Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach Tarnowo oraz Czółnów, Gmina Myślibórz 2019-09-13 11:59
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 152/35, 161 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-09-12 14:27
ZAPYTANIE CENOWE - Opracowanie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" za lata 2017-2018 2019-09-03 15:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 347/5, 350/2 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-09-03 08:46
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-09-02 09:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym na działkach o nr ewid. gruntu 3, 6/2, 8 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-09-02 09:45
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych na place zabaw i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowościach: Tarnowo, Sulimierz, Czółnów, gmina Myślibórz 2019-09-02 11:52
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-08-29 10:21
OGŁOSZENIE o bezpłatnych szczepieniach przeciw grypie 2019-08-27 15:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-29 12:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin na działce o nr ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2019-08-27 14:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Zgoda oraz w m. Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 139/1, 139/2, 139/5, 139/6, 139/7, 150, 153, 154/1, 154/2, 260/1 obręb Zgoda oraz 462/2, 463 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-27 09:42
OGŁOSZENIE Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie - ostrzeżenie meteorologiczne 2019-08-26 15:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-23 14:16
INFORMACJA informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego "SZKUNER", ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących roboty w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone roboty. Planowana inwestycja obejmuje wzmocnienie, utwardzenie i regulację linii brzegi jeziora (bez jej zmiany) oraz pogłębienie jeziora Myśliborskiego na wysokości działek nr 33/2 i 33/3 obręb 2 Miasta Myślibórz 2019-08-23 08:43
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kruszwin 2019-08-23 08:41
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu informującego o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Nawrocko 2019-08-23 08:40
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu informującego o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Tarnowo 2019-08-23 08:39
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Nawrocko i Tarnowo 2019-08-23 08:38
OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie 2019-08-16 13:29
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-08-16 13:26
OGŁOSZENIE udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.: "Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2020r. do 31.12.2020r." 2019-08-14 13:07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Golenice na działce o nr ewid. gruntu 79 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-08-12 07:51
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-08 11:49
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 152/35, 161 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-08-08 09:46
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Golczew, Rościn 2019-08-08 09:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na "budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz, na działce o numerze ewidencyjnym 2/3" 2019-08-07 13:50
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza o przystąpieniu do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2019-08-01 10:59
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "budowie 12 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach w gminie Myślibórz w obrębie miejskim Myśliborzyce, na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działki nr 19/2 (obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz)" 2019-08-01 10:05
OGŁOSZENIE o wyborze podmiotów do realizacji zadania "Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Myślibórz na lata 2019-2021" 2019-07-25 07:50
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Adaptacja budynku garażowego zlokalizowanego w Myśliborzu, ul. Północna 15 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2019-07-24 14:40
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego dot. ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik-Baczyna dla słupa My43 2019-07-24 14:39
OGŁOSZENIE o przyjmowaniu wniosków do budżetu na 2020 rok 2019-07-19 14:49
INFORMACJA o naborze uzupełniającym wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2019 roku 2019-07-19 14:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa i remont plaży miejskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 34/47 obręb 2 m. Myślibórz 2019-07-18 14:23
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-07-18 13:35
OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych dotyczących projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu 2019-07-15 12:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-07-15 10:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 28/2, 133/31, 132/23, 134, 132/22, 481 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw i stanowiskami siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. gruntu 325/1 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nautworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry na działce o nr ewid. gruntu 328/2 obręb Nawrocko, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry, a także rozbiórką kolidującej zabudowy na działce o nr ewid. gruntu 33 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry w piłkę na działce o nr ewid. gruntu 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2019-07-12 13:00
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa Ba1 2019-07-08 14:43
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-07-08 08:04
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rów 2019-07-05 08:16
INFORMACJA o powołaniu komisji do szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy na terenie gminy Myślibórz 2019-07-04 10:38
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działkach o nr ewid. gruntu 380/1, 385, 288/5 obręb 0004 Dębno, gmina Dębno 2019-07-01 09:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 67, 120, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9 137/12, 137/13, 137/14, 140 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2019-06-28 13:09
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2019-06-27 10:43
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Golenice na działce o nr ewid. gruntu 79 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-06-26 13:34
PROTOKÓŁ rozeznania cenowego - dot. zapytania "Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Street Workout przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu, gmina Myślibórz" 2019-06-24 11:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Sobienice na działce o nr ewid. gruntu 129/1 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2019-06-24 10:54
INFORMACJA Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o sprostowaniu informacji o wszczęciu postępowania na wniosek EKO-MYŚL Sp. zo.o. m. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - stanowiących odcieki ze składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz 2019-06-21 10:30
ZAPYTANIE CENOWE - Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Kierzków na działce o nr ewid. gruntu 120/7, obręb Kierzków, gmina Myślibórz (18.06.2019 r.) 2019-06-18 14:20
INFORMACJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Roberta Petruk, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wycinkę roślin wodnych - trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej z wód i brzegu Jeziora Myśliborskiego z dz. o nr ew. 1 obręb Myślibórz 1, na wysokości dz. o nr ew. 31/2 i 33/5 obręb Myślibórz 2, celem odsłonięcia lustra wody w tzw. zatoce południowej Jeziora Myśliborskiego, nad którą leży miasto Myślibórz 2019-06-18 08:46
ZAPYTANIE CENOWE - na sporządzenie dokumentacji operatu przeciwpożarowego (PGKiM Myślibórz) 2019-06-18 08:21
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Sitno, Ławy, Myślibórz 2019-06-18 08:16
INFORMACJA o realizacji Programu priorytetowego pt. "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" 2019-06-14 11:59
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza ws. wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2019-06-14 08:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej, na działkach o nr ewid. gruntu 142/10, 142/13 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-13 10:11
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Street Workout przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2019-06-24 11:17
ZAPYTANIE CENOWE - Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Kierzków na działce o nr ewid. gruntu 120/7 obręb Kierzków, gmina Myślibórz 2019-06-18 14:23
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych 2019-06-10 09:53
INFORMACJA Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek EKO-MYŚL Sp. zo.o. m. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. zo.o. w Myśliborzu) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - stanowiących odcieki ze składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz 2019-06-06 09:40
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. wyboru ławników 2019-06-06 09:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 101, 79, 172/5 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-05 12:04
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Sulimierz, Tarnowo, Kruszwin 2019-06-04 15:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 152/35, 161 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-04 13:32
PROTOKÓŁ rozeznania cenowego - dot. zapytania cenowego "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na place zabaw i tereny rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Tarnowo oraz Myślibórz, gmina Myślibórz" 2019-06-04 12:59
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działkach o nr ewid. gruntu 380/1, 385, 288/5 obręb 0004 Dębno, gmina Dębno 2019-06-03 15:12
ZAPYTANIE CENOWE - Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-29 10:25
INFORMACJA Burmistrza Myśliborza ws. wyłożenia do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślibórz na lata 2018-2033" 2019-05-27 08:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik - Baczyna na odcinku od słupa Ko13 do słupa My45 z wyłączeniem słupa My43 2019-05-24 13:55
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Świadków Jehowych w Polsce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu na działce o numerze ewidencyjnym 39 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z połaci dachowej budynku i powierzchni utwardzonych (działka o numerze ewidencyjnym 69/2 obręb geodezyjny Myślibórz 3, gmina Myślibórz) do urządzenia wodnego (rowu) za pomocą ww. wylotu 2019-05-24 07:59
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Sobienice na działce o nr ewid. gruntu 129/1 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2019-05-23 09:17
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. uzyskania dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 2019-05-22 13:49
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. uzyskania dofinansowania na realizację zadania: pełna lub częściowa termomodernizacja budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 2019-05-22 13:48
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza dot. dofinansowania kosztów wymiany źródła ciepła opartego na paliwie stałym 2019-05-20 13:32
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rościn 2019-05-20 13:19
PROTOKÓŁ z rozeznania cenowego - dot. zapytania cenowego "Dostawa i montaż 13 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie Gminy Myślibórz" 2019-05-17 14:15
OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-05-17 13:22
INFORMACJA o naborze wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2019 r. 2019-05-17 08:59
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na place zabaw i tereny rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Tarnowo oraz Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-06-04 12:58
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Nawrocko 2019-05-14 09:15
ZAPYTANIE CENOWE: Dostawa i montaż 13 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie Gminy Myślibórz - dokument stracił ważność 2019-05-17 14:14
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej na działkach o nr ewid. gruntu 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-05-07 08:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zwiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działkach o nr ewid. gruntu 380/1, 385, 288/5 obręb 0004 Dębno, gmina Dębno 2019-05-07 08:31
INFORMACJA o wydaniu decyzji zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat 2019-04-30 13:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Golenice na działce o nr ewid. gruntu 79 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2019-04-29 13:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pompowi ścieków stanowiącej element infrastruktury kolektora kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Golenic do Myśliborza w miejscowości Sobienice na działce o nr ewid. gruntu 129/1 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2019-04-29 13:06
ZAPYTANIE CENOWE - Usunięcie awarii rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce gminnej nr 173 obręb 3 miasta Myślibórz 2019-04-25 13:28
ZAPYTANIE CENOWE - Usunięcie awarii rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działkach gminnych nr 162/6, 217/1, 217/2, 344/1 i 344/2 obręb 3 miasta Myślibórz 2019-04-25 13:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV, w miejscowości Myślibórz ul. Ignacego Daszyńskiego, budowa linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 290 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2019-04-25 08:58
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Tarnowo 2019-04-25 08:11
OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego. 2019-04-18 09:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Myśliborzu 2019-04-12 12:42
OGŁOSZENIE Nr 1/A/2019 - Burmistrz Myśliborza ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynku Sulimierz 53A (po byłej szkole podstawowej) 2019-04-10 14:07
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Kruszwin, Sitno i Myślibórz 2019-04-09 10:51
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew 2019-04-05 14:10
OBWIESZCZENIE o Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie o naborze wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzone w latach 2004 - 2012. 2019-04-02 09:00
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. konkursu na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Programu Inwestycyjnego "Mieszkanie Plus" 2019-03-29 13:56
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - słupa elektroenergetycznego My43, zlokalizowanego na obszarze działki ewidencyjnej nr 371 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz, w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna" 2019-03-29 09:40
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz 2019-03-29 08:52
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)" 2019-03-27 13:14
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: rozszerzenia obszaru inwestycji o działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 290 obręb 1 m. Myślibórz dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV, w miejscowości Myślibórz ul. Ignacego Daszyńskiego, budowa linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-03-22 08:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej na działkach o nr ewid. gruntu 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-03-21 11:55
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)" 2019-03-21 08:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dla rowerów w ramach zadania: budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 347/5, 350/2 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-03-20 08:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Renice, na działkach o nr ewid. gruntu 185/6, 185/7, 49/6 obręb 0017 Renice, gmina Myślibórz 2019-03-20 08:49
OGŁOSZENIE - Od 15 marca startuje eWniosekPlus 2019-03-15 14:51
HARMONOGRAM wyborczych zebrań sołeckich w 2019 roku 2019-03-14 09:36
ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas imprezy plenerowej "Dni Myśliborza 2019" 2019-03-12 10:58
OBWIESZCZENIE SKO w Szczecinie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu rekreacyjno-wypoczynkowego, ogólnie dostępnego w miejscowości Listomie na działce nr 20, obręb 0020 Listomie gmina Myślibórz 2019-03-12 08:38
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Rokicienko, Rów i Myślibórz 2019-03-08 09:48
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie wód znajdujących się w rowie melioracji wodnych szczegółowych (dz. nr 67/1, 78 obr. Klicko, gm. Myślibórz) poprzez zatrzymanie dopływu wód w tym rowie mnichem nr 1 i nr 2 2019-03-06 12:24
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego na działce ewidencyjnej nr 353 obręb 0013 Głazów, gmina Myślibórz 2019-03-06 12:23
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2019-03-04 07:44
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej na 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonywanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-02-26 15:05
OGŁOSZENIE - Burmistrz Myśliborza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-02-20 12:43
ZAPYTANIE CENOWE na wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Myślibórz w roku 2019 2019-02-20 11:46
INFORMACJA Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią" 2019-02-19 13:57
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych rzeki Myśli w km 70+500, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Myśliborzu 2019-02-18 14:13
OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz 2019-02-14 14:36
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid gruntu 185/6, 185/7, 49/6 obręb Renice, gmina Myślibórz 2019-02-11 09:36
OBWIESZCZENIE o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 2019-02-11 09:34
Zapytanie ofertowe na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1876 ze zm.) przy zastosowaniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz. 2019-02-28 14:00
INFROMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - sieci wodociągowej, realizowanej na dz. nr 31/2 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, w ramach inwestycji pn. "Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 w ulicy Cienistej w Myśliborzu" 2019-02-07 09:13
INFORMACJA dla rolników w sprawie organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie spotkań dotyczących "Zasad gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" 2019-02-04 15:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszej na pieszo-rowerową przy ul. Wałowej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1, 76/4 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myslibórz. 2019-02-01 13:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działkach o nr ewid. gruntu 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 162, 183 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2019-02-01 13:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV, w miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego 2019-01-31 11:17
Zarządzenie Nr EO.120.3.2019.MP - ws. przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego samochodu marki AUTOSAN nr VIN SUASW3AAPYS021818 nr rejestracyjny ZMY C518 (autobus szkolny) oraz powołania komisji przetargowej 2019-01-30 10:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi dla rowerów w ramach zadania: budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 26 w miejscowości Myślibórz oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez miejscowość Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2019-01-28 12:41
INFORMACJA z otwarcia ofert z konkursu na wybór wspólnika i inwestora finansowego dla spółki celowej 2019-01-23 11:39
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodnipomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 14:19
OGŁOSZENIE Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-01-18 13:57
OGŁOSZENIE Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2019-01-17 14:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego 2019-01-15 09:47
OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu 2019-01-11 13:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniach od 13.01.2019 r. 2019-01-09 09:35
