Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz na lata 2023-2030 2023-07-19 22:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz" że w dniu 12 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2024-06-13 12:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz" że w dniu 12 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2024-06-13 11:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 241 obręb ewidencyjny 0026 Myśliborzyce, gm. Myślibórz", że w dniu 07 czerwca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2024-06-13 11:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie przydomwej oczyszczalni ścieków na działce nr 134/6 obr. Myśliborzyce. 2024-06-12 11:50
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 28 maja 2024 r. 2024-06-07 12:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z rurociągiem teletechnicznym i infrastrukturą towarzyszącą. 2024-06-06 13:20
dokument Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ?Wakacje na dwóch kółkach?. Rodzinny Rajd Rowerowy. 2024-06-04 07:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa". 2024-06-03 09:35
dokument Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu 2024-05-29 15:08
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 20 maja 2024 r. 2024-05-27 09:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Myśliborzu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 42/3 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-05-24 14:19
dokument Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na terenie działki nr 459, obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-05-24 13:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na części działki numer 218/6 w obrębie Nawrocko. - dokument stracił ważność 2024-05-24 13:48
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach Rów, Ławy i Golenicach. 2024-05-24 10:59
dokument Informacja o dniu wolnym 2024-05-23 08:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 maja 2024 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue z dystrybutorem wraz z instalacjami oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnętrznych na działce o numerze ewidencyjnym 178 obręb 3 m. Myślibórz". 2024-05-22 15:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewidencyjnych 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/6 i 223/9 w obrębie Klicko", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 22 maja 2024 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2024-05-22 15:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewidencyjnych 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/6 i 223/9 w obrębie Klicko" w związku z przedłożeniem przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-05-22 15:26
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne 2024-05-21 15:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie". 2024-05-21 12:49
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych średniego napięcia z rurociągiem teletechnicznym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 332, 1/13, 1/6, 2/3, 368, 369, 21/5, 372, 62, 64 obręb Nawrocko, 367, 364/1 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-05-17 08:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia zapisów decyzji nr 09/2022 z dnia 21.07.2022 r., znak: PP.6733.4.2022.KS, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczani ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 2/56, 2/57, 2/59, 2/62 w obrębie Golczew - dokument stracił ważność 2024-05-17 08:02
dokument Informacji Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 7 maja 2024 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania wydania pozwolenia wodnoprawnego działka 823 obręb Sulimierz. 2024-05-16 13:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową placu zabaw, budową parkingu oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 481 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-05-14 15:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, konserwacji i częściowym odtworzeniu wiatraka holenderskiego na dz. nr 528/2 obręb 3 Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-05-14 15:00
dokument Informacji Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 7 maja 2024 r. 2024-05-14 09:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 4/2024 z dnia 18.04.2024 r. znak: PP.6733.1.2024.KK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 780510Z oraz przebudowie skrzyżowania z drogą krajową nr 26, na części działek o nr ewid. 200, 205, 587/1 obręb Golenice, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-05-10 12:46
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Myśliborzu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 42/3 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-05-09 13:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 241 obręb ewidencyjny 0026 Myśliborzyce, gm. Myślibórz" w związku z przedłożeniem przez inwestora , raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-05-08 15:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 241 obręb ewidencyjny 0026 Myśliborzyce, gm. Myślibórz", że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2024-05-08 15:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 241 obręb ewidencyjny 0026 Myśliborzyce, gm. Myślibórz". 2024-05-08 14:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie szybu windowego do ściany szczytowej budynku na działkach nr 142/13, 142/10 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-05-08 12:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myślibórz", że w dniu 30 kwietnia 2024 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2024-04-30 14:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie trzynastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Miejscowości Myślibórz przy ul. Łużyckiej" na działkach o nr ewid. 148/5 oraz 146/6 (obręb 0003 Myślibórz, gm. Myślibórz), że w dniu 30 kwietnia 2024 r. zostały przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego uzupełniania i wyjaśnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2024-04-30 14:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Krzysztofa Powaga, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz", że pismem z dnia 25 kwietnia 2024 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2024-04-29 10:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz" w związku z przedłożeniem przez Krzysztofa Powagę, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-04-29 09:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 08 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Krzysztofa Powaga, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 1011 obręb 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz". 2024-04-29 08:35
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)". 2024-04-26 14:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: GKB.6733.7.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw, siłowni i boisk sportowych oraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Renice, na działce o nr. ewid. 431/2 obręb 0017 Renice, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-26 11:15
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie, konserwacji i częściowym odtworzeniu wiatraka holenderskiego na dz. nr 528/2 obręb 3 Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-26 09:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami z socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat Myśliborski, województwo zachodniopomorskie", że w dniu 23 kwietnia 2024 r. zostały przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu wyjaśnienia i uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2024-04-26 09:04
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nawrocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-25 15:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 370 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/10, 33, 42/49, 42/50, 45/28, 47, 51/2, 5/3, 6/4, 8/3 oraz na działkach stanowiących drogi 27/2, 31, 38, 41, 46, 48, 15, 17, 20, 21 w obrębie Chłopowo, w gminie Myślibórz". 2024-04-25 12:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Myślibórz - budowa kanalizacji sanitarnej dróg gminnych, ul. Daszyńskiego, ul. Sezamkowej i ul. Przy Stawie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 222, 295, 290, 224, 789, 214/5 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-25 08:40
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Myślibórz - budowa kanalizacji sanitarnej dróg gminnych, ul. Daszyńskiego, ul. Sezamkowej i ul. Przy Stawie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 222, 295, 290, 224, 789, 214/5 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-25 08:38
dokument Ogłoszenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem" wraz z prognozą oddziaływania tego projektu na środowisko. 2024-04-24 08:29
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu ? dobudowa szybu windowego do ściany szczytowej budynku na działkach nr 142/13, 142/10 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-22 09:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 780510Z oraz przebudowie skrzyżowania z drogą krajową nr 26, na części działek o nr ewid. 200, 205, 587/1 obręb Golenice, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-19 11:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 218, 222/4 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-04-19 11:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myślibórz", że w dniu 12 kwietnia 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 2024-04-18 10:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 16 kwietnia 2024 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 2024-04-18 10:57
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wycinanie roślin z wód Jeziora Myśliborskiego stanowiącego działkę ewid. nr 1 obr. Myślibórz 1, gm. Myślibórz. 2024-04-17 08:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)". 2024-04-10 08:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami z socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat Myśliborski, województwo zachodniopomorskie", że w dniu 26 marca 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2024-03-28 15:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 162/6, 215/3 i 215/5 w obrębie Myślibórz 3 - dokument stracił ważność 2024-05-08 12:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 370 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/10, 33, 42/49, 42/50, 45/28, 47, 51/2, 5/3, 6/4, 8/3 oraz na działkach stanowiących drogi 27/2, 31, 38, 41, 46, 48, 15, 17, 20, 21 w obrębie Chłopowo, w gminie Myślibórz", że w dniu 27 marca 2024 r., zostało wydane postanowienie znak GKOŚ.6220.6.2021.MK.2 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umarzającej ww. przedsięwzięcie. 2024-03-27 09:11
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 780510Z oraz przebudowie skrzyżowania z drogą krajową nr 26, na części działek o nr ewid. 200, 205, 587/1 obręb Golenice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-03-25 12:06
dokument OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodu do kategorii. 2024-03-25 09:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami z socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat Myśliborski, województwo zachodniopomorskie", że w dniu 22 marca 2024 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2024-03-22 15:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami z socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat Myśliborski, województwo zachodniopomorskie", że w dniu 22 marca 2024 r. zostały przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2024-03-22 14:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznych średniego napięcia z rurociągiem teletechnicznym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 332, 1/13, 1/6, 2/3, 368, 369, 21/5, 372, 62, 64 obręb Nawrocko, 367, 364/1 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-03-22 14:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa" w związku z przedłożeniem przez pełnomocnika inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-03-28 14:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa, że pismem z dnia 21 marca 2024 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2024-03-28 14:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue z dystrybutorem wraz z instalacjami oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnętrznych na działce o numerze ewidencyjnym 178 obręb 3 m. Myślibórz". 2024-03-21 15:05
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2024-03-20 15:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2024 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 113, 105, 108, 109 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz". 2024-03-20 09:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Myślibórz ? budowa kanalizacji sanitarnej dróg gminnych, ul. Daszyńskiego, ul. Sezamkowej i ul. Przy Stawie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 222, 295, 290, 224, 789, 214/5 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-03-19 13:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Myśliborzu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 42/3 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-03-19 13:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nawrocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-03-19 13:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 763/11, 763/12 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-03-19 08:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 467, obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 18 marca 2024 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2024-03-18 14:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 467, obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz" w związku z przedłożeniem przez Annę Wędzinę, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-03-18 14:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami z socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat Myśliborski, województwo zachodniopomorskie", że w dniu 12 marca 2024 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2024-03-14 14:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 marca 2024 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 301 w obrębie Dąbrowa, gmina Myślibórz". 2024-03-27 14:25
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia, że zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowie farmy wiatrowej Kierzków 1 o mocy do 21 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie gminy Myślibórz, woj. Zachodniopomorskie" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-03-13 15:12
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia, że zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowie farmy wiatrowej Kierzków 2 o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie gminy Myślibórz, woj. Zachodniopomorskie" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-03-13 15:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami, dz. nr 246, obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-03-06 15:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego remoncie, konserwacji i częściowym odtworzeniu wiatraka holenderskiego na dz. nr 528/2 obręb 3 Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-03-06 15:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 05 marca 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 675/4 obręb Sulimierz w gminie Myślibórz". 2024-03-06 12:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Sądu Rejonowego w Myślibórzu - dobudowa szybu windowego do ściany szczytowej budynku na dz. nr 142/13, 142/10 obręb 2 Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-03-05 14:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 162/6, 215/3, 215/5 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2024-03-04 13:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01 marca 2024 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Sulimierz, gmina Myślibórz" na działce o nr ewidencyjnym 93. 2024-03-04 11:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 19.02.2024 r. 2024-03-01 11:16
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 23.02.2024 r. 2024-02-29 09:37
dokument ZAWIADOMIENIE o prowadzeniu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Myślibórz. 2024-02-29 08:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie placu zabaw na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 763/11, 763/12 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-02-28 12:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Klicko" 2024-03-01 13:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej w lokalizacji Myślibórz". 2024-02-20 11:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 246, obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-02-15 11:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 780510Z oraz przebudowie skrzyżowania z drogą krajową nr 26, na części działek o nr ewid. 200, 205, 587/1 obręb Golenice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-02-15 10:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08 lutego 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz". 2024-02-13 09:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 05 lutego 2024 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 467, obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-02-13 08:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2024 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 4/1, 8/3, 8/6 i 8/7 obręb ewidencyjny - 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz". 2024-02-12 13:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 2/3, obręb Dalsze, gm. Myślibórz". 2024-02-01 15:14
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej Kierzków 1 o mocy do 21 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Myślibórz, woj. zachodniopomorskie". 2024-01-31 10:30
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej Kierzków 2 o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Myślibórz, woj. zachodniopomorskie". 2024-01-31 10:07
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 25.01.2024 r. 2024-01-31 09:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 675/4 obręb Sulimierz w gminie Myślibórz". 2024-01-25 14:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw na dz. nr 763/11, 763/12 obręb 3 Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-01-25 07:46
dokument Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2024 r. 2024-01-25 07:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 162/6, 215/3, 215/5 obręb 0003 Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-01-22 12:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr MSB2501B na działce nr 363, obręb Ławy, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-01-22 11:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2024 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Sulimierz, gmina Myślibórz" na działce o nr ewidencyjnym 93. 2024-01-22 10:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 301 w obrębie Dąbrowa, gmina Myślibórz". 2024-01-19 12:58
dokument Informacja z dnia 10.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2024-01-18 13:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz". 2024-01-17 13:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)", że w dniu 17 stycznia 2024 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2024-01-17 12:56
dokument Informacja z dnia 05.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2024-01-12 15:10
dokument Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 03 styczeń 2024 r. 2024-01-11 14:58
dokument Informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 03 styczeń 2024r. 2024-01-11 14:56
dokument OBWIESZCZENIE zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 20 października 2023 r. na wniosek Iwony Dziergowskiej, Iwony Janickiej oraz Jarosława Maćkała w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Klicko" że w dniu 09 stycznia 2024 r. zostały przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2024-01-09 14:37
dokument OBWIESZCZENIE o zmianach terminów polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "Dziczy Las" w Swobnicy, obwód łowiecki nr 271 z dnia 08 stycznia 2024 r. 2024-01-08 14:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie scieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami, dz. nr 246, obręb 1 Myślibórz - dokument stracił ważność 2024-01-04 14:26
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Joanny Krupy oraz Pana Piotra Holki, pełnomocników spółki Energix Polska Development sp. z o.o., zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej Kierzków 2 o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Myślibórz, woj. zachodniopomorskie". 2024-01-04 14:06
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Joanny Krupy oraz Pana Piotra Holki, pełnomocników spółki Energix Polska Development sp. z o.o., zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej Kierzków 1 o mocy do 21 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Myślibórz, woj. zachodniopomorskie". 2024-01-04 14:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2024 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewidencyjnych 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/6 i 223/9 w obrębie Klicko". 2024-01-04 11:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie", że w dniu 04 stycznia 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2024-01-04 08:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)", że w dniu 03 stycznia 2024 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2024-01-04 07:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz. 2023-12-29 12:17
dokument Informacji Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 19 grudnia 2023 r. 2023-12-28 14:16
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2023 r. 2023-12-28 14:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na części dz. nr 2/3, obręb Dalsze, gm. Myślibórz". 2023-12-21 14:20
dokument Ogłoszenie o podjęciu w Gminie Lipiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie których maja być lokalizaowane elektrownie wiatrowe. 2023-12-21 12:28
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 34/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. 2023-12-15 14:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Klicko", że w dniu 15 grudnia 2023 r., wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2023-12-15 11:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2023 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa domków jednorodzinnych na działce o nr ewid. 155 i 111/66, 111/67, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72 oraz 111/68 obręb Kruszwin, gm. Myślibórz". 2023-12-15 10:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 14 grudnia 2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2023-12-14 14:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz" w związku z przedłożeniem przez Danutę Stańczyc, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-12-14 14:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 4/1, 8/3, 8/6 i 8/7 obręb ewidencyjny - 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz", że w dniu 14 grudnia 2023 r. zostały przekazane do Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnienia i uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2023-12-14 14:10
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na wodociągu publicznym Głazów oraz Myślibórz. 2023-12-13 15:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Katarzyny Giersz pełnomocnika firmy Commercial Point Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjno - logistycznego wraz z przestrzeniami z socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 137/2, 99/33, 99/26, 99/27 oraz na części działki 142/1 obręb Renice, gmina Myślibórz, powiat Myśliborski, województwo zachodniopomorskie". 2023-12-13 14:20
dokument OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Szczecińskie Koło Łowieckie "BÓR", obwód łowiecki 263. 2023-12-12 15:02
dokument INFORMACJA Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek MG Partner Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Magdalena Górczyńska zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na "szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni pojazdów w Myśliborzu przy ul. Piłsudzkiego 5A, zlokalizowanej na działce nr 183/2 obręb Myślibórz 3, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, za pomocą studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce nr 177/4 obręb Myślibórz 3, gmina Myślibórz, powiat myśliborski". 2023-12-08 13:51
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 5.12.2023 r. i 6.12.2023 r. 2023-12-08 09:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy PV 710 Sp. z o.o. z o.o. z siedziba przy ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Sulimierz, gmina Myślibórz" na działce o nr ewidencyjnym 93. 2023-12-07 15:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa". 2023-12-07 14:55
dokument OBWIESZCZENIE podaje się do publicznej wiadomości, informację Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Myśliborzu Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: 1. pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej, położonego w miejscowości Ławy, gm. Myślibórz, na terenie działki nr 54/4 obręb ławy (0027), 2. wprowadzenie oczyszczonych ścieków technologicznych z płukania filtrów (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Ławy, gm. Myślibórz - do rowu - działka 159/1 obręb Ławy (0027). 2023-12-07 08:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaję do publicznej wiadomości, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 675/4 obręb Sulimierz w gminie Myślibórz". 2023-12-06 13:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 675/4 obręb Sulimierz w gminie Myślibórz" w związku z przedłożeniem przez Michała Czajkowskiego prezesa zarządu firmy: PVE 173 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-12-06 12:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu postanowienia z dnia 30.11.2023 r. utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Myśliborza z dnia 17.02.2023 r., znak: GKOŚ.6220.30.21.2022.MK.2. 2023-12-06 08:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewidencyjnych 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/6 i 223/9 w obrębie Klicko", że w dniu 01 grudnia 2023 r. zostały przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnienia i uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2023-12-01 13:16
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 27.11.2023 r. 2023-11-28 14:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz" z dnia 23 czerwca 2023 r. znak: GKOŚ.6220.41.2022.MK. 2023-11-28 14:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2023 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz". 2023-11-28 12:46
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 20 listopada 2023 r 2023-11-28 08:11
dokument Wyniki konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Myślibórz z oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2026 organizacjami pozarządowymi 2023-11-24 14:03
dokument Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania na wniosek strony w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play 2023-11-24 09:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2023 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko" z dnia 17 lutego 2023 r. znak: GKOŚ.6220.11.2021.MK.2. 2023-11-23 14:17
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 17 listopada 2023 r. 2023-11-23 08:27
dokument OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282. 2023-11-21 13:45
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 6 listopada 2023 r. 2023-11-21 13:42
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski uchwały nr L/356/2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Nowogródek Pomorski. 2023-11-20 08:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na części dz. nr 2/3, obręb Dalsze, gm. Myślibórz" w związku z przedłożeniem przez firmę "Eko-Myśl" Sp. z o. o. z siedzibą Dalsze 36, 74-300 Myślibórz, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-11-15 15:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy "Eko-Myśl" Sp. z o. o. z siedzibą Dalsze 36, 74-300 Myślibórz z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na części dz. nr 2/3, obręb Dalsze, gm. Myślibórz". 2023-11-15 15:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 2 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Myślibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie trzynastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Miejscowości Myślibórz przy ul. Łużyckiej" na działkach o nr ewid. 148/5 oraz 148/6 (obręb 0003 Myślibórz, gm. Myślibórz). 2023-11-15 10:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz. 2023-11-13 14:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 14/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i termomodernizacji Domu Wczasów Dzieciecych, dz. nr 119, obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-11-09 15:21
dokument Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Jeleń" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 275 i 276. 2023-11-09 11:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Myślibórz na lata 2023-2030". 2023-11-08 15:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewidencyjnych 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/6 i 223/9 w obrębie Klicko", że w dniu 07 października 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2023-11-07 15:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Klicko". 2023-11-02 13:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)" w związku z przedłożeniem przez inwestora, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-10-31 14:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 30 października 2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2023-10-31 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 października 2023 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Głazów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 160/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-10-31 13:41
dokument Informacja dla rolników dotycząca zbiórki folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 2023-10-31 10:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie zmiany decyzji znak: GKOŚ.6220.41.2022.MK z dnia 23 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". 2023-10-30 09:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 czerwca 2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". 2023-10-30 08:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 13 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa domków jednorodzinnych na działce o nr ewid. 155 i 111/66, 111/67, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72 oraz 111/68 obręb Kruszwin, gm. Myślibórz". 2023-10-27 15:00
dokument Ogłoszenie Burmistrza Myśliborza dot. wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 - 2027 2023-10-25 08:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko". 2023-10-23 14:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz", że w dniu 23 października 2023 r. zostały przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnienia i uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2023-10-23 14:18
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego i socjalnego w 2024 r. wraz z kolejnością umieszczenia na liście 2023-10-23 11:28
dokument OGŁOSZENIE o IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym ,,Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś". 2023-10-23 10:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 20 października 2023 r. zostały przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnienia i uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2023-10-23 07:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na części działki nr 205, obręb Golenice, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-10-18 10:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 06 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewidencyjnych 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/6 i 223/9 w obrębie Klicko". 2023-10-13 14:48
dokument OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie"Dziczy Las" w Swobnicy, obwód łowiecki nr 271. 2023-10-12 14:55
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 3 października 2023r. 2023-10-11 13:08
dokument Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" z terenu Gminy Myślibórz 2023-10-06 08:22
dokument OBWIESZCZENIE o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "Cietrzew" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 278. 2023-10-04 09:19
dokument OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie" Grzywacz"w Halinowie, obwód nr 277. 2023-10-02 08:11
dokument OBWIESZCZENIE, dnia 7 października 2023 r. odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie " CYRANKA" w Trzcińsku Zdrój. 2023-09-29 10:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz", że w dniu 27 września 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. 2023-09-27 10:12
dokument OBWIESZCZENIE o terminach polowań zbiorowych , organizowanych przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282. 2023-09-26 08:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz". 2023-09-25 11:05
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 24/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 2023-09-21 14:29
dokument OBWIESZCZENIE informacja o terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie" DIANA" w Myśliborzu obwód łowiecki nr 269. 2023-09-21 12:20
dokument Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie boiska poprzez budowę szatni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz budową sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 301/1 w obrębie Sulimierz, gmina Myślibórz. 2023-09-18 11:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 15 września 2023 r. zostały przekazane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-09-15 12:46
dokument Rozporządzenia Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. 2023-09-12 14:36
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwały nr LVII/463/2023 z dnia 25.08.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Stołeczna, Strzeszów, Tchórzno, w gminie Trzcińsko-Zdrój. 2023-09-12 11:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Danuty Stańczyc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz". 2023-09-19 13:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 06 września 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. 2023-09-07 14:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 05 września 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-09-06 07:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 04 września 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnień i uzupełnień do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-09-04 14:54
dokument OBWIESZCZENIE O TERMINACH POLOWAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO ŁOWIECKIE "CYRANKA" W TRZCIŃSKU ZDROJU, OBWÓD ŁOWIECKI NR 260 I 272. 2023-09-04 13:16
dokument Obwieszczenie o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Cietrzew" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 278. 2023-09-01 13:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Kornelii Worach działającej z pełnomocnictwa firmy: Per-Pol Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 4/1, 8/3, 8/6 i 8/7 obręb ewidencyjny - 0002 m. Myślibórz, gm. Myślibórz". 2023-08-25 14:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek firmy: Renpro Sp. z o.o. przy ul. Małopolskiej 43, 70-515 Szczecin w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 23 sierpnia 2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2023-08-25 11:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko" w związku z przedłożeniem przez firmę Renpro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Małopolskiej 43, 70-515 Szczecin, wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-08-25 11:01
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szatni oraz rozbudowie sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 301/1 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. 2023-08-18 11:04
dokument OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rościn. 2023-08-17 14:25
dokument OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golenice. 2023-08-17 14:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz". 2023-08-17 13:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 14 sierpnia 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 2023-08-17 11:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz" 2023-08-16 15:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i termomodernizacji Domu Wczasów Dzieciecych, dz. nr 119, obręb 2 Myślibórz 2023-08-16 12:18
dokument NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ NA OKRES 3 LAT 2023-08-16 11:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na części działki nr 205, obręb Golenice - dokument stracił ważność 2023-08-14 14:39
dokument Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play, na terenie dzialki nr 459 obręb 1 Myślibórz. 2023-08-11 13:55
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 18/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 8 SIERPNIA 2023 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 2023-08-11 09:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 08 sierpnia 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 2023-08-10 13:26
dokument Informacji Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 04.08.2023 r. 2023-08-10 08:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 04 sierpnia 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2023-08-10 13:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 421/1 w obrębie Dąbrowa". 2023-08-04 15:10
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 14/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12.07.2023 r. 2023-08-01 10:56
dokument Rozporządzenie Nr 5/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 28 lipca 2023 w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich 2023-07-31 12:26
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych 2023-07-28 13:21
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 78/8, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 79 w obrębie Pszczelnik, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-07-27 11:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2023 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?budowie 17 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz? z dnia 27 marca 2019 r. znak: GKOŚ.6220.8.2018.DM. 2023-07-24 14:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 763/6 w obrębie Myślibórz 3, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-07-19 09:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnych pod obsługę komunikacyjną na działkach nr 110, 111, 112 i 136 w obrębie Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-07-19 09:21
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szatni oraz rozbudowie sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 302/1 obręb Sulimierz - dokument stracił ważność 2023-07-17 11:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 lipca 2023 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu instalacji przetwarzania odpadów wraz z produkcją bloczków budowlanych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na części dz. nr 6/4, obręb Dalsze, gm. Myślibórz". 2023-07-11 11:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07 lipca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu na działce o nr ewid. 521 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz". 2023-07-07 14:41
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 04.07.2023 r. informujące o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 09.05.2023 r. (SKO/GP/420/740/2023) utrzymującej w całości decyzję Burmistrza Myśliborza z 09.07.2021 r. (znak IPP.6733.3.2020.DK). - dokument stracił ważność 2023-07-07 13:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz w związku z przedłożeniem przez firmę "Eko-Myśl" Sp. z o. o. z siedzibą Dalsze 36, 74-300 Myślibórz, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-07-06 15:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 13 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy "Eko-Myśl" Sp. z o. o. z siedzibą Dalsze 36, 74-300 Myślibórz z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz. 2023-07-06 15:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". 2023-06-29 14:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7". 2023-06-28 13:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie zmiany decyzji znak: GKOŚ.6220.8.2018.DM z dnia 27 marca 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie 17 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz". 2023-06-28 13:26
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw na terenie działki nr 763/6, obręb Myślibórz 3, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-06-28 10:55
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play, na terenie działki nr 363, obręb Ławy. - dokument stracił ważność 2023-06-28 08:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid.: 242/12, 242/11, 242/10, 242/8, 242/7, 242/6, 242/5, 242/4 usytuowanych w miejscowości Myśliborzyce, gmina Myślibórz" 2023-06-26 12:05
dokument Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 15 czerwca 2023 r. 2023-06-22 11:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, na części dz. nr 163/2, obręb Golenice - dokument stracił ważność 2023-06-21 12:32
