herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr BR.0050.24.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-02-21 12:56:38
Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji w dn. 21.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-02-21 12:50:44
Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji w dn. 22.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-02-21 12:50:07
Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji w dn. 23.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-02-21 12:49:24
Uchwała Nr III/23/2018 - ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 Tomasz Ananicz 2019-02-21 11:01:04
Uchwała Nr III/24/2018 - ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2019 r. Tomasz Ananicz 2019-02-21 11:00:36
Rb-27S Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:56:29
Rb-28S Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:56:07
Rb-N Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:55:48
Rb-NDS Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:55:34
Rb-PDP Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:55:19
Rb-ST Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:55:05
Rb-UZ Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:54:51
Rb-Z Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:54:34
2018 r. - IV kwartał Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:54:08
Zarządzenie Nr BR.0050.13.2019.OPS - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:28:53
Zarządzenie Nr BR.0050.17.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:28:04
Zarządzenie Nr BR.0050.18.2019.GKOŚ - ws. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej spółki SEC Myślibórz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:27:11
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gminnego zasobu nieruchomości Tomasz Ananicz 2019-02-21 10:26:04
Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne Marcin Ostolski 2019-02-20 14:33:09
Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2019 dot. nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-02-20 12:53:29
Wykaz nr 1/2019 Tomasz Ananicz 2019-02-20 12:51:59
Wykaz - sprzedaż nieruchomości 20.02.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-02-20 12:50:26
OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-02-20 12:43:38
Zarządzenie Nr BR.0050.25.2019.EO z dnia 19 lutego 2019 r. - ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program Profilaktyki Szczepień przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Myślibórz na rok 2019" Tomasz Ananicz 2019-02-20 11:54:07
Zarządzenie Nr BR.0050.25.2019.EO z dnia 19 lutego 2019 r. - ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program Profilaktyki Szczepień przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Myślibórz na rok 2019" Tomasz Ananicz 2019-02-20 11:53:15
ZAPYTANIE CENOWE na wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Myślibórz w roku 2019 Tomasz Ananicz 2019-02-20 11:46:24
Zarządzenie Nr BR.0050.25.2019.EO - ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program Profilaktyki Szczepień przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Myślibórz na rok 2019" Tomasz Ananicz 2019-02-20 08:36:25
Uchwała Nr V/50/2019 - zmieniająca uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2023" Tomasz Ananicz 2019-02-20 08:32:13
Sesja V Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 11.02.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-02-20 08:30:13
INFORMACJA Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią" Tomasz Ananicz 2019-02-19 13:57:37
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2019-02-19 13:34:34
Zarządzenie Nr BR.0050.21.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-02-18 14:51:16
Zarządzenie Nr BR.0050.19.2019.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego +" na rok 2019 Tomasz Sztoban 2019-02-18 14:50:54
Zarządzenie Nr BR.0050.19.2019.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego +" na rok 2019 Tomasz Sztoban 2019-02-18 14:44:28
Zarządzenie Nr BR.0050.21.2019.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-02-18 14:43:39
Zarządzenie Nr BR.0050.22.2019.EO - ws. powołania komisji konkursowej, opiniujących oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2019 roku Tomasz Sztoban 2019-02-18 14:41:44
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych rzeki Myśli w km 70+500, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2019-02-18 14:13:09
Zarządzenie Nr BR.0050.21.2019.EO z dnia 18.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-02-18 13:20:24
Zarządzenie Nr BR.0050.21.2019.EO z dnia 18.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ratownictwa i ochrony ludności, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-02-18 13:19:12