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi krajowej nr 26 na odcinku obwodnicy m. Myślibórz do wód powierzchniowych, rzeki Myśli oraz urządzeń wodnych - rowów melioracyjnych 2019-01-09 08:51
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myśliborzu decyzją z dnia 08.08.2018 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.103/10.2018.KW, w zakresie ilości oraz częstotliwości odprowadzania ścieków, a także lokalizacji wodomierza uzdatnionej wody 2019-01-09 08:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym 2019-01-03 12:31
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszej na pieszo-rowerową przy ul. Wałowej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1, 76/4 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-12-31 11:19
OBWIESZCZENIE w wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliborzu 2018-12-31 08:49
informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego: słupa elektroenergetycznego My43 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Myśli, dz. nr 371 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie, w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna" 2018-12-27 13:42
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Nawrocko i Sitno 2018-12-27 13:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowaniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/30, 443/16, 447 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obrę Zgoda, gmina Myślibórz 2018-12-20 09:52
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniu 22.12.2018 r. lub w dniu 23.12.2018 r. 2018-12-17 07:39
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w Myśliborzu 2018-12-12 11:10
INFORMACJA Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 26, na dz. nr 460 obręb Myślibórz, nr 127 obręb Zgoda, nr 200 obręb Golenice 2018-12-11 10:16
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Głazów, Rów, i Ławy 2018-12-11 10:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN 15 kV w miejscowości Myślibórz ma działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz 2018-12-10 12:35
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego 2018-12-10 10:22
KONKURS na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej 2019-01-23 11:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 185/2, 49/6 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-12-03 14:42
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wraz ze stawem na dz. nr 45/28 obręb Chłopowo, gm. Myślibórz oraz usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - stawu 2018-12-03 14:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 na ulicy Cienistej w Myśliborzu 2018-12-03 09:31
KOMUNIKAT Urzędu Miejskiego w Myśliborzu w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych 2018-11-30 11:14
ZAPYTANIE CENOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz 2018-11-29 09:40
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - budowa kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 250, 219/38, 219/28, 219/41, 219/44, 7/4, 8, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 175, 64, 63/1, 63/2, 200, 79, 205, 163/1, 163/2, 88, 225/2, 50, 477 obręb Golenice, gmina Myślibórz oraz 102, 32, 101, 33/5 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-11-21 14:23
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - Budowa kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/20, 443/16, 447 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-11-21 14:20
Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2019 r. 2018-11-16 09:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa skweru przy budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury 2018-11-16 09:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-11-16 09:03
OBWIESZCZENIE dot. projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 2018-11-15 11:12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowogródek Pom. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-14 14:50
OGŁOSZENIE Starosty Myśliborskiego informującego o obowiązku podmiotów posiadających zezwolenie na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów albo na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia w związku ze zmianą ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 2018-11-14 11:50
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 222, 295, 789, 290, 214/5 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-11-14 11:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wałowej w Myśliborzu 2018-11-14 11:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego, budowa linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-11-14 11:27
INFORMACJA o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne - Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (OPS Myślibórz) 2018-11-08 09:36
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-11-05 13:41
INFORMACJA Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu 2018-11-05 10:35
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego DN 300 na ul. Cienistej w Myśliborzu 2018-11-02 10:56
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) 2018-10-31 14:14
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Kolonia Myśliborzyce 2018-10-30 09:12
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice do wód powierzchniowych tj. Kanału Renice 2018-10-25 08:34
OGŁOSZENIE dot. Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 2018-10-25 07:38
OGŁOSZENIE - "Nie pal śmieci!" - Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci na terenie nieruchomości oraz w domowych paleniskach 2018-10-25 07:36
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewid. gruntu 104/1, 104/2, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 103 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-10-24 13:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewid. gruntu 104/1, 104/2, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 103 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-10-24 13:28
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na odcinku od ul. Lipowej do Al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliborzu 2018-10-23 08:01
OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna oraz możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy 2018-10-24 13:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 222, 295, 789, 290, 214/5 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-10-16 14:42
INFORMACJA KRUS o ubezpieczeniu dzieci rolników 2018-10-15 09:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 w ulicy Cienistej w Myśliborzu 2018-10-08 10:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kolektora kanalizacyjnego grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym 2018-10-08 10:34
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na stworzeniu miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-10-04 14:06
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - kanalizacji komunalnej innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.), ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce 522/2 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 2018-10-03 08:31
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dotyczącej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golenice, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Golenice, Golenicki Młyn, Sarbinowo 2018-09-28 15:00
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie ? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w granicach działki nr 153/2 obręb Renice, gm. Myślibórz, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice do wód powierzchniowych Kanału Renice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2018-09-28 14:59
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skweru przy budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury na działkach o nr ewid. gruntu 232/2, 233 obręb Myślibórz 2, Gmina Myślibórz 2018-09-28 13:08
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr 184/2, 314 i 321, obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz oraz na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu melioracyjnego, polegającą na wykonaniu przepustu, stanowiącego wylot kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce nr 185/1, obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-09-26 14:02
OGŁOSZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielenia pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane suszą lub powodzią, a także w sprawie wydłużenia terminu na składanie wniosków o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2018-09-26 13:53
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora kanalizacyjnego grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/20, 443/16, 447 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-09-25 12:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na odcinku od ul. Lipowej do Al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 347/11, 445/2, 457 obręb Myślibórz 1, gmina Myślibórz 2018-09-25 12:43
OGŁOSZENIE - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 w obwodach 278 - Koło Łowieckie Cietrzew w Myśliborzu 2018-09-25 08:05
OGŁOSZENIE - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 w obwodzie 277 - Koło Łowieckie - Grzywacz w Halinowie 2018-09-25 08:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanliazacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 1 obręb 1 m. Myślibórz oraz 32, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/47, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-24 11:08
Obwieszczenie o wydaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno na działka o nr ewid. gruntu: 380/1, 385, 288/5 obręb Dębno 0004, gmina Dębno 2018-09-24 11:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 169/7 obręb Głazów, gmina Myślibórz oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2018-09-21 14:30
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" 2018-09-20 10:21
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku administracyjno-usługowego stacji paliw w Pszczelniku, za pomocą urządzeń wodnych do ziemi, na działce nr 84/2 obręb Pszczelnik 2018-09-19 14:37
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych z terenów utwardzonych stacji paliw w Pszczelniku, poprzez wylot do urządzeń wodnych - studni chłonnych, usytuowanych w graniach działki nr 84/2 obręb Pszczelnik 2018-09-19 14:35
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-19 11:22
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi rowerowej i wykonania dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-09-18 10:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7, 221/3 obręb Klicko, 72, 91/5 obręb 3 Myślibórz, gmina Myslibórz 2018-09-18 10:18
OGŁOSZENIE Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2027 2018-09-18 09:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa masztu radiowego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla systemu łączności radiowej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 339/6 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-09-17 14:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu 2018-09-14 15:12
PISMO Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach dotyczące uruchomienia pomocy rządowej dla gospodarstw dotkniętych suszą 2018-09-14 14:43
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2018-09-19 07:55
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w miejscowości Kolonia Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-09-10 14:45
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulic Sikorskiego - Piłsudskiego 2018-09-07 14:58
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo, w miejscowości Dębno 2018-09-06 14:13
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-04 08:42
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-09-03 15:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja oraz funkcja budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla seniorów na działkach o nr ewid. gruntu 142/14, 142/20 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-09-03 14:46
OBWIESZCZENIE o wszęciu postępowania administracyjnego - Stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-09-03 13:54
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu nt. jakości wody w kąpielisku usytuowanym przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2018-08-31 09:20
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz (Trasa Pojezierna Zachodnich) na działkach o nr ewid. grunt 169/7 obręb Głazów, gmina Myślibórz oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myslibórz 2018-08-31 08:35
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku od ul. Al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-30 13:01
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urzadzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Myślibórz 2018-08-30 09:32
INFORMACJA - Spotkanie informacyjne w Pyrzycach pn. ?Czyste Powietrze? - dotacje na wymianę pieca i termomodernizację domów jednorodzinnych 2018-08-30 08:53
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa skweru przy budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury na działkach o nr ewid. gruntu 232/2, 233 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz 2018-08-29 13:30
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-08-27 14:16
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego na działce o nr ewid. 298/1 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-08-27 14:15
ZAPYTANIE CENOWE - zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie 2018-09-04 11:00
OBWIESZCZENIE dot. postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji z dnia 17 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: kompleksowej przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz na dz. nr 678/6 obręb Sulimierz, wraz z budową kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do kanału Giżyn 2018-08-24 14:27
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Tarnowo, Chłopowo, Czerników, Wierzbnica, Klicko, Myślibórz, gmina Myslibórz 2018-08-30 09:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Myślibórz 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na części działki nr 179 obręb Głazów, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie 2018-08-22 14:29
ZAPYTANIE CENOWE - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia drogowego i popełnienia przestepwstwa 2018-08-31 15:01
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 1 obręb 1 m. Myślibórz, 32, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/47, 35, 110, 112, 116, 144, 146 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myslibórz 2018-08-20 12:14
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul Gorzowskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 91/5, 91/76, 91/83, 91/90, 91/91, 91/92, 91/93, 91/94, 91/95, 91/96, obręb Myślibórz 3, gmina Myślibórz 2018-08-20 12:11
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi na odcinku ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-20 12:08
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-20 12:05
OBWIESZCZENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. modernizacji stacji uzdatniania wody SUW w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilania projektowanej strefy inwestycyjnej w miejscowości Renice i Głazów na działkach o nr ewid. 298/2, 308, 313/3, 314/4 obręb Głazów oraz nr ewid. 49/3, 182 obręb Renice 2018-08-13 13:24
ZAPYTANIE CENOWE - Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Listomie - Wymiana stolarki okiennej 2018-08-24 14:34
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie 2018-08-10 14:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (poszerzenie zakresu inwestycji) 2018-08-10 13:37
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7, 221/3 obręb Klicko, 72, 91/5 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-08-10 13:34
INFORMACJA Koła Łowieckiego Cietrzew o planowanym zbiorowym polowaniu na kaczki w dniu 15.08.2018 r. w obwodzie łowieckim nr 278 2018-08-07 08:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów 2018-08-03 12:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz 2018-08-03 12:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Doposażenie istniejącego placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 593/3 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-08-03 12:12
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 174 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2018-07-31 10:26
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid gruntu 243/21 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2018-07-31 10:25
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew 2018-07-26 14:11
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Łużyckiej) 2018-07-26 13:48
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Grunwaldzkiej) 2018-07-26 13:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntu 222 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-26 13:46
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno 2018-07-26 13:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-26 13:44
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-07-25 14:44
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-07-25 14:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-24 14:45
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz 2018-07-27 13:08
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 2018-07-30 13:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT429000 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI o wysokości H=50m na działce o nr ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz 2018-07-20 13:35
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową ujęcia wody na działce o nr ewid. gruntu 298/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-07-20 13:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi na działkach o nr ewid. gruntu 27/2, 26, 45/28 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2018-07-20 13:32
PISMO Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rokicienko 2018-07-20 13:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-19 13:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa punktu widokowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-18 09:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu 2018-07-13 14:19
Apel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rolników o zgłaszanie strat spowodowanych suszą w uprawach rolnych do końca trzeciego tygodnia lipca br. 2018-07-13 09:48
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-12 11:16
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 31/2, 413/4, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-07-12 11:15
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa punktu widokowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz 2018-07-12 11:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 109, 67, 62 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2018-07-11 07:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 43/14, 61 obręb Listomie, gmina Myslibórz 2018-07-10 12:43
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na doposażeniu istniejącego placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 593/3 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-07-10 09:33
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu placu rekreacyjnego na działce o nr ewid. gruntu 298/1 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-07-10 09:31
Pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Sitno i Głazów 2018-07-09 08:11
INFORMACJA dot. kredytów klęskowych dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę 2018-07-03 09:01
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibór zpodaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych na terenie sołectw Gminy Myślibórz dot. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Myślibórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-29 12:21
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu: 243/1 obręb Zgoda 2018-06-29 09:22
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową ujęcia wody na działce o nr ewid. gruntu 298/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-06-29 08:14
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. możliwości ponownego zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu (wybory uzupełniające) 2018-06-28 09:45
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu widokowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-06-26 09:41
