herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o projekcie "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz" Tomasz Ananicz 2017-04-25 13:33:57
Nr 205/6 - ws. zalewania piwnic budynku mieszkalnego ul. Mieszka I 10 Tomasz Ananicz 2017-04-25 10:50:18
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2017-04-25 07:30:35
Oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2017-04-25 07:30:20
Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tomasz Ananicz 2017-04-25 07:29:21
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Radość Tworzenia" Tomasz Ananicz 2017-04-25 07:27:25
INFORMACJA o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 29 marca 2017 r. Dyrektora OPS w Myśliborzu na stanowisko pracownika socjalnego Tomasz Ananicz 2017-04-24 12:38:04
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2017-04-24 11:51:09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZNMR położonych przy ul. Strzeleckiej 34 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2017-04-24 11:31:42
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZNMR położonych przy ul. Strzeleckiej 34 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2017-04-24 11:29:48
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego wraz z przebudową zbiornika na działce o nr ewid. gruntu 305 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pom. Tomasz Ananicz 2017-04-21 14:34:02
OGŁOSZENIE Starosty Myśliborskiego ws. wycinki drzew w lasach prywatnych Tomasz Ananicz 2017-04-21 11:58:16
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu Tomasz Ananicz 2017-04-21 11:27:25
OGŁOSZENIE Nr 2/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Myśliborzu na cele mieszkaniowe Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:59:38
OGŁOSZENIE Nr 1/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w zakresie tynków, podłóg i wyposażenia w urządzenia techniczne oraz jego rozbudowy na części strychu przy ul. Boh. Warszawy 23 w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:58:27
Zarządzenie Nr BR.0050.228.2017.AP - ws. powołania Zespołu ds. przeprowadzania konsultacji zmian nazw ulic Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:54:43
Zarządzenie Nr BR.0050.231.2017.AP - ws. upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowania w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:53:57
Zarządzenie Nr BR.0050.230.2017.AP - ws. upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowania w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:53:24
Zarządzenie Nr BR.0050.229.2017.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:52:23
Nr 188/2 - ws. odcinka drogi krajowej nr 23 w miejscowości Wierzbnica Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:49:15
Nr 205/2 - ws. odcinka drogi powiatowej nr 2122Z w miejscowości Wierzbnica Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:48:30
Nr 188/2 - ws. odcinka drogi krajowej nr 23 w miejscowości Wierzbnica Tomasz Ananicz 2017-04-21 10:48:06
XXXIII Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 25.04.2017 r. Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:56:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 204, 205, 1 i 5/3 obręb 0026 Myśliborzyce Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:54:08
Nr 209/5 - ws. miejsca zbierania odpadów zlokalizowanego przy ul. Kościelnej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:52:55
Nr 204/1 - ws. ujęcia do remontu drogi gminnej w miejscowości Wierzbnica oraz Gryżyno Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:52:04
Nr 207/4 - ws. uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej dz. nr ewid. 124 obręb Myśliborzyce Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:51:25
Nr 205/2 - ws. odcinka drogi powiatowej nr 2122Z w miejscowości Wierzbnica Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:50:20
Nr 201/5 - ws. dostosowywania ciągów pieszych na terenie gminy Myślibórz dla osób niepełnosprawnych Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:49:35
Nr 210/1 - ws. realizacji budowy kanalizacji deszczowej w kwartale ulic: Wł. Andersa, Pionierów, Boh. Warszawy i Mickiewicza Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:48:50
Projekt uchwały ws. przyjęcia informacji z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu za rok 2016 Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:47:46
Projekt uchwały ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-04-19 14:46:46
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017-2028 Tomasz Ananicz 2017-04-18 13:45:33
Projekt uchwały ws. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2017 r. Tomasz Ananicz 2017-04-18 13:44:31
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Tomasz Ananicz 2017-04-18 13:43:50
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25 i 133/33 obręb 0016 Dąbrowa Tomasz Ananicz 2017-04-18 13:39:51
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 151/10, 145 i 151/37 obręb 3 m. Myślibórz Tomasz Ananicz 2017-04-18 13:38:35
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Rościnie Tomasz Ananicz 2017-04-14 13:56:09
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu w 2016 r. Tomasz Ananicz 2017-04-13 13:56:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilania projektowanej strefy inwestycyjnej w miejscowości Renice i Głazów Tomasz Ananicz 2017-04-13 13:42:28