Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie boiska poprzez budowę szatni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz budową sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 301/1 w obrębie Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2023-09-18 11:13:50
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie boiska poprzez budowę szatni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz budową sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 301/1 w obrębie Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2023-09-18 11:08:42
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 15 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Michał Przybył 2023-09-15 14:08:11
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 15 września 2023 r. zostały przekazane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-09-15 12:46:57
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 15 września 2023 r. zostały przekazane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-09-15 12:39:52
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 15 września 2023 r. zostały przekazane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-09-15 12:37:32
Uchwała Nr LX / 528 / 2023 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:46:31
Uchwała Nr LX / 534 / 2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2023-2034 Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:44:36
Uchwała Nr LX / 533 / 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:44:03
Uchwała Nr LX / 532 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:43:11
Uchwała Nr LX / 531 / 2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:42:57
Uchwała Nr LX / 530 / 2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:42:33
Uchwała Nr LX / 529 / 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 2 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:42:08
Uchwała Nr LX / 528 / 2023 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:41:44
Uchwała Nr LX / 527 / 2023 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:41:08
Uchwała Nr LX / 526 / 2023 w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:40:53
Uchwała Nr LX / 525 / 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:40:28
Uchwała Nr LX / 524 / 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:40:11
Uchwała Nr LX / 523 / 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin dotyczących wykonania zadania publicznego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:39:53
Uchwała Nr LX / 522 / 2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:39:32
Uchwała Nr LX / 521 / 2023 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:39:13
Uchwała Nr LX / 520 / 2023 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:38:42
Uchwała Nr LX / 519 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:38:03
Uchwała Nr LX / 518 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:37:50
Uchwała Nr LX / 517 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:37:35
Sesja LX Rady Miejskiej VIII kadencji 31.08.2023 r. Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:37:07
Ogłoszenie o przetargu Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:11:56
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0003 Myślibórz 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265. Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:11:25
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0003 Myślibórz 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265. - dokument usunięty Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:11:18
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0003 Myślibórz 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265. - dokument usunięty Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:10:45
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz. Nikola Jurek 2023-09-14 09:33:14
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 22/GN/2023 z dnia 14 września 2023 r. o nieruchomościach przeznaczonych do najmu Piotr Kowalski 2023-09-14 07:36:06
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 22/GN/2023 z dnia 14 września 2023 r. o nieruchomościach przeznaczonych do najmu Piotr Kowalski 2023-09-14 07:34:20
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.382.2023.EKSiP - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. Edyta Sarba 2023-09-13 14:02:41
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.382.2023.EKSiP Burmistrza Myśliborza z dnia 12 września 2023 r. - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-09-12 15:02:01
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.382.2023.EKSiP - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. Edyta Sarba 2023-09-12 15:01:48
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.382.2023.EKSiP - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. Edyta Sarba 2023-09-12 14:57:40
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.382.2023.EKSiP Burmistrza Myśliborza z dnia 12 września 2023 r. - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-09-12 14:48:43
Rozporządzenia Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. Nikola Jurek 2023-09-12 14:36:54
Rozporządzenia Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. - dokument usunięty Nikola Jurek 2023-09-12 14:30:46