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie drogi na działkach o nr ewid. gruntu 27/2, 26, 45/28 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2018-06-26 09:40
KOMUNIKAT ZODR w Barzkowicach ws. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2018-06-25 12:03
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację wylotu o średnicy 200 mm zlokalizowanego na dz. nr 250 obręb Golenice wraz z rurociągiem (dz. nr 219/38 i 219/28 obręb Golenice) odprowadzającym ścieki z oczyszczalni ścieków w miejscowości Golenice 2018-06-25 09:33
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przejście rurociągami: Dy 120, Dy 90, Dy 40 pod dnem kanału Kruszwin (dz. nr 202 obręb Golenice) w km 4+120 za pomocą przewiertu sterowanego 2018-06-25 09:32
OGŁOSZENIE informujące rolników o ich obowiązkach w zakresie postępowania z nawozami naturalnymi oraz właścicieli nieruchomości nieobjętych zbiorowym systemem oczyszczania ścieków o ich obowiązkach w zakresie postępowania z nieczystościami płynnymi, wynikającymi z Aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na lata 2016 - 2021 2018-06-25 09:30
Informacje dotyczące wystąpienia suszy w uprawach oraz pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2018-06-22 12:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-06-22 12:12
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni pojazdów do kanalizacji miejskiej w Myśliborzu przy ul. Piłsudskiego (dz. nr 183/2 obręb Myślibórz 3) 2018-06-21 08:38
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Myśliborzu oraz awaryjnie z ujęcia zlokalizowanego w Listomiu, oraz na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do rzeki Myśli 2018-06-21 08:36
INFORMACJA o naborze wniosków na poszczególne rodzaje pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-06-19 11:11
Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości na lata 2018-2020 2018-06-19 11:03
Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej 2018-06-19 11:01
Wzór rozliczenia przyznanej pomocy 2018-06-19 11:01
OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-06-18 12:55
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 61, 43/14 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-06-18 07:59
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji oraz zmianie funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla seniorów 2018-06-18 07:58
Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro "Wykonanie miejscowego plannu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz w rejonie ulicy Łużyckiej" 2018-06-15 13:32
Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro "Wykonanie miejscowego plannu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz w rejonie ulic Sikorskiego-Grunwaldzkiej" 2018-06-15 13:32
Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz w rejonie ulicy Grunwaldzkiej" 2018-06-15 13:32
Informacja o wystąpieniu suszy 2018-06-13 11:03
KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw ziemniaka ze strony zarazy ziemniaczanej 2018-06-12 09:01
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza informację o możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu 2018-06-11 14:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Doposażenie istniejącego placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 593/3 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-06-11 11:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu parku rekreacyjnego na działce o nr ewid. gruntu 298/1 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2018-06-11 11:19
KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw ziemniaka ze strony stonki ziemniaczanej 2018-06-08 14:27
OGŁOSZENIE NR 1/R/GN/2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz zaprasza do składania wniosków przez osoby chętne do wykonania remontu kapitalnego jednego z 3 lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Warszawy 14 w Myśliborzu 2018-06-08 12:20
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu i Kruszwinie 2018-06-07 11:46
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym 2018-06-06 12:39
INFORMACJA dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-06-06 11:20
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT429000 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI na działce o nr ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-06-05 13:06
INFORMACJA o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2018-06-01 11:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Golenicach 2018-05-30 09:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-30 08:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi na działkach o nr ewid. gruntu 27/2, 26, 45/28 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2018-05-30 07:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 31/2, 413/4, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz 2018-05-30 07:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7 obręb Klicko, 72, 91/13, 91/14 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-28 08:23
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-05-25 08:49
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz stacji trasformatorowej słupowej 15/0,4kV dla zasilania działek letniskowych na działkach w obrębie Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-05-22 13:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa punktu widokowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz 2018-05-22 11:10
KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej ze strony Skrzypionków 2018-05-22 09:10
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. zmiany decyzji z dnia 28 lutego 2018 r. znak IPP.6733.1.2018.MJ - dot. zwiększenia wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki części rozbudowanej - max 4,50 m oraz zmianie kąta nachylenia dachu od 2 st. do 25 st. 2018-05-21 08:28
OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-05-18 11:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Szkoły Podstawowej w Golenicach 2018-05-18 11:39
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu: 174 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2018-05-17 08:39
Protokół rozeznania cenowego - dot. zapytania "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Myślibórz, Rów, Renice" 2018-05-11 10:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Orlik" w Szczecinie 2018-05-11 10:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Dzik" w Myśliborzu 2018-05-11 10:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid gruntu 98/1, 98/9, 98/10, 98/25, 100 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-10 14:00
KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony Pryszczarka kapustnika 2018-05-10 10:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV obręb 3m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-05-09 14:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa linii elektroenergetycznej SN-15 kV L-209 (skablowanie fragmentu linii) na działkach o nr ewid. gruntu 99/18, 99/19, 99/20, 99/21 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-05-09 14:11
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulic Sikorskiego i Piłsudskiego 2018-05-09 13:13
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Łużyckiej 2018-05-09 13:11
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 2018-05-09 13:09
Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2018 roku 2018-05-08 08:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wrazz infrastrukturą techniczną i przebudową ujęcia wody na działce o nr ewid. gruntu 298/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2018-05-07 08:14
KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział/Delegatura Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony Chowacza podobnika 2018-05-07 07:38
ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie 2018-05-22 15:06
Pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ws. dofinansowania wkładu własnego do projektów zewnętrznych dla organizacji samorządowych 2018-05-02 13:37
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. gruntu 109, 67, 62 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2018-05-02 13:21
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku 2018-04-27 15:10
ZAWIADOMIENIE Starosty Myśliborskiego o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-04-26 07:51
KOMUNIKAT PIORiN o zagrożeniu upraw roślin - łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw 2018-04-25 14:17
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby obiektów zespołu szkolnego, obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-24 10:31
ZAPYTANIE CENOWE - Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Myślibórz w roku 2018 2018-04-24 08:38
Wynik zapytania cenowego nr 5 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć usprawnienia ruchowego (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:16
Wynik zapytania cenowego nr 4 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii pedagogicznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:14
Wynik zapytania cenowego nr 3 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii integracji sensorycznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:14
Wynik zapytania cenowego nr 2 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii logopedycznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:16
Wynik zapytania cenowego nr 1 z dnia 05.04.2018 r., którego przedmiot stanowiło świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zajęć terapii neurologopedycznej (OPS Myślibórz) 2018-04-23 09:17
INFORMACJA o przerwie w dostawie wody dla miejscowości Renice oraz Głazów w dn. 23.04.2018 r. 2018-04-20 14:51
OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego, dotyczące zmiany terminu załatwienia sprawy zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-04-20 11:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" 2018-04-19 14:30
Komunikat prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczący składania przez rolników e-wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 2018-04-19 10:14
ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozwój strefy rekreacyjno-sportowej poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu na os. Poetów w Myśliborzu, dz. nr 758/7, obręb 3 Myślibórz 2018-05-22 15:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 1 obręb 1 m. Myślibórz, 32, 33/5, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-18 14:26
Zapytanie cenowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Derczewo 2018-05-08 13:21
OGŁOSZENIE dot. konferencji organizowanej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pt. Polityka rolna - perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 2018-04-18 09:18
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony słodyszka rzepakowego 2018-04-18 08:49
ZAPYTANIE CENOWE na wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myślibórz 2018-04-18 08:46
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Ławach i Myśliborzu 2018-04-17 13:50
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla Miasta i Gminy Myślibórz 2018-04-16 13:48
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV dla zasilenia działek letniskowych na działkach w obrębie Kruszwin, gmina Myślibórz 2018-04-16 12:58
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie UMiG Myślibórz wykazu numer 2/GN/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. 2018-04-13 14:28
OGŁOSZENIE dot. zakazu wypalania traw 2018-04-13 11:44
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na placach zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Myślibórz 2018-05-09 08:26
OBWIESZCZENIE dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz innych odpadów w ramach akcji zbiórek organizowanych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-04-13 10:51
ZAPYTANIE CENOWE - Przeprowadzenie audytów informatycznych z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego, bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy 2018-05-08 14:51
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dotyczące wydania postanowienia (opinii) w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pn. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" 2018-04-12 11:47
Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie przystąpienia Zespołu do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2018-04-12 07:27
OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Renice 2018-04-10 10:53
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/Myślibórz o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego ze strony agrofagów 2018-04-10 10:39
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr ewid. gruntu 751/2, 91/76, 91/72, 91/73, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88, 91/89 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-06 13:23
Zaproszenia Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na konferencję nt. Zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym, organizowaną w dniu 28 kwietnia 2018 r 2018-04-06 12:56
OBWIESZCZENIE - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 61, 43/14 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2018-04-05 14:07
ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia usprawnienia ruchowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:48
ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii pedagogicznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:47
ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii integracji sensorycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:47
ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii logopedycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:44
ZAPYTANIE CENOWE - Zajęcia terapii neurologopedycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2018-04-05 13:45
OBWIESZCZENIE - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-04kV na działkach o nr ewid. gruntu 98/1, 98/9, 98/10, 98/25 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-04-04 12:11
INFORMACJA Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach o trwających pracach na aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa województwa zachodniopomorskiego do 2030 r 2018-04-04 10:40
ZAPYTANIE CENOWE - Remont oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap II - dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu 2018-04-04 10:09
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna 2018-04-04 10:11
Obwieszczenia Starosty Myśliborskiego - zawiadomienia o wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o opinię w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice, woj. zachodniopomorskie 2018-04-04 10:02
Obwieszczenia Starosty Myśliborskiego - zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz-Golenice, woj. zachodniopomorskie 2018-04-04 10:01
OBWIESZCZENIE ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczengo polegającej na rozbudowie i przebudowie Sądu Rejonowego na działkach o nr ewid. 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-03-28 14:34
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-03-26 12:36
OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu - kontrola gospodarstw hodujących trzodę chlewną w związku z ASF 2018-03-23 14:09
OGŁOSZENIE Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych 2018-03-23 13:50
OGŁOSZENIE Konkurs pn. Świat oczami młodych, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską 2018-03-23 13:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15 kV L-209 (skablowanie fragmentu linii) na działkach o nr ewid. gruntu 99/18, 99/19, 99/20, 99/21 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-03-20 12:31
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rokicienko 2018-03-16 13:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. modernizacji oraz zmianie funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla seniorów na działkach o nr ewid. gruntu 142/14, 142/20 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-03-15 14:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy kanalizacji deszczowej na potrzeby obiektów zespołu szkolnego na działkach o nr. ewid. gruntu 505, 763/14, 763/8, 763/7, 763/4, 385, 177/4 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-03-15 14:19
OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek firmy ELBUD PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia ?Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz). 2018-03-15 12:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. gruntu 109, 67, 62 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2018-03-08 13:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV dla zasilania działek letniskowych na działkach o nr. ewid. gruntu 104/1, 104/2, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 103 obręb Kruszwin, 23/2 obręb Kruszwin, gmina Myslibórz 2018-03-08 13:38
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 2018-03-07 13:02
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 2018-03-07 12:32
OBWIESZCZENIE - Kampania płatności 2018 r. przygotowanej przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 2018-03-07 12:23
OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ws. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Głazów 2018-03-07 09:55
OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ws. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Myślibórz 2018-03-07 09:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów na działce o nr ewid. gruntu 163/2 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-03-06 15:41
OGŁOSZENIE - konferencja pt. Rola krzemu w innowacyjnym rolnictwie w XXI wieku 2018-03-02 09:49
OGŁOSZENIE Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - XVI edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018-03-02 09:29
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 2018-02-22 12:21
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08.02.2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 KV Krajnik ? Baczyna, w związku z przedłożeniem przez Polskie Sieci Energetyczne S.A. raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 2018-02-19 13:42
OGŁOSZENIE - Koło łowieckie "Cyranka" w Trzcińsku-Zdroju informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń szkód, wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych, w obwodach nr 260 i 272, przez zwierzyną leśną 2018-02-19 13:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT42900 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI na działce o nr. ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-16 14:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ws. budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr. ewid. gruntu 751/2, 91/76, 91/71, 91/72, 91/73, 91,74, 91/75, 91/77, 91/78, 91/79, 91/80, 91/81, 91/83, 91/84, 91/85, 91/86, 91/87, 91/88, 91/89 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-16 14:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr. ewid. gruntu 98/1, 98/9, 98/10, 98/25, 100 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-13 15:20
OBWIESZCZENIE ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów na działce o nr. ewid. 163/2 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-02-12 14:48
Protokół rozeznania cenowego zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż w zakresie rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach poprzez dobudowę dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów 2018-02-08 12:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - na wniosek Sądu Rejonowego w Myśliborzu na rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Rejonowego na działkach o nr ewid. gruntu 142/13, 142/10 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2018-02-05 15:04
OGŁOSZENIE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ws. zmiany podstawowych zasad dotyczących składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW w 2018 roku 2018-02-09 14:44
Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz skierowane do Wojewody Zachodniopomorskiego ws. powołania komisji do szacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych ulewnymi deszczami 2018-01-30 07:53
ZAPYTANIE CENOWE - Odbiór, transport i przekazywanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwiania 2018-01-26 15:32
Ulotka informacyjna przygotowana przez Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczącej rosnącej antybiotykooporności u zwierząt gospodarskich 2018-01-24 11:02
OGŁOSZENIE Wojewody Zachodniopomorskie w sprawie możliwości uzyskania pomocy finansowej w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi jakie miały miejsce 18/19 stycznia br. 2018-01-24 10:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. przebudowy linii elektroenergetycznej SN-15 kV L-209 (skablowanie fragmentu linii) na działkach o nr ewid. gruntu 99/18, 99/19, 99/20, 99/21 obręb Renice, gmina Myślibórz 2018-01-24 09:14