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.06.2023 r. 2023-06-21 10:45
dokument Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 5 czerwca 2023 r. 2023-06-21 08:31
dokument Zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z 12 bm. 2023-06-16 13:26
dokument Rozporządzenia PIW Nr 4/2023 2023-06-16 13:24
dokument Informacji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z 9 czerwca 2023 r 2023-06-16 12:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegona w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach nr 79, 78/8, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18 obręb Pszczelnik, gmina Myślibórz. 2023-06-16 10:33
dokument Informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 5 czerwca 2023 r. 2023-06-15 14:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu na działce o nr ewid. 521 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz". 2023-06-14 10:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW, zlokalizowanej w gminie Myślibórz, powiat myśliborski, działka nr 508/11 obręb Golenice". 2023-06-13 13:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz". 2023-06-13 13:21
dokument ZAWIADOMIENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu" na działce o nr ewid. 521 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. 2023-06-13 13:23
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzesko, Krzemlin, Letnin, Mielęcin, Nowielin, Obromino, Pstrowice w Gminie Pyrzyce. 2023-06-12 10:57
dokument Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play?, na terenie działki nr 363, obręb Ławy - dokument stracił ważność 2023-06-07 13:47
dokument Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 26 maja 2023 r. 2023-06-05 14:44
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 30 maja 2023 r. 2023-06-05 14:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 marca 2019 r. znak: GKOŚ.6220.8.2018.DM dla przedsięwzięcia pn.: "budowie 17 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz", że w dniu 31 maja 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-06-26 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz" 2023-06-05 10:31
dokument Ogłoszenie Burmistrza Myśliborza dot. wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027 2023-06-02 14:36
dokument Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie boiska poprzez budowę szatni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz budową sieci wodociągowej na działkach o nr 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 301/1 obręb Sulimierz. 2023-05-31 12:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu działek nr 111,112,110,136, obręb 2 Myślibórz - dokument stracił ważność 2023-05-26 10:12
dokument OBWIESZCZENIE zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja farmy wiatrowej o mocy do 132 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Trzcińsko - Zdrój, województwo zachodniopomorskie". 2023-05-25 12:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Myśliborzu reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych. 2023-06-12 08:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz", że w dniu 22 maja 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-05-23 11:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce 172/5 obręb ewidencyjny 0026 - Myśliborzyce, gm. Myślibórz". 2023-05-23 08:31
dokument Informacja - Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 2023-05-18 15:03
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-05-17 13:19
dokument OBWIESZCENIE zawiadamia sie, że wszczęto postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przwedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa stacji elektroenergetycznej 110/SN GPO, budowa magistrali kablowej SN i światłowodowej łączącej zespół elektrowni wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110/SN GPO zlokalizowanych w Gminie Myślibórz w obrębach: Czerników, Pniów, Nawrocko, Wierzbnica, w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim. 2023-05-19 14:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 maja 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Myślibórz w obrębie Wierzbnica na działce nr 141/1". 2023-05-16 15:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 maja 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 99/56, 99/57, 99/58, 99/59, 99/60 obręb Renice, Gmina Myślibórz". 2023-05-16 14:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz", że w dniu 15 maja 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-05-15 15:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz". 2023-05-15 11:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7". 2023-05-15 10:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz". 2023-05-12 15:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu" na działce o nr ewid. 521 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. 2023-05-12 13:29
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu decyzji z dnia 9 maja 2023 r utrzymującej w całości w mocy decyzję Burmistrza Myśliborza - dokument stracił ważność 2023-05-11 14:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu na działce o nr ewid. 521 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), pismem z dnia 10 maja 2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2023-05-11 08:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E się zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: pn.: "budowie 17 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz" że w dniu 8 maja 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku. 2023-05-10 13:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw na terenie działki nr 763/6, obręb Myślibórz 3, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-05-10 10:27
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 10/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-04-27 14:56
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Myślibórz, w obrębach geodezyjnych Wierzbnica, Nawrocko, Ławy, Sulimierz, Rów, Golenice z przeznaczeniem ich pod farmy fotowoltaiczne. 2023-04-27 08:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na terenie działki nr 459, obręb Myślibórz, gmina Myślibórz. 2023-04-26 09:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek nr ewid.: 242/12, 242/11, 242/10, 242/8, 242/7, 242/6, 242/5, 242/4 usytuowanych w miejscowości Myśliborzyce, gmina Myślibórz". 2023-04-25 14:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali sportowej o wymiarach 16m x 32 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce o nr 163/2 obręb Golenice - dokument stracił ważność 2023-04-24 11:41
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2023-04-19 12:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. zostało wydane postanowienie znak: GKOŚ.6220.16.25.2022.MK.2 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOŚ.6220.16.2022.MK.2 z dnia 17 marca 2023 r. i w charakterystyce przedsięwzięcia, pn.: "Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz trzech budynków zabudowy maksymalnie czterorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa". 2023-04-17 15:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną towarzysząca na działce 172/5 obręb ewidencyjny 0026 - Myśliborzyce, gm. Myślibórz". 2023-04-17 14:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z ewentualnymi garażami na terenie działek nr 91/97, 91/98, 91/100, 91/73, 91/84, 91/75, 91/105, 91/106, 91/109, 91/79, 91/80, 91/110, 91/111, 91/112, 91/113, 91/88 i 91/87 obręb 3. Myślibórz". 2023-04-17 13:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z ewentualnymi garażami na terenie działek nr 91/97, 91/98, 91/100, 91/73, 91/84, 91/75, 91/105, 91/106, 91/109, 91/79, 91/80, 91/110, 91/111, 91/112, 91/113, 91/88 i 91/87 obręb 3. Myślibórz". 2023-04-17 13:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szatni oraz rozbudowie sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 302/1 obręb Sulimierz. 2023-04-11 14:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E się zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7", że w dniu 06 kwietnia 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-04-07 11:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Myślibórz w obrębie Wierzbnica na działce nr 141/1". 2023-04-05 15:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E się zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz", że w dniu 04 kwietnia 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2023-04-05 15:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 99/56, 99/57, 99/58, 99/59, 99/60 obręb Renice, Gmina Myślibórz". 2023-04-05 14:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55 obręb Rościn. 2023-04-05 13:15
dokument OGŁOSZENIE - Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Miejski w Myśliborzu będzie nieczynny 2023-03-31 09:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 131/4, 111/43, 111/68, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72 obręb Kruszwin. 2023-03-30 11:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz". 2023-03-29 19:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "budowie 17 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz", że dniu 23 marca 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku. 2023-03-28 10:56
dokument Ocena jakosci wody wodociagów Głazów, Myślibórz, Nawrocko, Sitno. 2023-03-27 11:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOŚ.6220.18.2020.MK.2 z dnia 7 grudnia 2022 r., wydanej dla firmy: Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21/9 (obręb 0024) w miejscowości Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2023-03-24 07:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz trzech budynków zabudowy maksymalnie czterorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa". 2023-03-22 08:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z urządzeniami technicznymi i przyłączami na części działek nr 348, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10 i 351/11 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2023-03-21 09:35
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na dz. nr ewid. gruntu 459 obręb 1 Myślibórz. 2023-03-21 08:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek nr ewid.: 242/12, 242/11, 242/10, 242/8, 242/7, 242/6, 242/5, 242/4 usytuowanych w miejscowości Myśliborzyce, gmina Myślibórz" w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-03-14 14:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek nr ewid.: 242/12, 242/11, 242/10, 242/8, 242/7, 242/6, 242/5, 242/4 usytuowanych w miejscowości Myśliborzyce, gmina Myślibórz", że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2023-03-14 14:27
dokument Informacja Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Myślibórz, działającej poprzez pełnomocnika - Pana Andrzeja Dąbrowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wycince trzciny z części obszaru jeziora Rościńskiego, działka nr 399 obręb Nawrocko. 2023-03-14 11:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn. 2023-03-10 15:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 99/56, 99/57, 99/58, 99/59, 99/60 obręb Renice, Gmina Myślibórz", że w dniu 07 marca 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2023-03-10 15:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz" 2023-03-10 11:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz", że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2023-03-10 10:26
dokument Informacja - Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek Auto-Port Renice S.J. Bogusławska reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Edwarda Urbanowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 2023-03-10 08:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06 marca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/30 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz". 2023-03-08 09:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną towarzysząca na działce 172/5 obręb ewidencyjny 0026 - Myśliborzyce, gm. Myślibórz" w związku z przedłożeniem przez inwestora , raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-03-06 09:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną towarzysząca na działce 172/5 obręb ewidencyjny 0026 - Myśliborzyce, gm. Myślibórz", że pismem z dnia 2 marca 2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 2023-03-06 08:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myślibórz", że w dniu 03 marca 2023 r. zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zażalenie na postanowienie z dnia 17 lutego 2023 r. znak GKOŚ.6220.30.21.2022.MK.2 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. 2023-03-06 08:36
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Myślibórz w obr. geodezyjnych Wierzbnica, Nawrocko, Ławy, Sulimierz, Rów, Golenice z przeznaczeniem ich pod farmy fotowoltaiczne. 2023-03-03 08:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2023 r. została wydana decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 46 obręb Nawrocko" na rzecz spółki Sun Contracting Poland 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 2023-03-01 14:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz", że w dniu 28 lutego 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-03-01 13:22
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dotycząca obowiązków podmiotów utrzymujących drób wraz z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2023-03-01 10:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu oświetlenia drogowego na dz. nr 363, obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-02-27 11:22
dokument Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborz z dnia 15 lutego 2023r. zmieniające Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 6 luty 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-02-21 11:01
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych - dokument stracił ważność 2023-02-20 14:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2023-02-17 15:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 luty 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko". 2023-02-17 14:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 luty 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko". 2023-02-17 14:18
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Myślibórz w obrębach Wierzbnica, Nawrocko, Ławy, Sulimierz, Rów, Golenice z przeznaczeniem ich pod farmy fotowoltaiczne. 2023-02-15 08:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Myślibórz w obrębie Wierzbnica na działce nr 141/1" że w dniu 9 lutego 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-02-10 08:56
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-02-10 08:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 99/56, 99/57, 99/58, 99/59, 99/60 obręb Renice, Gmina Myślibórz", że w dniu 08 lutego 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2023-02-10 08:05
dokument Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 6 luty 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-02-07 14:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01 luty 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działce o nr. ewid. 85/6 obręb Gryżyno, Gmina Myślibórz". 2023-02-07 12:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko". 2023-02-07 12:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/30 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz". 2023-02-07 11:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". 2023-02-07 11:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Głazów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 160/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz". 2023-02-06 13:56
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu oświetlenia drogowego na dz. nr 363, obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz. 2023-02-06 13:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "budowie 17 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz", że w dniu 2 lutego 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku. 2023-02-06 08:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" że w dniu 2 lutego 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku. 2023-02-13 10:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2023-02-02 10:40
dokument Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania - dokument stracił ważność 2023-02-02 08:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko". 2023-01-31 14:55
dokument OBWIESZCZENIE o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2119 Z w zakresie budowy chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119 Z w m. Pszczelnik", gm. Myślibórz, na dz. o nr ewid. gruntu: 92, 108/6, 41/7, 41/6, 45/1, 95/9, 87, 89/1, 82/4, 88/2, 423/6, 108/6, 43 i 77 obr. Pszczelnik. 2023-01-31 09:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)", że w dniu 27 stycznia 2023 r. zostały przekazane do Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2023-01-27 11:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz", że w dniu 24 stycznia 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2023-01-27 11:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn, że w dniu 26 stycznia 2021 r., że w dniu 26 stycznia 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-01-26 15:05
dokument Zmiany w rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS 2023-01-23 13:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr MSB2501B na działce o numerze 363, obręb Ławy - dokument stracił ważność 2023-01-19 13:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.04.2019 r. znak: IPP.6733.3.2019.AST, dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gruntu 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 162, 183 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-01-19 07:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko". 2023-01-18 15:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 10 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 99/56, 99/57, 99/58, 99/59, 99/60 obręb Renice, Gmina Myślibórz". 2023-01-18 15:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz trzech budynków zabudowy dwurodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 16 stycznia 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-01-18 14:28
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 2023-01-18 13:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Myślibórz w obrębie Wierzbnica na działce nr 141/1", że w dniu 13 stycznia 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2023-01-18 13:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 57/11 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-01-12 09:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 599/10 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-01-12 09:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz", że w dniu 10 stycznia 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ponowne uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2023-01-11 14:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja, znak: GKOŚ.6220.14.1.2020.MK , o przeniesieniu decyzji Burmistrza Myśliborza dnia 10 maja 2021 r., znak: GKOŚ.6220.14.2020.DM, o środowiskowych uwarunkowaniach, na rzecz innego podmiotu, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 8/1 obręb Nawrocko". 2023-01-10 14:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja, znak: GKOŚ.6220.15.1.2020.MK , o przeniesieniu decyzji Burmistrza Myśliborza dnia 30 kwietnia 2021 r., znak: GKOŚ.6220.15.2020.DM, o środowiskowych uwarunkowaniach, na rzecz innego podmiotu, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 17/1, 17/2, 17/3 obręb Nawrocko". 2023-01-10 14:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o polowaniu zbiorowym w dniach 14-15 stycznia 2023 r. organizowane przez Koło Łowieckie "Dziczy Las" w Swobnicy. 2023-01-10 09:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn, że w dniu 03 grudnia 2023 r., wnioskodawca został ponownie wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2023-01-09 07:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myśibórz", że w dniu 05 stycznia 2023 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ponowne uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2023-01-09 07:38
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dot. ptasiej grypy 2023-01-05 10:58
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów - dot. zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.04.2019 r. znak: IPP.6733.3.2019.AST, dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gruntu 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 162, 183 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-01-04 10:28
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play nr MSB2901B na działce o numerze ewidencyjnym 20/1 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2023-01-03 12:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/30 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz" że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), pismem z dnia 30 grudnia 2022 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. 2023-01-03 08:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zostało wznowione zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/30 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz", w związku z przedłożeniem w dniu 19 grudnia 2022 r. przez firmę: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-01-03 07:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/30 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz", w związku z przedłożeniem przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2022-12-30 12:28
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w zakresie oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 363, obręb 1 Myślibórz , gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-12-29 14:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "budowie 17 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/82, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz". 2022-12-29 10:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz", że w dniu 22 grudnia 2022 r. zostały przekazane do Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2022-12-29 09:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myślibórz", że w dniu 20 grudnia 2022 r., wnioskodawca został ponownie wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-12-29 08:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Tomasza Stańczyca w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz". 2022-12-29 08:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz trzech budynków zabudowy dwurodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 15 grudnia 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-12-29 07:46
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 57/11 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-12-28 10:32
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 599/10 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-12-28 10:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E informację, że w dniach 14-16 stycznia 2023 r. odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie "Grzywacz" w Halinowie. Polowanie odbywać się będzie na terenie obwodu łowieckiego nr 277 w godzinach od 8:00 do 16:00. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia polowania jest miejscowość Kruszwin. 2022-12-27 15:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych na działce o nr 119, obręb 0002 Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-12-23 13:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o dodatkowych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "JELEŃ" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 275 i 276. 2022-12-22 14:21
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastruktórą techniczną na działkach nr. 233/10, 142/2, 140/3, 138/6, 159, 163, 176/1, 234, 7 obręb Rów, gm. Myślibórz". 2022-12-22 08:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Głazów - dokument stracił ważność 2022-12-21 07:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko", że w dniu 19 grudnia 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2022-12-20 13:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek nr ewid.: 242/12, 242/11, 242/10, 242/8, 242/7, 242/6, 242/5, 242/4 usytuowanych w miejscowości Myśliborzyce, gmina Myślibórz", że w dniu 15 grudnia 2022 r. zostały przekazane do Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2022-12-15 13:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działce o nr. ewid. 85/6 obręb Gryżyno, Gmina Myślibórz". 2022-12-15 07:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz", że w dniu 14 grudnia 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2022-12-14 15:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu na działce o nr ewid. 521 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz". 2022-12-14 14:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2022-12-14 14:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz", że w dniu 10 grudnia 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-12-14 08:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko". 2022-12-14 08:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 12MW, na działce nr 186/1 obr. Nawrocko, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie" 2022-12-14 08:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)" że w dniu 6 grudnia 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie. 2022-12-13 13:18
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play nr MSB2901B na działce o numerze ewidencyjnym 20/1 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-12-13 12:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz", że w dniu 13 grudnia 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2022-12-13 10:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko", że w dniu 09 grudnia 2022 r., wnioskodawca został wezwany do ponownego uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-12-12 13:15
dokument Ogłoszenie nr 1/R/2022/GN Burmistrza Myśliborza o naborze wniosków osób chętnych do wykonania prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Ratuszowej 11. - dokument stracił ważność 2022-12-09 10:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elekrowni Słonecznej wraz z infrastruktóra towarzyszacą na działce nr ew. 21/9 (obręb 0024) w miejscowości Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2022-12-08 14:23
dokument Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2022-12-07 12:53
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-12-07 09:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz" że w dniu 5 grudnia 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie. 2022-12-06 12:31
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.04.2019 r. znak: IPP.6733.3.2019.AST, dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gruntu 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 162, 183 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-12-06 12:27
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2022-12-06 09:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7", że w dniu 2 grudnia 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-12-05 11:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Kingi Krukar Pełnomocnika Zarządu firmy: Copernic PPA Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Głazów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą". 2022-12-05 10:10
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022r. 2022-12-01 14:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej PE 90 mm wraz z urządzeniami technicznymi. - dokument stracił ważność 2022-12-01 14:01
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie i przeprowadzenie konsultacji dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Myślibórz na lata 2023-2030" 2022-12-01 11:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn, że w dniu 29 listopada 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2022-12-01 08:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW, składającej się z ośmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 93, 94, 94/1, 94/2 obręb Nawrocko". 2022-11-29 13:45
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu lampy solarnej w ramach oświetlenia parku dworskiego na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 219/33 obręb Golenice, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-11-29 11:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 233/10, 142/2, 140/3, 138/6, 159, 163, 176/1, 234, 7 obręb Rów, gm. Myślibórz". 2022-11-29 09:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myśibórz", że w dniu 24 listopada 2022 r. zostały przekazane do Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2022-11-28 14:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myśibórz", że w dniu 24 listopada 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 2022-11-28 14:36
dokument Obwieszczenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w sprawie inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr MSB2501B na dz. nr 363 w obrębie Ławy. - dokument stracił ważność 2022-11-28 12:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 listopada 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 172 oraz części dz. 50/3 i 166/5 obręb Nawrocko". 2022-11-28 11:53
dokument INFORMACJA w sprawie udzielenia na rzecz zakładu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. 2022-11-25 14:15
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu lampy solarnej w parku dworskim w Golenicach na działce o numerze ewid. gruntu 219/33 obręb Golenice. - dokument stracił ważność 2022-11-21 14:48
dokument INFORMACJA w sprawie udzielenia na rzecz zakładu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. 2022-11-21 13:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek w tym z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 391/3 oraz 391/4, obręb 0001 Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-11-21 13:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 26 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Anny i Roberta Andrukonis w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)". 2022-11-18 15:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 3 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Katarzyny Tillack działającej w imieniu spółki Solar SGE II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo" na działce o nr. ewid. 85/6 obręb Gryżyno, Gmina Myślibórz?. 2022-11-18 15:09
dokument Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wycince trzciny. 2022-11-18 08:53
dokument Obwieszczenie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 2022-11-17 15:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 2 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pawła Bernata w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". 2022-11-16 14:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek nr ewid.: 242/12, 242/11, 242/10, 242/8, 242/7, 242/6, 242/5, 242/4 usytuowanych w miejscowości Myśliborzyce, gmina Myślibórz", że w dniu 15 listopada 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2022-11-16 12:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21/9 (obręb 0024) w miejscowości Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2022-11-15 13:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz trzech budynków zabudowy dwurodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa" . 2022-11-10 15:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz trzech budynków zabudowy dwurodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa" 2022-11-10 15:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko", że w dniu 10 listopada 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2022-11-10 14:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie o salę sportową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Golenicach wraz z jej przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki 163/2, obręb Golenice - dokument stracił ważność 2022-11-10 13:17
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci operatora P4 PLAY na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 459 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-11-09 13:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz", że w dniu 9 listopada 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-11-09 11:48
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach i nr ewid. 111/43, 111/68, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72, 131/4, 155 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-11-09 08:56
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego (węgla) 2022-11-08 15:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn, że w dniu 8 listopada 2022 r., wnioskodawca został ponownie wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-11-08 14:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "Cietrzew" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 278. 2022-11-08 12:46
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. 2022-11-08 09:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej: chodniki, ciągi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe, odwodnienie terenu z uwzględnieniem istniejącej instalacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych, oświetlenia, małej architektury, zabudowy śmietnikowej, w tym wg dostosowania do aktualnych wymogów budowlanych na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 57/11, obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-11-07 14:36
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej: chodniki, ciągi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe, odwodnienie terenu z uwzględnieniem istniejącej instalacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych, oświetlenia, małej architektury, zabudowy śmietnikowej, w tym wg dostosowania do aktualnych wymogów budowlanych na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 599/10, obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - dokument stracił ważność 2022-11-07 14:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "JELEŃ" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 275 i 276. 2022-11-04 13:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz", że w dniu 27 października 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Raportu o Oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-11-03 13:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko", że w dniu 27 października 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2022-11-03 13:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7", że w dniu 27 października 2022 r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 2022-11-03 12:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myślibórz", że w dniu 26 października 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie. 2022-11-03 11:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myślibórz", że w dniu 26 października 2022 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-11-03 11:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 172 oraz części dz. 50/3 i 166/5 obręb Nawrocko". 2022-11-03 10:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Myślibórz w obrębie Wierzbnica na działce nr 141/1" 2022-11-03 09:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Myślibórz w obrębie Wierzbnica na działce nr 141/1" 2022-11-03 09:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek nr ewid.: 242/12, 242/11, 242/10, 242/8, 242/7, 242/6, 242/5, 242/4 usytuowanych w miejscowości Myśliborzyce, gmina Myślibórz". 2022-10-26 13:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 23 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu" na działce o nr ewid. 521 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz. 2022-10-26 10:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 46 obręb Nawrocko" znak GKOŚ.6220.31.2020.DD z dnia 8 listopada 2021 r. wydana przez Burmistrza Myśliborza dla firmy AJM-ECO Sp. z o. o., Sp. K, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk na spółkę sun-inotech GmbH, ul. Europaplatz 4, 4020 Linz, Austria. 2022-10-26 10:12
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci operatora P4 PLAY na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 459 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz. 2022-10-25 12:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 113, 105, 108, 109 w obrębie Głazów, w gminie Myślibórz" 2022-10-25 14:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami i urządzeniami technicznymi na częściach działek o nr ewid. gruntu 487/6, 488/1, 488/4, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6, 490/7, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11, 491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 491/8, 491/9, 491/10, 491/11, 491/12, 491/13, obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-10-21 13:53
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego i socjalnego na 2023 rok 2022-10-21 13:08
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr MSB2901B na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 20/1, obręb Sulimierz, gmina Myślibórz. 2022-10-20 13:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Szczecińskie Koło Łowieckie ?BÓR?, obwód łowiecki nr 263. 2022-10-17 14:45
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 467, obręb 2 Myślibórz, Gmina Myśibórz". 2022-10-07 14:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie ?Dzik? w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282. 2022-10-07 12:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminach i miejscach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie ?Dziczy Las? w Swobnicy, obwód łowiecki nr 271. 2022-10-06 12:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 257, 258 i części działek o nr ewid. 227/5, 234/4, 236, 378 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz". 2022-10-05 10:32
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych - dokument stracił ważność 2022-10-24 14:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz" 2022-10-04 15:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2022-10-04 15:09
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiatowej 2119Z w zakresie budowy chodnika w ramach zadania pn. "Budowa chodnika o numerze ewidencyjnym gruntu 92, 108/6, 41/7, 41/6, 45/1, 95/9, 87, 89/1 82/4, 88/2, 432/6, 108/6, 43 i 77 obręb Pszczelnik" 2022-10-04 14:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działkach nr 1/3, 3, 17/4, 460 i 521 obręb 0002 Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-10-04 10:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW, składającej się z ośmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 93, 94, 94/1, 94/2 obręb Nawrocko". 2022-10-03 07:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-09-30 09:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-09-30 09:01
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 14/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-09-30 08:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-09-30 09:02
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-30 08:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy: Tagmata Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Czeskiej 24/3, 03-902 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 233/10, 142/2, 140/3, 138/6, 159, 163, 176/1, 234, 7 obręb Rów, gm. Myślibórz". 2022-09-30 08:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomoś, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz". 2022-09-23 15:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zabudowie jednorodzinnej budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 242/1, 242/2, 242/3 obręb ewidencyjny 0026 " Myśliborzyce, gm. Myślibórz ? 2022-09-23 12:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie ?Dzik? w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282. 2022-09-22 12:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu lampy solarnej w parku dworskim w Golenicach na działce o numerze ewid. gruntu 219/33 obręb Golenice. 2022-09-22 09:33
dokument Obwieszczenie w spr. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewid. gruntu: 155, 111/68, 111/72, 111/71, 111/70, 111/69, 131/4, 111/43 i 111/51 obręb Kruszwin. 2022-09-21 14:06
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego w spr. wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przstrzenym Gminy Myślibórz. 2022-09-21 14:02
dokument Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2022-09-21 12:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2022-09-21 11:04
dokument Informacja dla pszczelarzy 2022-09-16 11:44
dokument Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu pomocniczego do edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ekologii. Zadanie realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022 2022-09-16 11:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/8 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz". 2022-09-15 13:05
dokument ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 5/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 05 września 2022 r. w sprawie wprowadzeniu zakazu korzystania z wód Odry. 2022-09-13 10:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. decyzji Nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczani ścieków wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na działce nr 86/9 w obrębie Sitno - dokument stracił ważność 2022-09-13 07:38
dokument ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2022-09-07 15:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie ?Grzywacz? w Halinowie, obwód łowiecki nr 277. 2022-09-07 14:53
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 11/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2022-09-07 15:08
