Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 257, 258 i części działek o nr ewid. 227/5, 234/4, 236, 378 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz".
2 Zapytanie ofertowe na dostawę mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych
3 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz"
4 O B W I E S Z C Z E N I E - wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz".
5 Zarządzenie Nr BR.0050.298.2022.EKSiP - ws. wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora szkoły
6 Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiatowej 2119Z w zakresie budowy chodnika w ramach zadania pn. "Budowa chodnika o numerze ewidencyjnym gruntu 92, 108/6, 41/7, 41/6, 45/1, 95/9, 87, 89/1 82/4, 88/2, 432/6, 108/6, 43 i 77 obręb Pszczelnik"
7 Uchwała 50-74/4/2022 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 września 2022 r. - w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślibórz za pierwsze półrocze 2022 r.
8 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działkach nr 1/3, 3, 17/4, 460 i 521 obręb 0002 Myślibórz
9 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW, składającej się z ośmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 93, 94, 94/1, 94/2 obręb Nawrocko".
10 Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 18/GN/2022 z dnia 30 września 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.