Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie NR BR.0050.386.2023.EKSIP ws. składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu. Edyta Sarba 2023-11-07 08:08:33
Ogłoszenie o naborze kandydatów - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Dominika Śliwińska 2023-11-06 08:49:26
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265 obręb 0003 Myślibórz 3. Aneta Okuniewska 2023-11-03 08:18:39
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265 obręb 0003 Myślibórz 3. Aneta Okuniewska 2023-11-03 08:17:47
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Klicko". Marika Kozanecka 2023-11-02 13:47:26
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Klicko". Marika Kozanecka 2023-11-02 13:44:47
Zarządzenie Nr BR.0050.387.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok Iwona Nieckarz 2023-11-02 11:13:21
Zarządzenie Nr Br.0050.385.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok Iwona Nieckarz 2023-11-02 11:11:59
Zarządzenie Nr BR.0050.384.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok Iwona Nieckarz 2023-11-02 11:10:11
Zarządzenie Nr BR.0050.383.2023.FB - ws. zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok Iwona Nieckarz 2023-11-02 11:08:45
O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)" w związku z przedłożeniem przez inwestora, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-10-31 14:51:07
O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)" w związku z przedłożeniem przez inwestora, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-10-31 14:50:26
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 30 października 2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. Marika Kozanecka 2023-10-31 14:18:55
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działek o numerze ewidencyjnym: 15/2, dz. nr 42/2 i 96/1 (obręb Czółnów, gm. Myślibórz)", że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 30 października 2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. Marika Kozanecka 2023-10-31 14:17:29
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 października 2023 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Głazów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 160/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-10-31 13:41:55
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 października 2023 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Głazów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 160/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-10-31 13:39:48
Informacja dla rolników dotycząca zbiórki folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nikola Jurek 2023-10-31 10:30:05
Zarządzenie Nr BR.0050.389.2023.EKSIP ws. powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-10-30 12:44:12
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.32 Anna Wesołowska 2023-10-30 11:51:11
O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie zmiany decyzji znak: GKOŚ.6220.41.2022.MK z dnia 23 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-10-30 09:05:26
O B W I E S Z C Z E N I E podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie zmiany decyzji znak: GKOŚ.6220.41.2022.MK z dnia 23 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-10-30 09:04:45
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 czerwca 2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-10-30 08:59:38
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 czerwca 2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbiorowego do magazynowania płodów rolnych, hali namiotowej oraz wagi najazdowej w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach nr 122/2, 123/5, 123/6 oraz 123/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-10-30 08:59:05
Burmistrz Myśliborza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0017 Renice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 123/1 Piotr Kowalski 2023-10-30 07:48:40
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 13 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa domków jednorodzinnych na działce o nr ewid. 155 i 111/66, 111/67, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72 oraz 111/68 obręb Kruszwin, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-10-27 15:00:00
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 13 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa domków jednorodzinnych na działce o nr ewid. 155 i 111/66, 111/67, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72 oraz 111/68 obręb Kruszwin, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-10-27 14:54:00
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 13 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa domków jednorodzinnych na działce o nr ewid. 155 i 111/66, 111/67, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72 oraz 111/68 obręb Kruszwin, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-10-27 14:53:15
Zarządzenie Nr BR.0050.389.2023.EKSIP ws. powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-10-27 12:31:06
Zarządzenie Nr BR.0050.388.2023.EKSIP ws. naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na 2024 rok Edyta Sarba 2023-10-27 10:09:23
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numery ewid. działek 388/22 i 388/23 obręb 0001 Myślibórz 1 Piotr Kowalski 2023-10-27 09:43:26
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 123/1 obręb 0017 Renice Piotr Kowalski 2023-10-27 09:28:33
Ogłoszenie Burmistrza Myśliborza dot. wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 - 2027 Tomasz Sztoban 2023-10-25 08:49:39
Ogłoszenie Burmistrza Myśliborza dot. wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 - 2027 Tomasz Sztoban 2023-10-25 08:49:12
Protokół Nr 62/2023 z posiedzenia Komisji w dn. 13.06.2023 r. Tomasz Sztoban 2023-10-24 15:06:50
Protokół Nr 61/2023 z posiedzenia Komisji w dn. 23.05.2023 r. Tomasz Sztoban 2023-10-24 15:06:18
Protokół Nr 60/2023 z posiedzenia Komisji w dn. 25.04.2023 r. Tomasz Sztoban 2023-10-24 15:05:36
Rozporządzenia nr 27/2023 z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nikola Jurek 2023-10-24 14:18:42
O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko". Marika Kozanecka 2023-10-23 14:29:16
O B W I E S Z C Z E N I E podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko". Marika Kozanecka 2023-10-23 14:28:30
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz", że w dniu 23 października 2023 r. zostały przekazane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnienia i uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Marika Kozanecka 2023-10-23 14:18:09