dokument Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie ?DIANA? w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 269. 2022-09-05 11:21
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 10/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-09-05 09:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie ?CYRANKA? w Trzcińsku Zdroju, obwód łowiecki nr 260 i 272. 2022-09-05 09:35
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia że zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21/9 (obręb 0024) w miejscowości Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2022-08-30 11:28
dokument Zakaz korzystania ze wsystkich wód Odry 2022-08-29 14:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz" 2022-08-26 10:03
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2022-08-24 15:04
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku wykorzystywanego jako biblioteka pedagogiczna na żłobek i przedszkole na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 391/3 w obrębie Myślibórz 1, gmina Myślibórz. 2022-08-24 13:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy hali sportowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 163/2 w obrębie Golenice, gmina Myślibórz. 2022-08-23 10:56
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: ``Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Myślibórz`` 2022-08-19 11:57
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Myślibórz, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 2022-08-17 08:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw na działce o nr ewid. 518 w obrębie Ławy, gmina Myślibórz. 2022-08-16 13:29
dokument KOMUNIKAT w sprawie śniętych ryb w Odrze 2022-08-12 12:10
dokument Zaproszenie na XXXIV Targi Rolne do Barzkowic 2022-08-10 15:42
dokument Bezpłatne szkolenie online "Zmiany w Kodeksie Pracy" 2022-08-10 15:31
katalog Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji nabrzeża na działce o nr ewid. 1 w obrębie 1 i dz. o nr ewid. 34/7 w obrębie Myślibórz 2, gmina Myślibórz. - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2022 r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa fermy brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 42/50 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2022-08-04 15:21
katalog Zapytanie ofertowe - Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - KATALOG -
dokument OGŁOSZENIE - PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w MYŚLIBORZU podaje do wiadomości, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej 2022-08-02 10:43
dokument OGŁOSZENIE - Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej ? sierpień 2022 2022-08-02 10:38
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz. 2022-08-02 10:34
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 518 w obrębie Ławy, gmina Myślibórz. 2022-07-28 08:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie pomostu na działce nr 250 w obrębie Golenice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-07-25 11:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko" 2022-07-22 14:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko" 2022-07-22 13:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn. 2022-07-22 08:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn 2022-07-22 07:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków na działkach o numerach 2/56, 2/57, 2/59, 2/62, obręb Golczew. 2022-07-21 10:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW każda wraz z niezależną infrastrukturą techniczną na działce nr 78 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz". 2022-07-20 10:36
dokument OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków do projektu Budżetu Gminy Myślibórz na 2023 rok 2022-07-18 09:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 113, 105, 108, 109 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz". 2022-07-15 08:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntu 1/3, 3, 460, 521, 17/4, obręb 0002 Myślibórz, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-07-14 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr MSB2501B na działce o numerze 363, obręb Ławy - dokument stracił ważność 2022-07-13 14:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 08/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej PE fi 90 mm wraz z urządzeniami technicznymi, w celu przyłączenia działki nr 242/6. Inwestycja będzie przebiegała w działkach o nr 115, 243, 205 i 242/6, obręb Myśliborzyce. - dokument stracił ważność 2022-07-13 14:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości że zostało wydane postanowienie znak: GKOŚ.6220.34.2021.MK o sprostowaniu oczywistej omyłki w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią automatyczną, miejscami ładowania pojazdów elektrycznych, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi w miejscowości Myślibórz na działkach ewid. 796/1 i 796/4 obręb 321004_4.001 Myślibórz1." 2022-07-12 15:08
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - dot. modernizacji nabrzeża na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 1 w obrębie Myślibórz 1 i działce o numerze ewidencyjnym gruntu 34/7 w obrębie Myślibórz 2, gmina Myślibórz. 2022-07-11 12:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że że w dniu 5 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz trzech budynków zabudowy dwurodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr 66/29, 66/28, 137/3 i 137/4 w obrębie Dąbrowa" 2022-07-11 10:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/8 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz" 2022-07-11 09:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/8 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz" 2022-07-11 08:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz" 2022-07-06 09:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 116 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz" 2022-07-06 09:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpioniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz" 2022-07-06 09:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "WIERZBNICA II", "WIERZBNICA III" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz". 2022-07-06 09:19
dokument Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7" 2022-07-06 09:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7". 2022-07-06 09:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 518, obręb Ławy., gmina Myślibórz. 2022-07-01 11:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce o numerze 86/9, obręb Sitno, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-07-01 10:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na dzialkach 447/15, 447/16, 792/4, 453/192 w obrębie 1 Myślibórz 2022-06-27 12:53
dokument Obwiszczenie - Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postepowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pawła Kutynia - członka zarządu firmy Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Nawrocko o łącznej mocy do 10 MW na działce nr 76/1 w obrębie Nawrocko, Gmina Myślibórz". 2022-06-24 14:50
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Mysliborza podaje do publicznej wiadomości, że wznowione zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW, składającej się z ośmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 93, 94, 94/1, 94/2 obręb Nawrocko" 2022-06-24 14:51
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dotyczące przekazania sprawy do WSA w Szczecinie - dokument stracił ważność 2022-06-22 13:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny na działce o numerze 313, obręb 0001 Myślibórz, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-06-21 10:13
dokument OBWIESZCZENIE-Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2022 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ??Budowie do 9 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW, zlokalizowanych w miejscowości Podławie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą? realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 453/3, 453/4 i 468/1 obręb Ławy. 2022-06-15 15:05
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości: Nawrocko, Sitno 2022-06-07 11:59
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 132/7 w obrębie Myślibórz 1, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-06-07 11:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontaż istniejącej linii napowietrznej oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowo - napowietrznej wraz z kontenerową stacją transformatorową na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu. 99/57, 99/58, 99/59, 99/60 w obrębie Renice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-06-07 10:18
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-03 15:06
dokument OGŁOSZENIE Powiatowego Inspektora Weterynarii w Myśliborzu ws. środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 2022-06-06 10:33
dokument DECYZJA o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 260/1 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2022-05-30 14:08
dokument INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu o nowym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 2022-05-30 10:20
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 260/1 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2022-05-27 15:12
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. rozbudowy pomostu stałego na działce o numerze 250, obręb Golenice gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie - dokument stracił ważność 2022-05-25 12:52
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr MSB2501B na działce o numerze ewidencyjnym 363, obręb Ławy, gmina Myślibórz 2022-05-23 12:55
dokument OBWIESZCZENIE  o zakończeniu postępowania administracyjnego - dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 447/15, 447/16, 792/4, 453/192 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2022-05-20 11:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o numerze ewidencji gruntów 3/23, 3/24, 3/25, 3/26 oraz na części działki o nr ewid. 1 w obrębie Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2022-05-20 08:59
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zmiana sposobu zagospodarowania wybranych terenów położonych w obrębie Dąbrowa, Głazów, Golenice, Klicko, Listomie, Myślibórz-2, Myślibórz-3 i Rościn 2022-05-19 08:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. modernizacji nabrzeża na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 34/7 obręb Myślibórz 2 oraz na działce o nr ewid. gruntu 1 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2022-05-17 14:45
dokument OBWIESZCZENIE - dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezależną infrastrukturą techniczną na działce ewid. 78 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz" 2022-05-13 15:06
dokument OBWEISZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK23 na odcinku skrzyżowanie Gryżyno-Ściechów" 2022-05-13 14:34
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" z terenu Gminy Myślibórz 2022-05-16 13:47
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - dot. inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 132/7 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2022-05-12 13:32
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Barlinka - dot. wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewidencyjnych: - 150/1, 52, 7/7, 7/10, 53/56, 57, 105/1 w obr. Mostkowo gm. Barlinek; - 544 w obr. Sulimierz  gm. Myślibórz 2022-05-11 13:56
dokument OBWIESZCZENIE - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz  z infrastrukturą techniczną towarzysząca na działce 172/5 obręb ewidencyjny 0026 ? Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2022-05-11 13:50
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws. podania do publicznej wiadomości informacji 2022-05-09 07:27
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 26 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sulimierz wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą na dz. nr 656, 653/1 obr. Sulimierz, gm. Myślibórz" 2022-05-09 07:25
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - dot. demontażu istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej SN - 15 kV wraz z kontenerowa stacją transformatorową SN/nn na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 99/57, 99/58, 99/59, 99/60 obręb Renice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-05-06 09:01
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr MSB2701A na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 79, obręb Dalsze, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-05-05 14:40
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21/9 (obręb 0024) w miejscowości Nawrocko, Gmina Myślibórz" 2022-05-04 08:53
dokument OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21/9 (obręb 0024) w miejscowości Nawrocko, Gmina Myślibórz" 2022-05-04 08:50
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 1, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-04-27 11:11
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 242/6, 205, 243, 115 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-04-27 11:09
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-04-26 15:08
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2022-04-26 12:47
dokument OBWIESZCZENIE - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2022-04-26 12:44
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2022-04-25 14:57
dokument ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" 2022-04-25 14:55
dokument OGŁOSZENIE - Informujemy, że w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Myśliborzu będzie nieczynny 2022-04-26 07:50
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego 2022-04-25 08:25
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami technicznymi na działkach o nr ewid. 150/1, 52, 7/7, 7/10, 53/56, 57, 105/1 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek; 544 w obr. Sulimierz, gm. Myślibórz 2022-04-21 09:19
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 260/1 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2022-04-20 15:10
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2022-04-20 14:39
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2022-04-20 14:41
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa remizy OSP z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencji gruntów 52, obręb Ławy, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-04-20 14:26
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia pn. "Farma Fotowoltaiczna Myślibórz zlokalizowana w okolicy miejscowości Golenice w gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie" 2022-04-15 12:40
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Farma Fotowoltaiczna Myślibórz zlokalizowana w okolicy miejscowości Golenice w gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie" na działkach o nr ewid. 508/13 i 508/14 obręb Golenice 2022-04-15 12:35
dokument OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 26 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sulimierz wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą na dz. nr 656, 653/1 obr. Sulimierz, gm. Myślibórz" 2022-04-15 12:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2022-04-15 11:51
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Myśliborzu przy ul. Wschodniej 1" na działkach o nr ew. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 347, 345, 525/2 obręb Myślibórz 3 2022-04-14 15:05
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Myśliborzu przy ul. Wschodniej 1" 2022-04-14 14:35
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią automatyczną, miejscami ładowania pojazdów elektrycznych, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi w miejscowości Myślibórz na działkach ewid. 796/1 i 796/4 obręb 321004_4.001 Myślibórz 1" 2022-04-13 14:57
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 447/15, 447/16, 792/4, 453/192 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2022-04-08 14:21
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 29 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezależną infrastrukturą techniczną na działce ewid. 78 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz" 2022-04-07 13:30
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws. podania do publicznej wiadomości informacji 2022-04-07 09:52
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK23 na odcinku skrzyżowanie Gryżyno-Ściechów" - dokument stracił ważność 2022-04-20 10:06
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-04-01 15:09
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sitno 2022-04-01 11:43
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług w zakresie utrzymania wyznaczonych tras pieszo-rowerowych tzw. Leśnych Szlaków (odcinek A) 2022-04-01 11:36
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług w zakresie utrzymania wyznaczonych tras pieszo-rowerowych tzw. Leśnych Szlaków (odcinek B) 2022-04-01 11:33
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług w zakresie utrzymania wyznaczonych tras pieszo-rowerowych tzw. Leśnych Szlaków (odcinek C) 2022-04-01 11:29
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania o wszczętym postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 9 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW, zlokalizowanych w miejscowości Podławie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą" 2022-04-01 08:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 132/7 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2022-03-25 14:13
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 2/56, 2/57, 2/59, 2/62 obręb Golczew, gmina Myślibórz 2022-03-25 14:11
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Farma Fotowoltaiczna Myślibórz zlokalizowana w okolicy miejscowości Golenice w gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie? 2022-03-24 14:37
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-24 14:19
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej SN-15kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn na działkach o nr ewid. gruntu 99/57, 99/58, 99/59, 99/60, obręb Renice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-03-24 14:17
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami na działkach o nr ewid. gruntu 1, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-03-23 13:18
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Myśliborzu przy ul. Wschodniej 1" na działce o nr ew. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 347, 345, 525/2 obręb Myślibórz 3 2022-03-21 12:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2022-03-28 08:07
dokument OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ws. inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na terenie działki nr 521, obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz" - dokument stracił ważność 2022-03-18 14:35
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2022-03-18 13:25
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Myślibórz  w roku 2022 2022-03-17 14:03
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2022-03-17 13:38
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych. 2022-03-17 13:52
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntu 1/8, 1/4, 1/5, 1/3, 3, 460, 521 obręb 0002 Myślibórz, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-03-23 12:51
dokument OBWIESZCZENIE - dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 260/1 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2022-03-15 14:42
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: centrum integracji- budowa remizy OSP z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 52, obręb Ławy, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-03-15 12:14
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia i udzielenia pozwolenia 2022-03-14 13:14
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego miejscowości Myślibórz, Ławy, Rów, Rokicienko, Rościn, Tarnowo 2022-03-14 08:59
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2022 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn 2022-03-11 15:01
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego - dot. zapytania pn. "wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenów w rejonie jeziora Królewskiego " 2022-03-02 10:20
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr MSB2701A na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 79, obręb Dalsze, gmina Myślibórz. 2022-03-01 11:49
dokument OGŁOSZENIE Starosty Myśliborskiego o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Myślibórz 2022-02-25 15:41
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2022 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 260/1 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz?. 2022-02-25 14:58
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz w obrębie geodezyjnym Kierzków sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 listopada 2019 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2022-03-16 07:18
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewidencyjnych150/1, 52, 7/7, 7/10, 53/56, 57, 105/1 w obr. Mostkowo gm. Barlinek; oraz 544 w obr. Sulimierz gm. Myślibórz 2022-02-24 07:56
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Myśliborzu przy ul. Wschodniej 1? na działkach o nr ew. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 347, 345, 525/2 obręb Myślibórz 3 2022-02-22 12:36
dokument Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2022 r. ws. uchylenia Rozporządzenia Nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego 2022-02-17 09:33
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego 2022-02-16 08:51
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-02-03 15:06
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko" 2022-02-02 15:05
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2022 r. zostało wznowione zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko" 2022-02-02 15:03
dokument OGŁOSZENIE dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Myśliborzu w sprawie wykazu kąpielisk 2022-02-01 11:53
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2022-01-27 11:17
dokument OBWIESZCZENIE - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2022-01-27 11:15
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Farma Fotowoltaiczna Myślibórz zlokalizowana w okolicy miejscowości Golenice w gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie" na działkach o nr ewid. 508/13 i 508/14 obręb Golenice 2022-01-26 15:11
dokument OBWIESZCZENIE - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 172 oraz części dz. 50/3 i 166/5 obręb Nawrocko" 2022-01-26 15:08
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 172 oraz części dz. 50/3 i 166/5 obręb Nawrocko" 2022-01-26 15:06
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-25 13:32
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 26 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sulimierz wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą" 2022-01-24 12:22
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie znak: GKOŚ.6220.31.11.2020.MK o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKOŚ.6220.31.2020.DD  oraz w załączniku nr 1 do decyzji Burmistrza Myśliborza z dnia 8 listopada 2021 r. znak: GKOŚ.6220.31.2020.DD wydanej dla AJM-ECO Sp. z o. o., Sp. K, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 46 obręb Nawrocko" 2022-01-21 08:20
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "DIANA" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 269 2022-01-20 14:39
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające Rozporządzenie Nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego 2022-01-17 14:45
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowie sieci wodociągowej PE śr. max 110 mm wraz z urządzeniami technicznymi, w celu przyłączenia działki nr 154/2. Inwestycja będzie przebiegała w części działki nr 153 i 154/2, obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2022-01-13 13:25
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/11, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2022-01-12 14:44
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 15-17 stycznia 2022 r. odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie "Grzywacz" w Halinowie, obwód łowiecki nr 277 2022-01-05 12:01
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią automatyczną, miejscami ładowania pojazdów elektrycznych, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi w miejscowości Myślibórz na działkach ewid. 796/1 i 796/4 obręb 321004_4.001 Myślibórz1" 2022-01-05 11:47
dokument OBWIESZCZENIE - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią automatyczną, miejscami ładowania pojazdów elektrycznych, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi w miejscowości Myślibórz na działkach ewid. 796/1 i 796/4 obręb 321004_4.001 Myślibórz1" 2022-01-05 11:44
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 07-09 stycznia 2022 r. odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem myśliwych zagranicznych, organizowane przez Koło Łowieckie "Grzywacz" w Halinowie, obwód łowiecki nr 277 2021-12-31 13:32
dokument OBWIESZCZENIE o udostępnieniu akt do wglądu - dot. przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Myśliborzu przy ul. Wschodniej 1 na działce o nr ewid. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 347, 345, 525/2 obręb Myślibórz 3" 2021-12-30 09:39
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep) na cele świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową i przebudową, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu oraz budową miejsca postojowego na potrzeby świetlicy na działce nr 1/208 oraz budową miejsc postojowych na działce nr 1/184 w obrębie Klicko, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-12-29 13:44
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2022-01-05 11:53
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 stycznia 2022 r. odbędzie się polowanie zbiorowe (interwencyjne), organizowane przez Koło Łowieckie "CYRANKA" w Trzcińsku Zdroju, obwód łowiecki nr 260 i 272 2021-12-28 14:27
dokument Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w: Myśliborzu, Rościnie, Nawrocku, Sulimierzu, Golenicach i Golczewie 2021-12-27 10:27
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji Burmistrza Myśliborza z dnia 2 grudnia 2021 r. znak: GKOŚ.6220.34.2020.DD o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 12 MW, na działce nr 186/1 obr. Nawrocko, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie" 2021-12-23 14:39
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2021-12-22 14:02
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 260/1 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2021-12-21 11:47
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 30/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-20 12:22
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-20 10:29
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 66/28, 66/35, 66/36, 66/37, 66/38, 66/39 w obrębie Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-12-17 14:11
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią automatyczną, miejscami ładowania pojazdów elektrycznych, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi w miejscowości Myślibórz na działkach ewid. 796/1, 796/4 obręb 321004_4.001 Myślibórz 1" 2021-12-17 11:50
dokument OBWIESZCZENIE o wydłużeniu ważności decyzji - dot. Przebudowy Małej Elektrowni Wodnej Zarzecze 2021-12-15 14:24
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garaży stanowiących własność Gminy Myślibórz 2021-12-15 09:31
dokument OGŁOSZENIE - 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. Urząd Miejski będzie nieczynny 2021-12-10 14:40
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 16-18 grudnia 2021 r. odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem myśliwych zagranicznych, organizowane przez Koło Łowieckie "Grzywacz" w Halinowie, obwód łowiecki nr 277 2021-12-10 09:37
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 325/1 w obrębie Nawrocko, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-12-10 09:28
dokument OBWIESZCZENIE - dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działkach 50 i 55, obręb Rościn 2021-12-09 15:00
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2021 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2021-12-09 14:57
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 12 MW, na działce nr 186/1 obr. Nawrocko, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie" 2021-12-07 14:04
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką - dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 12 MW, na działce nr 186/1 obr. Nawrocko, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie" - dokument stracił ważność 2021-12-07 14:02
dokument Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2022 roku 2021-12-07 13:36
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. zagospodarowania skweru na działce nr 142/1 w obrębie Myślibórz 0002, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-12-07 12:49
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych (dewizowych) organizowanych przez Szczecińskie Koło Łowieckie "BÓR", obwód łowiecki nr 263 2021-12-06 15:00
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego - dot. zapytania pn. "wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Myślibórz" 2021-12-03 13:30
dokument INFORMACJA Zarządu KŁ "Dziczy Las" w Swobnicy o odwołaniu polowania zaplanowanego na dzień 5 grudnia 2021 r. 2021-12-03 10:59
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, posadowienie budynku kontenerowego do 35 m2 powierzchni zabudowy na cele szatni sportowej, budowie placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem na działce nr 490/5 w obrębie Golenice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-12-02 14:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 154/2, obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2021-11-30 12:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rościn o mocy do 40 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" na działkach 50 i 55, obręb Rościn 2021-11-29 14:19
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 781/15, 781/16, 781/1, 781/6, 781/12, 781/11, 101 w obrębie 1 Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-11-26 08:25
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 listopada 2021 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2021-11-25 10:47
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW, składającej się z siedmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko" 2021-11-25 10:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Grunwaldzkiej w Myśliborzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2021-12-14 08:30
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. rozbudowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 66/28, 66/35, 66/36, 66/37, 66/38, 66/39 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-11-24 13:32
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej PE 90 mm wraz  z urządzeniami technicznymi, w celu przyłączenia działek nr 84/14, 84/16, obręb Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-11-24 13:30
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 grudnia 2021  r. odbędzie się w dodatkowym terminie polowanie zbiorowe (interwencyjne), organizowane przez Koło Łowieckie "CYRANKA" w Trzcińsku Zdroju, obwód łowiecki nr 260 i 272 2021-11-24 09:47
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 46 obręb Nawrocko" 2021-11-17 10:56
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 46 obręb Nawrocko" - dokument stracił ważność 2021-11-17 10:54
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ławy 2021-11-16 08:26
dokument OBWIESZCZENIE o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW, składającej się z ośmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 93, 94, 94/1, 94/2 obręb Nawrocko" 2021-11-15 09:56
dokument PISMA Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. grypy ptaków HPAI i ASF 2021-11-12 09:46
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Szczecińskie Koło Łowieckie "BÓR", obwód łowiecki nr 263 2021-11-10 13:04
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 102, 131/1, 132/1, 132/3, 132/4, 132/5 i 132/7 w obrębie 1 Myślibórz 2021-11-10 10:01
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 12 MW, na działce nr 186/1 obr. Nawrocko, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie 2021-11-08 07:36
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz 2021-12-03 13:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączeniem na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 38/3, 107 obręb Derczewo, gmina Myślibórz 2021-11-05 10:50
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 325/1 w obrębie Nawrocko, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-11-05 10:46
dokument INFORMACJA o anulowaniu polowania zbiorowego KŁ "Dziczy Las" 2021-11-04 15:14
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "JELEŃ" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 275 i 276 2021-11-04 15:09
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 13-14 listopada 2021 r. odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem myśliwych zagranicznych, organizowane przez Koło Łowieckie "Grzywacz" w Halinowie, obwód łowiecki nr 277 2021-11-04 15:07
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282 2021-10-29 13:38
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 781/15, 781/16, 781/1, 781/6, 781/12, 781/11, 101 obręb 1 Myślibórz 2021-10-28 12:27
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 88/6, 88/5, 88/7, 88/8, 88/9, 87/10, 88/11, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-10-28 07:33
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 91/6, 91/10, 91/11, 91/14, 91/17, 91/18, 91/20, 91/21, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-10-27 13:30
dokument OBWIESZCZENIE dot. przedsięwzięcia "Zabudowa jednorodzinna - budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 242/1, 242/2, 242/3 obręb ewidencyjny 0026 - Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2021-10-27 12:31
dokument OBWIESZCZENIE - dot. przedsięwzięcia "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2021-10-26 08:02
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu publicznie dostępnego placu - zagospodarowanie "Skweru przy Sądzie" poprzez posadowienie fontanny, wykonanie oświetlenia terenu, małej architektury, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz nasadzeń na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 142/1, obręb 0002 Myślibórz, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-10-25 13:32
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dn. 12.10.2021 r. 2021-10-22 14:47
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej 'Dalsze' wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 37/1, 47/1 oraz 52/1 o mocy do 45 MW (obręb Dalsze), gmina Myślibórz" 2021-10-22 13:58
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej 'Dalsze' wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 37/1, 47/1 oraz 52/1 o mocy do 45 MW (obręb Dalsze), gmina Myślibórz" - dokument stracił ważność 2021-10-22 13:55
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "ORLIK" w Szczecinie, obwód łowiecki nr 270 2021-10-22 09:33
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "CYRANKA" w Trzcińsku Zdroju, obwód łowiecki nr 260 i 272 2021-10-22 08:20
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, posadowienie budynku kontenerowego do 35m2 na cele szatni sportowej, budowie placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowie oświetlenia na terenie działki o nr ewidencji gruntu 490/1, obręb Golenice, gmina Myślibórz 2021-10-21 13:06
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 102, 131/1, 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-10-19 10:43
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "JELEŃ" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 275 i 276 2021-10-12 12:48
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Szczecińskie Koło Łowieckie "BÓR", obwód łowiecki nr 263 2021-10-12 08:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Rozbudowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 66/35, 66/36, 66/37, 66/38, 66/39 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2021-10-11 14:14
dokument OBWIEZSCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz" 2021-10-11 14:03
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 12 MW, na działce nr 186/1 obr. Nawrocko, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie" 2021-10-11 10:11
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz" 2021-10-11 10:09
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz" 2021-10-08 14:59
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach  nr 172 oraz części dz. 50/3 i 166/5 obręb Nawrocko" 2021-10-08 14:44
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-10-07 15:12
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania o wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 219 obręb Nawrocko" 2021-10-07 11:00
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 242/1, 242/2, 242/3 obręb ewid. 0026 - Myśliborzyce, gm. Myślibórz 2021-10-06 11:45
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Dziczy Las" w Swobnicy, obwód łowiecki nr 271 2021-10-11 10:04
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282 2021-10-05 14:39
dokument OBWIESZCZENIE o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, składającej się  z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 222/9 obręb Nawrocko" 2021-10-05 12:46
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Myślibórz w obrębie Wierzbnica na działce nr ew. 141/1" 2021-10-05 12:43
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 91/6, 91/10, 91/11, 91/14, 91/17, 91/18, 91/20, 91/21, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-10-05 08:23
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/30 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz" 2021-10-04 09:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep) na cele świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową i przebudową, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu oraz budową miejsca postojowego na potrzeby świetlicy na działce nr 1/208 oraz budową miejsc postojowych na działce nr 1/184 w obrębie Klicko, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-09-30 13:56
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 781/15, 781/16, 781/1, 781/6, 781/12, 781/11, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-09-30 13:51
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV pomiędzy liniami napowietrznymi L-206 i L 114/18 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 127, 162/4, 113, 110, 117, 105/2, 85, 82, 83, 81, 80, 79/3, 78, 74, 75, 77, 76, 99, 98, 120, 87, 86/4, 86/3 obręb Rów, gmina Myślibórz oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 326, 302, 233, 139, 433, 138, 137 obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój 2021-09-30 13:49
dokument OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - Farma fotowoltaiczna Myślibórz, zlokalizowana w okolicy miejscowości Golenice w gm. Myślibórz 2021-09-30 07:53
dokument OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - Realizacja stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią automatyczną, miejscami ładowania pojazdów elektrycznych, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi w miejscowości Myślibórz na działkach ewid. 796/1 i 796/4 obręb 321004_4.001 Myślibórz1 2021-09-29 15:04
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budynku letniskowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 149/12 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2021-09-29 11:23
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2021-09-29 10:27
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-09-29 10:26
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2021-09-29 10:26
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2021-09-29 10:26
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2021-09-29 10:25
dokument OBWIESZCZENIE o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek:91/71, 91/77. 91/81 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz" 2021-09-29 09:55
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek:91/71, 91/77. 91/81 i 91/89 obręb 3 miasta Myślibórz" - dokument stracił ważność 2021-09-29 09:52
dokument OBWIESZCZENIE dot. terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "DIANA" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 269 2021-09-28 14:34
dokument OBWIESZCZENIE o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa jednej lub kilku farm fotowoltaicznych o mocy do 50 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Myślibórz obręb Dalsze działka numer ewidencyjny 265/7" 2021-09-28 13:23
dokument OGŁOSZENIE - Zbiorcze wyniki głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w Myśliborzu u zbiegu ulic Cienistej i Ogrodowej 2021-09-28 07:44
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Myślibórz 2021-09-24 08:35
dokument OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów w sprawie - dot. "Budowa Elektrowni Słonecznej ?Dalsze? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 37/1, 47/1 oraz 52/1 o mocy do 45 MW (obręb Dalsze), gmina Myślibórz" 2021-09-23 13:04
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 37/1, 40/3, 40/4 obręb Głazów" 2021-09-23 08:20
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 37/1, 40/3, 40/4 obręb Głazów" - dokument stracił ważność 2021-09-23 08:18
