Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr BR.0050.358.2023.EKSiP - ws. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach Edyta Sarba 2023-09-22 12:45:46
Zarządzenie Nr BR.0050.293.2022.EKSiP - ws.powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Myśliborzu Edyta Sarba 2023-09-22 12:36:36
Zarządzenie Nr BR.0050.293.2022.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Myśliborzu - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-09-22 12:32:03
Zarządzenie Nr BR.0050.293.2022.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Myśliborzu - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-09-22 12:28:02
Zarządzenie Nr BR.377.2023.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach Edyta Sarba 2023-09-22 12:08:59
Zarządzenie Nr BR.378.2023.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu Edyta Sarba 2023-09-22 12:04:39
Protokół z Sesji Nr LX/2023 z dnia 31.08.2023 Anna Dzięcioł 2023-09-21 14:53:12
ROZPORZĄDZENIE NR 24/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Nikola Jurek 2023-09-21 14:29:27
OBWIESZCZENIE informacja o terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie" DIANA" w Myśliborzu obwód łowiecki nr 269. Nikola Jurek 2023-09-21 12:21:40
OBWIESZCZENIE informacja o terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie" DIANA" w Myśliborzu obwód łowiecki nr 269. Nikola Jurek 2023-09-21 12:20:38
POSTANOWIENIE NR 127/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Myślibórz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Michał Przybył 2023-09-20 15:42:13
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Konferencja Naukowa Myślibórz - Na Szlaku Templariuszy" Edyta Sarba 2023-09-20 14:55:04
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.29 Anna Wesołowska 2023-09-20 13:21:24
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o możliwości dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Michał Przybył 2023-09-20 10:26:29
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Danuty Stańczyc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-09-19 13:28:09
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie boiska poprzez budowę szatni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz budową sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 301/1 w obrębie Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2023-09-18 11:13:50
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie boiska poprzez budowę szatni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz budową sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 302, 725/8, 823, 659/3, 659/2, 659/1, 301/3, 301/2, 301/1 w obrębie Sulimierz, gmina Myślibórz. Klaudia Słotosch 2023-09-18 11:08:42
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 15 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Michał Przybył 2023-09-15 14:08:11
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 15 września 2023 r. zostały przekazane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-09-15 12:46:57
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 15 września 2023 r. zostały przekazane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-09-15 12:39:52
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Instalacji Komunalnej Eko-Myśl Sp. z o.o." na działce o nr ewidencyjnych 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz, że w dniu 15 września 2023 r. zostały przekazane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Marika Kozanecka 2023-09-15 12:37:32
Uchwała Nr LX / 528 / 2023 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:46:31
Uchwała Nr LX / 534 / 2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2023-2034 Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:44:36
Uchwała Nr LX / 533 / 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:44:03
Uchwała Nr LX / 532 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:43:11
Uchwała Nr LX / 531 / 2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:42:57
Uchwała Nr LX / 530 / 2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:42:33
Uchwała Nr LX / 529 / 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 2 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:42:08
Uchwała Nr LX / 528 / 2023 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:41:44
Uchwała Nr LX / 527 / 2023 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:41:08
Uchwała Nr LX / 526 / 2023 w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:40:53
Uchwała Nr LX / 525 / 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:40:28
Uchwała Nr LX / 524 / 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:40:11
Uchwała Nr LX / 523 / 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin dotyczących wykonania zadania publicznego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:39:53
Uchwała Nr LX / 522 / 2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:39:32
Uchwała Nr LX / 521 / 2023 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:39:13
Uchwała Nr LX / 520 / 2023 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:38:42
Uchwała Nr LX / 519 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:38:03
Uchwała Nr LX / 518 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:37:50
Uchwała Nr LX / 517 / 2023 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:37:35