Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 2.05.2024 do 7.06.2024 Anna Dzięcioł 2024-06-21 13:40:45
Uchwała Nr III / 25 / 2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024 - 2038. Anna Dzięcioł 2024-06-21 12:16:58
Uchwała Nr III / 23 / 2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu. Anna Dzięcioł 2024-06-21 12:16:37
Uchwała Nr III / 20 / 2024 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2024 - 2029. Anna Dzięcioł 2024-06-21 12:15:49
Uchwała Nr III / 25 / 2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024 - 2038. Anna Dzięcioł 2024-06-21 12:04:14
Uchwała Nr III / 24 / 2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Anna Dzięcioł 2024-06-21 12:02:54
Uchwała Nr III / 23 / 2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu. Anna Dzięcioł 2024-06-21 12:01:34
Uchwała Nr III / 22 / 2024 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/339/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz. Anna Dzięcioł 2024-06-21 11:58:58
Uchwała Nr III / 21 / 2024 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Uzależnień Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie Gminy Myślibórz na rok 2024. Anna Dzięcioł 2024-06-21 11:54:46
Uchwała Nr III / 20 / 2024 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2024 - 2029. Anna Dzięcioł 2024-06-21 11:53:24
Uchwała Nr III / 19 / 2024 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Anna Dzięcioł 2024-06-21 11:45:35
Uchwała Nr III / 18 / 2024 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Anna Dzięcioł 2024-06-21 10:57:04
Uchwała Nr III / 16 / 2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania. Anna Dzięcioł 2024-06-21 10:51:55
Uchwała Nr III / 17 / 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2023. Anna Dzięcioł 2024-06-21 10:51:45
Uchwała Nr III / 16 / 2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania. Anna Dzięcioł 2024-06-21 10:50:53
Sesja III Rady Miejskiej IX kadencji 13.06.2024 r. Anna Dzięcioł 2024-06-21 10:47:12
Sesja III Rady Miejskiej IX kadencji 13.06.2024 r. Anna Dzięcioł 2024-06-21 10:46:41
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 10 czerwca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych ewentualnie z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 154, 155 i 158 w obrębie Rów, gmina Myślibórz". Marika Kozanecka 2024-06-21 09:31:48
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 10 czerwca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych ewentualnie z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 154, 155 i 158 w obrębie Rów, gmina Myślibórz". Marika Kozanecka 2024-06-21 09:30:45
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 261 obręb Myślibórz 1 Karolina Kawecka 2024-06-20 14:42:22
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 0002 w Myśliborzu przy ulicy Cienistej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1012/2 Kornela Leszczyna-Pisarska 2024-06-20 09:21:56
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 0002 w Myśliborzu przy ulicy Cienistej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1012/2 Kornela Leszczyna-Pisarska 2024-06-20 08:07:03
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, połozonej w obrębie 0002 w Myśliborzu przy ulicy Cienistej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1012/2 - dokument usunięty Kornela Leszczyna-Pisarska 2024-06-20 08:05:25
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, połozonej w obrębie 0002 w Myśliborzu przy ulicy Cienistej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1012/2 - dokument usunięty Kornela Leszczyna-Pisarska 2024-06-20 08:04:59
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.10 Anna Wesołowska 2024-06-19 17:53:09
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pt. Piknik "Na Dzikim Zachodzie". Wioletta Urban 2024-06-19 14:51:09
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pt. Piknik "Na Dzikim Zachodzie". Wioletta Urban 2024-06-19 14:50:34
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.9 Anna Wesołowska 2024-06-19 14:23:41
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nikola Jurek 2024-06-19 10:59:10
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Myślibórz ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dróg gminnych, ul. Daszyńskiego, ul. Sezamkowej i ul. Przy Stawie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 222, 295, 290, 224, 789, 214/5, 267/1, 221, 228 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz. Karolina Kawecka 2024-06-18 13:26:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.8 Anna Wesołowska 2024-06-18 07:52:42
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 7/GN/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do najmu Edyta Kaczmarek 2024-06-17 10:54:59
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz z ulotką dot. ASF z dopiskiem "W związku z wystąpieniem ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w miejscowości Nieznań Gmina Stare Czarnowo, przypominamy o zasadach bioasekuracji". Nikola Jurek 2024-06-14 15:02:38
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz" że w dniu 12 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Marika Kozanecka 2024-06-13 12:59:10
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz" że w dniu 12 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Marika Kozanecka 2024-06-13 12:58:29
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz" że w dniu 12 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Marika Kozanecka 2024-06-13 11:45:55
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 241 obręb ewidencyjny 0026 Myśliborzyce, gm. Myślibórz", że w dniu 07 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Marika Kozanecka 2024-06-13 11:45:02
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz" że w dniu 12 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Marika Kozanecka 2024-06-13 11:44:37
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 241 obręb ewidencyjny 0026 Myśliborzyce, gm. Myślibórz", że w dniu 07 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Marika Kozanecka 2024-06-13 10:33:30
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 241 obręb ewidencyjny 0026 Myśliborzyce, gm. Myślibórz", że w dniu 07 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Marika Kozanecka 2024-06-13 10:32:39