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20 września 2021 r. została wydana decyzja administracyjna, umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach ulegających podziałowi o numerach ewidencyjnych: 18/1, 19/1 i 21, obręb 2 miasta Myślibórz" 2021-09-22 14:18
dokument OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów w sprawie - dot. Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 46 obręb Nawrocko 2021-09-22 14:52
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. wykonania urządzenia wodnego - rozbudowę pomostu na Jez. Dobropolskie-Golenickie dz. nr 250 obręb Golenice gm. Myślibórz 2021-09-20 13:06
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. wykonania urządzenia wodnego - pomostu o konstrukcji drewnianej na działce nr 1 obręb 1 m. Myślibórz 2021-09-20 13:05
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022, organizowanych przez Koło Łowieckie "Grzywacz" w Halinowie, obwód łowiecki nr 277 2021-09-17 15:04
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep) na cele świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową i przebudową, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu oraz budową miejsca postojowego na potrzeby świetlicy na działce nr 1/208 oraz budową miejsc postojowych na działce nr 1/184 w obrębie Klicko, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-09-17 11:22
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej 'Dalsze' wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 37/1, 47/1 oraz 52/1 o mocy 45 MW (obręb Dalsze), gmina Myślibórz" 2021-09-14 12:04
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości że w dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Edwarda Urbanowskiego z dnia 04.08.2021r., prowadzącego działalność pod firmą Zakład Ochrony Środowiska i BHP "B&E" z siedzibą w Myśliborzu, działającego z pełnomocnictwa Tomasza Stańczyca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach o nr 1007, 21 i 19/2 obręb 2 m. Myślibórz" 2021-09-10 15:14
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 46 obręb Nawrocko" 2021-09-10 14:55
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 25/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-09-10 09:09
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2021 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 675/4 obręb Sulimierz w gminie Myślibórz" 2021-09-10 09:06
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2021 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/8 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz" 2021-09-10 08:54
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 51/30 w obrębie Głazów, gmina Myślibórz" 2021-09-10 08:53
dokument Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku plaża miejska w Golenicach 2021-09-08 10:23
dokument Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku przy ul. Cienistej w Myśliborzu 2021-09-08 10:22
dokument Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2021-09-08 10:22
dokument Rozporządzenie Nr 24/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego 2021-09-06 10:10
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości dot. zgromadzonych dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewid. dz.: 91/71, 91/77, 91/81 i 91/89" 2021-09-06 07:20
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV pomiędzy liniami napowietrznymi L-206 i L 114/18 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 127, 162/4, 113, 110, 117, 105/2, 85, 82, 83, 81, 80, 79/3, 78, 74, 75, 77, 76, 99, 98, 120, 87, 86/4, 86/3 obręb Rów, gmina Myślibórz oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 326, 302, 233, 139, 433, 138, 137 obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój 2021-09-02 13:43
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. wszczęcia, na wniosek EKO MYŚL Sp. z o.o., postępowania administracyjnego ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych 2021-08-30 08:08
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 2021-08-30 08:06
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Myśliborza informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych działek: 91/71, 91/77, 91/81, 91/89 (obręb 3 miasta Myślibórz)" 2021-08-30 08:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zmiany sposobu użytkowania sklepu na świetlicę wiejską w Klicku wraz z rozbudową, przebudową, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu na potrzeby projektowanej świetlicy na działkach o nr ewidencji gruntu 1/208, oraz 1/184, obręb Klicko, gmina Myślibórz 2021-08-25 15:59
dokument INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dot. zwalczania afrykańskiego pomoru świń i włączenia terenu gminy Myślibórz do obszaru objętego ograniczeniami 1 - (kolor niebieski) 2021-08-20 15:09
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o nr ewidencji gruntu 14/2, 67, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, obręb 0016 Dąbrowa, gmina Myślibórz 2021-08-20 15:04
dokument OBWIESZCZENIE - ws. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW, składającej się z ośmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 209/2, 209/3 obręb Nawrocko" 2021-08-19 14:37
dokument OBWIESZCZENIE - ws. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8MW, składającej się z ośmiu instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 93, 94, 94/1, 94/2, obręb Nawrocko" 2021-08-19 14:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 91/6, 91/10, 91/11, 91/14, 91/17, 91/18, 91/20, 91/21, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-08-19 11:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 102, 131/1, 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7 obręb Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-08-19 11:07
dokument OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 222/9 obręb Nawrocko" 2021-08-18 13:23
dokument OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, składającej się z czterech instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 219 obręb Nawrocko" 2021-08-18 13:22
dokument OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 M, składającej się z dwóch instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 172 oraz części dz. 50/3 i 166/5 obręb Nawrocko" 2021-08-18 13:20
dokument OBWIESZCZWENIE Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie podającego do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie z dnia 26 marca 2020 r. 2021-08-17 13:42
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie podającego do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 r. 2021-08-17 13:41
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie podającego do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie z dnia 30 marca 2020 r. 2021-08-17 13:39
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie podającego do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie z dnia 10 marca 2020 r. 2021-08-17 13:38
dokument OBWIESZCZWENIE Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie podającego do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewnii w Szczecinie z dnia 20 marca 2020 r. 2021-08-17 13:36
dokument INFORMACJA - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" 2021-08-17 11:23
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Myśliborza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa), o mocy do 12 MW, na działce nr 186/1 obr. Nawrocko, Gmina Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie" 2021-08-13 13:57
dokument OGŁOSZENIE Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu ws. przydatności wody do kąpieli dot. ul. Szarych Szeregów, ul. Cienista, Golenice 2021-08-11 13:05
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, dla wybranych terenów w obrębach: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce 2021-08-09 12:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego "PLZP47_G" składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce o nr ewidencji gruntu 147, obręb 0004 Rów, gmina Myślibórz 2021-08-09 10:29
dokument Ogłoszenie - Gmina Myślibórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony autobusu szkolnego marki AUTOSAN 2021-08-05 10:38
dokument OGŁOSZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-07-30 14:44
dokument INFORMACJA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu podaje do informacji bieżącą ocenę jakości wody w kąpieliskach 2021-07-29 13:01
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 63, 64/1, 80, 220/7, 223/9, 223/11, 223/12, 223/13 obręb Klicko, gmina Myślibórz 2021-07-28 10:38
dokument Rozporządzenie Nr 22/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego 2021-07-27 13:34
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV pomiędzy liniami napowietrznymi L-206 i L-114/18 na działkach o numerach ewidencyjnych 127, 162/4, 113, 110, 117, 105/2, 85, 82, 83, 81, 80, 79/3, 78, 74, 75, 77, 76, 99, 98, 120, 87, 86/4, 86/3 obręb Rów, gmina Myślibórz oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 326, 302, 233, 139, 433, 138, 137 obręb Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój 2021-07-27 11:13
dokument OGŁOSZENIE o konkursie ofert na realizację zadania pn. "Program Profilaktyki Szczepień przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Gminie Myślibórz na rok 2021" 2021-07-26 15:00
dokument KOMUNIKAT Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stosowania glifosatu 2021-07-26 14:33
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-26 14:32
dokument INFORMACJA Burmistrza Myśliborza dot. uruchomienia syren alarmowych na terenie Gminy Myślibórz 2021-07-26 14:30
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 19.07.2021 r. znak: SZ.RUZ.4210.85-7.2021.JZ o wszczęciu na wniosek Wioletty i Waldemara Strugar postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: "Wycięcie roślinności z wody i brzegu Jeziora Myśliborskiego dz. nr 1 obręb Myślibórz 1 w miejscu planowanej budowy pomostu drewnianego [...]" na wysokości działek nr 62/8, 62/15, 62/13 obręb Kruszwin, gm. Myślibórz 2021-07-26 08:51
dokument OBWIESZCZENIA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 19.07.2021 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.307/12.2019.TS, znak: SZ.ZUZ.4.421.308/14.2019.WD, znak: SZ.ZUZ.4.421.310/12.2019.TS, znak: SZ.ZUZ.4.421.311/12.2019.TS w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzjach Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie: z dnia 24.03.2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.307/7.2019.TS, z dnia 10.03.2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD, z dnia 30.03.2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.311/7.2019.TS, z dnia 26.03.2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.311/7.2019.TS 2021-07-23 11:21
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - dot. budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego "PLZP47_G" składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce o nr ewidencji gruntu 147, obręb 0004 Rów, gmina Myślibórz 2021-07-22 08:40
dokument INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dot. występowania ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Niemczech przy granicy z Polską 2021-07-22 08:31
dokument OGŁOSZENIE dot. przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2022 rok 2021-07-20 13:19
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 14.07.2021 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.183.2021.KW o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych na: usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia, zlokalizowane w m. Głazów, gm. Myślibórz (dz. nr 298/2 obr. Głazów), udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 15.04.2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.306/8.2019.TS; wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji ściekowej, zlokalizowanego na dz. nr 312/3 obr. Głazów oraz wprowadzanie do ziemi - rowu na dz. nr 312/3 obr. Głazów ścieków ze stacji uzdatniania wody w m. Głazów, gm. Myślibórz (dz. nr 314/3 i 135/4 obr. Głazów), udzielonych decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 26.07.2016 r. znak: BOŚ.6341.65.2016 oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego w m. Głazów, gm. Myślibórz (dz. nr 298/2 obr. Głazów) 2021-07-19 08:19
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego - dot. zapytania pn. "wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w obrębach geodezyjnych Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce" 2021-07-15 13:35
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-12 12:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 468 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2021-07-08 12:22
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek osoby fizycznej postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budynku letniskowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 32 obręb Listomie, gm. Myślibórz oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ścieków bytowych w szczelnym bezodpływowym zbiorniku 2021-07-02 14:46
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 63, 64/1, 80, 220/7, 223/9, 223/11, 223/12, 223/13 obręb Klicko, gmina Myślibórz 2021-07-02 12:00
dokument OGŁOSZENIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" 2021-07-01 12:20
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-06-30 13:06
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, posadowienie budynku kontenerowego do 35 m2 na cele szatni sportowej, budowa placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa oświetlenia na działce o nr ewid. gruntu 490/1 obręb Golenice, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-06-30 13:06
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych: Sulimierz, Golenice, Golczew, Myślibórz 2021-06-23 14:58
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Edwarda Urbanowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Zakład Ochrony Środowiska i BHP "B&E" Urbanowski Edward z siedzibą w Myśliborzu, pełnomocnika Waldemara Michałowskiego i Marcina Pileckiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wycince trzciny z części jeziora Myśliborskiego, działka nr 1 obręb nr 1 Myślibórz, gmina Myślibórz, na wysokości działki nr 153 obręb Kruszwin 2021-06-23 14:04
dokument Zapytanie ofertowe - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce 2021-07-15 13:36
dokument Rozporządzenie Nr 19/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-06-16 08:54
dokument Rozporządzenie Nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. ws. wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targu, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-06-16 08:52
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 czerwca 2021 r. została wydana decyzja administracyjna orzekająca o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 42/50 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz" 2021-06-14 11:08
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 521 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-06-09 13:37
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 468 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2021-06-07 12:58
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-05-31 07:35
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta 2021-05-28 10:23
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Dalsze 2021-05-28 10:21
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego "PLZP47_G" składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce o nr ewidencji gruntu 147, obręb 0004 Rów, gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2021-05-26 10:58
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu ws. przydatności do spożycia wody z wodociągów publicznych w: Kruszwinie, Głazowie i Tarnowie 2021-05-26 08:58
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-05-21 13:07
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych w zakresie nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej 2021-05-18 13:58
dokument INFORMACJA o planowanych w 2021 r. pracach obserwacyjno-pomiarowych, realizowanych na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-05-14 09:19
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 63, 64/1, 80, 220/7, 223/9, 223/11, 223/12, 223/13 obręb Klicko, gmina Myślibórz 2021-05-12 13:35
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa garażu wielostanowiskowego i wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 249 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-05-12 13:23
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Golenice i Golczew 2021-05-11 08:43
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o numerze ewidencyjnym 234 obręb Rów, gmina Myślibórz 2021-05-05 08:17
dokument Rozporządzenie Nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.04.2021 r. ws. wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-04-30 15:09
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa myjki wysokociśnieniowej napędzanej silnikiem spalinowym 2021-04-30 09:52
dokument Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 23.04.2021 r. ws. zakupu ptaków w obliczu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2021-04-30 09:18
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, posadowienie budynku kontenerowego do 35m2 na cele szatni sportowej, budowa placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa oświetlenia na terenie działki o nr ewidencji gruntu 490/1, obręb Golenice, gmina Myślibórz 2021-04-28 11:47
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowie oświetlenia na terenie działki o nr ewidencji gruntu 325/1, obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2021-04-27 11:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 468 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2021-04-16 10:21
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych 2021-04-15 12:57
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego pn. "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Dalsze" 2021-04-15 09:31
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego pn. "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz" 2021-04-15 09:30
dokument Rozporządzenie Nr 5/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 13 kwietnia 2021 r. ws. uchylenia rozporządzenia nr 4/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego 2021-04-14 08:36
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na działce o numerze ewidencyjnym 234 obręb Rów 2021-04-13 10:17
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Zagospodarowanie terenu działki o numerze ewidencyjnym gruntu 249 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz zebrano materiały i dowody w sprawie 2021-04-13 10:07
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na odcinku od stacji S-2206 Myślibórz Łużycka do mufy S-20008 Lidl i od mufy S-20008 Lidl do stacji S-2568 Myślibórz Konopnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 707, 710, 746, 758/7, 745, 72, 71/6 obręb 3 Myślibórz 2021-04-13 10:05
dokument "Stop smog" - ważne! 2021-04-13 07:46
dokument OGŁOSZENIE - Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! 2021-04-09 10:59
dokument OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ws. inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na terenie działki nr 521, obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz" 2021-04-08 12:10
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Przebudowa budynku, budowa schodów zewnętrznych oraz muru oporowego dla pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 505 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-04-06 12:05
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie i Sulimierzu 2021-04-06 09:51
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz urządzeniami technicznymi na działkach o numerach ewid. gruntu 140, 157/3, 157/1 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2021-04-06 11:59
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 11/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego 2021-04-02 10:26
dokument Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje o zwiększonym zagrożeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu myśliborskiego 2021-04-02 09:55
dokument Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Nawrocku 2021-03-30 13:44
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek EKO-MYŚL Sp. zo.o., Dalsze 36, 74-300 Myślibórz, reprezentowanej przez Pawła Molendę, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu istniejącej instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o charakterze komunalnym, zlokalizowanej na części działki nr 2/3 obręb Dalsze, gm. Myślibórz 2021-03-26 14:50
dokument Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz 2021-03-26 14:48
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz" 2021-03-26 14:47
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza ws. wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz" 2021-03-26 14:45
dokument DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu publicznego Myślibórz - na odcinku zaopatrującym w wodę do spożycia konsumentów zamieszkałych przy ul. Wschodniej (od miejsca budowy obwodnicy do oczyszczalni ścieków) oraz zaopatrującym w wodę do spożycia budynek administracyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2021-03-26 10:54
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Edwarda Urbanowskiego - pełnomocnika Mariusza Kruka i Agnieszki Kruk postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wycince trzciny z części obszaru jeziora Myśliborskiego, działka nr 1 obręb nr 1 Miasto Myślibórz, na wysokości działki nr 34/31 obręb nr 2 Miasto Myślibórz 2021-03-24 15:09
dokument Zapytanie ofertowe - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług i przemysłu w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz 2021-03-29 09:32
dokument Zapytanie ofertowe - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz w miejscowości Dalsze 2021-03-24 08:14
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wycinanie roślin z wód i brzegu i jeziora Renickiego, na terenie działek nr 479/2 oraz nr 474 obr. Renice, gm. Myślibórz 2021-03-18 08:36
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na odcinku od stacji S-2206 Myślibórz Łużycka do mufy S-20008 Lidl i od mufy S-20008 Lidl do stacji S-2568 Myślibórz Konopnickiej na działkach o nr ewid. 707, 710, 746, 758/7, 745, 72, 71/6 obręb 3 Myślibórz oraz na działkach o nr ewid. 193/2, 616/42, 324 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-03-11 14:59
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz urządzeniami technicznymi na działkach o nr ewid. gruntu 140, 157/3, 157/1 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2021-03-11 15:00
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 2021-03-04 09:31
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV polegającej na wymianie kabla na odcinku od stacji So-2860 Myślibórz Oczyszczalnia do stacji S-2215 Myślibórz Baza SCMB na działkach o nr ewid. 197/1, 198/2, 198/1, 197/2, 525/1, 525/4, 317, 318, 319 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-03-02 08:34
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. przebudowy budynku, budowy schodów zewnętrznych oraz muru oporowego dla pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 505 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-02-24 13:02
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu ws. przydatności do spożycia wody z wodociągów publicznych w: Rokicienku, Ławach i Rowie 2021-02-24 10:31
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r. ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego 2021-02-19 15:07
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 2/12 obręb  Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2021-02-19 14:27
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-B, położonego na terenie działki o numerze 210 obręb 03 Myślibórz, na rurociąg drenarski o średnicy 400 mm 2021-02-18 14:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na działce o numerze ewidencyjnym 234 obręb Rów, gmina Myślibórz 2021-02-17 12:16
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz urządzeniami technicznymi na działkach o nr ewid. gruntu 140, 157/3, 157/1 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2021-02-16 08:22
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na działce o nr ewid. gruntu 521 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-02-11 13:58
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KSK Pretor Sp. z o. o. w Lubiszynie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych - pomostu pływającego wraz z elementami towarzyszącymi oraz funkcjonalnie związanymi (pomost cumowniczy i dojściowy, pontonowy trap, trap łączący część lądową z częścią pływającą) na dz. nr 1 obr. Myślibórz 1 oraz na dz. nr 1/13 obr. Myślibórz 2, gm. Myślibórz, w części zlokalizowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. trapu dojściowego na pomost, dz. nr 1/13 obr. Myślibórz 2, gm. Myślibórz 2021-02-11 08:27
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KSK Pretor Sp. z o. o. w Lubiszynie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych - pomostu pływającego wraz z elementami towarzyszącymi oraz funkcjonalnie związanymi (pomost cumowniczy i dojściowy, pontonowy trap, trap łączący część lądową z częścią pływającą) na dz. nr 1 obr. Myślibórz 1 oraz dz. nr 1/6 obr. Myślibórz 2, gm. Myślibórz, w części zlokalizowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. trapu dojściowego na pomost, dz. nr 1/6 obr. Myślibórz 2, gm. Myślibórz 2021-02-11 08:24
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie woj. zachodniopomorskiego 2021-02-09 14:30
dokument OGŁOSZENIE - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Myśliborzu (II nabór zgłoszeń) 2021-02-08 10:41
dokument Zestawienie uwag i opinii do koncepcji rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu 2021-02-03 09:46
dokument Zapytanie cenowe dotyczące wykonywania zadania: usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy Myślibórz w roku 2021 2021-01-29 14:49
dokument Zapytanie cenowe dotyczące wykonania zadania: wycinanie roślinności wodnej z wód i brzegów jeziora Myśliborskiego 2021-01-29 14:47
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz urządzeniami technicznymi na działkach o nr ewid. gruntu 140, 157/3, 157/1 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2021-01-29 14:39
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. zagospodarowania terenu działki o nr ewid. gruntu 249 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-01-27 14:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. przebudowy budynku, budowy schodów zewnętrznych oraz muru oporowego dla pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na działce o nr ewid. gruntu 505 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-01-27 14:03
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza ws. konsultacji projektu uchwały 2021-01-26 10:18
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 2/12 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2021-01-26 10:03
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na odcinku od stacji S-2206 Myślibórz Łużycka do mufy S-20008 Lidl i od mufy S-20008 Lidl do stacji S-2568 Myślibórz Konopnickiej na działkach o nr ewid. 707, 710, 746, 758/7, 745, 72, 71/6 obręb 3 Myślibórz oraz na działkach o nr ewid. 193/2, 616/42, 324 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-01-26 10:01
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV polegającej na wymianie kabla na odcinku od stacji So-2860 Myślibórz Oczyszczalnia do stacji S-2215 Myślibórz Baza SCMB na działkach o nr ewid. 197/1, 198/2, 198/1, 197/2, 525/1, 525/4, 317, 318, 319 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-01-25 15:02
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - pomostu o długości 25 m i szerokości do 3 m, położonego w granicach działki nr 1 obręb Myślibórz 1, na wysokości działki nr 80/1 obręb Listomie, gm. Myślibórz 2021-01-25 11:22
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 2021-01-22 12:03
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. Budowy pomostu składającego się z dwóch części - stałej o konstrukcji drewnianej oraz części pływającej nisko burtowej na działce o nr ewid. 250 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2021-01-18 08:36
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 521 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2021-01-11 13:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 128, 138/1, 138/2, 139/5, 139/6, 150, 153 obręb Zgoda oraz 469/3 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz. 2021-01-08 14:31
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach o nr ewid. 102, 122, 131/1, 132/1, 132/2, 132/7, 132/12, 763 obręb 1 Myślibórz 2021-01-08 14:29
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy pomostu składającego się z dwóch części na działce o nr ewid. 250 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2021-01-04 09:38
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Cyranka" w Trzcińsku Zdroju, obwód łowiecki nr 260 i 272 2020-12-31 14:01
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 14 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-12-30 14:44
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Myślibórz 2020-12-30 13:32
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych dotyczących projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu 2020-12-23 11:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV polegająca na wymianie kabla na odcinku od stacji So-2860 Myślibórz Oczyszczalnia do stacji S-2215 Myślibórz Baza SCMB na działkach o numerach ewidencyjnych 197/1, 198/2, 198/1, 197/2, 525/1, 525/4, 317, 318, 319 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-12-16 13:56
dokument Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu w dniu 21.12.2020 r. 2020-12-14 14:55
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 128, 138/1, 138/2, 139/5, 139/6, 150, 153 obręb Zgoda oraz 469/3 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-12-10 14:58
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach o nr ewid. 102, 122, 131/1, 132/1, 132/2, 132/7, 132/12, 763 obręb 1 Myślibórz gmina Myślibórz 2020-12-10 14:57
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Orange Polska S.A., reprezentowanej przez Pana Huberta Majchrowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - Kanał Renice (działka nr 186 obręb Renice, gm. Myślibórz) kanalizacji telekomunikacyjnej 2020-12-08 12:29
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 49/9, 54 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-12-08 08:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 2/12 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2020-12-02 11:25
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminy Myślibórz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Turowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - obiektów małej architektury tj. część promenady z podłogą , zjeżdżalnie plażowe, wieża ratowników o konstrukcji stalowej, plac zabaw - statek, leżaki stałe, prysznice plażowe i przebieralnia plażowa, na działce o numerze ewidencyjnym 34/47 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz 2020-11-30 08:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 521 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-11-26 15:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórki budynku technicznego na działkach o nr ewid. gruntu 6/34 obręb Jezierzyce w miejscowości Tarnowo, gmina Myślibórz 2020-11-26 14:57
dokument Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu 2020-11-26 14:54
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 9 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach w gminie Myślibórz, na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działki nr 800 (obręb 0001 Myślibórz, gmina Myślibórz)" 2020-11-20 13:14
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. Rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce o nr ewid. gruntu 49/9 i 54 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-11-18 13:43
dokument Rozporządzenie Nr 11/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2020 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu myśliborskiego oraz rozporządzenie Nr 13/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu myśliborskiego 2020-11-18 08:54
dokument Informacja o trzecim naborze uzupełniającym wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-11-13 13:36
dokument Rozporządzenie Nr 12/2020 Wojewody Zachodniopomorksiego z dnia 10 listopada 2020 r. ws. nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż drogi krajowej S3 na obszarze powiatu myśliborskiego, powiatu pyrzyckiego, powiatu gryfińskiego oraz Miasta Szczecin 2020-11-12 12:07
dokument Informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych z jeziora Renickiego (działka nr 479/2 obręb Renice), za pomocą beczkowozu, na potrzeby nawadniania upraw rolnych (działka nr 79 obręb Ławy oraz działka nr 255/1 obręb Ławy) 2020-11-12 11:58
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy pomostu składającego się z dwóch części - stałej o konstrukcji drewnianej oraz części pływającej nisko burtowej na działce o nr ewid. 250 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2020-11-04 13:59
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 128, 138/1, 138/2, 139/5, 139/6, 150, 153 obręb Zgoda oraz 469/3 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-11-04 13:47
dokument OGŁOSZENIE dot. wyłożenia projektu listy osób uprawnionych do przydzielenia lokalu stałego i socjalnego w 2021 roku wraz z kolejnością umieszczenia na liście 2020-10-30 09:39
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. konsultacji społecznych dotyczących projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu 2020-10-29 12:08
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 22 października 2020 r. dotyczącej zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 10 marca 2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD 2020-10-29 07:39
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nn-0,4kV oraz kompaktowej stacji transformacyjnej 15/0,4 kV na działkach o numerach ewid. 102, 122, 131, 132/1, 132/2, 132/7, 132/12, 763 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-10-27 14:19
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku technicznego na działce o nr ewid. gruntu 6/34 obręb Jezierzyce, gmina Myślibórz 2020-10-27 14:11
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych dotyczących projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu 2020-10-22 13:54
dokument Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego - dot. zamówienia "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce" 2020-10-19 13:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 66/28, 66/29, 66/35, 66/36, 66/37, 66/38, 66/39, 137/4, 137/6, 137/10 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-10-19 13:30
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku kontenerowego socjalnego na potrzeby utworzenia miejsc spotkań dla mieszkańców sołectwa Tarnowo na działce o nr ewid. gruntu 6/21 obręb Jezierzyce, miejscowość Tarnowo, gmina Myslibórz 2020-10-14 10:20
dokument DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Nawrocku 2020-10-12 14:58
dokument Nie pal śmieci! 2020-10-12 13:23
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2020-10-07 12:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 49/9 i 54 obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa 2020-10-07 11:51
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Reymonta postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów - przewodów w rurociągach osłonowych kanalizacji telekomunikacyjnej prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące Kanału Będzińskiego, w działce o nr ew. 1 obręb Dąbrowa, gm. Myślibórz 2020-10-06 09:16
dokument INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dot. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) 2020-10-02 13:59
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Reymonta postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów - przewodów w rurociągach osłonowych kanalizacji telekomunikacyjnej prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące Kanału Czółnowskiego, w działce o nr ew. 104 obręb Czółnów, gm. Myślibórz 2020-10-02 09:55
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce 2020-09-30 08:53
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 66/28, 66/29, 66/35, 66/38, 66/39, 137/4, 137/6, 137/10 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-09-29 10:34
dokument Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informującego o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 10 marca 2020 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD, udzielonej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Myśliborzu 2020-09-28 14:47
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 131/1, 132/7 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-09-28 08:37
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 10 marca 2020 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD, udzielonej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Myśliborzu 2020-09-25 08:21
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Utworzenie terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry w miejscowości Prądnik 2020-09-21 11:48
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy socjalnego budynku kontenerowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Tarnowo 2020-09-16 12:42
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie "Diana" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 269 2020-09-11 14:50
dokument INFORMACJA o drugim naborze uzupełniającym wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-09-09 12:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku technicznego, na działce o nr ewid. gruntu 6/34 obręb Jezierzyce w miejscowości Tarnowo 2020-09-09 12:21
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ? 0,4 kV wraz z przyłączem nn 0,4-kV w miejscowości Dąbrowa, gmina Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 67, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 137/14, 140 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-09-04 13:59
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 131/1, 132/7 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-09-04 12:09
dokument Rozporządzenie Nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-03 15:04
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Orange Polska S.A. w Warszawie, reprezentowanej przez Krzysztofa Reymonta, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - Kanał Kruszwin przewodów w rurociągach osłonowych - kanalizacji telekomunikacyjnej (dz. nr 258 obr. Zgoda, gm. Myślibórz) 2020-08-31 11:08
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Sitno, Tarnowo, Kruszwin 2020-08-26 10:59
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry w miejscowości Prądnik na działce o nr ewid. gruntu 23/3 obręb Prądnik, gmina Myślibórz 2020-08-26 08:42
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ewid. gruntu 122, 132/1, 132/2, 102, 345/2, 337/4, 338/7, 71, 76, 74, 75/4, 185/1, 188/9, 307/5, 307/6 i 307/10 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-08-24 12:36
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce o nr ewid. gruntu 453/5 obręb Ławy, gmina Myślibórz 2020-08-20 11:16
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0m4 kV oraz kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid gruntu 122 i 102 obręb 1 Myślibórz oraz na działkach o nr ewid. gruntu 488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 487/2, 487/3, 487/6, 267/17 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-08-20 11:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/4 i 413/4 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-08-20 11:07
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowaniu administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 66/28, 66/29, 66/35, 66/36, 66/37, 66/39, 137/4, 137/6, 137/10 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-08-19 13:03
dokument OGŁOSZENIE Biura Meteorologicznego Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie dot. prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 2020-08-18 09:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa budynku kontenerowego socjalnego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Tarnowo 2020-08-07 10:17
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminy Myślibórz, reprezentowanej przez Jana Turowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych - kładki drewnianej na dz. nr 146 obr. Kruszwin, gm. Myślibórz oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych kładki drewnianej na dz. nr 77/1 obr. Kruszwin, gm. Myślibórz oraz na dz. nr 411/5 obr. Czółnów, gm. Myślibórz 2020-08-06 14:31
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem nn-0,4 kV w miejscowości Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-08-03 09:47
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ewid. gruntu 122, 132/1, 132/2, 102, 345/2, 102, 337/4, 338/7, 71, 76, 74, 75/4, 185/1, 188/9, 307/5, 307/6 i 307/1 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-08-03 09:46
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce 2020-10-19 13:36
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 21.03.2019 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.344/6.2018.ER udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Myśliborzu do wód powierzchniowych rzeki Myśli, w zakresie punktu 2.5.3 ww. decyzji 2020-07-29 11:10
