herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje dotyczące wystąpienia suszy w uprawach oraz pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Tomasz Ananicz 2018-06-22 12:15:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-06-22 12:12:34
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-06-22 11:53:58
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-06-22 11:53:54
Protokół z Sesji Nr XLVI/2018 z dn. 29.05.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-06-22 11:07:02
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2008 - 2032 Tomasz Ananicz 2018-06-21 11:51:12
Informacja dot. szkodliwości azbestu i możliwości uzyskania dofinansowania na jego usunięcie Tomasz Ananicz 2018-06-21 11:50:35
Wniosek o dofinansowanie Tomasz Ananicz 2018-06-21 11:50:07
Oświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej Tomasz Ananicz 2018-06-21 11:49:36
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Tomasz Ananicz 2018-06-21 11:48:31
Azbest Tomasz Ananicz 2018-06-21 11:46:29
Agnieszka Kokiel - Referat Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:52:00
Anna Wolańska - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:51:11
Magdalena Jodko - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:50:41
Robert Petruk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:50:05
Przemysław Klityński - Zastępca Burmistrza Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:48:00
Krzysztof Szawarski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:47:23
Janusz Cielecki - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:46:40
Agnieszka Wasiewicz - Wiceprezes zarządu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:45:59
Spółki gminne Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:45:28
Joanna Kaczmarek - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:45:01
Monika Kasprzak - Referat Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:44:12
Monika Kasprzak - Referat Podatków i Opłat Lokalnych Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:43:43
Dorota Wolanin - p.o. Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury (za 2017 rok) Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:43:02
Urszula Bałkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kierzkowie Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:42:15
Renata Piechota - Dyrektor Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:41:38
Andrzej Królikowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Golenicach Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:41:02
Dorota Wójcicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Nawrocku Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:40:20
Grzegorz Dąbrowski - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Organizacyjnych (za 2017 rok) Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:26:29
Katarzyna Królak - Sekretarz Gminy Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:25:25
Renata Zioła - Skarbnik Gminy Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:24:50
Bożena Rygiel - Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:23:59
Agata Szeliga - Z-ca Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:23:48
Irena Walas - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:23:36
Bożena Rygiel - Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:22:18
Błażej Kowzan - Kierownik OPS w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:21:35
Marzena Gerwatowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 "Zielona Dolinka" w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:21:00
Agata Szeliga - Z-ca Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:20:13
Małgorzata Antoszczyk - Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:19:25
Dyrektorzy przedszkoli publicznych Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:18:51