Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja LX Rady Miejskiej VIII kadencji 31.08.2023 r. Tomasz Sztoban 2023-09-15 11:37:07
Ogłoszenie o przetargu Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:11:56
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0003 Myślibórz 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265. Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:11:25
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0003 Myślibórz 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265. - dokument usunięty Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:11:18
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0003 Myślibórz 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265. - dokument usunięty Aneta Okuniewska 2023-09-14 10:10:45
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz. Nikola Jurek 2023-09-14 09:33:14
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 22/GN/2023 z dnia 14 września 2023 r. o nieruchomościach przeznaczonych do najmu Piotr Kowalski 2023-09-14 07:36:06
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 22/GN/2023 z dnia 14 września 2023 r. o nieruchomościach przeznaczonych do najmu Piotr Kowalski 2023-09-14 07:34:20
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.382.2023.EKSiP - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. Edyta Sarba 2023-09-13 14:02:41
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.382.2023.EKSiP Burmistrza Myśliborza z dnia 12 września 2023 r. - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-09-12 15:02:01
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.382.2023.EKSiP - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. Edyta Sarba 2023-09-12 15:01:48
ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.382.2023.EKSiP - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Myślibórz na lata 2023-2030. Edyta Sarba 2023-09-12 14:57:40
ZARZĄDZENIE NR BR.0050.382.2023.EKSiP Burmistrza Myśliborza z dnia 12 września 2023 r. - dokument usunięty Edyta Sarba 2023-09-12 14:48:43
Rozporządzenia Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. Nikola Jurek 2023-09-12 14:36:54
Rozporządzenia Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. - dokument usunięty Nikola Jurek 2023-09-12 14:30:46
Rozporządzenia Nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. - dokument usunięty Nikola Jurek 2023-09-12 14:30:21
OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwały nr LVII/463/2023 z dnia 25.08.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Stołeczna, Strzeszów, Tchórzno, w gminie Trzcińsko-Zdrój. Karolina Kawecka 2023-09-12 11:37:17
Zarządzenie Nr BR.375.2023.EKSiP - ws. powierzenia obowiązku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu Edyta Sarba 2023-09-12 09:36:57
Zarządzenie Nr BR.377.2023.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach Edyta Sarba 2023-09-12 09:36:15
Zarządzenie Nr BR.378.2023.EKSiP - ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu Edyta Sarba 2023-09-12 09:35:46
Zarządzenie Nr BR.0050.366.2023.EKSiP - ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Edyta Sarba 2023-09-12 09:31:21
Zarządzenie Nr BR.0050.344.2023.GN - ws. odwołania Członka Komisji Mieszkaniowej Anna Dzięcioł 2023-09-11 14:56:12
Zarządzenie Nr BR.0050.345.2023.GN - ws. powołania Członka Komisji Mieszkaniowej Anna Dzięcioł 2023-09-11 14:55:30
Informacja - Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Michał Przybył 2023-09-11 08:09:29
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Michał Przybył 2023-09-08 14:45:52
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz. Nikola Jurek 2023-09-08 14:31:31
Informacja - Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Michał Przybył 2023-09-08 14:14:02
POSTANOWIENIE NR 39/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Myślibórz do stanu faktycznego Michał Przybył 2023-09-08 14:10:44
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.28 Anna Wesołowska 2023-09-08 14:00:39
Ogłoszenie o naborze kandydatów - stanowisko ds. organizacji pozarządowych Dominika Śliwińska 2023-09-08 07:41:55
Ogłoszenie o naborze kandydatów - stanowisko ds. koordynacji współpracy z sołectwami Dominika Śliwińska 2023-09-08 07:39:48
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 21/GN/2023 z dnia 08 września 2023 r. o nieruchomościach przeznaczonych do najmu Piotr Kowalski 2023-09-08 07:28:57
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Danuty Stańczyc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-09-07 14:09:07
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Danuty Stańczyc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 84/14, 84/15, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21 obręb ewidencyjny - 0016 Dąbrowa, gm. Myślibórz". Marika Kozanecka 2023-09-07 14:06:32
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 06 września 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. Marika Kozanecka 2023-09-07 14:02:59
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 12.06.2023 do 25.08.2023 Anna Dzięcioł 2023-09-07 13:29:31
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 06 września 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. Marika Kozanecka 2023-09-07 08:56:11
O B W I E S Z C Z E N I E zawiadamia się strony postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr 421/1 w obrębie Dąbrowa", że w dniu 06 września 2023 r., wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. Marika Kozanecka 2023-09-07 08:51:40
Ogłoszenie o przetargu Piotr Kowalski 2023-09-07 08:24:17
Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0017 Renice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 123/1 Piotr Kowalski 2023-09-07 08:23:17