herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby obiektów zespołu szkolnego, obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-04-24 10:31:03
ZAPYTANIE CENOWE - Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Myślibórz w roku 2018 Tomasz Ananicz 2018-04-24 08:38:13
ZAPYTANIE CENOWE - Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Myślibórz w roku 2018 Tomasz Ananicz 2018-04-24 08:37:58
Protokół z Sesji Nr XLIV/2018 z dn. 27.03.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:24:08
Protokół z Sesji Nr XLIII/2018 z dn. 27.02.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:24:00
Protokół z Sesji Nr XLII/2018 z dn. 30.01.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:23:49
Protokół z Sesji Nr XLIV/2018 z dn. 27.03.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:23:09
Protokół z Sesji Nr XLIII/2018 z dn. 27.02.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:23:04
Protokół z Sesji Nr XLII/2018 z dn. 30.01.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:22:58
Protokół z Sesji Nr XLI/2017 z dnia 20.12.2017 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:22:51
Protokół z Sesji Nr XLIV/2018 z dn. 27.03.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:22:27
Wynik zapytania cenowego nr 1 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii neurologopedycznej (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:17:05
Wynik zapytania cenowego nr 2 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii logopedycznej (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:16:33
Wynik zapytania cenowego nr 5 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć usprawnienia ruchowego (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:16:00
Wynik zapytania cenowego nr 4 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii pedagogicznej (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:14:43
Wynik zapytania cenowego nr 3 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii integracji sensorycznej (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:14:00
Wynik zapytania cenowego nr 3 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii integracji sensorycznej (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:13:51
Wynik zapytania cenowego nr 2 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii logopedycznej (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:12:55
Wynik zapytania cenowego nr 1 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii neurologopedycznej (OPS Myślibórz) Tomasz Ananicz 2018-04-23 09:12:16
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej (Nr 55/2018), Komisji Budżetu i Finansów (Nr 42/2018), Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (Nr 42/2018) oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (Nr 43/2018) z dn. 16 marca 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-23 08:24:35
Nr 279 - ws. rozwiązania problemu nadmiernej ilości ptactwa w centrum miasta oraz ws. usunięcia ptasich odchodów zalegających na chodnikach oraz małej architekturze miejskiej Tomasz Ananicz 2018-04-23 08:22:29
Nr 284/5 - ws. budowy spowalniacza ruchu na ul. Mickiewicza Tomasz Ananicz 2018-04-23 08:21:15
Nr 285/1, 285/3 - ws. naprawy drogi prowadzącej do PSZOK oraz ws. dotyczącej przekazania informacji nt. ilości wyciętych drzew na potrzeby realizacji projektu "leśnych ścieżek" Tomasz Ananicz 2018-04-23 08:20:29
Nr 280 - ws. przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonawcę zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego z wyznaczeniem miejsc postojowych Osiadle XX-lecia w Myśliborzu" Tomasz Ananicz 2018-04-23 08:18:56
Nr 281/2, 281/4, 281/5 - ws. naprawy drogi prowadzącej do PSZOK, możliwości zaprezentowania planu przebiegu linii gazowej oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Tomasz Ananicz 2018-04-23 08:16:06
INFORMACJA o przerwie w dostawie wody dla miejscowości Renice oraz Głazów w dn. 23.04.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-20 14:51:51
Dostarczanie posiłków uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Myślibórz w okresie 19.04.2018 - 21.06.2018 roku Tomasz Ananicz 2018-04-20 14:42:42
OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego, dotyczące zmiany terminu załatwienia sprawy zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" Tomasz Ananicz 2018-04-20 11:24:14
OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego, dotyczące zmiany terminu załatwienia sprawy zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" Tomasz Ananicz 2018-04-20 11:22:27
Dostarczanie posiłków uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Myślibórz w okresie 19.04.2018 - 21.06.2018 roku Tomasz Ananicz 2018-04-20 11:08:12
XLV Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 24.04.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-04-20 09:53:07
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Organizacyjnych w UMiG w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-04-20 09:27:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" Tomasz Ananicz 2018-04-19 14:30:41
Rejestry i Ewidencje Tomasz Ananicz 2018-04-19 14:17:38
ZAPYTANIE CENOWE - Przeprowadzenie audytów informatycznych z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego, bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tomasz Ananicz 2018-04-19 13:33:04
ZAPYTANIE CENOWE - Przeprowadzenie audytów informatycznych z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego, bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tomasz Ananicz 2018-04-19 13:29:07
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na placach zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-04-19 13:26:53
Informacja o projekcie "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice - Gmina Myślibórz" Tomasz Ananicz 2018-04-19 13:25:24
Informacja o projekcie "Konserwacja i zabezpieczenie fragmentów murów obronnych, elewacji Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej w Gminie Myślibórz" Tomasz Ananicz 2018-04-19 13:24:22
Informacja o projekcie "Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice" Tomasz Ananicz 2018-04-19 13:22:48