Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/291/2021 - ws. uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz wraz z uchwalonymi założeniami

Uchwała Nr XXXII/291/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie:  uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U., z 2021 r., poz. 716) RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§2. Traci moc uchwała Nr LV/326/2002 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Myślibórz”.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Antczak


Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII / 291 / 2021 z dnia 27 maja 2021 roku.

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U., z 2021 r., poz. 716), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;
- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy;
- ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Tak więc, podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawa o samorządzie gminnym. Przy opracowaniu niniejszego dokumentu posłużono się danymi pozyskanymi od operatorów infrastruktury gazowniczej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, dotyczącymi rozbudowy i modernizacji poszczególnych sieci. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r. znak: WBiOIN-I.7231.6.2020.MBR.

Projekt był wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu w dniu 26 marca 2021 r. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu: http://bip.mysliborz.pl (zakładka: Obwieszczenia i ogłoszenia) w dniu 26 marca 2021 r., zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W wyżej wyznaczonym terminie, nie wniesiono wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Antczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 07-06-2021 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Matusiak 07-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 09-06-2021 13:31