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż w zakresie rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach poprzez dobudowę dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów 2018-01-19 14:37
KOMUNIKAT DOT. BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA OD DNIA 22.01.2018 r. 2018-01-19 10:54
OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - ws. postępowania w sprawie wniosku "Eko-Myśl" Sp. z o.o., Dalsze 36 w sprawie zmiany Decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2009 r., znak: WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 2018-01-17 12:31
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. rozbudowy lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów na działce o nr ewid. gruntu 163/2 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2018-01-17 12:07
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.01.2018 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-16 12:57
ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn.: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2017-2023". 2018-01-16 14:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-administracyjnym, wiaty magazynowej, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, wiaty dla palaczy, wiadty rowerowej, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Lipowej w Myśliborzu, działka 796, obręb 0001 Myślibórz 2017-12-29 12:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym i zielenią izolacyjną na działce u nr. ewid. gruntu 520/54 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2017-12-28 13:23
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie i Nawrocku 2017-12-28 13:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o numerze ewid. gruntu 174 obręb Otanów, gmina Myslibórz 2017-12-28 11:18
OBWIESZCZENIE - ws. adaptacji budynku garażowego na archiwum zakładowe 2017-12-19 12:01
OGŁOSZENIE o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji 2017-12-19 11:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego - Budowa sieci gazowej na działkach o numerach ewid. gruntu: 145, 146, 144/8 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-12-15 09:08
OBWIESZCZENIE - odtworzenia mauzoleum, zagospodarowaniu terenu przyległego do budynku w pasie o szer. 4m wokół mauzoleum, z wytyczeniem alei o szerokości 4m prowadzącej do mauzoleum, montażu tablic informacyjnych wzdłuż alei, przebudowie drogi dojazdowej wewnętrznej, w miejscowości Giżyn na działkach o nr ewid. 509/1 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski 2017-12-14 09:15
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na działce o nr. ewid. 173/2 obręb Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski 2017-12-12 14:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" wraz z instalacją anten sektorowych i radiolinii na działce o nr. ewid 243/21 obręb Zgoda 2017-12-12 14:39
Obwieszczenie w sprawie lokalizacji celu publicznego polegajacej na adaptacji budynku garazowego na archiwum zakladowe na dz. nr 44/8 obreb 2 Mysliborz 2017-11-28 11:14
INFORMACJA Ośrodka Pomocy Społecznej o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom dorosłym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społeczny 2017-11-24 15:07
INFORMACJA Ośrodka Pomocy Społecznej o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - usługa transportów pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2017-11-24 15:06
INFORMACJA Ośrodka Pomocy Społecznej o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - Usługa pogrzebowa 2017-11-24 15:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa żłobka publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 370/2, 370/1, 307/3, 371/1, 371/2 obręb 0001 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-11-21 12:49
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu mauzoleum, zagospodarowania terenu przyległego do budynku w pasie o szerokości ok. 4m wokół mauzoleum wraz z wytyczeniem alei o szerokości 4m prowadzącej do mauzoleum od drogi dojazdowej, montaż tablic informacyjnych wzdłuż alei na działce o nr ewid. 509/1, 508 obręb Giżyn, Gmina Nowogródek Pomorski 2017-11-21 10:32
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, na działkach o numerze ewid. gruntu: 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz, przy ul. Północy 15 w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2017-11-21 10:07
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym, z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje o powierzchni minimalnej 1000m2 na działce o nr ewid. 520/54 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2017-11-15 12:48
OBWIESZCZENIE zg. z art 53 KPA ws. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ekeltroenergetycznej nn-0,4kV na działkach o nr ewid. 42/3, 45/2, 646 obręb 2 Myślibórz 2017-11-15 12:46
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Myślibórz 2017-11-15 09:51
OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci gazowej na działkach o numerach ewid. gruntu: 145, 146, 144/8 obręb 3 m. Myślibórz 2017-11-13 14:41
INFORMACJA dotycząca konieczności dokonania spisu zwierząt gospodarskich, przebywających w siedzibie stada 2017-11-09 13:39
Protokół rozeznania cenowego - dot. zapytania "Budowa 5 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie gminy Myślibórz" 2017-11-08 10:46
Plany polowań, organizowanych przez Koła Łowieckie w sezonie łowieckim 2017/2018 2017-11-08 10:40
Protokół rozeznania cenowego - dot. zapytania: "Remont i termomodernizacja budynku A i D Gimnazjum przy ul. Pionierów 13 w Myśliborzu w zakresie remontu dachu wiatrołapu wejściowego do budynku oraz dachu dobudówki do sali gimnastycznej" 2017-11-07 11:54
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku na działkach o nr ewid. gruntu 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz 2017-11-07 11:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami 2017-11-03 12:20
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 (19.10.2017 r.) 2017-11-03 09:15
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 (19.10.2017 r.) 2017-11-03 09:14
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na działce o nr ewid. 173/2 obręb Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski 2017-11-03 09:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku na działkach o nr ewid. gruntu: 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz 2017-11-02 11:08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz wraz z budową kolektora zrzutowego do kanału Giżyn 2017-10-30 14:31
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 42/3, 45/2, 646 ob. 2 m. Myślibórz 2017-10-26 14:01
ZAPYTANIE CENOWE - Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zwraca się z zapytaniem ofertowym o złożenie oferty cenowej. Przedmiot zamówienia - "Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku osobom dorosłym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu od dnia 2.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w dni robocze" 2017-10-25 14:59
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu, Rokicienku i Myśliborzu 2017-10-24 14:58
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej do działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. gruntu: 222 obręb 0001 Myślibórz 2017-10-24 14:56
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Poszerzenie drogi z likwidacją obiektów kolidujących z jej przebudową oraz zmianą ustawienia istniejącego słupa energetycznego i utwardzenia pozostałej części działek na działkach o nr ewid. gruntu 826/2, 826/3, 826/4, 826/5 obręb Karsko 2017-10-24 14:50
ZAPYTANIE CENOWE - Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zwraca się z zapytaniem ofertowym o złożenie oferty cenowej. Przedmiot zamówienia - "Usługa transportowa - transport pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu" 2017-10-24 12:07
ZAPYTANIE CENOWE - Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zwraca się z zapytaniem cenowym o złożenie oferty cenowej. Przedmiot zamówienia - "Usługa pogrzebowa" 2017-10-24 12:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalixzacji inwestycji celu publicznego - przebudowa alejki na zabytkowym cmentarzu komunalnym w Myśliborzu 2017-10-24 07:51
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu: 243/21 obręb 0026 Zgoda 2017-10-24 07:50
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego 2017-10-20 11:35
ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 (19.10.2017 r.) 2017-11-03 09:13
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Unieważnienie (dot. projektu: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17") 2017-10-19 10:59
OGŁOSZENIE - Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych 2017-10-18 12:03
ZAPYTANIE CENOWE - Budowa 5 szt. oświetlenia solarnego ulicznego na terenie gminy Myślibórz 2017-11-08 10:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Adaptacja budynku garażowego na archiwum zakładowe (o statusie Archiwum Państwowego) Powiatowego Urzędu Pracy na działce o nr ewid. gruntu 44/8 obręb 2 m. Myślibórz 2017-10-17 12:25
ZAPYTANIE CENOWE - Remont i termomodernizacja budynku A i D Gimnazjum przy ul. Pionierów 13 w Myśliborzu w zakresie remontu dachu wiatrołapu wejściowego do budynku oraz dachu dobudówki do sali gimnastycznej 2017-11-07 11:53
OGŁOSZENIE o wyłożeniu projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego i socjalnego w 2018 r. 2017-10-17 09:24
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie żłobka publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 370/2, 370/1, 370/3, 371/1, 371/2 obręb 1 m. Myślibórz 2017-10-10 14:16
OBWIESZCZENIE dot. budowy placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na działce o nr ewid. 173/2 obręb Nowogródek Pom., gmina Nowogródek Pom. 2017-10-10 14:15
OBWIESZCZENIE dot. budowy ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje i powierzchni minimalnej 1000 m kw. na działce o nr ewid. 520/54 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2017-10-10 14:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. gruntu: 145, 146, 144/8 obręb 3 m. Myślibórz 2017-10-10 14:12
ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów: Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17 2017-10-19 10:58
ZAPYTANIE OFERTOWE - na stanowisko koordynatora projektu "Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu nr projektu RPZP.08.05.00-32-K045/17" 2017-10-09 15:03
INFORMACJA o wyniku postępowania - dot. zapytania ofertowego pn.: "Usługa zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, NT umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00" 2017-10-09 14:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 42/3, 45/2, 646 obręb 2 m. Myślibórz 2017-10-09 12:10
ZAPYTANIE OFERTOWE - na stanowisko koordynatora projektu "Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz" 2017-10-09 12:07
INFORMACJA Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku nadmiernych opadów deszczu oraz gwałtownych gradobić, które wystąpiły w miesiącu lipcu 2017 r. 2017-10-09 09:46
ZAPYTANIE CENOWE - Remont oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I - dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu (4.10.2017 r.) 2017-10-04 14:49
OGŁOSZENIE w sprawie zmiany nazw ulic w Myśliborzu 2017-10-04 13:42
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 280/2, 203/5, 790/1, 284, 283/26, 283/27, 283/28, 790/19, 790/20, 303, 302/7, 290 obręb 0002 Myślibórz 2017-10-03 13:43
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Przebudowa alejki na zabytkowym cmentarzu komunalnym w Myśliborzu 2017-10-03 10:54
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na kompleksowej przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz wraz z budową kolektora zrzutowego do Kanału Giżyn na działce o nr ewid. 6478/6, 564/1, 820/2, 824/2, 656, 665 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2017-10-03 10:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 102, 345/2, 791/3 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-10-03 10:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie remontu i termomodernizacji budynku A i D Gimnazjum przy ul. Pionierów 13 w Myśliborzu w zakresie remontu dachu wiatrołapu wejściowego do budynku oraz dachu dobudówki do sali gimnastycznej. 2017-09-28 11:40
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2018 2017-09-25 14:37
ZAPYTANIE CENOWE - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów : Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, nr umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00 (21.09.2017 r.) 2017-09-21 11:27
INFORMACJA o wyniku postępowania - UNIEWAŻNIENIE (dot. Usługi "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów : Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, nr umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00") 2017-09-21 11:26
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne - "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r." 2017-09-19 12:51
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7 w Myśliborzu 2017-09-18 09:42
OGŁOSZENIE Nr 3/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynku przy ul. Rynek im Jana Pawła II 7 w Myśliborzu na cele mieszkaniowe. 2017-09-12 14:46
ZAPYTANIE CENOWE - Poprawa infrastruktury sportowej na przystani żeglarskiej poprzez wykonanie toalety i łazienki przy istniejącej szatni - Etap II (2017.09.12) 2017-09-29 08:44
HARMONOGRAM odbioru gabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w październiku 2017 r. 2017-09-07 07:42
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu stałej organizacji ruchu dla ulic: Cienista, Marcinkowskiego, Szarych Szeregów, 11 Listopada, Wałowa, Daszyńskiego oraz Parku im. Armii Krajowej 2017-09-06 14:18
Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 30 000 euro - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w gminie Myślibórz w następujących miejscowościach: Czółnów, Głazów, Kierzków, Klicko, Wierzbnica 2017-09-06 13:32
ZAPYTANIE CENOWE - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów : Nabywanie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich Gminy Myślibórz, nr umowy RPZP.08.05.00-32-K044/17-00 2017-09-04 10:23
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na utworzeniu terenów rekreacji indywidualnej np.: placu zabaw i stanowisk siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2017-08-31 13:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowania terenu w miejscowości Chłopowo 2017-08-31 13:37
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postepowania administracyjnego polegające na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Czeczewo 2017-08-31 13:34
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o numerze ewid. gruntu 17 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2017-08-31 13:30
OGŁOSZENIE Biura Meteorologicznego Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie dot. ostrzeżenia przed zjawiskami burzowymi 2017-08-31 08:45
OGŁOSZENIE - o powstaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2017-08-30 14:17
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Kruszwinie, Nawrocku i Tarnowie 2017-08-30 11:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2017-08-29 12:15
ZAPYTANIE CENOWE - Remont oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I - dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu 2017-08-28 15:10
OGŁOSZENIE o możliwości otrzymania pomocy finansowej dla osób poszkodowanych na skutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych 2017-08-24 10:06
ZAPYTANIE CENOWE - Poprawa infrastruktury sportowej na przystani żeglarskiej poprzez wykonanie toalety i łazienki przy istniejącej szatni - Etap II 2017-08-23 12:53
OGŁOSZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. informacji dla rolników odnośnie dożynek w 2017 r. 2017-08-21 13:20
OGŁOSZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. informacji dla rolników odnośnie wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. 2017-08-21 13:18
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w gminie Myślibórz w następujących miejscowościach: Czółnów, Głazów, Kierzków, Klicko, Wierzbnica 2017-09-06 13:31
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Rowie, Golczewie i Kruszwinie 2017-08-11 12:32
OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2 i 3 obręb Dąbrowa 2017-08-10 09:16
OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Myśliborzu 2017-08-10 09:15
ZAPYTANIE CENOWE - Budowa lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów w Myśliborzu 2017-08-04 14:25
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myśliborzu informuje o ograniczeniu dostawy wody na terenie miejscowości Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce i na odcinku ul. Łużyckiej w Myśliborzu (w dn. 4.08.2017 r.) oraz w obrębie ul. Jabłonkowej w Myśliborzu (8.08.2017 r.) 2017-08-04 11:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV 2017-08-02 14:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Opracowanie PFU dla przebudowy alejki na zabytkowym cmentarzu komunalnym w Myśliborzu 2017-08-02 14:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami 2017-08-02 14:02
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych w sprawie projektu statutu Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu 2017-08-02 13:55
OGŁOSZENIE Nr 3/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych przy ul. Armii Polskiej 4A (były skup makulatury) na lokal mieszkalny o powierzchni 48,32 m2 2017-08-01 10:19
OGŁOSZENIE Nr 1/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w zakresie tynków, podłóg i wyposażenia w urządzenia techniczne oraz jego rozbudowy na części strychu przy ul. Bohaterów Warszawy 23 w Myśliborzu 2017-08-01 10:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na funkcję świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową, rozbudową oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 404/6 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2017-08-01 10:10
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenów rekreacji indywidualnej np. utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych na działce o nr ewid. 69/1 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2017-08-01 10:08
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenów rekreacji indywidualnej np. utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych na działce o nr ewid. 107/1 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2017-08-01 10:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz wraz z budową kolektora zrzutowego do Kanału Giżyn 2017-08-01 10:05
UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportó na wolnym powietrzu w Gminie Myślibórz, w następujących miejscowościach: Czółnów, Głazów, Kierzków, Klicko, Wierzbnica 2017-07-27 14:29
Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji oraz wzorem rozliczenia dotacji 2017-07-27 09:28
ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie fragmentu działki o nr ewid. 585 obręb Golenice 2017-07-25 09:17
Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 30 000 euro - Utwardzenie fragmentu działki o nr ewid. gruntu 585 obręb Golenice 2017-07-24 14:35
OBWIESZCZENIe o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Czeczewo na działkach o nr ewid. gruntu: 211, 126/2, 126/4 obręb 0003 Krusze, gmina Myślibórz 2017-07-17 10:39
OBWIESZCZENIE dot. remontu z odtworzeniem mauzoleum, zagospodarowania terenu przyległego do budynku w pasie o szerokości ok. 4 m wokół mauzoleum wraz z wytyczeniem alei o szerokości 4 m prowadzącej do mauzoleum od drogi dojazdowej, montażu tablic informacyjnych wzdłuż alei na działce o nr ewid. gruntu 509/1, 508 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pom. 2017-07-17 10:38
OBWIESZCZENIE dot. poszerzenia drogi z likwidacją obiektów kolidujących z jej przebudową oraz zmiany ustawienia istniejącego słupa energetycznego i utwardzenia pozostałej części działek na działce o nr ewid. gruntu: 826/2, 826/3, 826/4, 826/5 obręb Karsko, m. Parzeńsko, gmina Nowogródek Pom. 2017-07-17 10:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 102, 345/2, 791/3 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-07-17 10:34
Zapytanie ofertowe: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" 2017-08-03 14:53
Protokół rozeznania cenowego zamówienia: "Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" 2017-07-14 11:21
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 421/8 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2017-07-14 10:16
