herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały ws. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:50:52
Projekt uchwały ws. określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:50:09
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:48:27
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:47:54
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:47:17
Projekt uchwały ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:46:34
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myslibórz na lata 2017 - 2028 Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:17
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (Projekt FB 2) Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:16
Projekt uchwały ws. dotacji dla Ochotniczej Straży pożarnej w Rowie Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:15
Projekt uchwały ws. dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:15
Projekt uchwały ws. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:14
Projekt uchwały ws. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:13
Projekt uchwały ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" (Projekt BR 1) Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:12
Projekt uchwały ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" (Projekt BR 2) Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:12
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy ulicy Krótkiej na ulicę Kolegiacką w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:09
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy Park Obrońców Pokoju na ulicę Sportową w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:08
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy Osiedla XX-lecia PRL na Osiedle Nad Jeziorem w Mysliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:07
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka na ulicę Ratuszową w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:07
Projekt uchwąły w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Felczaka na ulicę Witolda Pileckiego w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:05
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:04
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Zbigniewa Herberta w Mysliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:43:04
Nr 235/1 - ws. wjazdu na parking przy obiektach sportowych OSiR w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:42:05
Nr 237/1 - ws. możliwości korzystania z basenu OSiR w Myśliborzu przez osoby niepełnosprawne Tomasz Ananicz 2017-09-19 14:40:51
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-19 13:41:31
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne - "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r." Tomasz Ananicz 2017-09-19 12:51:49
Przebudowa chodników w pasie dróg gminnych ul. Weterynaryjnej oraz Gdańskiej w Myśliborzu. Część I - Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Weterynaryjna w Myśliborzu. Część II - Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Gdańska w Myśliborzu. Marcin Ostolski 2017-09-19 09:06:04
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2017-09-18 15:03:27
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 15:02:32
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 15:02:25
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 15:02:17
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:58:39
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:58:23
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:58:17
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:58:09
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:58:00
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:57:32
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:57:20
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-09-18 14:57:09
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7 w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-09-18 09:42:18
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2017-09-18 09:40:49