herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa żłobka publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 370/2, 370/1, 307/3, 371/1, 371/2 obręb 0001 Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2017-11-21 12:49:56
Robert Petruk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (powołanie na stanowisko) Tomasz Sztoban 2017-11-21 12:42:17
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2017-11-21 12:04:13
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2017-11-21 12:03:10
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu mauzoleum, zagospodarowania terenu przyległego do budynku w pasie o szerokości ok. 4m wokół mauzoleum wraz z wytyczeniem alei o szerokości 4m prowadzącej do mauzoleum od drogi dojazdowej, montaż tablic informacyjnych wzdłuż alei na działce o nr ewid. 509/1, 508 obręb Giżyn, Gmina Nowogródek Pomorski Tomasz Sztoban 2017-11-21 10:32:13
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-21 10:12:01
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-21 10:11:51
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-21 10:11:15
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, na działkach o numerze ewid. gruntu: 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz, przy ul. Północy 15 w Myśliborzu, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2017-11-21 10:07:22
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-20 11:00:03
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-20 11:00:00
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-20 10:59:44
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:51:08
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Golenicach (Projekt EO 5) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:49:31
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kierzkowie (Projekt EO 4) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:49:23
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nawrocku (Projekt EO 3) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:49:15
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu (Projekt EO 2) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:48:57
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu (Projekt EO 1) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:48:46
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Golenicach (Projekt EO 5) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:48:16
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kierzkowie (Projekt EO 4) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:45:55
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nawrocku (Projekt EO 3) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:44:59
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu (Projekt EO 2) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:43:45
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu (Projekt EO 2) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:43:27
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu (Projekt EO 1) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:42:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN) Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:40:28
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:39:04
Projekt uchwały ws. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:39:03
Projekt uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Chłopowo w pasie drogi powiatowej na 2126Z" Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:39:02
Projekt uchwały ws. wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Myślibórz na rok 2017 na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu" Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:39:02
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:39:01
Projekt uchwały ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:38:59
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:38:59
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na stałe obwody głosowania Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:38:58
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Sztoban 2017-11-17 12:38:57
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2017-11-17 11:40:41
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-17 10:48:17
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-16 12:43:52
Budowa parkingu przy SP Nr 3 w Myśliborzu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dz. nr 456, 348/1, 347/6, 347/5, 363 obr. 1 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2017-11-16 12:41:50
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2017-11-16 12:40:05
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2017-11-15 14:28:42