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w Gminie Myślibórz 2017-07-12 13:59
Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości przekraczającej 30 000 euro - Budowa chodnika w miejscowości Prądnik 2017-07-07 12:53
Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości przekraczającej 30 000 euro - Budowa chodnika w miejscowości Zgoda 2017-07-07 12:52
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na funkcję świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. gruntu 404/6 ob. Wierzbnica m. Wierzbówek 2017-07-06 14:23
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2017-07-06 14:21
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż stolarki okiennej do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników 2017-07-31 12:23
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie i Tarnowie 2017-07-04 09:46
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie ekspertyzy - wycena 9,98% (1.233) udziałów spółki Szczecińskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu (03.07.2017 r.) 2017-07-19 11:13
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu 2017-07-03 11:55
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie, Golczewie, Sitnie, Ławach i Myśliborzu 2017-07-03 07:44
ZAPYTANIE OFERTOWE - Ścieżki pieszo-rowerowe "Leśne Szlaki" 2017-07-13 12:01
UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wycena 1.233 udziałów spółki SEC z siedzibą w Myśliborzu 2017-06-30 15:03
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie i montaż altany w miejscowości Pszczelnik 2017-07-13 12:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-zabawowego poprzez budowę placu zabaw, siłowni i boisk sportowych na działce o nr ewid. 431/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2017-06-27 13:16
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Golczewie 2017-06-21 14:50
ZAPYTANIE CENOWE - Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Derczewo 2017-07-03 14:55
ZAPYTANIE CENOWE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimierz 2017-07-03 14:55
OGŁOSZENIE - Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-16 14:36
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Renice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-06-16 08:29
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pszczelnik na działce nr 93/4 obręb Pszczelnik 2017-06-23 13:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 204, 205, 1 i 5/3 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:48
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-zabawowego poprzez budowę placu zabaw, siłowni i boisk sportowych na działce o nr ewid. gruntu 431/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:47
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 421/8 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Utworzenie terenów rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. gruntu 107/1 ob. Dalsze m. Dalsze, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Utworzenie terenów rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. gruntu 69/1 ob. Chłopowo m. Chłopowo, gmina Myślibórz 2017-06-13 14:39
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-06-12 14:14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 07.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2025" 2017-06-08 14:02
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego 2017-06-02 15:04
ZAPYTANIE CENOWE - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usunięcie z wód i brzegów Jeziora Myśliborskiego (dz. nr 1 obręb 1 miasta Myślibórz) roślin z gatunku trzcina pospolita i pałka szerokolistna, na odcinku od granicy dz. nr 31/1 obręb 2 miasta Myślibórz do granicy dz. nr 33/4 obręb 2 miasta Myślibórz 2017-06-02 12:26
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-05-23 13:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25, 133/33 obręb 0016 Dąbrowa. 2017-05-19 12:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego do piłki nożnej i siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 758/7 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-05-19 12:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na funkcję świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową, rozbudową oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (z możliwością nadbudowy) na działce o nr ewid. gruntu 404/6 ob. Wierzbnica m. Wierzbówek, gmina Myślibórz 2017-05-19 13:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Myślibórz na działach o nr ewid. gruntu 151/10, 145, 151/37 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2017-05-19 12:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0.4 kV na działkach o numerach ewid. gruntu: 420/5, 419, 420/2, 413/4, 407, 31/2, 415/13 obręb 2 Myślibórz 2017-05-19 12:11
ZAPYTANIE CENOWE - Wycena 1.233 udziałów spółki SEC z siedzibą w Myśliborzu 2017-05-29 13:28
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Myślibórz" 2017-05-16 14:56
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - zabawowego poprzez budowę placu zabaw, siłowni i boisk sportowych na działce o nr ewid. 431/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2017-05-16 11:13
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0.4 kV na działkach o numerach ewid. gruntu: 204, 205, 1 i 5/3 obręb 0026 Myśliborzyce 2017-05-16 11:08
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż kontenera socjalnego na plażę miejską w Myśliborzu 2017-05-24 14:46
ZAPYTANIE CENOWE - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1,5 - 1,8 m3, wykonane z tworzywa sztucznego 2017-05-12 12:12
ZAPYTANIE CENOWE - wykonanie badań gruntu zanieczyszczonego paliwem oraz opracowanie wyników badań w formie "Sprawozdania z badań" 2017-05-12 12:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa zbiornika na działce o numerze ewid. gruntu 305 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego zbiornika (pod funkcje rekreacyjno-sportowe). 2017-05-10 12:41
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2017-05-04 08:32
ZAPYTANIE CENOWE - Przebudowa nawierzchni bitumicznej ul. M. Buczka oraz Asnyka w Myśliborzu 2017-05-04 08:13
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej i siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 758/7 obręb 3 Myślibórz 2017-04-28 09:51
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu i Nawrocku 2017-04-27 14:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz, w rejonie ulicy Lipowej 2017-04-27 08:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej i siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce o nr ewid. gruntu 758/7 obręb 3 Myślibórz 2017-04-26 12:48
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego wraz z przebudową zbiornika na działce o nr ewid. gruntu 305 obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pom. 2017-04-21 14:34
OGŁOSZENIE Starosty Myśliborskiego ws. wycinki drzew w lasach prywatnych 2017-04-21 11:58
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2017-04-21 11:27
OGŁOSZENIE Nr 2/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Myśliborzu na cele mieszkaniowe 2017-04-21 10:59
OGŁOSZENIE Nr 1/A/2017 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w zakresie tynków, podłóg i wyposażenia w urządzenia techniczne oraz jego rozbudowy na części strychu przy ul. Boh. Warszawy 23 w Myśliborzu 2017-04-21 10:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 204, 205, 1 i 5/3 obręb 0026 Myśliborzyce 2017-04-19 14:54
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25 i 133/33 obręb 0016 Dąbrowa 2017-04-18 13:39
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 151/10, 145 i 151/37 obręb 3 m. Myślibórz 2017-04-18 13:38
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Rościnie 2017-04-14 13:56
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilania projektowanej strefy inwestycyjnej w miejscowości Renice i Głazów 2017-04-13 13:42
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kV w Myśliborzu, ul. Lipowa 2017-04-12 14:44
WNIOSEK o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 421/8 obręb Głazów, gmina Myślibórz 2017-04-12 11:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4 kV w Myśliborzu, ul. Lipowa 2017-04-12 11:19
POSTANOWIENIE - sprostowanie omyłki w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 07.03.2017 r. znak GKB.6733.17.2016.MM ws. Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Myślibórz 2017-04-12 11:18
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 2017-04-11 13:40
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2017-04-07 14:27
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Sitnie 2017-04-06 14:09
PETYCJA ws. ilości miejsc parkingowych w rejonie planowanej obwodnicy 2017-04-05 13:48
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Listomie 2017-04-04 13:22
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wniesieniu skargi na decyzję Kolegium, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni o mocy 0,99 MW na działce nr 6/4 obręb Dalsze, gmina Myślibórz" 2017-03-30 14:09
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Tarnowie, Rowie, Golczewie i Kruszwinie 2017-03-29 14:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 11/10, 28/2, 132/22, 133/12, 133/24, 133/25 i 133/33 obręb 0016 Dąbrowa, gmina Myślibórz 2017-03-22 12:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 151/10, 145 i 151/37 obręb 3 m. Myślibórz 2017-03-22 11:42
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Myślibórz 2017-03-16 11:13
ZAPYTANIE CENOWE - Wyposażenie treningowego boiska w Myśliborzu na stadionie miejskim w Myśliborzu 2017-03-27 15:01
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych zmiany nazw ulic: Zygmunta Felczaka, Leona Kruczkowskiego, Mariana Buczka, XX-lecia PRL, Parku Obrońców Pokoju 2017-03-13 14:22
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Myśliborzu 2017-03-10 12:11
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dziczy Las i Bagna Rozwarowskie, oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dla wymienionych projektów zarządzeń 2017-03-08 10:37
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Rokicienku 2017-03-08 10:33
Harmonogram odbioru gabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Myślibórz w kwietniu 2017 r. 2017-03-06 10:37
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby w 2017 roku. 2017-03-01 14:47
ZAPYTANIE CENOWE - Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Nawrocku 2017-03-15 13:43
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą, Jezioro Kozie, Wybrzeże Trzebiatowski, oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dla wymienionych projektów zarządzeń 2017-02-27 09:20
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2017-02-21 14:30
Obszarowa ocena jakości wody z terenu miasta i gminy Myślibórz 2017-02-21 11:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Głazów 2017-02-21 11:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Renice, Głazów i Sulimierz, ze zrzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz 2017-02-17 09:33
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków o udzielenie ze środków Gminy Myślibórz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz 2017-02-13 12:13
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilania projektowanej strefy inwestycyjnej w miejscowości Renice i Głazów 2017-02-13 12:12
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz, w miejscowości Renice 2017-02-06 12:11
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2017-02-01 11:14
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu 2017-01-31 13:12
ZAPYTANIE CENOWE - Odbiór, transport i przekazywanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwiania 2017-01-31 12:58
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które umożliwią wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 2017-01-31 10:03
Wyjaśnienie Ministra Środowiska dotyczące wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości 2017-01-26 14:47
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w obrębie Listomie, gmina Myślibórz 2017-01-26 14:41
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie projektowanej strefy inwestycyjnej w Renicach, na dz. nr 159/2, 159/3 obręb Renice, ze zrzutem ścieków w miejscowości Sulimierz 2017-01-26 14:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabudowa wiaty garażowej przy świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania z funkcji garażowej na zaplecze świetlicy w miejscowości Kinice 2017-01-26 14:39
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w dniach 30.01 - 04.02.2017 r. 2017-01-18 14:41
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie i Nawrocku 2017-01-13 13:56
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.01.2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 13:45
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych 2017-01-13 11:22
OGŁOSZENIE ws. utrzymania zwierząt domowych 2017-01-12 14:19
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabudowa wiaty garażowej przy świetlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu użytkowania jej części garażowej na zaplecze świetlicy w miejscowości Kinice, gmina Nowogródek Pom. 2017-01-09 14:10
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu na rok 2017 2017-01-04 11:44
ROZPORZĄDZENIE NR 01/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 28.12.2016 r. ws. określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze 2016-12-28 14:38
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-12-23 10:36
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz zaprasza mieszkańców do wypełnienia i złożenia ankiet dot. ukierunkowania polityki w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 2016-12-21 15:21
OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu ws. zagrożenia HPAI wysoce zjadliwą grypą ptaków 2016-12-21 10:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami nn 0,4 kV na działkach o nr 61, 43/14, 43/17 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2016-12-20 09:15
OGŁOSZENIE - Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-12-19 12:46
Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2017 r. 2016-12-08 13:26
ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Nawrocko 2016-12-20 09:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanaliacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie projektowanej strefy inwestycyjnej w Renicach, na dz. nr 159/2 i 159/3 obręb Renice, ze zrzutem ścieków w miejscowości Sulimierz 2016-12-01 11:23
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa pompowni II stopnia przy ul. Kombatantów w Barlinku 2016-11-30 15:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Głazów wraz z modernizacją sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do zasilenia projektowanej strefy inwestycyjnej na dz. nr 159/2 i 159/3 obręb Renice, w miejscowości Renice 2016-11-28 13:31
ZAPYTANIE CENOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert na: usługę pn. "Usługa transportowa - transport pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu" 2016-11-28 11:30
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Rokicienku 2016-11-24 09:25
ZAPYTANIE CENOWE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na zestawy komputerowe 2016-11-25 10:54
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne prowadzone wg art. 138 o ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2017 do 31.12.2017 (OPS Myślibórz) 2016-12-15 13:07
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne prowadzone wg art. 138 o ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych - Dostarczenie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2017 roku (OPS Myślibórz) 2016-12-13 13:07
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Ławach, Rościnie, Golenicach, Głazowie, Rowie i Golczewie 2016-11-22 10:54
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ ogłasza I przetarg ustny ograniczony (do mieszkańców Wspólnoty budynku przy ul. M. Buczka 1 nie posiadających prawa do garażu) - na najem garażu stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2016-11-18 11:58
OGŁOSZENIE Powiatowego Inspektora Weterynarii w Myśliborzu dot. występowania grypy H5N8 u ptaków dzikich 2016-11-16 08:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zabudowa wiaty garażowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kinice na działce o nr ewid. 128 obręb Kinice, gmina Nowogródek Pom. 2016-11-14 12:58
PROJEKT Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020 2016-11-14 09:32
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu 2016-11-10 14:33
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 136, 599/10 obręb 2 Myślibórz, gm. Myślibórz 2016-11-03 14:28
OGŁOSZENIE o zmianie organizacji ruchu w dniach 31.10 - 2.11.2016 r. 2016-10-28 11:00
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń, zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dla wymienionych projektów zarządzeń 2016-10-28 08:19
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa pompowni II stopnia przy ul. Kombatantów w Barlinku na działce o nr ewid. gruntu 580/2 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek 2016-10-27 09:46
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu i Rokicienku 2016-10-26 08:27
KOMUNIKAT DOT. BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA OD DNIA 24.10.2016 r. 2016-10-24 12:44
INFORMACJA Nadleśnictwa Myślibórz dot. inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Myślibórz 2016-10-21 13:12
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz (Myślibórz, ul. Boh. Warszawy 12) 2016-10-20 12:22
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (magazyn) stanowiącego własność Gminy Myślibórz (Myślibórz, ul. Daszyńskiego) 2016-10-20 12:20
ZAPYTANIE CENOWE - OPS Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w okresie od 1 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku" 2016-10-19 13:06
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu 136, 599/10 obręb 2 m. Myślibórz 2016-10-17 15:05
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do wglądu projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego w 2017 r. wraz z kolejnością umieszczenia na liście 2016-10-17 07:52
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku 2016-10-13 09:26
OGŁOSZENIE ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-06 12:24
OGŁOSZENIE o bezpłatnym szkoleniu dla rolników indywidualnych, dotyczące zasad kwalifikacji do przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa. 2016-10-04 09:20
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. zakazu palenia śmieci 2016-09-30 08:05
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 4/GKB/2016 z dnia 20 września 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu 2016-09-29 07:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 101, 91/10, 91/6, 91/11, 9/12, 91/13, 91/8, 91/14, 91/15 obręb 1 Myślibórz 2016-09-26 14:08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o nr ewid. gruntu 345 i 346, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-09-26 14:07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o nr ewid. gruntu 744/95 i 747/1, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-09-26 14:08
Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Budowa przepustu drogowego na dz. nr 95, 128, 754/7, 757 obręb 3 Myślibórz" 2016-09-26 14:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 136, 599/10 obręb 2 m. Myślibórz 2016-09-16 11:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa wiaty do celów rekreacji indywidualnej w miejscowości Rów wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. gruntu 138/7 obręb Rów w gminie Myślibórz 2016-09-13 10:52
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Kruszwinie i Tarnowie 2016-09-08 11:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb 1 Barlinek 2016-09-08 11:22
OBWIESZCZENIE dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-09-02 10:44
KOLEJNE ZAPYTANIE CENOWE o złożeniu zapytana ofertowego na zadanie "Zarządzanie projektem pn. Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowiczno-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu" 2016-09-07 14:07
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach o numerach ewid. gruntu 101, 91/10, 91/6, 91/11, 91/12, 91/13, 91/8, 91/14, 91/15 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2016-08-26 10:27
ZAPYTANIE CENOWE o złożeniu zapytana ofertowego na zadanie "Zarządzanie projektem pn. Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowiczno-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu" - KATALOG -
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o numerach ewid. gruntu 744/95, 747/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-08-18 13:21
