na dz. nr ewid. gruntu 459 obręb 1 Myślibórz.
9 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Myślibórz w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie miasta i gminy Myślibórz
10 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Myślibórz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz