herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXIV Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 30.05.2017 r.   2017-05-26 08:53:10
Przetarg nieograniczony na usługi pn.: Część 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na zadanie pn.: "Odtworzenie elewacji budynku przy ul. 1 - go Maja 19" Część 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Rewitalizacja, remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 2 wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy oraz prac adaptacyjnych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" Marcin Ostolski 2017-05-25 14:22:14
Protokół z Sesji Nr XXXII/2017 z dnia 28.03.2017 r. Tomasz Ananicz 2017-05-25 12:03:35
ZAPYTANIE CENOWE - Wycena 1.233 udziałów spółki SEC z siedzibą w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 11:16:56
Grzegorz Dąbrowski - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:11:20
Katarzyna Królak - Sekretarz Gminy Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:09:36
Renata Zioła - Skarbnik Gminy Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:09:08
Przemysław Klityński - Zastępca Burmistrza (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:08:37
Małgorzata Michalczyk - Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:07:57
Maria Żukrowska-Mróz - Zastępca Dyrektora OPS w Myśliborzu (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:07:22
Agnieszka Wasiewicz - Wiceprezes zarządu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:06:33
Janusz Cielecki - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myśliborzu (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:06:00
Grzegorz Dąbrowski - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:04:27
Joanna Kaczmarek Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:03:36
Monika Kasprzak Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:03:04
Jerzy Kłos - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:02:09
Agnieszka Kokiel Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:01:15
Bożena Rygiel - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:00:51
Agata Szeliga - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Ananicz 2017-05-25 10:00:13
Irena Walas - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Działalności Gospodarczej Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:59:31
Irena Walas - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Działalności Gospodarczej Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:57:32
Magdalena Bogusz - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:56:49
Błażej Kowzan - Kierownik OPS w Myśliborzu (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:56:06
Błażej Kowzan - Kierownik OPS w Myśliborzu (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:55:12
Krystian Pańczuk - Dyrektor OSiR w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:54:35
Magdalena Szymczyk - Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:53:55
Magdalena Twardowska - Zastępca Kierownika ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:53:21
Stanisław Urbanowski - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:52:37
Małgorzata Antoszczyk - Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:51:27
Marzena Gerwatowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 "Zielona Dolinka" w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:50:52
Urszula Bałkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kierzkowie Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:50:11
Andrzej Królikowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Golenicach Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:49:33
Grażyna Maciejewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:49:03
Roman Rutkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. L. Teligi w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:48:29
Dorota Wójcicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Nawrocku Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:47:58
Renata Piechota - Dyrektor Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:42:01
Janina Sulejewska - Dyrektor Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:41:25
Krzysztof Szawarski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu (za 2016 r.) Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:40:14
Dyrektorzy przedszkoli publicznych Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:39:03
Dyrektorzy szkół podstawowych Tomasz Ananicz 2017-05-25 09:38:47