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Pana Przemysława Pietrzaka, pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych, a także do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi ekspresowej S3 - od węzła Pyrzyce do węzła Myślibórz, istniejącymi przelewami awaryjnymi ze zbiorników retencyjnych oraz wygaszenia w zakresie pkt 2 decyzji - pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25.09.2013 r. znak: WOŚ.II.7322.35.5.2013.MU 2020-07-29 08:16
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/4 i 413/4 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-07-22 08:04
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. gruntu 122 i 102 obręb 1 Myślibórz oraz działkach o nr ewid. gruntu 488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 487/2, 487/3, 487/6, 267/17 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-07-21 15:03
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej na działce o nr ewid. 453/5 obręb Ławy, gmina Myślibórz 2020-07-21 15:01
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu postepowania administracyjnego dotyczącego przeniesienia na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi z lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków, udzielonego Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 23.05.2018 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.2/3.2018.ER 2020-07-21 11:44
dokument INFORMACJA Burmistrza Myśliborza dot. aktualizacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Myślibórz (wraz z kwestionariuszem) 2020-07-21 08:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 131/1, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12 obręb 1 Myślibórz, Gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2020-07-17 13:58
dokument Zarządzenie Nr BR.0050.140.2020.EO - ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie 2020-07-17 13:24
dokument INFORMACJA dot. testu syren alarmowych 2020-07-17 13:17
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ewid. gruntu 479/2, 419, 430/2, 430/4, 189, 182, 49/6, 179/1, 177/2, 178 obręb Renice, Gmina Myślibórz - dokument stracił ważność 2020-07-17 12:42
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Myślibórz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do Jeziora Myśliborskiego 2020-07-07 13:59
dokument ZAWIADOMIENIE ws. odwołania od decyzji Burmistrza Myśliborza z dn. 17.06.2020 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej Nawrocko I, II, III, IV, V" 2020-07-07 12:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry w miejscowości Prądnik na działce o nr ewid. gruntu 23/3 obręb Prądnik, Gmina Myślibórz 2020-07-06 14:11
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Myślibórz 2020-07-06 13:35
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Rokicienko 2020-07-06 13:35
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Głazów 2020-07-06 13:34
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Ławy 2020-07-06 13:33
dokument Informacja o naborze uzupełniającym wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-07-01 11:02
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz w obrębie geodezyjnym Kierzków 2020-06-30 10:23
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Myśliborzu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 2020-06-30 08:16
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ? 0,4 kV wraz z przyłączem nn 0,4 V w miejscowości Dąbrowa, gmina Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 67, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 140 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-06-26 12:35
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ewid. gruntu 479/2, 419, 430/2, 430/4, 189, 182, 49/6, 179/1, 177/2, 178 obręb Renice, gmina Myślibórz 2020-06-23 11:46
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ewid. gruntu 122, 132/1, 132, 102, 345/2, 337/4, 338/7, 71, 76, 74, 75/4, 185/1, 188/9, 307/5, 307/6 i 307/10 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-06-23 11:00
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 40, 24, 375/31, 63, 19/3, 19/8, 19/9, 375/16 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2020-06-22 08:39
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2020 r. znak: IPP.67335.1.2019.AST dla inwestycji polegającej na rozbudowie (dobudowie pomieszczenia gospodarczego) świetlicy wiejskiej na działce nr 229/2 obręb Smolnica, gmina Dębno 2020-06-18 14:50
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza dot. Rekultywacji zamkniętej kwatery nr 13, 11, 10, 6 i 3 stanowiącej wydzieloną część składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - część dz. nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2020-06-18 12:55
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza dot. Budowy Elektrowni Słonecznej "Nawrocko I, II, III, IV, V" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 76/1 o mocy do 5x1 MW (obręb Nawrocko) w miejscowości Nawrocko, gmina Myślibórz 2020-06-18 12:54
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/4 i 413/4 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-06-16 11:36
dokument Protokół z zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy - wycena 1,92% (1.168) udziałów w SEC REGION sp. z o.o. 2020-06-15 14:02
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. gruntu 122 i 102 obręb 1 Myślibórz oraz działkach o nr ewid. gruntu 488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 487/2, 487/3, 487/6, 267/17 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-06-15 14:01
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 453/5 obręb Ławy, gmina Myślibórz 2020-06-12 14:41
dokument OGŁOSZENIE o naborze na rachmistrza spisowego 2020-06-16 10:36
dokument INFORMACJA Starosty Myśliborskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Ławy, gmina Myślibórz 2020-06-09 14:08
dokument INFORMACJA o obowiązku umieszczenia na budynku tabliczki z numerem porządkowym 2020-06-09 14:06
dokument OGŁOSZENIE - Drugi nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 2020-06-08 11:50
dokument Zarządzenie Nr EO.120.38.2020.AS - ws. skrócenia czasu pracy 2020-05-29 13:29
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 521 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-05-29 12:39
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" z terenu Gminy Myślibórz 2020-05-29 12:29
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. Budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 40, 24, 375/31, 63, 19/3, 19/8, 19/9, 375/16 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2020-05-27 10:07
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie (dobudowie pomieszczenia gospodarczego) świetlicy wiejskiej na działce nr 229/2 obręb Smolnica, gmina Dębno w zakresie zmiany zapisu rodzaju pomieszczenia 2020-05-25 14:52
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Wycena 1,92 % udziałów w spółce SEC Region 2020-05-28 14:50
dokument OGŁOSZENIE ARiMR - Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca 2020-05-21 12:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ewid. gruntu 479/2, 419, 430/2, 430/4, 189, 182, 49/6, 179/1, 177/2, 178 obręb Renice, gmina Myślibórz 2020-05-19 08:40
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Nawrocko, Golenice, Kruszwin 2020-05-15 09:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. Budowy odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 1, 379, 378/2, 382/2 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2020-05-14 13:06
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminy Myślibórz, działającej poprzez pełnomocnika, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wycinanie roślin z gatunku trzcina pospolita i oczeret jeziorny z wód i brzegu jeziora Myśliborskiego - dz. nr 1 obręb Myślibórz 1, na wysokości dz. nr 110/7 obręb Kruszwin, gm. Myślibórz 2020-05-14 08:58
dokument OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju dot. Budowy linii 400 kV Krajnik-Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43 2020-05-13 14:51
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 521 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-05-13 14:19
dokument ZAPYTANIE CENOWE: Kompleksowa usługa doradztwa formalno-prawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji 2020-05-19 09:20
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej na działce o nr ewid. gruntu 216/2 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-05-06 12:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej na działce o nr ewid. gruntu 196/4 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-05-06 12:56
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminy Myślibórz, działającej poprzez pełnomocnika, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wycinanie roślin z gatunku trzcina pospolita z wód i brzegu jeziora Myśliborskiego - dz. nr 1 obręb Myślibórz 1, na wysokości dz. nr 35/9 obręb Listomie, gm. Myślibórz 2020-05-06 12:26
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach zadania: budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr: 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa, oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2020-05-06 10:25
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 15.04.2020 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.306/10.2019.TS dotyczącej udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. nr 298/2 obręb Głazów, gm. Myślibórz oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. nr 298/2 obręb Głazów, gm. Myślibórz., udzielonego decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., znak: BOŚ.6341.104.2015.KM 2020-04-24 12:52
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 1, 379, 378/2, 382/2 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2020-04-21 12:26
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Przemysława Sielskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - Kanału Giżyn w km 9+248 w m. Sulimierz na dz. 822 obręb Sulimierz, gm. Myślibórz - kablem światłowodowym umieszczonym w rurze osłonowej RHDPE 110/6,3 mm pod dnem cieku 2020-04-16 12:09
dokument Komunikat dla przedsiębiorców 2020-04-15 13:47
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie (dobudowie pomieszczenia gospodarczego) świetlicy wiejskiej na działce nr 229/2 obręb Smolnica, gmina Dębno 2020-04-15 12:11
dokument Ogłoszenie ARiMR ws. dopłat 2020 - nowy termin składania oświadczeń 2020-04-10 13:16
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ws. budowy centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, na działkach o nr ewid. gruntu 75/3, 75/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-04-09 09:45
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 40, 24, 375/31, 63, 19/3, 19/8, 19/9, 375/16 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2020-04-09 09:43
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody składającego się z dwóch studni: nr 1 i nr 2, zlokalizowanego w miejscowości Kruszwin, gm. Myślibórz oraz dotyczącej wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., znak: BOŚ.6341.10.2012.WW 2020-04-08 13:39
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik-Baczyna na odcinku od istniejących słupów nr 10 i 517 do granicy gminy Gryfino oraz rozbiórce jednotorowej linii 220 kV Krajnik-Gorzów na odc. od SE Krajnik do granicy woj. zachodniopomiorskiego 2020-04-06 09:16
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 102 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-04-03 13:46
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2020-04-03 12:20
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry, a także rozbiórką kolidującej zabudowy na działce o nr ewid. gruntu 33 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2020-04-03 11:53
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 26 marca 2020 r., znak SZ.ZUZ.4.421.311/7.2019.TS 2020-04-02 12:16
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 20 marca 2020 r., znak SZ.ZUZ.4.421.309/6.2019.WD 2020-04-01 13:13
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego pozwoleń wodnoprawnych na: usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Sitno, gm. Myślibórz oraz usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Sitno do ziemi, a także wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 8 marca 2011 r., znak: BOŚ.6341.1.2011.WW 2020-03-31 12:26
dokument INFORMACJA Burmistrza Myśliborza z dnia 27.03.2020 r. ws. ograniczenia działalności UM w Myśliborzu, USC w Myśliborzu oraz OPS w Myśliborzu 2020-03-27 13:58
dokument KOMUNIKAT dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa 2020-03-24 11:07
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik-Baczyna na odcinku od istniejących słupów na 10 i 517 do granicy gminy Gryfino oraz rozbiórce jednotorowej linii 220 kV Krajnik-Gorzów na odc. od SE Krajnik do granicy woj. zachodniopomorskiego 2020-03-24 08:49
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu decyzją z dnia 10 marca 2020 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD pozwoleń wodnoprawnych oraz stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego 2020-03-24 08:46
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy sieci energetycznej na działce 216/2 obręb 3 Myślibórz 2020-03-23 10:02
dokument POSTANOWIENIE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki umożliwiającej przejście przez Kanał Głęboki przy Jeziorze Jezierzyca na działce o nr ewid. gruntu 411/5 obręb Czółnów oraz 146, 77/1 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2020-03-11 12:36
dokument POSTANOWIENIE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-03-11 12:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 521 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-03-10 11:44
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie ? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. nr 298/2 obręb Głazów, gm. Myślibórz, udzielonego decyzja Starosty Myśliborskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., znak: BOŚ.6341.104.2015.KM. 2020-03-09 09:00
dokument OBWIESZCZENIE Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca 2020-03-06 10:28
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin na działce o nr ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2020-03-05 14:08
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 102 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-03-03 13:29
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 75/3, 75/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-03-03 13:27
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej na działce o nr ewid. gruntu 196/4 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-03-03 13:25
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 153, 154/1, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 139/1, 139/2, 139/3, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 138/2, 138/1, 128, 150 obręb Zgoda oraz 469/2, 463, 462/2 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-03-03 11:31
dokument INFORMACJA - Urząd Miejski w Myśliborzu przypomina o zakazie wypalania traw 2020-03-03 11:04
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki umożliwiającej przejście przez Kanał Głęboki przy Jeziorze Jezierzyca na działce o nr ewid. gruntu 411/5 obręb Czółnów oraz 146, 77/1 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2020-03-03 10:44
dokument Informacja dotycząca koronowirusa 2020-02-28 15:22
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Rów, Rokicienko, Głazów, Ławy i Myślibórz 2020-02-27 07:37
dokument INFORMACJA Urzędu Miejskiego w Myśliborzu dotycząca zorganizowania zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 2020-02-24 14:52
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 2020-02-21 15:11
dokument ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 2020-02-21 10:26
dokument INFORMACJA dotycząca zakazu palenia śmieci na terenie nieruchomości oraz w domowych paleniskach 2020-02-21 10:17
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 2020-02-21 10:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 1, 379, 378/2, 382/2 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2020-02-18 14:58
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2020-02-17 14:53
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Sitno, gm. Myślibórz, wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Sitno za pomocą odstojnika do ziemi oraz wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 8 marca 2011 r., znak: BOŚ.6341.1.2011.WW 2020-02-14 09:29
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Golczew, gm. Myślibórz oraz wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 8 marca 2010 r., znak: BOŚ.KM.6223/35/09 2020-02-14 09:28
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody składającego się z dwóch studni: nr 1 i nr 2, zlokalizowanego w miejscowości Kruszwin, gm. Myślibórz oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., znak: BOŚ.6341.10.2012.WW 2020-02-14 09:13
dokument INFORMACJA Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach nt. systemu monitoringu zjawisk meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim 2020-02-11 12:49
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myślibórz, położonej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 91/10 i 91/6 obręb 1 Myślibórz 2020-02-10 08:47
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin na działce o nr ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2020-02-07 11:42
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 415, 422, 420/3 obręb Renice, gmina Myślibórz 2020-02-05 10:16
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Myślibórz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce nr 1/261 obręb Klicko, gmina Myślibórz 2020-01-28 12:37
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnych gruntów na działkach o nr ewid. gruntu 147/43, 147/5, 147/10, 147/28 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-01-24 10:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnych gruntów na działkach o nr ewid. gruntu 140/43, 140/33, 140/24, 140/23, 140/22, 140/21 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-01-24 10:57
dokument INFORMACJA o naborze wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-01-22 13:40
dokument OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej 2020-01-22 08:08
dokument Rozporządzenie Nr 2/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 2020-01-17 14:24
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie (dobudowie pomieszczenia gospodarczego) świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. gruntu 229/2 obręb Smolnica, gmina Dębno 2020-01-16 15:04
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Głazów ? Sulimierz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 169/6, 169/7, 167 obręb Głazów oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2020-01-16 15:03
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 2020-01-14 10:26
dokument ZAPYTANIE CENOWE na wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Myślibórz w roku 2020 2020-01-14 10:24
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza o wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Myślibórz na 2020 rok na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła opartego na paliwie stałym, którego konieczność likwidacji wynika ze zdarzenia losowego, powodującego brak możliwości ogrzania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 2020-01-14 10:15
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-10 14:07
dokument OGŁOSZENIE Nr 1/A/2020/GN Burmistrza Myśliborza dot. naboru wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu na 6 lokali mieszkalnych 2020-01-09 08:18
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 347/5, 350/2 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-01-08 14:55
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2020-01-08 14:53
dokument PISMO Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu w sprawie wystąpienia zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego oraz przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób 2020-01-07 14:20
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki umożliwiającej przejście przez Kanał Głęboki przy Jeziorze Jezierzyca na działce o nr ewid. gruntu 411/5 obręb Czółnów oraz 146, 77/1 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2019-12-31 10:57
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych (nr 1 i nr 2), zlokalizowanego na dz. nr 6/34 obręb Jezierzyce, gm. Myślibórz, wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi ścieków technologicznych z płukania dwóch filtrów (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na dz. nr 6/36 obręb Jezierzyce, gm. Myślibórz oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w m. Tarnowo, gm. Myślibórz (dz. nr 6/34 obręb Jezierzyce) 2019-12-30 13:10
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w m. Sulimierz, gm. Myślibórz (dz. nr 260/2 obręb Sulimierz) oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych (nr 2 i nr 3), zlokalizowanego na dz. nr 260/2 obręb Sulimierz, gm. Myślibórz 2019-12-30 13:08
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myślibórz położonej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 91/10 i 91/6 obręb 1 Myślibórz 2019-12-30 11:47
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 153, 154/1, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 139/1, 139/2, 139/3, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 138/2, 138/1, 128, 150 obręb Zgoda oraz 469/2, 463, 462/2 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-30 11:45
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów 2019-12-30 11:44
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Nad Myślą w Myśliborzu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z Jeziora Myśliborskiego dla potrzeb kompleksów ogrodów działkowych ?Królewiecka? za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego na dz. nr 1 obręb Myślibórz 1, gm. Myślibórz 2019-12-27 08:36
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Orange Polska S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - Kanału Wierzbnica - sieci telekomunikacyjnej światłowodowej 2019-12-27 08:35
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Orange Polska S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - Kanału Bronnego - sieci telekomunikacyjnej światłowodowej 2019-12-27 08:27
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie plaży miejskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 34/47 obręb 2 m. Myślibórz oraz 1 obręb 1 Myślibórz, ul. Szarych Szeregów, gmina Myślibórz 2019-12-23 09:06
dokument Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu informujące o przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych: Nawrocko i Sitno 2019-12-20 13:41
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku technicznego na usługowy na działce o nr ewid. gruntu 44/8 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-20 08:21
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 102 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-19 12:39
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Nad Myślą w Myśliborzu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z Jeziora Myśliborskiego dla potrzeb kompleksów ogrodów działkowych "Harcówka" i "Miczurina" za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego na dz. nr 1 obręb Myślibórz 1, gm. Myślibórz 2019-12-18 08:53
dokument POSTANOWIENIE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla seniorów na działkach o nr ewid. gruntu 142/14, 142/20 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-16 14:28
dokument INFORMACJA Głównego Inspektora Weterynarii - Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? 2019-12-14 10:01
dokument OGŁOSZENIE ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2020 r. 2019-12-11 11:28
dokument INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu o organizowanym spotkaniu dotyczącym Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) 2019-12-10 08:29
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2019-12-06 14:39
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej na działce o nr ewid. gruntu 216/2 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-06 13:01
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej na działce o nr ewid. gruntu 196/4 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-06 13:00
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnych gruntów na działkach o nr ewid. gruntu 147/43, 147/5, 147/10, 147/28 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-05 14:22
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnych gruntów na działkach o nr ewid. gruntu 140/43, 140/33, 140/24, 140/23, 140/22, 140/21 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-05 14:21
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Głazów ? Sulimierz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 169/6, 169/7, 167 obręb Głazów oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2019-12-05 14:20
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie (dobudowie pomieszczenia gospodarczego) świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. gruntu 229/2 obręb Smolnica, gmina Dębno 2019-12-05 13:32
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rościn 2019-12-02 15:00
dokument POSTANOWIENIE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry na działce o nr ewid. gruntu 328/2 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-12-02 13:04
dokument POSTANOWIENIE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Trzcińsko Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-12-02 13:06
dokument POSTANOWIENIE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw i stanowiskami siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. gruntu 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-12-02 12:47
dokument POSTANOWIENIE do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-02 12:12
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 75/3, 75/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-02 11:29
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 347/5, 350/2 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-02 08:40
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-12-02 08:03
dokument Informacja o trwających pracach legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 2019-11-29 09:41
dokument OBWIESZCZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Ławach i Głazowie 2019-11-28 14:41
dokument Postanowienie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Zgoda oraz w m. Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 139/1, 139/2, 139/5, 139/6, 139/7, 150, 153, 154/1, 154/2, 260/1 obręb Zgoda oraz 462/2, 463 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-11-22 15:03
dokument Postanowienie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 67, 120, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9 137/12, 137/13, 137/14, 140 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-11-22 15:02
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza - dot. oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego, zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gm. Myślibórz 2019-11-22 13:13
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 28/2, 133/31, 132/23, 134, 132/22, 481 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-11-22 09:11
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. Budowy drogi rowerowej na odcinku Trzcińsko Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-11-21 14:16
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wycięcie roślinności z wody i brzegu jeziora Myśliborskiego - dokument stracił ważność 2019-11-21 08:56
dokument INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu o szkoleniu dla hodowców z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju na użytek własny, organizowanym w dniu 11.12.2019 r. 2019-11-14 12:31
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Zgoda oraz w m. Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 139/1, 139/2, 139/5, 139/6, 139/7, 150, 153, 154/1, 154/2, 260/1 obręb Zgoda oraz 462/2, 463 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-11-08 09:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry na działce o nr ewid. gruntu 328/2 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-11-08 08:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw i stanowiskami siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. gruntu 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-11-08 08:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry w piłkę na działce o nr ewid. gruntu 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2019-11-08 08:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 67, 120, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9 137/12, 137/13, 137/14, 140 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-11-08 08:59
dokument Postanowienie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-11-08 09:10
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, organizowanych przez Koło Łowieckie "Orlik" w Szczecinie 2019-11-05 09:54
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu 2019-11-05 09:50
dokument INFORMACJA Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne 2019-11-04 11:46
dokument Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) 2019-11-04 11:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki umożliwiającej przejście przez Kanał Głęboki przy Jeziorze Jezierzyca na działce o nr ewid. gruntu 411/5 obręb Czółnów oraz 146, 77/1 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2019-10-31 12:59
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myślibórz położonej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 91/10 i 91/6 obręb 1 Myślibórz 2019-10-31 12:57
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 153, 154/1, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 139/1, 139/2, 139/3, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 138/2, 138/1, 128 obręb Zgoda oraz 469/2, 463, 462/2, 150 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-10-31 12:56
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym na działkach o nr ewid. gruntu 3, 6/2, 8 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-10-29 09:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik ? Baczyna od słupa MY42 (bez słupa) ? do słupa My45 (gm. Myślibórz) oraz od granicy gminy Banie (dz. 368 ob. Rożnowo, gm. Banie) od słupa Ko13 (bez słupa Ko13) 2019-10-28 13:41
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rów i Rokicienko 2019-10-25 14:59
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sulimierz 2019-10-25 09:37
dokument Obwieszczenie o sprostowywaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Myślibórz na działkach o numerach ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-10-24 11:36
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku technicznego na usługowy znajdującego się na działce o nr ewid. gruntu 44/8 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-10-18 12:49
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie plaży miejskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 34/47 obręb 2 m. Myślibórz oraz 1 obręb 1 Myślibórz, ul. Szarych Szeregów, gmina Myślibórz 2019-10-18 12:47
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 28/2, 133/31, 132/23, 134, 132/22, 481 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-10-18 12:45
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw i stanowiskami siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. gruntu 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-10-18 12:43
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry na działce o nr ewid. gruntu 328/2 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-10-18 12:42
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry, a także rozbiórką kolidującej zabudowy na działce o nr ewid. gruntu 33 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-10-18 12:40
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry w piłkę na działce o nr ewid. gruntu 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2019-10-18 12:38
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach Tarnowo, Czółnów, Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-10-11 09:49
dokument INFORMACJA dot. ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" 2019-10-10 10:34
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza dot. budowy Elektrowni Słonecznej "Nawrocko I, II, III, IV, V" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 76/1 w miejscowości Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-10-09 11:12
dokument INFORMACJA w sprawie dowozu mieszkańców Gminy Myślibórz do lokali wyborczych w dniu 13.10.2019 r. (wskazanie miejsc i godzin odjazdu autobusów) 2019-10-08 14:35
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282 2019-10-08 13:28
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2019-10-08 10:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 (gmina Kozielice) do słupa My42 (gmina Myślibórz) 2019-10-07 13:27
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie (dobudowie pomieszczenia gospodarczego) świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. gruntu 229/2 obręb Smolnica, gmina Dębno 2019-10-04 11:51
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-10-04 09:19
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnych gruntów na działkach o nr ewid. gruntu 140/43, 140/33, 140/24, 140/23, 140/22, 140/21 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-10-04 09:07
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości gminnych gruntów na działkach o nr ewid. gruntu 147/43, 147/5, 147/10, 147/28 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-10-04 08:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Głazów ? Sulimierz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 169/6, 169/7, 167 obręb Głazów oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2019-10-03 14:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2019-10-03 13:43
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Zgoda oraz Myślibórz 2019-10-01 09:21
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa 2019-10-01 09:20
dokument ZAPYTANIE CENOWE: Kompleksowa usługa doradztwa formalno-prawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji - dokument stracił ważność 2019-10-11 13:18
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym na działkach o nr ewid. gruntu 3, 6/2, 8 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-09-30 14:40
dokument INFORMACJA o spotkaniu informacyjnym dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w dniu 25.10.2019 r. w Nadleśnictwie Myślibórz 2019-09-30 07:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 wraz z informacją Koła o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania 2019-09-25 15:08
dokument PROTOKÓŁ z rozeznania cenowego - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach Tarnowo oraz Czółnów, Gmina Myślibórz 2019-09-25 14:36
dokument INFORMACJA - Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi 2019-09-24 08:25
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach Tarnowo oraz Czółnów, Gmina Myślibórz 2019-09-25 14:35
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 152/35, 161 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-09-12 14:27
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Opracowanie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" za lata 2017-2018 2019-09-03 15:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 347/5, 350/2 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-09-03 08:46
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-09-02 09:47
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym na działkach o nr ewid. gruntu 3, 6/2, 8 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-09-02 09:45
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych na place zabaw i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowościach: Tarnowo, Sulimierz, Czółnów, gmina Myślibórz 2019-09-02 11:52
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-08-29 10:21
dokument OGŁOSZENIE o bezpłatnych szczepieniach przeciw grypie 2019-08-27 15:04
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-29 12:59
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin na działce o nr ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2019-08-27 14:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Zgoda oraz w m. Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 139/1, 139/2, 139/5, 139/6, 139/7, 150, 153, 154/1, 154/2, 260/1 obręb Zgoda oraz 462/2, 463 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-27 09:42
dokument OGŁOSZENIE Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie - ostrzeżenie meteorologiczne 2019-08-26 15:17
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-23 14:16
dokument INFORMACJA informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego "SZKUNER", ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących roboty w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone roboty. Planowana inwestycja obejmuje wzmocnienie, utwardzenie i regulację linii brzegi jeziora (bez jej zmiany) oraz pogłębienie jeziora Myśliborskiego na wysokości działek nr 33/2 i 33/3 obręb 2 Miasta Myślibórz 2019-08-23 08:43
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kruszwin 2019-08-23 08:41
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu informującego o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Nawrocko 2019-08-23 08:40
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu informującego o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Tarnowo 2019-08-23 08:39
dokument DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Nawrocko i Tarnowo 2019-08-23 08:38
dokument OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie 2019-08-16 13:29
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-08-16 13:26
dokument OGŁOSZENIE udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.: "Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2020r. do 31.12.2020r." 2019-08-14 13:07
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Golenice na działce o nr ewid. gruntu 79 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-08-12 07:51
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-08 11:49
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 152/35, 161 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-08 09:46
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Golczew, Rościn 2019-08-08 09:29
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na "budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz, na działce o numerze ewidencyjnym 2/3" 2019-08-07 13:50
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza o przystąpieniu do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2019-08-01 10:59
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "budowie 12 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach w gminie Myślibórz w obrębie miejskim Myśliborzyce, na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działki nr 19/2 (obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz)" 2019-08-01 10:05
dokument OGŁOSZENIE o wyborze podmiotów do realizacji zadania "Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Myślibórz na lata 2019-2021" 2019-07-25 07:50
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Adaptacja budynku garażowego zlokalizowanego w Myśliborzu, ul. Północna 15 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2019-07-24 14:40
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego dot. ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik-Baczyna dla słupa My43 2019-07-24 14:39
dokument OGŁOSZENIE o przyjmowaniu wniosków do budżetu na 2020 rok 2019-07-19 14:49
dokument INFORMACJA o naborze uzupełniającym wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2019 roku 2019-07-19 14:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa i remont plaży miejskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 34/47 obręb 2 m. Myślibórz 2019-07-18 14:23
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-07-18 13:35
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych dotyczących projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu 2019-07-15 12:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-07-15 10:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 28/2, 133/31, 132/23, 134, 132/22, 481 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:04
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw i stanowiskami siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. gruntu 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:03
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nautworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry na działce o nr ewid. gruntu 328/2 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:02
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry, a także rozbiórką kolidującej zabudowy na działce o nr ewid. gruntu 33 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:01
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry w piłkę na działce o nr ewid. gruntu 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:00
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa Ba1 2019-07-08 14:43
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-07-08 08:04
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rów 2019-07-05 08:16
dokument INFORMACJA o powołaniu komisji do szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy na terenie gminy Myślibórz 2019-07-04 10:38
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działkach o nr ewid. gruntu 380/1, 385, 288/5 obręb 0004 Dębno, gmina Dębno 2019-07-01 09:33
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 67, 120, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9 137/12, 137/13, 137/14, 140 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-06-28 13:09