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach o numerach ewid. gruntu 345,346 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-08-18 13:19
INFORMACJA Powiatowego Inspektora Weterynarii o planowanym w dniu 18.08.2016 r. szkoleniu dotyczącym zasad zabezpieczenia gospodarstwa przed chorobą i zasad zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików 2016-08-12 08:08
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2016-08-03 13:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa ul. Pionierów, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej w miejscowości Myślibórz wraz z ich odwodnieniem 2016-08-02 14:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zmiana sposobu użytkowania części budynku gimnazjum w miejscowości Myślibórz z przeznaczeniem na funkcje kotłowni, na działce o nr ewid. 232/4 obręb 2 m. Myślibórz 2016-08-02 14:00
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na działce o nr ewid. gruntu 138/7 obręb Rów, w miejscowości Rów, gmina Myślibórz 2016-08-01 14:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego od strony szczytowej południowo-wschodniej na działkach nr ewid. 142/13, 142/10 obręb 2 Myślibórz 2016-07-29 14:52
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Wykonanie parku linowego na terenie ośrodka harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" (28.07.2016) 2016-08-05 14:35
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Myśliborzyce" 2016-07-28 09:53
OGŁOSZENIE NR 1/A/2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych przy ul. Armii Polskiej 4A (były Skup Makulatury) na 5 lokali mieszkalnych 2016-07-22 09:15
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimierz" 2016-08-24 13:56
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Utwardzenie placu przed salą wiejską w miejscowości Sitno" 2016-07-21 14:27
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi gminnej, na działce o nr ewid. 131 obręb Barnim, gmina Warnice 2016-07-14 11:50
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej, w miejscowości Myślibórz, na działkach o nr ewid. 95, 128, 757, 751/2 obręb 3, gmina Myślibórz 2016-07-14 11:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej w miejscowości Myślibórz, na działkach o nr ewid. 9, 128, 757, 751/2 obręb 3, gmina Myślibórz 2016-07-14 11:35
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Zmiana sposobu użytkowania "części A" budynku Gimnazjum w Myśliborzu 2016-07-13 11:25
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa pomostu drewnianego na działce nr 110/17 obręb Kruszwin, m. Kruszwin, gmina Myślibórz 2016-07-11 13:41
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Przebudowa ul. Pionierów, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej wraz z ich odwodnieniem w Myśliborzu 2016-07-11 13:40
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Wykonanie parku linowego na terenie ośrodka harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu" 2016-07-07 13:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 345, 346 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-07-06 08:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 744/95, 747/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-07-06 08:50
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 101, 91/10, 91/6, 91/11, 91/12, 91/13, 91/8, 91/14, 91/15 obręb 1 Myślibórz 2016-07-01 13:41
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie, Głazowie i Ławach 2016-07-01 09:23
Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Remont drogi gminnej dz. nr 113/21, obręb Sitno" 2016-06-22 11:34
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rokicienku 2016-06-21 11:19
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej (poszerzenie ul. Norwida) w Myśliborzu na działkach nr ewid. 95, 128, 757, 751/2 obręb 3 Myślibórz 2016-06-15 14:33
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zmiana sposobu użytkowania "części A" budynku Gimnazjum na działce nr ewid. 232/4, obręb 2 m. Myślibórz 2016-06-14 15:03
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa ul. Pionierów, ul. Wschodniej oraz ul. torowej wraz z ich odwodnieniem obręb 2 m. Myślibórz 2016-06-14 15:02
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Rościnie" 2016-06-10 14:59
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej w miejscowości Barnim, gmina Warnice 2016-06-09 12:07
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Golenice etap I - utwardzenie powierzchni gruntu" 2016-06-09 11:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, placu rekreacyjno-biesiadnego oraz zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowości Rokitno, gmina Nowogródek Pomorski 2016-06-06 14:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Parzeńsko, gmina Nowogródek Pomorski 2016-06-06 14:28
OGŁOSZENIE o ćwiczeniach pn. RENEGADE-SAREX 16/1 2016-06-06 14:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa przepustu drogowego wraz z niezbędną przebudową drogi gminnej (poszerzenie ul. Norwida) w Myśliborzu na działkach o nr ewid. 95, 128, 757, 751/2 obręb 3 Myślibórz 2016-06-06 10:49
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi w obrębie geod. Ożar, gmina Barlinek 2016-06-06 10:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać w obrębie geod. Dzikowo, gmina Barlinek 2016-06-06 10:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego (J. Trzygłowskie) i przylegającego terenu w miejscowości Trzcińsko-Zdrój na cele edukacyjne na działkach o nr ewid. gruntu 180/2 obręb 1, 131/3 obręb 2, 463 obręb 3 m. Trzcińsko-Zdrój 2016-05-24 13:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 145, 146, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13 obręb 3 m. Myślibórz 2016-05-24 13:28
OGŁOSZENIE NR 1/A/2016 - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków osób chętnych do wykonania adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych przy ul. Armii Polskiej 4A (były Skup Makulatury) na 5 lokali mieszkalnych 2016-05-24 11:16
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 maja 2016 r., o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2016-05-19 14:26
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2016-05-18 14:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 140/10, 144, obręb 2 Myślibórz 2016-05-18 09:40
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie, Myśliborzu, Sulimierzu i Nawrocku 2016-05-18 09:34
Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 533, obręb Sulimierz" 2016-05-17 09:56
Protokół rozeznania cenowego zamówienia - "Remont przepustu w ciągu drogi gminnej dz. Nr 210, obręb Krusze" 2016-05-17 09:56
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 81/1, 81/4, 71/6, 72, 745, 748, 102/1, 102/2, 145, 760/15 obręb 3 Myślibórz 2016-05-13 11:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 32, 33/5, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146, obręb 2 Myślibórz 2016-05-13 11:24
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowanie terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu 160/3 obręb Sumiak, gmina Nowogródek Pom. 2016-05-13 11:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. gruntu 131, obręb Barnim, gmina Warnice 2016-05-12 14:46
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Parzeńsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-05-06 13:31
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy sali wiejskiej w miejscowości Rokitno, gmina Nowogródek Pomorski 2016-05-06 13:29
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe 2016-04-28 08:44
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie jeziora Miejskiego (j. Trzygłowskie) i przyległego terenu w miejscowości Trzcińsko-Zdrój na cele edukacyjne 2016-04-26 12:37
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2016-04-22 10:06
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać, obręb Dzikowo, gmina Barlinek 2016-04-22 10:01
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Ożar, obręb Ożar, gmina Barlinek 2016-04-22 10:01
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 145, 146, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2016-04-22 10:00
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu 140/10, 144 obręb 2 m. Myślibórz, gm. Myślibórz 2016-04-22 09:58
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Domu Pomocy Społecznej, gm. Nowogródek Pom. 2016-04-20 14:20
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego i lokalu użytkowego handlowo-usługowego stanowiących własność Gminy Myślibórz 2016-04-20 11:20
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 101, 81/1, 81/4, 71/6, 72, 745, 746, 747, 748, 102/1, 102/2, 145, 760/15 obręb 3 Myślibórz 2016-04-14 12:12
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 32, 33/5, 35, 110, 112, 116, 136, 144, 146 obręb 2 Myślibórz 2016-04-14 12:10
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. "Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Ławach" 2016-04-13 12:39
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie, Ławach, Głazowie i Myśliborzu 2016-04-12 08:05
Konkurs ofert na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas "DNI MYŚLIBORZA 2016" 2016-04-11 13:08
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Golczewie, Kruszwinie, Rowie, Tarnowie i Myśliborzu 2016-04-06 11:10
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje, że w dniu 10 kwietnia 2016 r. o godz. 8.41 na terenie miasta i gminy Myślibórz zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania 2016-04-06 11:04
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 2016-04-06 10:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy sali wiejskiej w miejscowości Rokitno na działkach o nr ewid. gruntu: 70/4, 70/5 obręb Rokitno, gmina Nowogródek Pom. 2016-04-04 12:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa i nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Parzeńsko na działce o nr ewid. gruntu 814/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-04-04 12:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie jeziora Miejskiego (j. Trzygłowskie) i przyległego terenu w miejscowości Trzcińsko-Zdrój na cele edukacyjne 2016-04-04 12:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa boiska sportowego, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu: 744/95 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pom. 2016-04-04 12:52
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz 2016-03-24 09:12
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie, Rokicienku i Myśliborzu 2016-03-14 08:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wójt Gminy Nowogródek Pom. zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną na działce o nr ewid. 764/1, obręb 2 m. Myślibórz 2016-03-11 13:51
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, obręb 3 miasta Myślibórz 2016-03-10 09:44
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, obręb 2 Myślibórz 2016-03-10 09:43
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (samochód specjalno-pożarniczy Jelcz 005) 2016-02-29 15:05
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej Golenice - Myślibórz 2016-02-25 14:38
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Gminy Myślibórz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz 2016-02-25 13:45
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu: 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 525/2, 347, 345 obręb 3 m. Myślibórz 2016-02-25 13:34
Konkurs na stanowisko "Lokalny Animator Sportu" - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz poszukuje kandydatów na stanowisko "Lokalny Animator Sportu" 2016-02-25 11:52
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych (ROD) 2016-02-24 11:26
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 30/2 i 31/2 obręb 2 m. Myślibórz 2016-02-17 14:48
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 136/3 i 145 obręb 3 m. Myślibórz 2016-02-05 14:46
ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do składania ofert na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Myślibórz 2016-02-05 14:16
ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2016-2017 wg standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Myślibórz, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 2016-01-25 14:15
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi o nawierzchni brukowej i częściowo żużlowej do wsi Stara Dziedzina, gmina Barlinek 2016-01-20 12:45
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej do wsi Nowa Dziedzina, gmina Barlinek 2016-01-20 12:44
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej we wsi Mostkowo, gmina Barlinek 2016-01-20 12:42
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego dot. kwalifikacji wojskowej w województwie Zachodniopomorskim w 2016 roku 2016-01-15 14:53
OGŁOSZENIE - dot. obowiązku dokonywania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 2016-01-11 08:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu 2016-01-07 14:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Myśliborzu 2016-01-07 14:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej Golenice - Myślibórz 2016-01-07 14:26
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Myślibórz 2016-01-05 08:00
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu publicznego w Sitnie 2015-12-29 12:32
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku, Golczewie, Kruszwinie i Myśliborzu 2015-12-29 12:31
OGŁOSZENIE o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji 2015-12-22 10:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozszerzenie) - budowa drogi we wsi Ożar 2015-12-21 07:44
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozszerzenie) - Budowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać 2015-12-21 07:44
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina 2015-12-16 10:46
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi do wsi Stara Dziedzina 2015-12-16 10:45
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi we wsi Mostkowo 2015-12-16 10:45
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz 2015-12-11 08:23
OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm. ) na zadanie pod nazwą: "Dostarczanie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2016 roku" (10.12.2015 r. - OPS Myślibórz) 2015-12-10 09:00
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie, Rowie i Golenicach 2015-12-10 08:28
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - podnośnik do prac konserwacyjnych 2015-12-04 11:37
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Tarnowie 2015-11-30 12:44
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy gazocigu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 136/3, 145 obręb 3 m. Myślibórz 2015-11-30 12:43
OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm. ) na zadanie pod nazwą: "Dostarczanie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2016 roku" (OPS Myślibórz, 25.11.2015 r.) 2015-11-25 10:50
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz 2015-11-24 10:03
HARMONOGRAM posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu na rok 2016 2015-11-23 09:28
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015-11-20 12:48
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, dla działek nr 2 i 3 obręb Dąbrowa 2015-11-17 11:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi we wsi Mostkowo 2015-11-13 12:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi do wsi Nowa Dziedzina 2015-11-13 09:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy do wsi Stara Dziedzina 2015-11-13 09:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi we wsi Ożar 2015-11-13 09:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać 2015-11-13 09:29
ZAPYTANIE CENOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert na: usługę pn. "Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku" 2015-11-12 10:36
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza, że wyraża chęć najmu lokali mieszkalnych od osób fizycznych i prawnych w celu ich podnajmu osobom zakwalifikowanym do najmu lokalu mieszkalnego z Gminy Myślibórz 2015-11-12 09:14
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Tarnowie i Rokicienku 2015-11-10 14:10
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości zapoznania się z treścią zarządzeń ws. rezerwatów przyrody 2015-11-09 12:07
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Sulimierzu 2015-11-04 09:49
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - podnośnik do prac konserwacyjnych 2015-11-03 12:20
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Myśliborzu 2015-10-26 13:59
PISMO Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Szczecin ws. robót w ciągu drogi krajowej Nr 26 w miejscowości Myślibórz 2015-10-14 14:36
OGŁOSZENIE ws. przeprowadzenia prac inwestycyjnych na sieci oświetleniowej w dniach 12.10 - 20.12.2015 r. 2015-10-13 13:52
OGŁOSZENIE ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-10-13 09:17
ZAPYTANIE CENOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert na: usługę pn. "Usługa transportowa - transport pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu" 2015-10-12 08:58
OGŁOSZENIE dot. ćwiczeń RENEGADE-SAREX 15/2 w dniach 13-14 października 2015 r. 2015-10-08 14:40
OGŁOSZENIE o losowaniu składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Myśliborzu 2015-10-02 15:16
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie, Nawrocku, Ławach i w Sitnie 2015-09-29 11:04
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert do wynajęcia budynku przeznaczonego do prowadzenia tawerny przy Stanicy Żeglarskiej OSiR w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5 2015-09-23 13:18
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr 569 obręb Karsko w miejscowości Karsko 2015-09-21 09:41
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie, Myśliborzu, Sulimierzu i w Tarnowie 2015-09-17 10:52
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu, Kruszwinie, Golczewie, Golenicach i Nawrocku 2015-09-03 08:28
ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu (działki o nr ewid. gruntu 312, 314, 321, 184/2 obręb 1 m. Myślibórz) planowanego pod założenie cmentarza komunalnego 2015-09-07 14:45
OBWIESZCZENIE dot. przebudowy oraz rozbudowy istniejącej sali rekreacyjno-sportowej w Karsku 2015-09-02 08:02
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rokicienku 2015-08-31 08:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - Oznakowanie miasta Myślibórz zgodnie z zatwierdzoną stałą zmianą organizacji ruchu drogowego ulic Rynek im. Jana Pawła II 1, Andersa, Felczaka, Buczka, Mariacka, Armii Polskiej w Myśliborzu 2015-08-27 08:48
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert do wynajęcia pomieszczeń przy pływalni krytej w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 18 2015-08-26 14:03
ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, zgodnie z planem audytu na 2015 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz nr BR.0050.9.2015.AW z dnia 26.01.2015 r. (Zmienione Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 31.07.2015 Nr BR.0050.51.2015.) 2015-08-25 12:19
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zamiarze zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2015-08-19 11:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oraz przebudowie istniejącej sali rekreacyjno - sportowej w miejscowości Karsko 2015-08-12 12:14
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sitnie i Kruszwinie 2015-08-07 13:54
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 (nowe ogłoszenie - 22.07.2015) 2015-07-22 12:19
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 (nowe ogłoszenie - 22.07.2015) 2015-07-22 12:18
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. posiedzenia grupy roboczej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 22 lipca 2015 r. 2015-07-22 12:09
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulimierzu 2015-07-16 10:04
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni o mocy elektrycznej 0,99 MW na działce 6/4 obręb Dalsze, gmina Myślibórz" 2015-06-26 14:43
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Ławach 2015-06-26 14:36
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i w Nawrocku 2015-06-26 14:34
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odstojnika ścieków z płukania filtrów wraz z rurociągiem odprowadzającym odczyszczone ścieki do rowu w miejscowości Głazów 2015-06-19 13:37
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i w Rowie 2015-06-15 10:11
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o ustanowieniu, w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko - Dębniańska PLB320015 oraz Puszcza nad Gwdą PLB300012 2015-06-10 11:03
