Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, posadowienie budynku kontenerowego do 35 m2 powierzchni zabudowy na cele szatni sportowej, budowie placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem na działce nr 490/5 w obrębie Golenice, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2021-12-02 14:37:43
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 26.10.2021 do 21.11.2021 Tomasz Ananicz 2021-12-02 10:22:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Grunwaldzkiej w Myśliborzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Tomasz Ananicz 2021-12-02 09:17:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Grunwaldzkiej w Myśliborzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Tomasz Ananicz 2021-12-02 08:48:53
Uchwała Nr XXXVIII/336/2021 - ws. nadania nazwy rondu Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:14:35
Uchwała Nr XXXVIII/337/2021 - ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:13:07
Uchwała Nr XXXVIII/338/2021 - ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:12:24
Uchwała Nr XXXVIII/339/2021 - ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:10:33
Uchwała Nr XXXVIII/340/2021 - ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:07:16
Uchwała Nr XXXVIII/341/2021 - ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:05:03
Uchwała Nr XXXVIII/342/2021 - ws. wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:04:05
Uchwała Nr XXXVIII/343/2021 - ws. ustalenia diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:03:38
Uchwała Nr XXXVIII/344/2021 - ws. ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:02:18
Uchwała Nr XXXVIII/345/2021 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Tomasz Ananicz 2021-12-01 15:01:39
Uchwała Nr XXXVIII/346/2021 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 Tomasz Ananicz 2021-12-01 14:57:16
Sesja XXXVIII Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 25.11.2021 r. Tomasz Ananicz 2021-12-01 14:56:13
Protokół z Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbytej w dniu 11 listopada 2021 r. Tomasz Ananicz 2021-12-01 12:05:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 154/2, obręb Zgoda, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2021-11-30 12:14:22
URZĘDNICY - wydziały, referaty, stanowiska, nr pokojów, nr telefonów Tomasz Ananicz 2021-11-30 08:22:04
Dane teleadresowe Tomasz Ananicz 2021-11-30 08:21:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn Tomasz Ananicz 2021-11-29 14:19:49
Uchwała Nr CLXXXVI.387.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślibórz za pierwsze półrocze 2021 roku Tomasz Ananicz 2021-11-29 14:16:48
Uchwała Nr XXXIII/299/2021 - ws. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 Tomasz Ananicz 2021-11-29 12:42:42
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 10/GN/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego Tomasz Ananicz 2021-11-26 12:06:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 781/15, 781/16, 781/1, 781/6, 781/12, 781/11, 101 w obrębie 1 Myślibórz Tomasz Ananicz 2021-11-26 08:25:11
Ogłoszenie o naborze kandydatów - stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli Dominika Śliwińska 2021-11-25 11:36:05
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 listopada 2021 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" Tomasz Ananicz 2021-11-25 10:47:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko" Tomasz Ananicz 2021-11-25 10:21:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Grunwaldzkiej w Myśliborzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Tomasz Ananicz 2021-11-25 09:29:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Grunwaldzkiej w Myśliborzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Tomasz Ananicz 2021-11-25 07:20:17
Uchwała Nr XXV/208/2020 - ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 Tomasz Ananicz 2021-11-24 14:58:41
Ewa Furkiewicz - Sekretarz Gminy Myślibórz (powołanie na stanowisko) Tomasz Ananicz 2021-11-24 13:50:47
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. rozbudowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 66/28, 66/35, 66/36, 66/37, 66/38, 66/39 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2021-11-24 13:32:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej PE 90 mm wraz  z urządzeniami technicznymi, w celu przyłączenia działek nr 84/14, 84/16, obręb Dąbrowa Tomasz Ananicz 2021-11-24 13:30:10
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 grudnia 2021  r. odbędzie się w dodatkowym terminie polowanie zbiorowe (interwencyjne), organizowane przez Koło Łowieckie "CYRANKA" w Trzcińsku Zdroju, obwód łowiecki nr 260 i 272 Tomasz Ananicz 2021-11-24 09:48:23
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 grudnia 2021  r. odbędzie się w dodatkowym terminie polowanie zbiorowe (interwencyjne), organizowane przez Koło Łowieckie "CYRANKA" w Trzcińsku Zdroju, obwód łowiecki nr 260 i 272 Tomasz Ananicz 2021-11-24 09:47:27
Rejestry i Ewidencje Tomasz Ananicz 2021-11-23 11:40:33
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 9/GN/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu Tomasz Ananicz 2021-11-23 11:34:53
Paweł Kucharki - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (powołanie na stanowisko ) Tomasz Ananicz 2021-11-23 11:11:08
Robert Petruk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (rozwiązanie stosunku pracy) Tomasz Ananicz 2021-11-23 11:10:55