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-06-27 10:43
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Golenice na działce o nr ewid. gruntu 79 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-06-26 13:34
dokument PROTOKÓŁ rozeznania cenowego - dot. zapytania "Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Street Workout przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu, gmina Myślibórz" 2019-06-24 11:18
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Sobienice na działce o nr ewid. gruntu 129/1 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2019-06-24 10:54
dokument INFORMACJA Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o sprostowaniu informacji o wszczęciu postępowania na wniosek EKO-MYŚL Sp. zo.o. m. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - stanowiących odcieki ze składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz 2019-06-21 10:30
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Kierzków na działce o nr ewid. gruntu 120/7, obręb Kierzków, gmina Myślibórz (18.06.2019 r.) 2019-06-18 14:20
dokument INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Roberta Petruk, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wycinkę roślin wodnych - trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej z wód i brzegu Jeziora Myśliborskiego z dz. o nr ew. 1 obręb Myślibórz 1, na wysokości dz. o nr ew. 31/2 i 33/5 obręb Myślibórz 2, celem odsłonięcia lustra wody w tzw. zatoce południowej Jeziora Myśliborskiego, nad którą leży miasto Myślibórz 2019-06-18 08:46
dokument ZAPYTANIE CENOWE - na sporządzenie dokumentacji operatu przeciwpożarowego (PGKiM Myślibórz) 2019-06-18 08:21
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Sitno, Ławy, Myślibórz 2019-06-18 08:16
dokument INFORMACJA o realizacji Programu priorytetowego pt. "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" 2019-06-14 11:59
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza ws. wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2019-06-14 08:53
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej, na działkach o nr ewid. gruntu 142/10, 142/13 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-13 10:11
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Street Workout przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2019-06-24 11:17
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Kierzków na działce o nr ewid. gruntu 120/7 obręb Kierzków, gmina Myślibórz 2019-06-18 14:23
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych 2019-06-10 09:53
dokument INFORMACJA Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek EKO-MYŚL Sp. zo.o. m. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. zo.o. w Myśliborzu) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - stanowiących odcieki ze składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz 2019-06-06 09:40
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. wyboru ławników 2019-06-06 09:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-05 12:04
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Sulimierz, Tarnowo, Kruszwin 2019-06-04 15:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 152/35, 161 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-04 13:32
dokument PROTOKÓŁ rozeznania cenowego - dot. zapytania cenowego "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na place zabaw i tereny rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Tarnowo oraz Myślibórz, gmina Myślibórz" 2019-06-04 12:59
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działkach o nr ewid. gruntu 380/1, 385, 288/5 obręb 0004 Dębno, gmina Dębno 2019-06-03 15:12
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-29 10:25
dokument INFORMACJA Burmistrza Myśliborza ws. wyłożenia do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślibórz na lata 2018-2033" 2019-05-27 08:00
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43 2019-05-24 13:55
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Świadków Jehowych w Polsce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu na działce o numerze ewidencyjnym 39 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z połaci dachowej budynku i powierzchni utwardzonych (działka o numerze ewidencyjnym 69/2 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz) do urządzenia wodnego (rowu) za pomocą ww. wylotu 2019-05-24 07:59
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Sobienice na działce o nr ewid. gruntu 129/1 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2019-05-23 09:17
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. uzyskania dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 2019-05-22 13:49
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. uzyskania dofinansowania na realizację zadania: pełna lub częściowa termomodernizacja budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 2019-05-22 13:48
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza dot. dofinansowania kosztów wymiany źródła ciepła opartego na paliwie stałym 2019-05-20 13:32
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rościn 2019-05-20 13:19
dokument PROTOKÓŁ z rozeznania cenowego - dot. zapytania cenowego "Dostawa i montaż 13 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie Gminy Myślibórz" 2019-05-17 14:15
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-05-17 13:22
dokument INFORMACJA o naborze wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2019 r. 2019-05-17 08:59
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na place zabaw i tereny rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Tarnowo oraz Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-04 12:58
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Nawrocko 2019-05-14 09:15
dokument ZAPYTANIE CENOWE: Dostawa i montaż 13 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie Gminy Myślibórz - dokument stracił ważność 2019-05-17 14:14
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej na działkach o nr ewid. gruntu 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-05-07 08:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zwiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działkach o nr ewid. gruntu 380/1, 385, 288/5 obręb 0004 Dębno, gmina Dębno 2019-05-07 08:31
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat 2019-04-30 13:27
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Golenice na działce o nr ewid. gruntu 79 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-04-29 13:08
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Sobienice na działce o nr ewid. gruntu 129/1 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2019-04-29 13:06
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Usunięcie awarii rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce gminnej nr 173 obręb 3 miasta Myślibórz 2019-04-25 13:28
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Usunięcie awarii rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działkach gminnych nr 162/6, 217/1, 217/2, 344/1 i 344/2 obręb 3 miasta Myślibórz 2019-04-25 13:21
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV, w miejscowości Myślibórz ul. Ignacego Daszyńskiego, budowa linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 290 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2019-04-25 08:58
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Tarnowo 2019-04-25 08:11
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego. 2019-04-18 09:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Myśliborzu 2019-04-12 12:42
dokument OGŁOSZENIE Nr 1/A/2019 - Burmistrz Myśliborza ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynku Sulimierz 53A (po byłej szkole podstawowej) 2019-04-10 14:07
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Kruszwin, Sitno i Myślibórz 2019-04-09 10:51
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew 2019-04-05 14:10
dokument OBWIESZCZENIE o Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie o naborze wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzone w latach 2004 - 2012. 2019-04-02 09:00
dokument INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. konkursu na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Programu Inwestycyjnego "Mieszkanie Plus" 2019-03-29 13:56
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - słupa elektroenergetycznego My43, zlokalizowanego na obszarze działki ewidencyjnej nr 371 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz, w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna" 2019-03-29 09:40
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz 2019-03-29 08:52
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: rozszerzenia obszaru inwestycji o działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 290 obręb 1 m. Myślibórz dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV, w miejscowości Myślibórz ul. Ignacego Daszyńskiego, budowa linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-03-22 08:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej na działkach o nr ewid. gruntu 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-03-21 11:55
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dla rowerów w ramach zadania: budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 347/5, 350/2 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-03-20 08:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Renice, na działkach o nr ewid. gruntu 185/6, 185/7, 49/6 obręb 0017 Renice, gmina Myślibórz 2019-03-20 08:49
dokument OGŁOSZENIE - Od 15 marca startuje eWniosekPlus 2019-03-15 14:51
dokument HARMONOGRAM wyborczych zebrań sołeckich w 2019 roku 2019-03-14 09:36
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas imprezy plenerowej "Dni Myśliborza 2019" 2019-03-12 10:58
dokument OBWIESZCZENIE SKO w Szczecinie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu rekreacyjno-wypoczynkowego, ogólnie dostępnego w miejscowości Listomie na działce nr 20, obręb 0020 Listomie gmina Myślibórz 2019-03-12 08:38
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Rokicienko, Rów i Myślibórz 2019-03-08 09:48
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie wód znajdujących się w rowie melioracji wodnych szczegółowych (dz. nr 67/1, 78 obr. Klicko, gm. Myślibórz) poprzez zatrzymanie dopływu wód w tym rowie mnichem nr 1 i nr 2 2019-03-06 12:24
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego na działce ewidencyjnej nr 353 obręb 0013 Głazów, gmina Myślibórz 2019-03-06 12:23
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2019-03-04 07:44
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej na 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonywanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-02-26 15:05
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-02-20 12:43
dokument ZAPYTANIE CENOWE na wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Myślibórz w roku 2019 2019-02-20 11:46
dokument INFORMACJA Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią" 2019-02-19 13:57
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych rzeki Myśli w km 70+500, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Myśliborzu 2019-02-18 14:13
dokument OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2019-02-14 14:36
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid gruntu 185/6, 185/7, 49/6 obręb Renice, gmina Myślibórz 2019-02-11 09:36
dokument OBWIESZCZENIE o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 2019-02-11 09:34
dokument Zapytanie ofertowe na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1876 ze zm.) przy zastosowaniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz. 2019-02-28 14:00
dokument INFROMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - sieci wodociągowej, realizowanej na dz. nr 31/2 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, w ramach inwestycji pn. "Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 w ulicy Cienistej w Myśliborzu" 2019-02-07 09:13
dokument INFORMACJA dla rolników w sprawie organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie spotkań dotyczących "Zasad gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" 2019-02-04 15:00
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszej na pieszo-rowerową przy ul. Wałowej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1, 76/4 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myslibórz. 2019-02-01 13:58
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach o nr ewid. gruntu 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 162, 183 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-02-01 13:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV, w miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego 2019-01-31 11:17
dokument Zarządzenie Nr EO.120.3.2019.MP - ws. przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego samochodu marki AUTOSAN nr VIN SUASW3AAPYS021818 nr rejestracyjny ZMY C518 (autobus szkolny) oraz powołania komisji przetargowej 2019-01-30 10:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi dla rowerów w ramach zadania: budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-01-28 12:41
dokument INFORMACJA z otwarcia ofert z konkursu na wybór wspólnika i inwestora finansowego dla spółki celowej 2019-01-23 11:39
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodnipomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 14:19
dokument OGŁOSZENIE Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-01-18 13:57
dokument OGŁOSZENIE Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-01-17 14:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego 2019-01-15 09:47
dokument OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu 2019-01-11 13:07
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniach od 13.01.2019 r. 2019-01-09 09:35
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi krajowej nr 26 na odcinku obwodnicy m. Myślibórz do wód powierzchniowych, rzeki Myśli oraz urządzeń wodnych - rowów melioracyjnych 2019-01-09 08:51
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myśliborzu decyzją z dnia 08.08.2018 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.103/10.2018.KW, w zakresie ilości oraz częstotliwości odprowadzania ścieków, a także lokalizacji wodomierza uzdatnionej wody 2019-01-09 08:50
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym 2019-01-03 12:31
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszej na pieszo-rowerową przy ul. Wałowej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1, 76/4 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-12-31 11:19
dokument OBWIESZCZENIE w wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliborzu 2018-12-31 08:49
dokument informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego: słupa elektroenergetycznego My43 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Myśli, dz. nr 371 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie, w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna" 2018-12-27 13:42
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Nawrocko i Sitno 2018-12-27 13:40
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowaniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/30, 443/16, 447 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obrę Zgoda, gmina Myślibórz 2018-12-20 09:52
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniu 22.12.2018 r. lub w dniu 23.12.2018 r. 2018-12-17 07:39
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w Myśliborzu 2018-12-12 11:10
dokument INFORMACJA Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 26, na dz. nr 460 obręb Myślibórz, nr 127 obręb Zgoda, nr 200 obręb Golenice 2018-12-11 10:16
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Głazów, Rów, i Ławy 2018-12-11 10:14
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN 15 kV w miejscowości Myślibórz ma działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz 2018-12-10 12:35
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego 2018-12-10 10:22
dokument KONKURS na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej 2019-01-23 11:38
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 185/2, 49/6 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-12-03 14:42
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wraz ze stawem na dz. nr 45/28 obręb Chłopowo, gm. Myślibórz oraz usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - stawu 2018-12-03 14:01
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 na ulicy Cienistej w Myśliborzu 2018-12-03 09:31
dokument KOMUNIKAT Urzędu Miejskiego w Myśliborzu w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych 2018-11-30 11:14
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz 2018-11-29 09:40
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - budowa kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 250, 219/38, 219/28, 219/41, 219/44, 7/4, 8, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 175, 64, 63/1, 63/2, 200, 79, 205, 163/1, 163/2, 88, 225/2, 50, 477 obręb Golenice, gmina Myślibórz oraz 102, 32, 101, 33/5 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-11-21 14:23
dokument OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/20, 443/16, 447 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-11-21 14:20
dokument Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2019 r. 2018-11-16 09:55
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa skweru przy budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury 2018-11-16 09:05
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-11-16 09:03
dokument OBWIESZCZENIE dot. projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 2018-11-15 11:12
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowogródek Pom. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-14 14:50
dokument OGŁOSZENIE Starosty Myśliborskiego informującego o obowiązku podmiotów posiadających zezwolenie na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów albo na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia w związku ze zmianą ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 2018-11-14 11:50
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 222, 295, 789, 290, 214/5 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-11-14 11:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wałowej w Myśliborzu 2018-11-14 11:28
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego, budowa linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-11-14 11:27
dokument INFORMACJA o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne - Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (OPS Myślibórz) 2018-11-08 09:36
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-11-05 13:41
dokument INFORMACJA Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu 2018-11-05 10:35
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego DN 300 na ul. Cienistej w Myśliborzu 2018-11-02 10:56
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2018-10-31 14:14
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Kolonia Myśliborzyce 2018-10-30 09:12
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice do wód powierzchniowych tj. Kanału Renice 2018-10-25 08:34
dokument OGŁOSZENIE dot. Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 2018-10-25 07:38
dokument OGŁOSZENIE - "Nie pal śmieci!" - Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci na terenie nieruchomości oraz w domowych paleniskach 2018-10-25 07:36
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewid. gruntu 104/1, 104/2, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 103 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-10-24 13:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewid. gruntu 104/1, 104/2, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 103 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-10-24 13:28
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na odcinku od ul. Lipowej do Al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliborzu 2018-10-23 08:01
dokument OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna oraz możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy 2018-10-24 13:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 222, 295, 789, 290, 214/5 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-10-16 14:42
dokument INFORMACJA KRUS o ubezpieczeniu dzieci rolników 2018-10-15 09:40
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 w ulicy Cienistej w Myśliborzu 2018-10-08 10:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kolektora kanalizacyjnego grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym 2018-10-08 10:34
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na stworzeniu miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-10-04 14:06
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - kanalizacji komunalnej innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.), ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce 522/2 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 2018-10-03 08:31
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dotyczącej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golenice, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Golenice, Golenicki Młyn, Sarbinowo 2018-09-28 15:00
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie ? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w granicach działki nr 153/2 obręb Renice, gm. Myślibórz, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice do wód powierzchniowych Kanału Renice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2018-09-28 14:59
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skweru przy budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury na działkach o nr ewid. gruntu 232/2, 233 obręb Myślibórz 2, Gmina Myślibórz 2018-09-28 13:08
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr 184/2, 314 i 321, obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz oraz na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu melioracyjnego, polegającą na wykonaniu przepustu, stanowiącego wylot kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce nr 185/1, obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-09-26 14:02
dokument OGŁOSZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielenia pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane suszą lub powodzią, a także w sprawie wydłużenia terminu na składanie wniosków o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2018-09-26 13:53
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora kanalizacyjnego grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/20, 443/16, 447 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-09-25 12:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na odcinku od ul. Lipowej do Al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 347/11, 445/2, 457 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-09-25 12:43
dokument OGŁOSZENIE - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 w obwodach 278 - Koło Łowieckie Cietrzew w Myśliborzu 2018-09-25 08:05
dokument OGŁOSZENIE - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 w obwodzie 277 - Koło Łowieckie - Grzywacz w Halinowie 2018-09-25 08:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanliazacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 1 obręb 1 m. Myślibórz oraz 32, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/47, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-24 11:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działka o nr ewid. gruntu: 380/1, 385, 288/5 obręb Dębno 0004, gmina Dębno 2018-09-24 11:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 169/7 obręb Głazów, gmina Myślibórz oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2018-09-21 14:30
dokument Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" 2018-09-20 10:21
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku administracyjno-usługowego stacji paliw w Pszczelniku, za pomocą urządzeń wodnych do ziemi, na działce nr 84/2 obręb Pszczelnik 2018-09-19 14:37
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych z terenów utwardzonych stacji paliw w Pszczelniku, poprzez wylot do urządzeń wodnych - studni chłonnych, usytuowanych w graniach działki nr 84/2 obręb Pszczelnik 2018-09-19 14:35
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-19 11:22
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi rowerowej i wykonania dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-09-18 10:20
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7, 221/3 obręb Klicko, 72, 91/5 obręb 3 Myślibórz, gmina Myslibórz 2018-09-18 10:18
dokument OGŁOSZENIE Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2027 2018-09-18 09:38
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa masztu radiowego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla systemu łączności radiowej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 339/6 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-09-17 14:31
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu 2018-09-14 15:12
dokument PISMO Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach dotyczące uruchomienia pomocy rządowej dla gospodarstw dotkniętych suszą 2018-09-14 14:43
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2018-09-19 07:55
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Kolonia Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-09-10 14:45
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulic Sikorskiego - Piłsudskiego 2018-09-07 14:58
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo, w miejscowości Dębno 2018-09-06 14:13
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-04 08:42
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-09-03 15:13
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja oraz funkcja budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla seniorów na działkach o nr ewid. gruntu 142/14, 142/20 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-03 14:46
dokument OBWIESZCZENIE o wszęciu postępowania administracyjnego - Stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-09-03 13:54
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu nt. jakości wody w kąpielisku usytuowanym przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2018-08-31 09:20
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz (Trasa Pojezierna Zachodnich) na działkach o nr ewid. grunt 169/7 obręb Głazów, gmina Myślibórz oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myslibórz 2018-08-31 08:35
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku od ul. Al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-30 13:01
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urzadzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Myślibórz 2018-08-30 09:32
dokument INFORMACJA - Spotkanie informacyjne w Pyrzycach pn. ?Czyste Powietrze? - dotacje na wymianę pieca i termomodernizację domów jednorodzinnych 2018-08-30 08:53
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa skweru przy budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury na działkach o nr ewid. gruntu 232/2, 233 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz 2018-08-29 13:30
dokument OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-08-27 14:16
dokument OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego na działce o nr ewid. 298/1 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-08-27 14:15
dokument ZAPYTANIE CENOWE - zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie 2018-09-04 11:00
dokument OBWIESZCZENIE dot. postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji z dnia 17 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: kompleksowej przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz na dz. nr 678/6 obręb Sulimierz, wraz z budową kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do kanału Giżyn 2018-08-24 14:27
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Tarnowo, Chłopowo, Czerników, Wierzbnica, Klicko, Myślibórz, gmina Myslibórz 2018-08-30 09:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Myślibórz 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na części działki nr 179 obręb Głazów, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie 2018-08-22 14:29
dokument ZAPYTANIE CENOWE - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia drogowego i popełnienia przestepwstwa 2018-08-31 15:01
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 1 obręb 1 m. Myślibórz, 32, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/47, 35, 110, 112, 116, 144, 146 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myslibórz 2018-08-20 12:14
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul Gorzowskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 91/5, 91/76, 91/83, 91/90, 91/91, 91/92, 91/93, 91/94, 91/95, 91/96, obręb Myślibórz 3, gmina Myślibórz 2018-08-20 12:11
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi na odcinku ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-20 12:08
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-20 12:05
dokument OBWIESZCZENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. modernizacji stacji uzdatniania wody SUW w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilania projektowanej strefy inwestycyjnej w miejscowości Renice i Głazów na działkach o nr ewid. 298/2, 308, 313/3, 314/4 obręb Głazów oraz nr ewid. 49/3, 182 obręb Renice 2018-08-13 13:24
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Listomie - Wymiana stolarki okiennej 2018-08-24 14:34
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie 2018-08-10 14:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (poszerzenie zakresu inwestycji) 2018-08-10 13:37
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7, 221/3 obręb Klicko, 72, 91/5 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-10 13:34
dokument INFORMACJA Koła Łowieckiego Cietrzew o planowanym zbiorowym polowaniu na kaczki w dniu 15.08.2018 r. w obwodzie łowieckim nr 278 2018-08-07 08:57
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów 2018-08-03 12:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz 2018-08-03 12:13
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Doposażenie istniejącego placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 593/3 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-08-03 12:12
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 174 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2018-07-31 10:26
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid gruntu 243/21 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-07-31 10:25
dokument Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew 2018-07-26 14:11
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Łużyckiej) 2018-07-26 13:48
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Grunwaldzkiej) 2018-07-26 13:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntu 222 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-26 13:46
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno 2018-07-26 13:45
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-26 13:44
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-07-25 14:44
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-07-25 14:42
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-24 14:45
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz 2018-07-27 13:08
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2018-07-30 13:16
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT429000 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI o wysokości H=50m na działce o nr ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz 2018-07-20 13:35
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową ujęcia wody na działce o nr ewid. gruntu 298/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-07-20 13:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi na działkach o nr ewid. gruntu 27/2, 26, 45/28 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2018-07-20 13:32
dokument PISMO Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rokicienko 2018-07-20 13:26
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-19 13:22
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa punktu widokowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-18 09:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu 2018-07-13 14:19
dokument Apel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rolników o zgłaszanie strat spowodowanych suszą w uprawach rolnych do końca trzeciego tygodnia lipca br. 2018-07-13 09:48
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-12 11:16
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 31/2, 413/4, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-12 11:15
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa punktu widokowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz 2018-07-12 11:13
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 109, 67, 62 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2018-07-11 07:50
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 43/14, 61 obręb Listomie, gmina Myslibórz 2018-07-10 12:43
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na doposażeniu istniejącego placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 593/3 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-07-10 09:33
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu placu rekreacyjnego na działce o nr ewid. gruntu 298/1 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-07-10 09:31
dokument Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Sitno i Głazów 2018-07-09 08:11
dokument INFORMACJA dot. kredytów klęskowych dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę 2018-07-03 09:01
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibór zpodaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych na terenie sołectw Gminy Myślibórz dot. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Myślibórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-29 12:21
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu: 243/1 obręb Zgoda 2018-06-29 09:22
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową ujęcia wody na działce o nr ewid. gruntu 298/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-06-29 08:14
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. możliwości ponownego zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu (wybory uzupełniające) 2018-06-28 09:45
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu widokowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-06-26 09:41
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie drogi na działkach o nr ewid. gruntu 27/2, 26, 45/28 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2018-06-26 09:40
dokument KOMUNIKAT ZODR w Barzkowicach ws. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2018-06-25 12:03
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację wylotu o średnicy 200 mm zlokalizowanego na dz. nr 250 obręb Golenice wraz z rurociągiem (dz. nr 219/38 i 219/28 obręb Golenice) odprowadzającym ścieki z oczyszczalni ścieków w miejscowości Golenice 2018-06-25 09:33
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przejście rurociągami: Dy 120, Dy 90, Dy 40 pod dnem kanału Kruszwin (dz. nr 202 obręb Golenice) w km 4+120 za pomocą przewiertu sterowanego 2018-06-25 09:32
dokument OGŁOSZENIE informujące rolników o ich obowiązkach w zakresie postępowania z nawozami naturalnymi oraz właścicieli nieruchomości nieobjętych zbiorowym systemem oczyszczania ścieków o ich obowiązkach w zakresie postępowania z nieczystościami płynnymi, wynikającymi z Aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na lata 2016 - 2021 2018-06-25 09:30
dokument Informacje dotyczące wystąpienia suszy w uprawach oraz pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2018-06-22 12:15
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-06-22 12:12
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni pojazdów do kanalizacji miejskiej w Myśliborzu przy ul. Piłsudskiego (dz. nr 183/2 obręb Myślibórz 3) 2018-06-21 08:38
dokument INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Myśliborzu oraz awaryjnie z ujęcia zlokalizowanego w Listomiu, oraz na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do rzeki Myśli 2018-06-21 08:36
dokument INFORMACJA o naborze wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-06-19 11:11
dokument Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości na lata 2018-2020 2018-06-19 11:03
dokument Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej 2018-06-19 11:01
dokument Wzór rozliczenia przyznanej pomocy 2018-06-19 11:01
dokument OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-06-18 12:55
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 61, 43/14 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-06-18 07:59
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji oraz zmianie funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla seniorów 2018-06-18 07:58
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro "Wykonanie miejscowego plannu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz w rejonie ulicy Łużyckiej" 2018-06-15 13:32
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro "Wykonanie miejscowego plannu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz w rejonie ulic Sikorskiego-Grunwaldzkiej" 2018-06-15 13:32
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz w rejonie ulicy Grunwaldzkiej" 2018-06-15 13:32
dokument Informacja o wystąpieniu suszy 2018-06-13 11:03
dokument KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw ziemniaka ze strony zarazy ziemniaczanej 2018-06-12 09:01
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza informację o możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu 2018-06-11 14:16
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Doposażenie istniejącego placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 593/3 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-06-11 11:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu parku rekreacyjnego na działce o nr ewid. gruntu 298/1 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-06-11 11:19
dokument KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw ziemniaka ze strony stonki ziemniaczanej 2018-06-08 14:27
dokument OGŁOSZENIE NR 1/R/GN/2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz zaprasza do składania wniosków przez osoby chętne do wykonania remontu kapitalnego jednego z 3 lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Warszawy 14 w Myśliborzu 2018-06-08 12:20
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu i Kruszwinie 2018-06-07 11:46
dokument List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym 2018-06-06 12:39
dokument INFORMACJA dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-06-06 11:20
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT429000 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI na działce o nr ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-06-05 13:06
dokument INFORMACJA o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2018-06-01 11:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Golenicach 2018-05-30 09:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-30 08:56
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi na działkach o nr ewid. gruntu 27/2, 26, 45/28 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2018-05-30 07:59
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 31/2, 413/4, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz 2018-05-30 07:58
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7 obręb Klicko, 72, 91/13, 91/14 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-28 08:23
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-05-25 08:49
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz stacji trasformatorowej słupowej 15/0,4kV dla zasilania działek letniskowych na działkach w obrębie Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-05-22 13:28
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa punktu widokowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz 2018-05-22 11:10
dokument KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej ze strony Skrzypionków 2018-05-22 09:10
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. zmiany decyzji z dnia 28 lutego 2018 r. znak IPP.6733.1.2018.MJ - dot. zwiększenia wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki części rozbudowanej - max 4,50 m oraz zmianie kąta nachylenia dachu od 2 st. do 25 st. 2018-05-21 08:28
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-05-18 11:42
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Szkoły Podstawowej w Golenicach 2018-05-18 11:39
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu: 174 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2018-05-17 08:39
dokument Protokół rozeznania cenowego - dot. zapytania "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Myślibórz, Rów, Renice" 2018-05-11 10:18
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Orlik" w Szczecinie 2018-05-11 10:16
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Dzik" w Myśliborzu 2018-05-11 10:16
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid gruntu 98/1, 98/9, 98/10, 98/25, 100 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-10 14:00
dokument KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony Pryszczarka kapustnika 2018-05-10 10:09
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV obręb 3m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-09 14:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa linii elektroenergetycznej SN-15 kV L-209 (skablowanie fragmentu linii) na działkach o nr ewid. gruntu 99/18, 99/19, 99/20, 99/21 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-05-09 14:11