INFORMACJA Starosty Myśliborskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2015-06-10 10:52
ZAWIADOMIENIE Starosty Myśliborskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Listomie, gmina Myślibórz 2015-06-03 13:55
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 27 maja 2015 r. o wyborze ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2015-05-27 14:01
OGŁOSZENIA I DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w gminie Myślibórz 2015-05-27 09:44
OBWIESZCZENIE ws. inwestycji celu publicznego - Budowa odstojnika ścieków przy stacji uzdatniania wody wraz z budową rurociągu odprowadzającego w Głazowie 2015-05-26 14:46
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Tarnowie 2015-05-13 13:15
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie oraz Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie 2015-05-07 13:30
POSTANOWIENIE o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-29 12:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odstojnika ścieków w miejscowości Głazów 2015-04-27 13:15
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO ws. wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Ławy 2015-04-27 09:54
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Myślibórz 2015-04-23 13:11
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Golczewie i Kruszwinie 2015-04-22 12:11
ZMIANA TERMINARZA ODBIORU GABARYTÓW, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - miasto, kwiecień 2015 r. 2015-04-20 12:22
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz 2015-04-17 14:11
Informacja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o wyborach do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w dniu 31 maja 2015 r. 2015-04-14 08:16
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Myślibórz 2015-04-13 09:08
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu 2015-04-09 14:50
OBWIESZCZENIE dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach o numerach ewid. gruntu 764 obręb 1 m. Myślibórz 2015-04-09 14:48
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz przyłączy energetycznych kablowych nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz 2015-04-09 14:47
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku i Głazowie 2015-04-03 13:55
ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, zgodnie z planem audytu na 2015 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz nr BR.0050.9.2015.AW z dnia 26.01.2015 r. 2015-04-03 13:50
TERMINARZ ODBIORU GABARYTÓW, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - miasto, kwiecień 2015 r. 2015-04-02 11:59
TERMINARZ ODBIORU GABARYTÓW, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - wieś, kwiecień 2015 r. 2015-04-02 11:59
Gmina Dębno zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z terenu lasów gminnych na terenie miasta Dębno 2015-03-30 12:18
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 (nowe ogłoszenie - 30.03.2015) 2015-03-30 09:10
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 (nowe ogłoszenie - 30.03.2015) 2015-03-30 09:09
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie odwodnienia ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ul Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 2015-03-26 07:48
STAROSTA MYŚLIBORSKI informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynku 2015-03-26 07:31
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku i Głazowie 2015-03-25 11:44
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko 2015-03-18 08:37
INFORMACJE I DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu, Sulimierzu, Ławach, Głazowie i Nawrocku 2015-03-16 12:20
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej w Myśliborzu 2015-03-13 13:19
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej w Myśliborzu 2015-03-13 13:18
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Myśliborzu 2015-03-13 13:15
POSTANOWIENIE o sprostowaniu omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. GKB.6733.12.2014.AKK z dnia 12.01.2015 2015-03-13 13:14
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15 kV w miejscowości Dalsze 2015-03-10 11:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Myśliborzu 2015-03-09 12:56
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2015-03-09 12:37
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie z budżetu Gminy Myślibórz dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych 2015-03-09 11:30
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Szczecinie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszarów "Natura 2000: Bagna Rozwarowskie i Mechowisko Manowo" 2015-03-09 11:19
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rowie 2015-03-05 10:53
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż kosiarki rotacyjnej ciągnikowej zawieszanej (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:15
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:14
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:14
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego C 360 3P (nowe ogłoszenie - 02.03.2015) 2015-03-03 08:13
OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Myślibórz 2015-03-02 11:56
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rokicienku 2015-02-27 09:28
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie i Nawrocku 2015-02-24 09:58
INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz projektu aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju 2015-02-20 08:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz 2015-02-18 14:24
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w: Sitnie, Ławach i Myśliborzu 2015-02-18 14:15
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz 2015-02-16 10:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV oraz przyłączy energetycznych kablowych nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz 2015-02-12 13:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Myślibórz 2015-02-12 13:41
OBWIESZCZENIE ws. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z powiązaniem z istniejącą linią napowietrzną SN-15 kV w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz 2015-02-10 10:32
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej o pojemności 4m3 2015-02-10 10:30
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż kosiarki rotacyjnej ciągnikowej zawieszanej 2015-02-10 10:30
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz C-422 D/4 2015-02-10 10:29
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego C 360 3P 2015-02-10 10:29
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz w obrębie geodezyjnym Renice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-06 08:35
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w: Sitnie, Ławach i Myśliborzu 2015-02-03 12:23
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Szczecinie ws. zakończenia prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem planu - sprostowanie 2015-01-30 12:17
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Szczecinie ws. zakończenia prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem planu 2015-01-29 11:04
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu wykazu nr 1/GKB/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu 2015-01-21 13:55
PISMO Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu ws. stwierdzenia warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągów publicznych w Myśliborzu, Sitnie i Rokicienku 2015-01-21 13:53
OBWIESZCZENIE o kwalifikacji wojskowej w roku 2015 2015-01-16 12:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej w miejscowości Dalsze 2015-01-13 14:06
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach Myślibórz, Listomie i Zgoda 2015-01-13 08:41
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach: Myślibórz, Sulimierz, Rokicienko, Sitno, Nawrocko 2015-01-12 08:17
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie art.5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) na zadanie pod nazwą: "Dostarczanie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2015 roku" (OPS Myślibórz, 18.12.2014 r.) 2015-01-02 14:08
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Rokicienko 2014-12-30 15:04
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowaściach: Rościn, Ławy, Głazów, Rów 2014-12-23 11:12
ZARZĄDZENIE Nr 856/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. ws. zarządzenia wyborów uzupełniających 2014-12-23 10:47
INFORMACJA Starosty Myśliborskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków ze stacji paliw przy ul. Celnej w Myśliborzu do ziemi 2014-12-22 14:19
OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie art.5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) na zadanie pod nazwą: "Dostarczanie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2015 roku" (OPS Myślibórz, 18.12.2014 r.) 2014-12-18 14:32
Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Myślibórz - Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi od 1 dnia stycznia 2015 roku 2014-12-18 10:20
POSTANOWIENIE ws. sprostowania omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Golczew, gm. Myślibórz 2014-12-17 12:01
INFORMACJA Starosty Myśliborskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz do wód Jez. Sulimierskiego 2014-12-17 11:58
HARMONOGRAM posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu na rok 2015 - KATALOG -
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na działkach w obrębie miejscowości Zgoda i Listomie 2014-12-16 07:48
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odstojnika ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody wraz z budową rurociągu odprowadzającego ścieki w miejscowości Golczew, na działkach o nr ewid. gruntu 9/31, 9/36 obręb Golczew, gmina Myślibórz 2014-12-12 13:31
ZAPYTANIE CENOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do złożenia ofert na: usługę pn. "Świadczenia usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku" (OPS Myślibórz) 2014-12-02 09:56
OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie art.5a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm. ) na zadanie pod nazwą: "Dostarczanie posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2015 roku" (OPS Myślibórz) 2014-12-18 14:23
OBWIESZCZENIE ws. inwestycji celu publicznego w miejscowości Golczew, gmina Myślibórz 2014-12-01 13:39
OGŁOSZENIE ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2015 r. 2014-11-27 09:58
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem na os. Poetów w Myśliborzu 2014-11-24 12:08
ZAPYTANIE OFERTOWE na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz" (01.01.2015 - 31.12.2015) 2014-11-20 12:23
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji ds. konkursu pn. "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2014" 2014-11-14 13:38
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej w Sulimierzu 2014-11-14 09:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kablowej 2014-11-13 07:52
INFORMACJA Inspekcji Weterynaryjnej w Myśliborzu o pojawieniu się ptasiej grypy na terenie Niemiec oraz o zaleceniach w tej sprawie dla hodowców drobiu 2014-11-12 11:06
INFORMACJA o spotkaniach organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony w Szczecinie w sprawie "Opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce" 2014-11-12 11:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odstojnika ścieków przy stacji uzdatniania wody wraz z budową odstojnika ścieków przy stacji uzdatniania wody wraz z budową rurociągu odprawadzającego na działkach o numerach ewid. gr. 9/31 oraz 9/36 obręb Golczew, gmina Myślibórz 2014-11-05 11:00
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowaściach: Golenice, Golczew, Sulimierz, Myślibórz 2014-11-04 10:15
OBWIESZCZENIE ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowości Sulimierz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 569/1, 174 obręb Sulimierz, Gmina Myślibórz, zebrano materiały i dowody w sprawie 2014-10-28 09:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odstojnika ścieków przy stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewid. gr. 9/31 obręb Golczew, gmina Myślibórz 2014-10-23 11:03
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w: Sitnie, Głazowie, Ławach, Nawrocku 2014-10-23 10:30
STAROSTA MYŚLIBORSKI informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 08.03.2010 r. udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów Sp. z o.o. w Myśliborzu 2014-10-21 12:40
POSTANOWIENIE o sprostowaniu omyłki w decyzji o lokalizacji celu publicznego GKB.6733.7.2014.AKK 2014-10-16 14:16
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 35 obręb Czólnów, Gmina Myślibórz 2014-10-16 10:21
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ws. zakończenia prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia dot. warunków korzystania z wód zlewni Tywy oraz porjektu prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego dokumentu oraz o przystąpieniu do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów 2014-10-14 14:34
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Sulimierzu 2014-10-13 10:56
INFORMACJA nt. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 2014-10-10 12:54
Zarządzenie nr AP.120.34.2014.GKB Burmistrza MiG Myślibórz ws. zmiany regulaminu konkursu pn. "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2014 roku" 2014-10-09 13:22
OGŁOSZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO ws. wydania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Golenice, gm. Myślibórz oraz na wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejcowości Golenice do ziemi - rów melioracji wodnych szczegółowych 2014-10-09 13:20
OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o prowadzeniu postępowania z wniosku firmy EKO-MYŚL Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej na działce nr 2/3 obręb Dalsze w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz 2014-10-01 14:19
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu 2014-10-01 13:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Myślibórz 2014-09-30 09:40
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach o nr ewid. gruntu 60/2 oraz zjazdu na działce o nr ewid. gruntu 4, obręb Czółnów, gmina Myślibórz 2014-09-30 09:14
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 35 obręb Czółnów, gmina Myślibórz 2014-09-29 10:00
POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 35, obręb Czółnów, gmina Myślibórz 2014-09-26 13:16
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu wykazu nr 6/GKB/2014 z dnia 25 września 2014 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu 2014-09-25 13:17
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślibórz" - zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety 2014-09-25 10:36
OGŁOSZENIE o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Myślibórz 2014-09-24 11:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Sulimierzu 2014-09-18 13:19
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obręb Czółnów 2014-09-18 13:18
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa ul. Broniewskiego, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej w Myśliborzu wraz z odwodnieniem 2014-09-15 10:37
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa zewnętrznej sieci kablowej nn -0,4 kV w na działkach o nr ewid. 26, 27 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2014-09-12 14:47
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Ławach 2014-09-11 08:24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 5 września 2014 r. ws. podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z nich 2014-09-05 12:47
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do kąpieli i przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych 2014-08-25 09:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. o nr ewid. gruntu 60/2 obręb Czółnów oraz zjadu na dz. nr eiwd. 4 obręb Czółnów, gmina Myślibórz 2014-08-21 13:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Broniewskiego, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej w Myśliborzu wraz z odwodnieniem obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2014-08-19 13:00
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV w miejscowości Ławy, na działkach o nr ewid. 26/1, 1, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, obręb Ławy, gmina Myślibórz 2014-08-19 08:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania kompleksu ogródków działkowych na działkach o nr ewid. gruntu 26 i 27 obręb 2 miasto Myślibórz - zebrano materiały i dowody w sprawie 2014-08-13 11:58
STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda gmina Myślibórz 2014-08-12 11:46
ZAPYTANIE CENOWE na zadanie pn.: Wykonanie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" w Barlinku w roku szkolnym 2014/15 2014-08-11 13:52
INFORMACJA nt. Karty Dużej Rodziny (OPS) 2014-08-04 13:50
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do kąpieli i przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych 2014-07-23 14:09
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Ławach, Głazowie i Myśliborzu 2014-07-17 13:04
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Tywy 2014-07-17 12:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa ul. Broniewskiego, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej w Myśliborzu wraz z odwodnieniem 2014-07-15 10:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 26 i 27 obręb 2 miasto Myślibórz 2014-07-14 09:28
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w miejscowości Ławy 2014-07-09 09:38
INFORMACJA Starosty Myśliborskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2014-07-04 13:34
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku, Myśliborzu i Zofinówce/Rokicienku 2014-07-04 11:33
ZAPROSZENIE do udziału w spotkaniach dyskusyjnych ws. sporządzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2014-07-03 08:22
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu wykazu nr 4/GKB/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu 2014-07-02 14:49
POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 35, obręb Czółnów, gmina Myślibórz 2014-06-26 14:44
ZAWIADOMIENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Kierzków, Nawrocko i Prądnik, gmina Myślibórz 2014-06-26 14:25
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Myślibórz i Zofinówka/Rokicienko 2014-06-16 12:12
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej teleonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 67/2 obręb Sitno, gmina Myślibórz 2014-06-13 11:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4kV w miejsocwości Ławy 2014-06-12 08:40
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2014-2017 2014-06-11 07:49
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Rów 2014-06-06 09:54
ZAWIADOMIENIE o zmianie organizacji ruchu w pasie drogi gminnej na ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu 2014-06-04 15:10
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sitnie 2014-06-03 13:38
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 na działkach o nr ewid. gruntu: 156, 159/2, 159/4 i 159/6 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2014-05-29 10:36
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-05-28 12:07
OBWIESZCZENIE dot. godzin otwarcia targowiska miejskiego w dn. 19.07.2014 r. 2014-05-26 15:04
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Ławach 2014-05-23 11:28
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku, Głazowie i Sitnie 2014-05-22 11:07
OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym 3 miasto Myślibórz, w rejonie ulic Łużycka - Gorzowska 2014-05-20 07:53
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 67/2 obręb Sitno, gmina Myślibórz 2014-05-19 14:45
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - podnośnik do prac konserwatorskich marki MAN (wraz z treścią Zarządzenia nr AP.120.20.2014) 2014-05-13 12:46
POSTANOWIENIE o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji z dn. 12.12.2013 znak: GKB.6733.12.2013.GK 2014-05-09 11:43
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 159/4, 159/6, 159/2 i 156 obręb 3 m. Myslibórz 2014-04-30 10:42
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rościnie, Sulimierzu i Myśliborzu 2014-04-25 10:54
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 18 kwietnia 2014 r. dot. obwodów do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-23 11:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 35, obręb Czółnów, gmina Myślibórz 2014-04-17 12:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. gruntu 67/2 obręb Sitno, gmina Myślibórz 2014-04-17 12:53
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu 2014-04-11 14:19
