herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr BR.0050.222.2017.Fb - ws. uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Ananicz 2017-03-23 14:20:21
196/2 ws.montażu progu zwalniającego na ul. 11-go Listopada w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-03-23 14:18:40
Nr 194 - ws. zalegania wody an drodze publicznej w Chłopowie Tomasz Ananicz 2017-03-23 14:17:40
XXXII Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 28.03.2017 r. Tomasz Ananicz 2017-03-22 14:08:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25 i 133/33 obręb 0016 Dąbrowa, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-22 12:00:31
Wybór ofert Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:44:04
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Myślibórz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:43:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 151/10, 145 i 151/37 obręb 3 m. Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:42:31
Nr 199/2 - ws. ludzi żebrzących pod kościołami Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:38:16
Nr 203/11 - ws. kosztów związanych z likwidacją Spółki Szkuner Sp. z o.o. Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:37:40
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017-2028 Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:35:29
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:33:58
Projekt uchwały ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:33:23
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:32:52
Projekt uchwały ws. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:32:15
Projekt uchwały ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:31:32
Projekt uchwały ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:13
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:11
Projekt uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:08
Projekt uchwały ws. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2017 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:06
Projekt uchwały ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2017 roku - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:05
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:04
Projekt uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:03
Projekt uchwały ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:03
Projekt uchwały ws. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2017 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:02
Projekt uchwały ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2017 roku - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2017-03-22 11:30:01
Zarządzenie Nr BR.0050.225.2017.AP - ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-21 08:39:48
Zarządzenie Nr BR.0050.225.2017.AP - ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-03-21 08:39:28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZNMR położonych przy ul. Strzeleckiej 34 w Myśliborzu Anna Wesołowska 2017-03-20 15:12:16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZNMR położonych przy ul. Strzeleckiej 34 w Myśliborzu Anna Wesołowska 2017-03-20 15:12:13
Nr 201/1 - ws. remontu drogi gminnej w miejscowości Przymiarki Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:48:34
Nr 200/2 - ws. remontu drogi gminnej w miejscowości Przymiarki Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:47:56
Nr 202/2 - ws. remontu drogi gminnej w miejscowości Przymiarki Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:47:25
Zarządzenie Nr BR.0050.221.2017.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:45:30
Nr 197/2 - ws. utrzymania porządku w miejscach składowania odpadów Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:42:09
Nr 195/2 - ws. rozbudowy cmentarza komunalnego Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:41:25
Nr 202/1 - ws. remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:40:52
Nr 202/4 - ws. podświetlenia obiektów charakterystycznych dla miasta Tomasz Ananicz 2017-03-20 09:40:20
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz Anna Wesołowska 2017-03-17 15:29:48
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz Anna Wesołowska 2017-03-17 15:29:41