Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - dot. realizacji dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 2013-07-22 08:45
Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz na Protokół RIO w Szczecinie z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Myślibórz za lata 2008-2011 2013-03-15 11:45
PROTOKÓŁ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Myślibórz za lata 2008-2011 (znak WK-0913-1094/42/K/2012) 2013-03-15 11:44
PROTOKÓŁ KONTROLI Cmentarza Komunalnego przy ul. Celnej w Myśliborzu (23.10.2012 r.) 2012-11-30 13:22
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE dot. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kontrola przeprowadzona została 05.09.2012 r. 2012-11-07 15:12
PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO dot. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (25.09.2012 r.) 2012-10-16 09:49
PROTOKÓŁ KONTROLI stanu zachowania obwarowań miejskich (02.08.2012 r.) 2012-10-16 09:47
INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/12/INTIV dot. projektu INT-08-002 "Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania w okresie 01.03.2009 - 29.02.2012" (19.09.2012 r.) 2012-10-16 09:45
PROTOKÓŁ KONTROLI Świetlicy Środowiskowej przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu (11.06.2012 r.) 2012-10-16 09:42
WYNIK KONTROLI - Zgodność z prawem gospodarowania w 2010 roku środkami publicznymi w zakresie otrzymanych dotacji oraz prawidłowość sporządzenia sprawozdania budżetowego Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2009 rok (UKS Zielona Góra) 2012-05-15 11:30
PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w Świetlicy Wiejskiej w Sitnie 2012-04-19 09:22
PROTOKÓŁ POKONTROLNY z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu (RPO Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, tytuł projektu: Przebudowa drogi wraz z jej odwodnieniem w m. Klicko, Gmina Myślibórz) 2012-02-28 10:24
PROTOKÓŁ KONTROLI - Płatnika składek: Urząd Miasta i Gminy Myślibórz, kontrola w dniach: 01.02.2012 - 13.02.2012 2012-02-17 11:50
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE dot. wykorzystania nieruchomości gminnych udostępnianych na podstawie umów dzierżawy, najmu i użyczenia w latach 2009-2011 (do dnia zakończenia kontroli) 2011-12-01 12:03
PROTOKÓŁ KONTROLI archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu 2011-11-29 09:04
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE dot. sposobu realizacji zadań na podst. ustawy o ewidencji udności i dowodach osobistych. 2011-11-28 08:26
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 10/2011 - Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin 2011-11-28 08:24
PROTOKÓŁ POKONTROLNY z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu - Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu (24-25.01.2011 r.) 2011-10-25 12:54
PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ dot. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (21.03.2011 r.) 2011-10-27 12:59
INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu nr INT/MV-BB-PL.3/A-1/2007/036 "Centrum obsługi i doradztwa dla MŚP w Myśliborzu" (29.06.2011 r.) 2011-10-25 12:51
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - dot. finansowego wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w roku 2011 na realizację zadań wynikających z Rządowych Programów pn. "Radosna szkoła" i "Wyprawka szkolna" oraz prawidłowości prowadzenia windykacji należności budżetu państwa (25.07.2011 r.) 2011-10-25 12:49
PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ z zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2010 r." (20.05.2011 r.) 2011-10-27 12:57
PROTOKÓŁ KONTROLI - dot. ustępów ogólnodostępnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu (25.08.2011 r.) 2011-10-25 12:44
PROTOKÓŁ KONTROLI z zakresu nadzoru nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w części dotyczącej ewidencji ludności (30.08.2011 r.) 2011-10-27 12:36
PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ - dot. 1) sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków od dnia 1.02.2010 r. do dnia kontroli, tj. 30.08.2011 r. wraz z oceną prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. wyboru ławników na kadencję 2008-2011 do sądów rejonowych i okręgowych; 2) sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Myśliborza oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych od dnia 1.01.2010 r. do dnia kontroli, tj. 30.08.2011 r. 2011-10-27 12:35
PROTOKÓŁ KONTROLI - Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia w okresie 2009-2011 (do czas zakończenia kontroli, tj. 14.10.2011 r.) 2011-10-27 12:33
Protokół kontroli doraźnej realizacji budżetu gminy Myślibórz w latach 2008-2009 2009-12-18 13:57
Protokół kontroli Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz dot. prawidłowości utworzenia przez Gminę Myślibórz spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów prywatnych oraz świadczenia przez te spółki usług komunalnych na rzecz gminy 2007-07-13 12:32
Protokół kontroli doraźnej nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Myśliborzu 2007-05-15 14:38