herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż w zakresie rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach poprzez dobudowę dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów Tomasz Sztoban 2018-01-19 14:37:22
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2018 r. Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:56:56
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:55:11
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Golenicach (Projekt EO 5) Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:55:10
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nawrocku (Projekt EO 3) Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:55:09
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kierzkowie (Projekt EO 4) Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:55:09
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu (Projekt EO 2) Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:55:08
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu (Projekt EO 1) Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:55:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN) Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:55:06
KOMUNIKAT DOT. BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA OD DNIA 22.01.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:54:11
KOMUNIKAT DOT. BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA OD DNIA 22.01.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:53:57
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. Drogownictwa Tomasz Sztoban 2018-01-19 10:53:15
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:39:59
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:39:38
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:39:12
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:38:24
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:38:13
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:37:59
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:37:50
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:37:41
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:37:31
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:37:21
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:37:10
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:37:00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:36:51
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-01-19 08:36:32
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Myślibórz w roku finansowym 2018 Marcin Ostolski 2018-01-18 14:33:24
Zarządzenie Nr BR.0050.289.2018.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:23:04
Zarządzenie Nr BR.0050.288.2018.EO - ws. ustanowienia Regulaminu "Funduszu Sołeckiego +" na rok 2018 Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:21:19
Zarządzenie Nr BR.0050.287.2018.GN - ws. wyodrębnienia lokalu socjalnego Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:20:28
Rok 2018 Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:19:18
Zarządzenie Nr BR.0050.283.2017.FB - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017 - 2028 Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:19:00
Zarządzenie Nr BR.0050.282.2017.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:17:49
Zarządzenie Nr BR.0050.281.2017.ŚDS - ws. zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu na rok 2018 Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:16:32
Zarządzenie Nr BR.0050.278.2017.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:15:25
Zarządzenie Nr BR.0050.261.2017.EO - ws. Regulaminu dowozów szkolnych prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu na rok szkolny 2017/2018 Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:14:33
Zarządzenie Nr BR.0050.261.2017.EO - ws. Regulaminu dowozów szkolnych prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu na rok szkolny 2017/2018 Tomasz Sztoban 2018-01-18 09:13:47
OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - ws. postępowania w sprawie wniosku "Eko-Myśl" Sp. z o.o., Dalsze 36 w sprawie zmiany Decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2009 r., znak: WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 Tomasz Sztoban 2018-01-17 12:31:16
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów na działce o nr ewid. gruntu 163/2 obręb Golenice, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-01-17 12:07:17
KOMUNIKAT DOT. BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA OD DNIA 15.01.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-01-17 08:08:48