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulic Sikorskiego i Piłsudskiego 2018-05-09 13:13
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Łużyckiej 2018-05-09 13:11
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 2018-05-09 13:09
dokument Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-05-08 08:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wrazz infrastrukturą techniczną i przebudową ujęcia wody na działce o nr ewid. gruntu 298/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-05-07 08:14
dokument KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział/Delegatura Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony Chowacza podobnika 2018-05-07 07:38
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie 2018-05-22 15:06
dokument Pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ws. dofinansowania wkładu własnego do projektów zewnętrznych dla organizacji samorządowych 2018-05-02 13:37
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. gruntu 109, 67, 62 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2018-05-02 13:21
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku 2018-04-27 15:10
dokument ZAWIADOMIENIE Starosty Myśliborskiego o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-04-26 07:51
dokument KOMUNIKAT PIORiN o zagrożeniu upraw roślin - łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw 2018-04-25 14:17
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby obiektów zespołu szkolnego, obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-24 10:31
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Myślibórz w roku 2018 2018-04-24 08:38
dokument Wynik zapytania cenowego nr 5 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć usprawnienia ruchowego (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:16
dokument Wynik zapytania cenowego nr 4 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii pedagogicznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:14
dokument Wynik zapytania cenowego nr 3 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii integracji sensorycznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:14
dokument Wynik zapytania cenowego nr 2 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii logopedycznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:16
dokument Wynik zapytania cenowego nr 1 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii neurologopedycznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:17
dokument INFORMACJA o przerwie w dostawie wody dla miejscowości Renice oraz Głazów w dn. 23.04.2018 r. 2018-04-20 14:51
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego, dotyczące zmiany terminu załatwienia sprawy zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-04-20 11:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" 2018-04-19 14:30
dokument Komunikat prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczący składania przez rolników e-wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 2018-04-19 10:14
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozwój strefy rekreacyjno-sportowej poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu na os. Poetów w Myśliborzu, dz. nr 758/7, obręb 3 Myślibórz 2018-05-22 15:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 1 obręb 1 m. Myślibórz, 32, 33/5, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-18 14:26
dokument Zapytanie cenowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Derczewo 2018-05-08 13:21
dokument OGŁOSZENIE dot. konferencji organizowanej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pt. Polityka rolna - perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 2018-04-18 09:18
dokument Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony słodyszka rzepakowego 2018-04-18 08:49
dokument ZAPYTANIE CENOWE na wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myślibórz 2018-04-18 08:46
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Ławach i Myśliborzu 2018-04-17 13:50
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla Miasta i Gminy Myślibórz 2018-04-16 13:48
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV dla zasilenia działek letniskowych na działkach w obrębie Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-04-16 12:58
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie UMiG Myślibórz wykazu numer 2/GN/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. 2018-04-13 14:28
dokument OGŁOSZENIE dot. zakazu wypalania traw 2018-04-13 11:44
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na placach zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Myślibórz 2018-05-09 08:26
dokument OBWIESZCZENIE dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz innych odpadów w ramach akcji zbiórek organizowanych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-04-13 10:51
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Przeprowadzenie audytów informatycznych z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego, bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy 2018-05-08 14:51
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dotyczące wydania postanowienia (opinii) w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pn. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-04-12 11:47
dokument Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie przystąpienia Zespołu do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2018-04-12 07:27
dokument OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Renice 2018-04-10 10:53
dokument Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony agrofagów 2018-04-10 10:39
dokument OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr ewid. gruntu 751/2, 91/76, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88, 91/89 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-06 13:23
dokument Zaproszenia Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na konferencję nt. Zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym, organizowaną w dniu 28 kwietnia 2018 r 2018-04-06 12:56
dokument OBWIESZCZENIE - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 61, 43/14 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-04-05 14:07
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia usprawnienia ruchowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:48
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii pedagogicznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:47
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii integracji sensorycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:47
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii logopedycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:44
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii neurologopedycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:45
dokument OBWIESZCZENIE - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-04kV na działkach o nr ewid. gruntu 98/1, 98/9, 98/10, 98/25 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-04 12:11
dokument INFORMACJA Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach o trwających pracach na aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa województwa zachodniopomorskiego do 2030 r 2018-04-04 10:40
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Remont oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap II - dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu 2018-04-04 10:09
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-04-04 10:11
dokument Obwieszczenia Starosty Myśliborskiego - zawiadomienia o wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o opinię w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice, woj. zachodniopomorskie 2018-04-04 10:02
dokument Obwieszczenia Starosty Myśliborskiego - zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice, woj. zachodniopomorskie 2018-04-04 10:01
dokument OBWIESZCZENIE ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczengo polegającej na rozbudowie i przebudowie Sądu Rejonowego na działkach o nr ewid. 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-03-28 14:34
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-03-26 12:36
dokument OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu - kontrola gospodarstw hodujących trzodę chlewną w związku z ASF 2018-03-23 14:09
dokument OGŁOSZENIE Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych 2018-03-23 13:50
dokument OGŁOSZENIE Konkurs pn. Świat oczami młodych, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską 2018-03-23 13:09
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15 kV L-209 (skablowanie fragmentu linii) na działkach o nr ewid. gruntu 99/18, 99/19, 99/20, 99/21 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-03-20 12:31
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rokicienko 2018-03-16 13:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. modernizacji oraz zmianie funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla seniorów na działkach o nr ewid. gruntu 142/14, 142/20 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-03-15 14:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy kanalizacji deszczowej na potrzeby obiektów zespołu szkolnego na działkach o nr. ewid. gruntu 505, 763/14, 763/8, 763/7, 763/4, 385, 177/4 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-03-15 14:19
dokument OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek firmy ELBUD PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia ?Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz). 2018-03-15 12:54
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. gruntu 109, 67, 62 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2018-03-08 13:39
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV dla zasilania działek letniskowych na działkach o nr. ewid. gruntu 104/1, 104/2, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 103 obręb Kruszwin, 23/2 obręb Kruszwin, gmina Myslibórz 2018-03-08 13:38
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 2018-03-07 13:02
dokument INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 2018-03-07 12:32
dokument OBWIESZCZENIE - Kampania płatności 2018 r. przygotowanej przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 2018-03-07 12:23
dokument OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ws. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Głazów 2018-03-07 09:55
dokument OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ws. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Myślibórz 2018-03-07 09:55
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów na działce o nr ewid. gruntu 163/2 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-03-06 15:41
dokument OGŁOSZENIE - konferencja pt. Rola krzemu w innowacyjnym rolnictwie w XXI wieku 2018-03-02 09:49
dokument OGŁOSZENIE Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - XVI edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018-03-02 09:29
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 2018-02-22 12:21
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08.02.2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 KV Krajnik ? Baczyna, w związku z przedłożeniem przez Polskie Sieci Energetyczne S.A. raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 2018-02-19 13:42
dokument OGŁOSZENIE - Koło łowieckie "Cyranka" w Trzcińsku-Zdroju informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń szkód, wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych, w obwodach nr 260 i 272, przez zwierzyną leśną 2018-02-19 13:41
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT42900 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI na działce o nr. ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-16 14:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ws. budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr. ewid. gruntu 751/2, 91/76, 91/71, 91/72, 91/73, 91,74, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88, 91/89 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-16 14:21
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr. ewid. gruntu 98/1, 98/9, 98/10, 98/25, 100 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-13 15:20
dokument OBWIESZCZENIE ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów na działce o nr. ewid. 163/2 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-02-12 14:48
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż w zakresie rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach poprzez dobudowę dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów 2018-02-08 12:57
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - na wniosek Sądu Rejonowego w Myśliborzu na rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Rejonowego na działkach o nr ewid. gruntu 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-05 15:04
dokument OGŁOSZENIE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ws. zmiany podstawowych zasad dotyczących składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW w 2018 roku 2018-02-09 14:44
dokument Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz skierowane do Wojewody Zachodniopomorskiego ws. powołania komisji do szacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych ulewnymi deszczami 2018-01-30 07:53
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Odbiór, transport i przekazywanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwiania 2018-01-26 15:32
dokument Ulotka informacyjna przygotowana przez Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczącej rosnącej antybiotykooporności u zwierząt gospodarskich 2018-01-24 11:02
dokument OGŁOSZENIE Wojewody Zachodniopomorskie w sprawie możliwości uzyskania pomocy finansowej w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi jakie miały miejsce 18/19 stycznia br. 2018-01-24 10:58
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. przebudowy linii elektroenergetycznej SN-15 kV L-209 (skablowanie fragmentu linii) na działkach o nr ewid. gruntu 99/18, 99/19, 99/20, 99/21 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-01-24 09:14
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż w zakresie rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach poprzez dobudowę dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów 2018-01-19 14:37
dokument KOMUNIKAT DOT. BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA OD DNIA 22.01.2018 r. 2018-01-19 10:54
dokument OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - ws. postępowania w sprawie wniosku "Eko-Myśl" Sp. z o.o., Dalsze 36 w sprawie zmiany Decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2009 r., znak: WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 2018-01-17 12:31
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów na działce o nr ewid. gruntu 163/2 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-01-17 12:07
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.01.2018 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-16 12:57
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn.: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2017-2023". 2018-01-16 14:11
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-administracyjnym, wiaty magazynowej, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, wiaty dla palaczy, wiadty rowerowej, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Lipowej w Myśliborzu, działka 796, obręb 0001 Myślibórz 2017-12-29 12:41
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym i zielenią izolacyjną na działce u nr. ewid. gruntu 520/54 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2017-12-28 13:23
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie i Nawrocku 2017-12-28 13:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o numerze ewid. gruntu 174 obręb Otanów, gmina Myslibórz 2017-12-28 11:18
dokument OBWIESZCZENIE - ws. adaptacji budynku garażowego na archiwum zakładowe 2017-12-19 12:01
dokument OGŁOSZENIE o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji 2017-12-19 11:29
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego - Budowa sieci gazowej na działkach o numerach ewid. gruntu: 145, 146, 144/8 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-12-15 09:08
dokument OBWIESZCZENIE - odtworzenia mauzoleum, zagospodarowaniu terenu przyległego do budynku w pasie o szer. 4m wokół mauzoleum, z wytyczeniem alei o szerokości 4m prowadzącej do mauzoleum, montażu tablic informacyjnych wzdłuż alei, przebudowie drogi dojazdowej wewnętrznej, w miejscowości Giżyn na działkach o nr ewid. 509/1 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski 2017-12-14 09:15
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na działce o nr. ewid. 173/2 obręb Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski 2017-12-12 14:40
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" wraz z instalacją anten sektorowych i radiolinii na działce o nr. ewid 243/21 obręb Zgoda 2017-12-12 14:39
dokument Obwieszczenie w sprawie lokalizacji celu publicznego polegajacej na adaptacji budynku garazowego na archiwum zakladowe na dz. nr 44/8 obreb 2 Mysliborz 2017-11-28 11:14
dokument INFORMACJA Ośrodka Pomocy Społecznej o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom dorosłym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społeczny 2017-11-24 15:07
dokument INFORMACJA Ośrodka Pomocy Społecznej o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - usługa transportów pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2017-11-24 15:06
dokument INFORMACJA Ośrodka Pomocy Społecznej o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - Usługa pogrzebowa 2017-11-24 15:05
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa żłobka publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 370/2, 370/1, 307/3, 371/1, 371/2 obręb 0001 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-11-21 12:49
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu mauzoleum, zagospodarowania terenu przyległego do budynku w pasie o szerokości ok. 4m wokół mauzoleum wraz z wytyczeniem alei o szerokości 4m prowadzącej do mauzoleum od drogi dojazdowej, montaż tablic informacyjnych wzdłuż alei na działce o nr ewid. 509/1, 508 obręb Giżyn, Gmina Nowogródek Pomorski 2017-11-21 10:32
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, na działkach o numerze ewid. gruntu: 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz, przy ul. Północy 15 w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2017-11-21 10:07
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym, z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje o powierzchni minimalnej 1000m2 na działce o nr ewid. 520/54 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2017-11-15 12:48
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art 53 KPA ws. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ekeltroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr ewid. 42/3, 45/2, 646 obręb 2 Myślibórz 2017-11-15 12:46
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Myślibórz 2017-11-15 09:51
dokument OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci gazowej na działkach o numerach ewid. gruntu: 145, 146, 144/8 obręb 3 m. Myślibórz 2017-11-13 14:41
dokument INFORMACJA dotycząca konieczności dokonania spisu zwierząt gospodarskich, przebywających w siedzibie stada 2017-11-09 13:39
dokument Protokół rozeznania cenowego - dot. zapytania "Budowa 5 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie gminy Myślibórz" 2017-11-08 10:46
dokument Plany polowań, organizowanych przez Koła Łowieckie w sezonie łowieckim 2017/2018 2017-11-08 10:40
dokument Protokół rozeznania cenowego - dot. zapytania: "Remont i termomodernizacja budynku A i D Gimnazjum przy ul. Pionierów 13 w Myśliborzu w zakresie remontu dachu wiatrołapu wejściowego do budynku oraz dachu dobudówki do sali gimnastycznej" 2017-11-07 11:54
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku na działkach o nr ewid. gruntu 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz 2017-11-07 11:40
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami 2017-11-03 12:20
dokument INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 (19.10.2017 r.) 2017-11-03 09:15
dokument PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 (19.10.2017 r.) 2017-11-03 09:14
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na działce o nr ewid. 173/2 obręb Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski 2017-11-03 09:08
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku na działkach o nr ewid. gruntu: 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz 2017-11-02 11:08
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz wraz z budową kolektora zrzutowego do kanału Giżyn 2017-10-30 14:31
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 42/3, 45/2, 646 ob. 2 m. Myślibórz 2017-10-26 14:01
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zwraca się z zapytaniem ofertowym o złożenie oferty cenowej. Przedmiot zamówienia - "Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom dorosłym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu od dnia 2.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w dni robocze" 2017-10-25 14:59
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu, Rokicienku i Myśliborzu 2017-10-24 14:58
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej do działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. gruntu: 222 obręb 0001 Myślibórz 2017-10-24 14:56
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Poszerzenie drogi z likwidacją obiektów kolidujących z jej przebudową oraz zmianą ustawienia istniejącego słupa energetycznego i utwardzenia pozostałej części działek na działkach o nr ewid. gruntu 826/2, 826/3, 826/4, 826/5 obręb Karsko 2017-10-24 14:50
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zwraca się z zapytaniem ofertowym o złożenie oferty cenowej. Przedmiot zamówienia - "Usługa transportowa - transport pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu" 2017-10-24 12:07
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zwraca się z zapytaniem cenowym o złożenie oferty cenowej. Przedmiot zamówienia - "Usługa pogrzebowa" 2017-10-24 12:06
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalixzacji inwestycji celu publicznego - przebudowa alejki na zabytkowym cmentarzu komunalnym w Myśliborzu 2017-10-24 07:51
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu: 243/21 obręb 0026 Zgoda 2017-10-24 07:50
dokument Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego 2017-10-20 11:35
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 (19.10.2017 r.) 2017-11-03 09:13
dokument INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Unieważnienie (dot. projektu: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17") 2017-10-19 10:59
dokument OGŁOSZENIE - Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych 2017-10-18 12:03
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Budowa 5 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie gminy Myślibórz 2017-11-08 10:45
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Adaptacja budynku garażowego na archiwum zakładowe (o statusie Archiwum Państwowego) Powiatowego Urzędu Pracy na działce o nr ewid. gruntu 44/8 obręb 2 m. Myślibórz 2017-10-17 12:25
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Remont i termomodernizacja budynku A i D Gimnazjum przy ul. Pionierów 13 w Myśliborzu w zakresie remontu dachu wiatrołapu wejściowego do budynku oraz dachu dobudówki do sali gimnastycznej 2017-11-07 11:53
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego i socjalnego w 2018 r. 2017-10-17 09:24
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie żłobka publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 370/2, 370/1, 370/3, 371/1, 371/2 obręb 1 m. Myślibórz 2017-10-10 14:16
dokument OBWIESZCZENIE dot. budowy placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na działce o nr ewid. 173/2 obręb Nowogródek Pom., gmina Nowogródek Pom. 2017-10-10 14:15
dokument OBWIESZCZENIE dot. budowy ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje i powierzchni minimalnej 1000 m kw. na działce o nr ewid. 520/54 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2017-10-10 14:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. gruntu: 145, 146, 144/8 obręb 3 m. Myślibórz 2017-10-10 14:12
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 2017-10-19 10:58
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - na stanowisko koordynatora projektu "Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17" 2017-10-09 15:03
dokument INFORMACJA o wyniku postępowania - dot. zapytania ofertowego pn.: "Usługa zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, NT umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00" 2017-10-09 14:26
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 42/3, 45/2, 646 obręb 2 m. Myślibórz 2017-10-09 12:10
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - na stanowisko koordynatora projektu "Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz" 2017-10-09 12:07
dokument INFORMACJA Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku nadmiernych opadów deszczu oraz gwałtownych gradobić, które wystąpiły w miesiącu lipcu 2017 r. 2017-10-09 09:46
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Remont oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I - dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu (4.10.2017 r.) 2017-10-04 14:49
dokument OGŁOSZENIE w sprawie zmiany nazw ulic w Myśliborzu 2017-10-04 13:42
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 280/2, 203/5, 790/1, 284, 283/26, 283/27, 283/28, 790/19, 790/20, 303, 302/7, 290 obręb 0002 Myślibórz 2017-10-03 13:43
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Przebudowa alejki na zabytkowym cmentarzu komunalnym w Myśliborzu 2017-10-03 10:54
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na kompleksowej przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz wraz z budową kolektora zrzutowego do Kanału Giżyn na działce o nr ewid. 6478/6, 564/1, 820/2, 824/2, 656, 665 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2017-10-03 10:53
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 102, 345/2, 791/3 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-10-03 10:51
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie remontu i termomodernizacji budynku A i D Gimnazjum przy ul. Pionierów 13 w Myśliborzu w zakresie remontu dachu wiatrołapu wejściowego do budynku oraz dachu dobudówki do sali gimnastycznej. 2017-09-28 11:40
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2018 2017-09-25 14:37
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów : Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, nr umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00 (21.09.2017 r.) 2017-09-21 11:27
dokument INFORMACJA o wyniku postępowania - UNIEWAŻNIENIE (dot. Usługi "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów : Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, nr umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00") 2017-09-21 11:26
dokument Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne - "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r." 2017-09-19 12:51
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7 w Myśliborzu 2017-09-18 09:42
dokument OGŁOSZENIE Nr 3/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynku przy ul. Rynek im Jana Pawła II 7 w Myśliborzu na cele mieszkaniowe. 2017-09-12 14:46
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Poprawa infrastruktury sportowej na przystani żeglarskiej poprzez wykonanie toalety i łazienki przy istniejącej szatni - Etap II (2017.09.12) 2017-09-29 08:44
dokument HARMONOGRAM odbioru gabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w październiku 2017 r. 2017-09-07 07:42
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu stałej organizacji ruchu dla ulic: Cienista, Marcinkowskiego, Szarych Szeregów, 11 Listopada, Wałowa, Daszyńskiego oraz Parku im. Armii Krajowej 2017-09-06 14:18
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 30 000 euro - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w gminie Myślibórz w następujących miejscowościach: Czółnów, Głazów, Kierzków, Klicko, Wierzbnica 2017-09-06 13:32
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów : Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, nr umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00 2017-09-04 10:23
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na utworzeniu terenów rekreacji indywidualnej np.: placu zabaw i stanowisk siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2017-08-31 13:43
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowania terenu w miejscowości Chłopowo 2017-08-31 13:37
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postepowania administracyjnego polegające na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Czeczewo 2017-08-31 13:34
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o numerze ewid. gruntu 17 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2017-08-31 13:30
dokument OGŁOSZENIE Biura Meteorologicznego Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie dot. ostrzeżenia przed zjawiskami burzowymi 2017-08-31 08:45
dokument OGŁOSZENIE - o powstaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2017-08-30 14:17
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Kruszwinie, Nawrocku i Tarnowie 2017-08-30 11:51
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2017-08-29 12:15
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Remont oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I - dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu 2017-08-28 15:10
dokument OGŁOSZENIE o możliwości otrzymania pomocy finansowej dla osób poszkodowanych na skutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych 2017-08-24 10:06
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Poprawa infrastruktury sportowej na przystani żeglarskiej poprzez wykonanie toalety i łazienki przy istniejącej szatni - Etap II 2017-08-23 12:53
dokument OGŁOSZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. informacji dla rolników odnośnie dożynek w 2017 r. 2017-08-21 13:20
dokument OGŁOSZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. informacji dla rolników odnośnie wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. 2017-08-21 13:18
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w gminie Myślibórz w następujących miejscowościach: Czółnów, Głazów, Kierzków, Klicko, Wierzbnica 2017-09-06 13:31
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Rowie, Golczewie i Kruszwinie 2017-08-11 12:32
dokument OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2 i 3 obręb Dąbrowa 2017-08-10 09:16
dokument OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Myśliborzu 2017-08-10 09:15
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Budowa lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów w Myśliborzu 2017-08-04 14:25
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myśliborzu informuje o ograniczeniu dostawy wody na terenie miejscowości Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce i na odcinku ul. Łużyckiej w Myśliborzu (w dn. 4.08.2017 r.) oraz w obrębie ul. Jabłonkowej w Myśliborzu (8.08.2017 r.) 2017-08-04 11:30
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV 2017-08-02 14:03
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Opracowanie PFU dla przebudowy alejki na zabytkowym cmentarzu komunalnym w Myśliborzu 2017-08-02 14:03
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami 2017-08-02 14:02
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych w sprawie projektu statutu Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu 2017-08-02 13:55
dokument OGŁOSZENIE Nr 3/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych przy ul. Armii Polskiej 4A (były skup makulatury) na lokal mieszkalny o powierzchni 48,32 m2 2017-08-01 10:19
dokument OGŁOSZENIE Nr 1/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w zakresie tynków, podłóg i wyposażenia w urządzenia techniczne oraz jego rozbudowy na części strychu przy ul. Bohaterów Warszawy 23 w Myśliborzu 2017-08-01 10:17
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na funkcję świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową, rozbudową oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 404/6 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2017-08-01 10:10
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenów rekreacji indywidualnej np. utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych na działce o nr ewid. 69/1 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2017-08-01 10:08
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenów rekreacji indywidualnej np. utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych na działce o nr ewid. 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2017-08-01 10:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz wraz z budową kolektora zrzutowego do Kanału Giżyn 2017-08-01 10:05
dokument UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportó na wolnym powietrzu w Gminie Myślibórz, w następujących miejscowościach: Czółnów, Głazów, Kierzków, Klicko, Wierzbnica 2017-07-27 14:29
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji oraz wzorem rozliczenia dotacji 2017-07-27 09:28
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie fragmentu działki o nr ewid. 585 obręb Golenice 2017-07-25 09:17
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 30 000 euro - Utwardzenie fragmentu działki o nr ewid. gruntu 585 obręb Golenice 2017-07-24 14:35
dokument OBWIESZCZENIe o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Czeczewo na działkach o nr ewid. gruntu: 211, 126/2, 126/4 obręb 0003 Krusze, gmina Myślibórz 2017-07-17 10:39
dokument OBWIESZCZENIE dot. remontu z odtworzeniem mauzoleum, zagospodarowania terenu przyległego do budynku w pasie o szerokości ok. 4 m wokół mauzoleum wraz z wytyczeniem alei o szerokości 4 m prowadzącej do mauzoleum od drogi dojazdowej, montażu tablic informacyjnych wzdłuż alei na działce o nr ewid. gruntu 509/1, 508 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pom. 2017-07-17 10:38
dokument OBWIESZCZENIE dot. poszerzenia drogi z likwidacją obiektów kolidujących z jej przebudową oraz zmiany ustawienia istniejącego słupa energetycznego i utwardzenia pozostałej części działek na działce o nr ewid. gruntu: 826/2, 826/3, 826/4, 826/5 obręb Karsko, m. Parzeńsko, gmina Nowogródek Pom. 2017-07-17 10:36
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 102, 345/2, 791/3 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-07-17 10:34
dokument Zapytanie ofertowe: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" 2017-08-03 14:53
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" 2017-07-14 11:21
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 421/8 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2017-07-14 10:16
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w Gminie Myślibórz 2017-07-12 13:59
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości przekraczającej 30 000 euro - Budowa chodnika w miejscowości Prądnik 2017-07-07 12:53
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości przekraczającej 30 000 euro - Budowa chodnika w miejscowości Zgoda 2017-07-07 12:52
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na funkcję świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. gruntu 404/6 ob. Wierzbnica m. Wierzbówek 2017-07-06 14:23
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2017-07-06 14:21
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż stolarki okiennej do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników 2017-07-31 12:23
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie i Tarnowie 2017-07-04 09:46
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie ekspertyzy - wycena 9,98% (1.233) udziałów spółki Szczecińskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu (03.07.2017 r.) 2017-07-19 11:13
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu 2017-07-03 11:55
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie, Golczewie, Sitnie, Ławach i Myśliborzu 2017-07-03 07:44
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Ścieżki pieszo-rowerowe "Leśne Szlaki" 2017-07-13 12:01
dokument UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wycena 1.233 udziałów spółki SEC z siedzibą w Myśliborzu 2017-06-30 15:03
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie i montaż altany w miejscowości Pszczelnik 2017-07-13 12:01
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-zabawowego poprzez budowę placu zabaw, siłowni i boisk sportowych na działce o nr ewid. 431/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2017-06-27 13:16
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Golczewie 2017-06-21 14:50
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Derczewo 2017-07-03 14:55
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimierz 2017-07-03 14:55
dokument OGŁOSZENIE - Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-16 14:36
dokument OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Renice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-06-16 08:29
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pszczelnik na działce nr 93/4 obręb Pszczelnik 2017-06-23 13:17
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 204, 205, 1 i 5/3 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:48
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-zabawowego poprzez budowę placu zabaw, siłowni i boisk sportowych na działce o nr ewid. gruntu 431/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:47
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 421/8 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:41
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Utworzenie terenów rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. gruntu 107/1 ob. Dalsze m. Dalsze, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:40
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Utworzenie terenów rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. gruntu 69/1 ob. Chłopowo m. Chłopowo, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:39
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-06-12 14:14
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 07.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2025" 2017-06-08 14:02
dokument INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego 2017-06-02 15:04
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usunięcie z wód i brzegów Jeziora Myśliborskiego (dz. nr 1 obręb 1 miasta Myślibórz) roślin z gatunku trzcina pospolita i pałka szerokolistna, na odcinku od granicy dz. nr 31/1 obręb 2 miasta Myślibórz do granicy dz. nr 33/4 obręb 2 miasta Myślibórz 2017-06-02 12:26
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-05-23 13:54
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25, 133/33 obręb 0016 Dąbrowa. 2017-05-19 12:20
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego do piłki nożnej i siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 758/7 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-05-19 12:18
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na funkcję świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową, rozbudową oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (z możliwością nadbudowy) na działce o nr ewid. gruntu 404/6 ob. Wierzbnica m. Wierzbówek, gmina Myślibórz 2017-05-19 13:50
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Myślibórz na działach o nr ewid. gruntu 151/10, 145, 151/37 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-05-19 12:16
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0.4 kV na działkach o numerach ewid. gruntu: 420/5, 419, 420/2, 413/4, 407, 31/2, 415/13 obręb 2 Myślibórz 2017-05-19 12:11
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wycena 1.233 udziałów spółki SEC z siedzibą w Myśliborzu 2017-05-29 13:28
dokument OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Myślibórz" 2017-05-16 14:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - zabawowego poprzez budowę placu zabaw, siłowni i boisk sportowych na działce o nr ewid. 431/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2017-05-16 11:13
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0.4 kV na działkach o numerach ewid. gruntu: 204, 205, 1 i 5/3 obręb 0026 Myśliborzyce 2017-05-16 11:08
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż kontenera socjalnego na plażę miejską w Myśliborzu 2017-05-24 14:46
dokument ZAPYTANIE CENOWE - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1,5 - 1,8 m3, wykonane z tworzywa sztucznego 2017-05-12 12:12
dokument ZAPYTANIE CENOWE - wykonanie badań gruntu zanieczyszczonego paliwem oraz opracowanie wyników badań w formie "Sprawozdania z badań" 2017-05-12 12:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa zbiornika na działce o numerze ewid. gruntu 305 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego zbiornika (pod funkcje rekreacyjno-sportowe). 2017-05-10 12:41
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-05-04 08:32
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Przebudowa nawierzchni bitumicznej ul. M. Buczka oraz Asnyka w Myśliborzu 2017-05-04 08:13
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej i siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 758/7 obręb 3 Myślibórz 2017-04-28 09:51
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu i Nawrocku 2017-04-27 14:00
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Lipowej 2017-04-27 08:16
