Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nikola Jurek 2022-09-30 08:28:39
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. - dokument usunięty Nikola Jurek 2022-09-30 08:26:36
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Marika Kozanecka 2022-09-30 08:15:41
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. - dokument usunięty Nikola Jurek 2022-09-30 08:14:53
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzupełniania do Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 130 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Marika Kozanecka 2022-09-30 08:14:33
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Nikola Jurek 2022-09-30 08:11:01
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślibórz za pierwsze półrocze 2022 roku Anna Grudzińska 2022-09-29 11:39:19
Uchwała 50-74/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślibórz za pierwsze półrocze 2022 roku Anna Grudzińska 2022-09-29 11:33:23
Uchwała 50-74/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślibórz za pierwsze półrocze 2022 roku Anna Grudzińska 2022-09-29 11:31:59
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 6.06.2022 do 24.08.2022 Anna Dzięcioł 2022-09-29 10:27:57
Uchwała Nr XLVIII/419/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Myślibórz na rok szkolny 2022/2023. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:57:35
Uchwała Nr XLVIII/420/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:56:42
Uchwała Nr XLVIII/421/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:56:20
Uchwała Nr XLVIII/422/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:55:57
Uchwała Nr XLVIII/423/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:55:32
Uchwała Nr XLVIII/424/2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo ? ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:55:06
Uchwała Nr XLVIII/425/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:54:40
Uchwała Nr XLVIII/426/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:54:12
Uchwała Nr XLVIII/427/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:53:44
Uchwała Nr XLVIII/428/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:53:21
Uchwała Nr XLVIII/429/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:52:52
Uchwała Nr XLVII/430/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022-2034. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:52:27
Sesja XLVIII Rady Miejskiej VIII kadencji 30.08.2022 r. Tomasz Sztoban 2022-09-29 09:48:25
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy: Tagmata Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Czeskiej 24/3, 03-902 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 233/10, 142/2, 140/3, 138/6, 159, 163, 176/1, 234, 7 obręb Rów, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2022-09-27 15:16:16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy: Tagmata Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Czeskiej 24/3, 03-902 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 233/10, 142/2, 140/3, 138/6, 159, 163, 176/1, 234, 7 obręb Rów, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2022-09-27 15:14:49
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomoś, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2022-09-23 15:01:30
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomoś, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 262/2 obręb Myśliborzyce, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2022-09-23 14:59:43
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. księgowości podatkowej Dominika Śliwińska 2022-09-23 13:45:37
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zabudowie jednorodzinnej budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 242/1, 242/2, 242/3 obręb ewidencyjny 0026 " Myśliborzyce, gm. Myślibórz ? Marika Kozanecka 2022-09-23 12:18:33
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zabudowie jednorodzinnej budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 242/1, 242/2, 242/3 obręb ewidencyjny 0026 " Myśliborzyce, gm. Myślibórz ? Marika Kozanecka 2022-09-23 12:17:55
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zabudowie jednorodzinnej budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 242/1, 242/2, 242/3 obręb ewidencyjny 0026 " Myśliborzyce, gm. Myślibórz ? Marika Kozanecka 2022-09-23 12:14:41
O B W I E S Z C Z E N I E o terminie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282. Nikola Jurek 2022-09-22 12:46:54
O B W I E S Z C Z E N I E o terminie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie ?Dzik? w Myśliborzu, obwód łowiecki nr 282. Nikola Jurek 2022-09-22 12:44:07
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.25 Anna Wesołowska 2022-09-22 11:00:22
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu lampy solarnej w parku dworskim w Golenicach na działce o numerze ewid. gruntu 219/33 obręb Golenice. Dominika Klamecka 2022-09-22 09:33:21
Obwieszczenie w spr. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączami na działkach o numerach ewid. gruntu: 155, 111/68, 111/72, 111/71, 111/70, 111/69, 131/4, 111/43 i 111/51 obręb Kruszwin. Dominika Klamecka 2022-09-21 14:06:58
Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego w spr. wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przstrzenym Gminy Myślibórz. Dominika Klamecka 2022-09-21 14:02:01
Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nikola Jurek 2022-09-21 12:04:04
O B W I E S Z C Z E N I E o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Nikola Jurek 2022-09-21 11:04:14
Protokół z Sesji Nr XLVIII/2022 z dnia 30.08.2022 Anna Dzięcioł 2022-09-20 23:01:31