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej i siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 758/7 obręb 3 Myślibórz 2017-04-26 12:48
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego wraz z przebudową zbiornika na działce o nr ewid. gruntu 305 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pom. 2017-04-21 14:34
dokument OGŁOSZENIE Starosty Myśliborskiego ws. wycinki drzew w lasach prywatnych 2017-04-21 11:58
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2017-04-21 11:27
dokument OGŁOSZENIE Nr 2/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Myśliborzu na cele mieszkaniowe 2017-04-21 10:59
dokument OGŁOSZENIE Nr 1/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w zakresie tynków, podłóg i wyposażenia w urządzenia techniczne oraz jego rozbudowy na części strychu przy ul. Boh. Warszawy 23 w Myśliborzu 2017-04-21 10:58
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 204, 205, 1 i 5/3 obręb 0026 Myśliborzyce 2017-04-19 14:54
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25 i 133/33 obręb 0016 Dąbrowa 2017-04-18 13:39
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 151/10, 145 i 151/37 obręb 3 m. Myślibórz 2017-04-18 13:38
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Rościnie 2017-04-14 13:56
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilania projektowanej strefy inwestycyjnej w miejscowości Renice i Głazów 2017-04-13 13:42
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kV w Myśliborzu, ul. Lipowa 2017-04-12 14:44
dokument WNIOSEK o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 421/8 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2017-04-12 11:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4 kV w Myśliborzu, ul. Lipowa 2017-04-12 11:19
dokument POSTANOWIENIE - sprostowanie omyłki w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 07.03.2017 r. znak GKB.6733.17.2016.MM ws. Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Myślibórz 2017-04-12 11:18
dokument ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 2017-04-11 13:40
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2017-04-07 14:27
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Sitnie 2017-04-06 14:09
dokument PETYCJA ws. ilości miejsc parkingowych w rejonie planowanej obwodnicy 2017-04-05 13:48
dokument DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Listomie 2017-04-04 13:22
dokument OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wniesieniu skargi na decyzję Kolegium, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni o mocy 0,99 MW na działce nr 6/4 obręb Dalsze, gmina Myślibórz" 2017-03-30 14:09
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Tarnowie, Rowie, Golczewie i Kruszwinie 2017-03-29 14:12
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25 i 133/33 obręb 0016 Dąbrowa, gmina Myślibórz 2017-03-22 12:00
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 151/10, 145 i 151/37 obręb 3 m. Myślibórz 2017-03-22 11:42
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Myślibórz 2017-03-16 11:13
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wyposażenie treningowego boiska w Myśliborzu na stadionie miejskim w Myśliborzu 2017-03-27 15:01
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych zmiany nazw ulic: Zygmunta Felczaka, Leona Kruczkowskiego, Mariana Buczka, XX-lecia PRL, Parku Obrońców Pokoju 2017-03-13 14:22
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Myśliborzu 2017-03-10 12:11
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dziczy Las i Bagna Rozwarowskie, oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dla wymienionych projektów zarządzeń 2017-03-08 10:37
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Rokicienku 2017-03-08 10:33
dokument Harmonogram odbioru gabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Myślibórz w kwietniu 2017 r. 2017-03-06 10:37
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby w 2017 roku. 2017-03-01 14:47
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Nawrocku 2017-03-15 13:43
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą, Jezioro Kozie, Wybrzeże Trzebiatowski, oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dla wymienionych projektów zarządzeń 2017-02-27 09:20
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2017-02-21 14:30
dokument Obszarowa ocena jakości wody z terenu miasta i gminy Myślibórz 2017-02-21 11:53
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Głazów 2017-02-21 11:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Renice, Głazów i Sulimierz, ze zrzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz 2017-02-17 09:33
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków o udzielenie ze środków Gminy Myślibórz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz 2017-02-13 12:13
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilania projektowanej strefy inwestycyjnej w miejscowości Renice i Głazów 2017-02-13 12:12
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz, w miejscowości Renice 2017-02-06 12:11
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2017-02-01 11:14
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu 2017-01-31 13:12
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Odbiór, transport i przekazywanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwiania 2017-01-31 12:58
dokument Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które umożliwią wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 2017-01-31 10:03
dokument Wyjaśnienie Ministra Środowiska dotyczące wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości 2017-01-26 14:47
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w obrębie Listomie, gmina Myślibórz 2017-01-26 14:41
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie projektowanej strefy inwestycyjnej w Renicach, na dz. nr 159/2, 159/3 obręb Renice, ze zrzutem ścieków w miejscowości Sulimierz 2017-01-26 14:40
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabudowa wiaty garażowej przy świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania z funkcji garażowej na zaplecze świetlicy w miejscowości Kinice 2017-01-26 14:39
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w dniach 30.01 - 04.02.2017 r. 2017-01-18 14:41
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie i Nawrocku 2017-01-13 13:56
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.01.2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 13:45
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych 2017-01-13 11:22
dokument OGŁOSZENIE ws. utrzymania zwierząt domowych 2017-01-12 14:19
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabudowa wiaty garażowej przy świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania jej części garażowej na zaplecze świetlicy w miejscowości Kinice, gmina Nowogródek Pom. 2017-01-09 14:10
dokument HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu na rok 2017 2017-01-04 11:44
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 01/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 28.12.2016 r. ws. określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze 2016-12-28 14:38
dokument OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-12-23 10:36
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz zaprasza mieszkańców do wypełnienia i złożenia ankiet dot. ukierunkowania polityki w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 2016-12-21 15:21
dokument OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu ws. zagrożenia HPAI wysoce zjadliwą grypą ptaków 2016-12-21 10:02
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami nn 0,4 kV na działkach o nr 61, 43/14, 43/17 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2016-12-20 09:15
dokument OGŁOSZENIE - Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-12-19 12:46
dokument Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2017 r. 2016-12-08 13:26
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Nawrocko 2016-12-20 09:17
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanaliacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie projektowanej strefy inwestycyjnej w Renicach, na dz. nr 159/2 i 159/3 obręb Renice, ze zrzutem ścieków w miejscowości Sulimierz 2016-12-01 11:23
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa pompowni II stopnia przy ul. Kombatantów w Barlinku 2016-11-30 15:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilenia projektowanej strefy inwestycyjnej na dz. nr 159/2 i 159/3 obręb Renice, w miejscowości Renice 2016-11-28 13:31
dokument ZAPYTANIE CENOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert na: usługę pn. "Usługa transportowa - transport pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu" 2016-11-28 11:30
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Rokicienku 2016-11-24 09:25
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na zestawy komputerowe 2016-11-25 10:54
dokument OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne prowadzone wg art. 138 o ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2017 do 31.12.2017 (OPS Myślibórz) 2016-12-15 13:07
dokument OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne prowadzone wg art. 138 o ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych - Dostarczenie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2017 roku (OPS Myślibórz) 2016-12-13 13:07
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Ławach, Rościnie, Golenicach, Głazowie, Rowie i Golczewie 2016-11-22 10:54
dokument BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ ogłasza I przetarg ustny ograniczony (do mieszkańców Wspólnoty budynku przy ul. M. Buczka 1 nie posiadających prawa do garażu) - na najem garażu stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2016-11-18 11:58
dokument OGŁOSZENIE Powiatowego Inspektora Weterynarii w Myśliborzu dot. występowania grypy H5N8 u ptaków dzikich 2016-11-16 08:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zabudowa wiaty garażowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kinice na działce o nr ewid. 128 obręb Kinice, gmina Nowogródek Pom. 2016-11-14 12:58
dokument PROJEKT Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020 2016-11-14 09:32
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu 2016-11-10 14:33
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 136, 599/10 obręb 2 Myślibórz, gm. Myślibórz 2016-11-03 14:28
dokument OGŁOSZENIE o zmianie organizacji ruchu w dniach 31.10 - 2.11.2016 r. 2016-10-28 11:00
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń, zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dla wymienionych projektów zarządzeń 2016-10-28 08:19
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa pompowni II stopnia przy ul. Kombatantów w Barlinku na działce o nr ewid. gruntu 580/2 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek 2016-10-27 09:46
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu i Rokicienku 2016-10-26 08:27
dokument KOMUNIKAT DOT. BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA OD DNIA 24.10.2016 r. 2016-10-24 12:44
dokument INFORMACJA Nadleśnictwa Myślibórz dot. inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Myślibórz 2016-10-21 13:12
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz (Myślibórz, ul. Boh. Warszawy 12) 2016-10-20 12:22
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (magazyn) stanowiącego własność Gminy Myślibórz (Myślibórz, ul. Daszyńskiego) 2016-10-20 12:20
dokument ZAPYTANIE CENOWE - OPS Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w okresie od 1 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku" 2016-10-19 13:06
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu 136, 599/10 obręb 2 m. Myślibórz 2016-10-17 15:05
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do wglądu projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego w 2017 r. wraz z kolejnością umieszczenia na liście 2016-10-17 07:52
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku 2016-10-13 09:26
dokument OGŁOSZENIE ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-06 12:24
dokument OGŁOSZENIE o bezpłatnym szkoleniu dla rolników indywidualnych, dotyczące zasad kwalifikacji do przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa. 2016-10-04 09:20
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. zakazu palenia śmieci 2016-09-30 08:05
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 4/GKB/2016 z dnia 20 września 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu 2016-09-29 07:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 101, 91/10, 91/6, 91/11, 9/12, 91/13, 91/8, 91/14, 91/15 obręb 1 Myślibórz 2016-09-26 14:08
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o nr ewid. gruntu 345 i 346, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-09-26 14:07
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o nr ewid. gruntu 744/95 i 747/1, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-09-26 14:08
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Budowa przepustu drogowego na dz. nr 95, 128, 754/7, 757 obręb 3 Myślibórz" 2016-09-26 14:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 136, 599/10 obręb 2 m. Myślibórz 2016-09-16 11:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa wiaty do celów rekreacji indywidualnej w miejscowości Rów wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. gruntu 138/7 obręb Rów w gminie Myślibórz 2016-09-13 10:52
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Kruszwinie i Tarnowie 2016-09-08 11:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb 1 Barlinek 2016-09-08 11:22
dokument OBWIESZCZENIE dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-09-02 10:44
dokument KOLEJNE ZAPYTANIE CENOWE o złożeniu zapytana ofertowego na zadanie "Zarządzanie projektem pn. Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowiczno-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu" 2016-09-07 14:07
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach o numerach ewid. gruntu 101, 91/10, 91/6, 91/11, 91/12, 91/13, 91/8, 91/14, 91/15 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2016-08-26 10:27
katalog ZAPYTANIE CENOWE o złożeniu zapytana ofertowego na zadanie "Zarządzanie projektem pn. Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowiczno-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu" - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o numerach ewid. gruntu 744/95, 747/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-08-18 13:21
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o numerach ewid. gruntu 345,346 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-08-18 13:19
dokument INFORMACJA Powiatowego Inspektora Weterynarii o planowanym w dniu 18.08.2016 r. szkoleniu dotyczącym zasad zabezpieczenia gospodarstwa przed chorobą i zasad zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików 2016-08-12 08:08
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2016-08-03 13:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa ul. Pionierów, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej w miejscowości Myślibórz wraz z ich odwodnieniem 2016-08-02 14:01
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zmiana sposobu użytkowania części budynku gimnazjum w miejscowości Myślibórz z przeznaczeniem na funkcje kotłowni, na działce o nr ewid. 232/4 obręb 2 m. Myślibórz 2016-08-02 14:00
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na działce o nr ewid. gruntu 138/7 obręb Rów, w miejscowości Rów, gmina Myślibórz 2016-08-01 14:47
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej na działkach nr ewid. 142/13, 142/10 obręb 2 Myślibórz 2016-07-29 14:52
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Wykonanie parku linowego na terenie ośrodka harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" (28.07.2016) 2016-08-05 14:35
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Myśliborzyce" 2016-07-28 09:53
dokument OGŁOSZENIE NR 1/A/2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych przy ul. Armii Polskiej 4A (były Skup Makulatury) na 5 lokali mieszkalnych 2016-07-22 09:15
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimierz" 2016-08-24 13:56
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Utwardzenie placu przed salą wiejską w miejscowości Sitno" 2016-07-21 14:27
dokument DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi gminnej, na działce o nr ewid. 131 obręb Barnim, gmina Warnice 2016-07-14 11:50
dokument DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej, w miejscowości Myślibórz, na działkach o nr ewid. 95, 128, 757, 751/2 obręb 3, gmina Myślibórz 2016-07-14 11:44
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej w miejscowości Myślibórz, na działkach o nr ewid. 9, 128, 757, 751/2 obręb 3, gmina Myślibórz 2016-07-14 11:35
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Zmiana sposobu użytkowania "części A" budynku Gimnazjum w Myśliborzu 2016-07-13 11:25
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa pomostu drewnianego na działce nr 110/17 obręb Kruszwin, m. Kruszwin, gmina Myślibórz 2016-07-11 13:41
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Przebudowa ul. Pionierów, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej wraz z ich odwodnieniem w Myśliborzu 2016-07-11 13:40
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Wykonanie parku linowego na terenie ośrodka harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" 2016-07-07 13:18
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 345, 346 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-07-06 08:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 744/95, 747/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-07-06 08:50
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 101, 91/10, 91/6, 91/11, 91/12, 91/13, 91/8, 91/14, 91/15 obręb 1 Myślibórz 2016-07-01 13:41
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie, Głazowie i Ławach 2016-07-01 09:23
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Remont drogi gminnej dz. nr 113/21, obręb Sitno" 2016-06-22 11:34
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rokicienku 2016-06-21 11:19
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej (poszerzenie ul. Norwida) w Myśliborzu na działkach nr ewid. 95, 128, 757, 751/2 obręb 3 Myślibórz 2016-06-15 14:33
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zmiana sposobu użytkowania "części A" budynku Gimnazjum na działce nr ewid. 232/4, obręb 2 m. Myślibórz 2016-06-14 15:03
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa ul. Pionierów, ul. Wschodniej oraz ul. torowej wraz z ich odwodnieniem obręb 2 m. Myślibórz 2016-06-14 15:02
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Rościnie" 2016-06-10 14:59
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej w miejscowości Barnim, gmina Warnice 2016-06-09 12:07
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Golenice etap I - utwardzenie powierzchni gruntu" 2016-06-09 11:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, placu rekreacyjno-biesiadnego oraz zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowości Rokitno, gmina Nowogródek Pomorski 2016-06-06 14:30
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Parzeńsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-06-06 14:28
dokument OGŁOSZENIE o ćwiczeniach pn. RENEGADE-SAREX 16/1 2016-06-06 14:27
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej (poszerzenie ul. Norwida) w Myśliborzu na działkach o nr ewid. 95, 128, 757, 751/2 obręb 3 Myślibórz 2016-06-06 10:49
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi w obrębie geod. Ożar, gmina Barlinek 2016-06-06 10:44
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać w obrębie geod. Dzikowo, gmina Barlinek 2016-06-06 10:43
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego (J. Trzygłowskie) i przylegającego terenu w miejscowości Trzcińsko-Zdrój na cele edukacyjne na działkach o nr ewid. gruntu 180/2 obręb 1, 131/3 obręb 2, 463 obręb 3 m. Trzcińsko-Zdrój 2016-05-24 13:30
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 145, 146, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13 obręb 3 m. Myślibórz 2016-05-24 13:28
dokument OGŁOSZENIE NR 1/A/2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych przy ul. Armii Polskiej 4A (były Skup Makulatury) na 5 lokali mieszkalnych 2016-05-24 11:16
dokument Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 maja 2016 r., o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2016-05-19 14:26
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2016-05-18 14:50
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 140/10, 144, obręb 2 Myślibórz 2016-05-18 09:40
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie, Myśliborzu, Sulimierzu i Nawrocku 2016-05-18 09:34
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 533, obręb Sulimierz" 2016-05-17 09:56
dokument Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Remont przepustu w ciągu drogi gminnej dz. Nr 210, obręb Krusze" 2016-05-17 09:56
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 81/1, 81/4, 71/6, 72, 745, 748, 102/1, 102/2, 145, 760/15 obręb 3 Myślibórz 2016-05-13 11:31
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 32, 33/5, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146, obręb 2 Myślibórz 2016-05-13 11:24
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowanie terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu 160/3 obręb Sumiak, gmina Nowogródek Pom. 2016-05-13 11:22
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. gruntu 131, obręb Barnim, gmina Warnice 2016-05-12 14:46
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Parzeńsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-05-06 13:31
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy sali wiejskiej w miejscowości Rokitno, gmina Nowogródek Pomorski 2016-05-06 13:29
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe 2016-04-28 08:44
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie jeziora Miejskiego (j. Trzygłowskie) i przyległego terenu w miejscowości Trzcińsko-Zdrój na cele edukacyjne 2016-04-26 12:37
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2016-04-22 10:06
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać, obręb Dzikowo, gmina Barlinek 2016-04-22 10:01
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Ożar, obręb Ożar, gmina Barlinek 2016-04-22 10:01
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 145, 146, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2016-04-22 10:00
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 140/10, 144 obręb 2 m. Myślibórz, gm. Myślibórz 2016-04-22 09:58
dokument OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Domu Pomocy Społecznej, gm. Nowogródek Pom. 2016-04-20 14:20
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego i lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiących własność Gminy Myślibórz 2016-04-20 11:20
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 101, 81/1, 81/4, 71/6, 72, 745, 746, 747, 748, 102/1, 102/2, 145, 760/15 obręb 3 Myślibórz 2016-04-14 12:12
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 32, 33/5, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146 obręb 2 Myślibórz 2016-04-14 12:10
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Ławach" 2016-04-13 12:39
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie, Ławach, Głazowie i Myśliborzu 2016-04-12 08:05
dokument Konkurs ofert na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas "DNI MYŚLIBORZA 2016" 2016-04-11 13:08
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Golczewie, Kruszwinie, Rowie, Tarnowie i Myśliborzu 2016-04-06 11:10
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje, że w dniu 10 kwietnia 2016 r. o godz. 8.41 na terenie miasta i gminy Myślibórz zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania 2016-04-06 11:04
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 2016-04-06 10:32
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy sali wiejskiej w miejscowości Rokitno na działkach o nr ewid. gruntu: 70/4, 70/5 obręb Rokitno, gmina Nowogródek Pom. 2016-04-04 12:56
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa i nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Parzeńsko na działce o nr ewid. gruntu 814/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-04-04 12:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie jeziora Miejskiego (j. Trzygłowskie) i przyległego terenu w miejscowości Trzcińsko-Zdrój na cele edukacyjne 2016-04-04 12:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa boiska sportowego, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu: 744/95 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-04-04 12:52
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz 2016-03-24 09:12
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie, Rokicienku i Myśliborzu 2016-03-14 08:09
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wójt Gminy Nowogródek Pom. zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną na działce o nr ewid. 764/1, obręb 2 m. Myślibórz 2016-03-11 13:51
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, obręb 3 miasta Myślibórz 2016-03-10 09:44
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, obręb 2 Myślibórz 2016-03-10 09:43
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (samochód specjalno-pożarniczy Jelcz 005) 2016-02-29 15:05
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej Golenice - Myślibórz 2016-02-25 14:38
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Gminy Myślibórz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz 2016-02-25 13:45
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu: 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 525/2, 347, 345 obręb 3 m. Myślibórz 2016-02-25 13:34
dokument Konkurs na stanowisko "Lokalny Animator Sportu" - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz poszukuje kandydatów na stanowisko "Lokalny Animator Sportu" 2016-02-25 11:52
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych (ROD) 2016-02-24 11:26
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 30/2 i 31/2 obręb 2 m. Myślibórz 2016-02-17 14:48
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 136/3 i 145 obręb 3 m. Myślibórz 2016-02-05 14:46
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do składania ofert na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Myślibórz 2016-02-05 14:16
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2016-2017 wg standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Myślibórz, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2016-01-25 14:15
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi o nawierzchni brukowej i częściowo żużlowej do wsi Stara Dziedzina, gmina Barlinek 2016-01-20 12:45
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej do wsi Nowa Dziedzina, gmina Barlinek 2016-01-20 12:44
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej we wsi Mostkowo, gmina Barlinek 2016-01-20 12:42
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego dot. kwalifikacji wojskowej w województwie Zachodniopomorskim w 2016 roku 2016-01-15 14:53
dokument OGŁOSZENIE - dot. obowiązku dokonywania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 2016-01-11 08:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu 2016-01-07 14:28
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Myśliborzu 2016-01-07 14:27
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej Golenice - Myślibórz 2016-01-07 14:26
dokument OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Myślibórz 2016-01-05 08:00
dokument DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu publicznego w Sitnie 2015-12-29 12:32
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku, Golczewie, Kruszwinie i Myśliborzu 2015-12-29 12:31
dokument OGŁOSZENIE o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji 2015-12-22 10:04
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozszerzenie) - budowa drogi we wsi Ożar 2015-12-21 07:44
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozszerzenie) - Budowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać 2015-12-21 07:44
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina 2015-12-16 10:46
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi do wsi Stara Dziedzina 2015-12-16 10:45
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi we wsi Mostkowo 2015-12-16 10:45
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz 2015-12-11 08:23
dokument OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm. ) na zadanie pod nazwą: "Dostarczanie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2016 roku" (10.12.2015 r. - OPS Myślibórz) 2015-12-10 09:00
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie, Rowie i Golenicach 2015-12-10 08:28
dokument Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - podnośnik do prac konserwacyjnych 2015-12-04 11:37
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Tarnowie 2015-11-30 12:44
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy gazocigu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 136/3, 145 obręb 3 m. Myślibórz 2015-11-30 12:43
dokument OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm. ) na zadanie pod nazwą: "Dostarczanie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2016 roku" (OPS Myślibórz, 25.11.2015 r.) 2015-11-25 10:50
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz 2015-11-24 10:03
dokument HARMONOGRAM posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu na rok 2016 2015-11-23 09:28
dokument Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015-11-20 12:48
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, dla działek nr 2 i 3 obręb Dąbrowa 2015-11-17 11:15
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi we wsi Mostkowo 2015-11-13 12:09
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi do wsi Nowa Dziedzina 2015-11-13 09:31
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy do wsi Stara Dziedzina 2015-11-13 09:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi we wsi Ożar 2015-11-13 09:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać 2015-11-13 09:29
dokument ZAPYTANIE CENOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert na: usługę pn. "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku" 2015-11-12 10:36
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza, że wyraża chęć najmu lokali mieszkalnych od osób fizycznych i prawnych w celu ich podnajmu osobom zakwalifikowanym do najmu lokalu mieszkalnego z Gminy Myślibórz 2015-11-12 09:14
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Tarnowie i Rokicienku 2015-11-10 14:10
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości zapoznania się z treścią zarządzeń ws. rezerwatów przyrody 2015-11-09 12:07
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Sulimierzu 2015-11-04 09:49
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - podnośnik do prac konserwacyjnych 2015-11-03 12:20
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Myśliborzu 2015-10-26 13:59
dokument PISMO Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Szczecin ws. robót w ciągu drogi krajowej Nr 26 w miejscowości Myślibórz 2015-10-14 14:36
dokument OGŁOSZENIE ws. przeprowadzenia prac inwestycyjnych na sieci oświetleniowej w dniach 12.10 - 20.12.2015 r. 2015-10-13 13:52
dokument OGŁOSZENIE ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-10-13 09:17
dokument ZAPYTANIE CENOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert na: usługę pn. "Usługa transportowa - transport pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu" 2015-10-12 08:58
dokument OGŁOSZENIE dot. ćwiczeń RENEGADE-SAREX 15/2 w dniach 13-14 października 2015 r. 2015-10-08 14:40
dokument OGŁOSZENIE o losowaniu składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Myśliborzu 2015-10-02 15:16
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie, Nawrocku, Ławach i w Sitnie 2015-09-29 11:04
dokument Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert do wynajęcia budynku przeznaczonego do prowadzenia tawerny przy Stanicy Żeglarskiej OSiR w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5 2015-09-23 13:18
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr 569 obręb Karsko w miejscowości Karsko 2015-09-21 09:41
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie, Myśliborzu, Sulimierzu i w Tarnowie 2015-09-17 10:52
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu, Kruszwinie, Golczewie, Golenicach i Nawrocku 2015-09-03 08:28
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu (działki o nr ewid. gruntu 312, 314, 321, 184/2 obręb 1 m. Myślibórz) planowanego pod założenie cmentarza komunalnego 2015-09-07 14:45
dokument OBWIESZCZENIE dot. przebudowy oraz rozbudowy istniejącej sali rekreacyjno-sportowej w Karsku 2015-09-02 08:02
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rokicienku 2015-08-31 08:51
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Oznakowanie miasta Myślibórz zgodnie z zatwierdzoną stałą zmianą organizacji ruchu drogowego ulic Rynek im. Jana Pawła II 1, Andersa, Felczaka, Buczka, Mariacka, Armii Polskiej w Myśliborzu 2015-08-27 08:48
dokument Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert do wynajęcia pomieszczeń przy pływalni krytej w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 18 2015-08-26 14:03
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, zgodnie z planem audytu na 2015 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz nr BR.0050.9.2015.AW z dnia 26.01.2015 r. (Zmienione Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 31.07.2015 Nr BR.0050.51.2015.) 2015-08-25 12:19
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zamiarze zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2015-08-19 11:41
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oraz przebudowie istniejącej sali rekreacyjno - sportowej w miejscowości Karsko 2015-08-12 12:14
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie i Kruszwinie 2015-08-07 13:54
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 (nowe ogłoszenie - 22.07.2015) 2015-07-22 12:19
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 (nowe ogłoszenie - 22.07.2015) 2015-07-22 12:18
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. posiedzenia grupy roboczej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 22 lipca 2015 r. 2015-07-22 12:09
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2015-07-16 10:04
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni o mocy elektrycznej 0,99 MW na działce 6/4 obręb Dalsze, gmina Myślibórz" 2015-06-26 14:43
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Ławach 2015-06-26 14:36
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i w Nawrocku 2015-06-26 14:34
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odstojnika ścieków z płukania filtrów wraz z rurociągiem odprowadzającym odczyszczone ścieki do rowu w miejscowości Głazów 2015-06-19 13:37
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i w Rowie 2015-06-15 10:11
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o ustanowieniu, w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko - Dębniańska PLB320015 oraz Puszcza nad Gwdą PLB300012 2015-06-10 11:03
dokument INFORMACJA Starosty Myśliborskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2015-06-10 10:52
dokument ZAWIADOMIENIE Starosty Myśliborskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Listomie, gmina Myślibórz 2015-06-03 13:55
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 27 maja 2015 r. o wyborze ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2015-05-27 14:01
dokument OGŁOSZENIA I DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w gminie Myślibórz 2015-05-27 09:44
dokument OBWIESZCZENIE ws. inwestycji celu publicznego - Budowa odstojnika ścieków przy stacji uzdatniania wody wraz z budową rurociągu odprowadzającego w Głazowie 2015-05-26 14:46
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Tarnowie 2015-05-13 13:15
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie oraz Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie 2015-05-07 13:30
dokument POSTANOWIENIE o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-29 12:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odstojnika ścieków w miejscowości Głazów 2015-04-27 13:15
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO ws. wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Ławy 2015-04-27 09:54
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Myślibórz 2015-04-23 13:11
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Golczewie i Kruszwinie 2015-04-22 12:11
dokument ZMIANA TERMINARZA ODBIORU GABARYTÓW, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - miasto, kwiecień 2015 r. 2015-04-20 12:22
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz 2015-04-17 14:11
dokument Informacja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o wyborach do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w dniu 31 maja 2015 r. 2015-04-14 08:16
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Myślibórz 2015-04-13 09:08
dokument OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu 2015-04-09 14:50
dokument OBWIESZCZENIE dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach o numerach ewid. gruntu 764 obręb 1 m. Myślibórz 2015-04-09 14:48
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz przyłączy energetycznych kablowych nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz 2015-04-09 14:47
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku i Głazowie 2015-04-03 13:55
dokument ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, zgodnie z planem audytu na 2015 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz nr BR.0050.9.2015.AW z dnia 26.01.2015 r. 2015-04-03 13:50
dokument TERMINARZ ODBIORU GABARYTÓW, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - miasto, kwiecień 2015 r. 2015-04-02 11:59
dokument TERMINARZ ODBIORU GABARYTÓW, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - wieś, kwiecień 2015 r. 2015-04-02 11:59
dokument Gmina Dębno zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z terenu lasów gminnych na terenie miasta Dębno 2015-03-30 12:18
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 (nowe ogłoszenie - 30.03.2015) 2015-03-30 09:10
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 (nowe ogłoszenie - 30.03.2015) 2015-03-30 09:09
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie odwodnienia ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ul Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 2015-03-26 07:48
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynku 2015-03-26 07:31
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku i Głazowie 2015-03-25 11:44
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko 2015-03-18 08:37
dokument INFORMACJE I DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu, Sulimierzu, Ławach, Głazowie i Nawrocku 2015-03-16 12:20
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej w Myśliborzu 2015-03-13 13:19
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej w Myśliborzu 2015-03-13 13:18
dokument OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Myśliborzu 2015-03-13 13:15
dokument POSTANOWIENIE o sprostowaniu omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. GKB.6733.12.2014.AKK z dnia 12.01.2015 2015-03-13 13:14
dokument DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15 kV w miejscowości Dalsze 2015-03-10 11:39
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Myśliborzu 2015-03-09 12:56
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2015-03-09 12:37
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych 2015-03-09 11:30
dokument OBWIESZCZENIE RDOŚ w Szczecinie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszarów "Natura 2000: Bagna Rozwarowskie i Mechowisko Manowo" 2015-03-09 11:19
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rowie 2015-03-05 10:53
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż kosiarki rotacyjnej ciągnikowej zawieszanej (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:15
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:14
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:14
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego C 360 3P (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:13
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Myślibórz 2015-03-02 11:56
dokument INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rokicienku 2015-02-27 09:28
dokument DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie i Nawrocku 2015-02-24 09:58
dokument INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz projektu aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju 2015-02-20 08:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz 2015-02-18 14:24
dokument OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w: Sitnie, Ławach i Myśliborzu 2015-02-18 14:15
dokument BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2015-02-16 10:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV oraz przyłączy energetycznych kablowych nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz 2015-02-12 13:43
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Myślibórz 2015-02-12 13:41
dokument OBWIESZCZENIE ws. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z powiązaniem z istniejącą linią napowietrzną SN-15 kV w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz 2015-02-10 10:32
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 2015-02-10 10:30
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż kosiarki rotacyjnej ciągnikowej zawieszanej 2015-02-10 10:30
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 2015-02-10 10:29
dokument Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego C 360 3P 2015-02-10 10:29
<