POSTANOWIENIE Burmistrza MiG Myślibórz ws. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji z dn. 2013.07.01 znak: GKB.6733.7.2013.GK o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dla inwestycji polegającej na wykonaniu odbudowy istniejącej studni wierconej wraz z instalacją wodną i elektryczną na działkach o nr ewid. gruntu: 219/40, 219/42 i 2019/26 obręb Golenice, gmina Myślibórz 2014-04-11 13:26
Harmonogram odbioru gabarytów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Myślibórz w maju 2014 r. 2014-04-04 12:39
Harmonogram odbioru gabarytów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Myślibórz w kwietniu 2014 r. 2014-04-04 12:38
DECYZJA - odmowa uchylenia decyzji Burmistrza MiG Myślibórz z dn. 06.06.2011 r. ustalającej PTK "Centertel" lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel na 10302/8399 MYŚLIBÓRZ-ZACHÓD na działkach o nr ewid. gruntu: 415/9 i 415/10 obręb 2 m. Myślibórz przy ul. Cienistej w Myśliborzu 2014-04-03 14:53
OGŁOSZENIE o wyłożenu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowościach: Czerników, Golczew, Golenice, Klicko, Kruszwin, Rościn, Ławy, Otanów, Chłopowo 2014-03-31 13:20
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Golczewie, Kruszwinie i Golenicach 2014-03-26 11:07
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Tarnowie i Sulimierzu 2014-03-25 11:39
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 2/GKB/2014 z dnia 14 marca 2014 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy 2014-03-18 10:52
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Golenicach 2014-03-18 10:50
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego na działce o nr ewid. gruntu 177/2 obręb Renice, gmina Myślibórz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 2014-03-18 10:49
ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. dokumentacji wykonania odwodnienia oraz przebudowy drogi gminnej o nr ewid. gruntu 27/2 ob. Chłopowo, na odcimku 300 mb 2014-03-14 14:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu: 159/7, 159/6, 159/2 i 156 obręb 3 m. Myślibórz 2014-03-13 13:26
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Myśliborzu, Rowie, Zofinówka. 2014-03-11 11:13
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Renice 2014-03-05 10:26
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 1, w rejonie ul. Celnej w Myśliborzu 2014-02-24 10:19
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 1, w rejonie ul. Celnej w Myśliborzu 2014-02-24 10:17
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Gminy Myślibórz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w grnicach administracyjnych Gminy Myślibórz (ogłoszenie wraz z wzorem wniosku o udzielenie dotacji oraz regulaminem pracy komisji) 2014-02-20 08:42
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs pt. "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2014" 2014-02-20 08:21
OBWIESZCZENIE dot. budowy stacji bazowej internetu szerokopasmowego na działce o nr ewid. gruntu 177/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2014-02-18 09:48
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Głazowie, Ławach, Sitnie, Nawrocku. 2014-02-18 09:03
OBWIESZCZENIE ws. wznowienia postępowania zakończonego decyzją Burmistrza MiG Myślibórz z dn. 06.06.2011 r. znak: GKB.V.7331/P-3/08 - zebrano materiały i dowody w sprawie. 2014-02-14 12:59
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz - wybór ofert 2014-02-07 12:46
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Myśliborzu i Myśliborzu-wspólnota mieszkaniowa 2014-01-30 11:09
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Sulimierzu, Golczewie, Sitnie, Nawrocku. 2014-01-27 11:07
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przeznaczeniu do remontu lokalu użytkowego przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7 w Myśliborzu o pow. użyt. 37,78 m2, nr dz. 163/4. 2014-01-27 09:53
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w roku 2014 2014-01-24 13:42
POSTANOWIENIE wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza MiG Myślibórz z dnia 06-06-2011 r. znak: GKB.V.7331/P-3/08 ws. ustalenia na wniosek PTK "Centertel" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 10302/8399 MYŚLIBÓRZ-ZACHÓD na działkach o nr ewid. gruntu: 415/9 i 415/10 obręb 2 m. Myślibórz, przy ul. Cienistej w Myśliborzu 2014-01-23 14:28
UCHWAŁA NR XLIII/386/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu ws. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2014-01-20 14:20
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz szafkami przyłączeniowo - pomiarowymi na działkach o nr ewid gruntu: 171/2, 101, 79, 173 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2014-01-20 10:00
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi 0,4 kV na działkach o nr ewid gruntu: 110 i 106 obręb 1 m. Myślibórz, 278, 277, 281, 294/4, 405/2, 308, 307, 306/1, 304, 303/1, 303/2 i 302 obręb Dąbrowa oraz 7/1, 8/1, 8/2, 6/3, 6/4, 5/2, 5/3, 4/6, 4/7, 4/4, 4/5, 3/1, 3/2, 2/2, 2/1 obręb 3 m. Myślibórz 2014-01-17 14:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. budowy stacji bazowej internetu szerokopasmowego na działce o numerze ewid. gruntu 177/2 obręb Renice, gmina Myślibórz 2014-01-16 11:21
OBWIESZCZENIE ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz szafkami przyłączeniowo-pomiarowymi na działkach o nr ewid. gruntu: 171/2, 101, 79 i 173 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2014-01-02 14:56
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu i Nawrocku 2013-12-30 13:20
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Golczewie 2013-12-17 13:44
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do publicznej wiadomości, że zebrano materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 110 i 106 obręb 1 m. Myślibórz, 278, 277, 281, 294/4, 405/2, 308, 307, 306/1, 304, 303/1, 303/2 i 302 obręb Dąbrowa oraz 7/1, 8/1, 8/2, 6/3, 6/4, 5/2, 5/3, 4/6, 4/7, 4/4, 4/5, 3/1, 3/2, 2/2, 2/1 i 1 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz. 2013-12-13 10:05
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sitnie 2013-12-10 14:09
ZAPYTANIE OFERTOWE (OPS Myślibórz) - Usługa transportowa-transport pracowników OPS (02.01.2014 - 31.12.2014) 2013-12-06 12:51
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 8. obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów dla obszarów 2013-12-05 14:00
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz szafkami przyłączeniowo-pomiarowymi na działkch o nr ewid. gruntu: 171/2, 101, 79 i 173 obręb 1 m. Myślibórz 2013-12-04 12:42
ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz 2013-12-02 10:29
OBWIESZCZENIE - dot. budowy linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi 0,4kV na działkach o nr ewid. gruntu: 177/2, 183/1 i 183/2 obręb 3 m. Myślibórz 2013-11-28 13:34
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Głazowie, Golenicach, Ławach, Rościnie i Tarnowie 2013-11-27 14:08
OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych ws. zmiany do załącznika do Uchwały nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 29.06.2012 r. ws. uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami 2013-11-04 09:26
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15kV i budowa stacji transformatorowej SN/nn z powiązaniami kablowymi SN i nn na działkach o nr ewid. gruntu: 187, 188 i 192 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2013-10-31 09:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 177/2, 183/1 i 183/2 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-10-29 10:53
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu wykazu nr 3/GKB/2013 z dnia 25 października 2013 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu: pomieszczeń gospodarczych, garaży i dzierżawy terenów 2013-10-28 14:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 110 i 106 obręb 1 m. Myślibórz, 278, 277, 281, 294/4, 405/2, 308, 307, 306/1, 304, 303/1, 303/2 i 302 obręb Dąbrowa oraz 7/1, 8/1, 8/2, 6/3, 6/4, 5/2, 5/3, 4/6, 4/7, 4/4, 4/5, 3/1, 3/2, 2/2, 2/1 i 1 obręb 3 m. Myślibórz 2013-10-25 09:43
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu 2013-10-24 09:07
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o możliwości składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz w celu określenia ilości zmian i zakresu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium 2013-10-23 13:58
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Sulimierzu, Głazowie i Sitnie 2013-10-22 14:42
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Kruszwinie, Ławach i Sitnie 2013-10-16 10:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III - Nawrocko, w obrębie geodezyjnym Wierzbnica, gmina Myślibórz 2013-10-14 14:31
OBWIESZCZENIE ws. przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV i budowy stacji transformatorowej SN/nn z powiązaniami kablowymi SN i nn na działkach o nr ewid. gruntu: 187, 188 i 192 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2013-10-14 13:44
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs pt.: "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2013" 2013-10-10 09:27
INFORMACJA pn. "Trzymanie psa na łańcuchu jest niezgodne z prawem" 2013-10-09 10:27
OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ul. Daszyńskiego 2013-10-08 12:13
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje, że w dniach 14-15.10.2013 r. prowadzona będzie na terenie miasta i gminy Myślibórz zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2013-10-04 12:02
OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ulicy Daszyńskiego 2013-10-02 12:01
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Ławach i Nawrocku 2013-10-01 13:41
OGŁOSZENIE - obowiązki właścicieli zwierząt domowych 2013-09-26 08:55
DECYZJA o uchyleniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. wodociągu publicznego w Ławach 2013-09-20 12:21
KOMUNIKAT Nr 47/2013 Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu w miejscowości Ławy 2013-09-18 15:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV i budowie stacji transformatorowej SN/nn z powiązaniami kablowymi SN i nn na działkach o nr ewid. gruntu: 187, 188 i 192 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2013-09-17 12:28
UCHWAŁA Rady Powiatu w Myśliborzu NR XXXIX/349/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-09-17 09:25
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Myśliborzu i Sulimierzu 2013-09-11 12:28
ZAPYTANIE CENOWE na zadanie pn.: Sporządzenie wyceny infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Myślibórz w formie operatu szacunkowego w celu wniesienia majątku do spółki prawa handlowego w drodze aportu 2013-09-10 10:52
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w: Rościnie, Tarnowie, Golenicach, Golczewie, Kruszwinie. 2013-09-04 12:38
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Myślibórz 2013-08-26 14:27
ZAPYTANIE CENOWE na zadanie pn.: Wykonanie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" w Barlinku w roku szkolnym 2013/14 2013-08-20 14:57
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rowie i Myśliborzu 2013-08-20 11:35
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz podaje do publicznej wiadomości, że zgromadzone zostały dokumenty ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III - Nawrocko w obrębie ewidencyjnym Wierzbnica, gmina Myślibórz 2013-08-08 08:19
ZAPYTANIE CENOWE na zadanie pn.: "Wykonanie robót budowlanych związanych z zapewnieniem właściwych warunków ochrony pożarowej w Przedszkolu Publicznym nr 1 położonym przy ul. Lipowej 18 b w Myśliborzu" 2013-08-07 09:57
ZAWIADOMIENIE Starosty Myśliborskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Golenice gmina Myślibórz 2013-08-06 07:23
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku 2013-07-31 14:03
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w dniu 1 sierpnia 2013 r. 2013-07-29 09:43
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu wykazu nr 2/GKB/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży 2013-07-22 12:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - dot. budowy i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III - Nawrocko w obrębie geodezyjnym Wierzbnica, gmina Myślibórz 2013-07-17 10:33
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Ławy, Sitno, Zofinówka 2013-07-17 09:29
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do kąpieli z kąpieliskja nad Jez. Myśliborskim w Myśliborzu 2013-07-15 10:55
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Myślibórz, Sulimierz, Golenice, Kruszwin, Głazów 2013-07-15 10:52
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu na 2014 rok 2013-07-12 15:01
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie obudowy studni wierconej wraz z instalacją wodną i elektryczną na działkach o nr ewid. gruntu: 219/40, 219/42 i 219/26, obręb Golenice, gmina Myślibórz 2013-07-10 13:35
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Myślibórz 2013-06-20 09:34
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie obudowy studni wierconej wraz z instalacją wodną i elektryczną na działkach o nr ewid. gruntu 219/40 i 219/26, obręb Golenice, gmina Myślibórz zebrano materiały i dowody w sprawie. 2013-06-12 13:36
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Zofinówka, Golczew i Nawrocko 2013-06-07 08:33
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb "Zespołu elektrowni wiatrowych Wysoka III Nawrocko" na działkach o nr ewid. gruntu: 362, 219/12 i 222/3 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz, woj. zachodniopomorskie 2013-06-03 11:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa strzelnicy, budowa dwóch wiat gospodarczych, przebudowa płyty boiska, budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla potrzeb tego boiska, modernizacja istniejących i budowa nowych ścieżek spacerowych na działkach o nr ewid. gruntu: 338/1, 338/2 i 338/3 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2013-05-28 13:55
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ulicy Daszyńskiego 2013-05-28 10:35
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid. 313 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz, województwo zachodniopomorskie 2013-05-23 10:55
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu 2013-05-20 14:05
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości: Sulimierz 2013-05-20 14:05
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościah: Ławy, Golenice, Kruszwin, Nawrocko, Głazów 2013-05-14 11:16
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 1, 2/2, 381, 12/6 i 12/3 obręb Wierzbnica oraz 524, 177/2, 513/2, 510 i 505 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-05-10 11:00
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach i Kruszwinie 2013-05-06 12:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wykonanie obudowy studni wierconej wraz z instalacją wodną i elektryczną na działkach o nr ewid. gruntu 219/40 i 219/26, obręb Golenice, gmina Myślibórz 2013-05-06 12:50
OBWIESZCZENIE ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Zespołu Elektrowni Wiatrowych "Wysoka III Nawrocko" na działkach o nr ewid. gruntu: 362, 219/12 i 222/3 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz zebrano materiały i dowody w sprawie. 2013-04-29 12:58
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. gruntu 313 obręb 1 m. Myślibórz ul. Spokojna 13 w Myśliborzu, gmina Myślibórz, zebrano materiały i dowody w sprawie. 2013-04-29 12:55
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Rościnie, Nawrocku, Sulimierzu, Sitnie, Głazowie 2013-04-25 10:54
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w mieście Myślibórz w rejonie ul. Celnej 2013-04-24 11:12
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Listomie 2013-04-16 14:14
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 1, 2/2, 381, 12/6 i 12/3 obręb Wierzbnica oraz 524, 177/2, 513/2, 510 i 505 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-04-16 12:20
OGŁOSZENIE Starosty Myśliborskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2013-04-11 15:04
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-04-11 13:16
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golczewie, Golenicach, Kruszwinie i Tarnowie 2013-04-05 13:55
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu 2013-03-28 13:52
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Myśliborzu i Nawrocku 2013-03-26 14:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Zespołu Elektrowni Wiatrowych "Wysoka III Nawrocko" na działkach o nr ewid. gruntu: 362, 219/12 i 222/3 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2013-03-20 11:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. gruntu 313 obręb 1 m. Myślibórz, ul. Spokojna 13 w Myśliborzu, gm. Myślibórz 2013-03-20 11:55
OBWIESZCZENIE o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Myślibórz (18.03.2013) 2013-03-19 14:13
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z powiązaniami w miejscowości Myślibórz, na działkach o nr ewid.: 147/30, 150 i 151 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-03-15 09:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 1, 2/2, 381, 12/6 i 12/3 obręb Wierzbnica oraz 524, 177/2, 513/2, 510 i 505 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-03-08 14:02
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nawrocku 2013-03-07 09:11
OBWIESZCZENIE Rady Miejskiej w Myśliborzu z 26.02.2013 r. ws. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/163/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Rady Miejskiej w Myśliborzu, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2013-03-04 10:51
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z powiązaniami w miejscowości Myślibórz, na działkach o nr ewid.: 222, 295, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7 i 296/8 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-02-28 14:00
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 1/GKB/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu w formie bezprzetargowej 2013-03-07 09:09
OBWIESZCZENIE dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid gruntu: 147/30, 150 i 151 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-02-21 14:09
BURMISTRZ Miasta i Gminy Myślibórz informuje o spotkaniu organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Pojezierze Myśliborskie (PLH 320014), Dziczy Las (PLH 320060) i Jezioro Kozie (PLH 320010) 2013-02-20 12:46
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - Spotkanie dotyczące problematyki centralnego ogrzewania i ciepłej wody 2013-02-20 09:44
WYKAZ nr 1/RGG z 11.02.2013 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Myślibórz 2013-02-14 12:59
OBWIESZCZENIE dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi oraz szafkami przyłączeniowo-kablowymi na działkach o nr ewid. gruntu: 222, 295, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7 i 296/8 obręb 1 m. Myślibórz 2013-02-13 11:51
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku, Ławach i Sitnie 2013-02-13 08:41
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Głazowie 2013-02-07 13:07
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w roku 2013 2013-01-29 08:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach o nr ewid. gruntu: 147/30, 150 i 151 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-01-23 12:17
OGŁOSZENIE - XI Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2013-01-22 13:54
INFORMACJA o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 2013-01-18 14:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi oraz szafkami przyłączeniowo-kablowymi na działkach o nr ewid. gruntu: 222, 295, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7 i 296/8 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2013-01-16 12:33
UCHWAŁA NR XXXI/279/2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-01-14 08:53
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Czerników, Golczew, Golenice, Klicko, Kruszwin, Rościn, Ławy, Otanów, Chłopowo (wraz z Uchwałą Nr XXXIII/264/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu) 2013-01-09 11:14
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-01-03 14:45
OBWIESZCZENIA i DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z dn. 18.12.2012 - 21.12.2012 r. 2013-01-02 13:17
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Sitno w gminie Myślibórz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2012-12-31 08:47
INFORMACJA nt. otwarcia targowiska miejskiego 2012-12-28 08:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. wznowienia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka III - Nawrocko, w obrębie geodezyjnym Wierzbnica, gmina Myślibórz 2012-12-21 10:26
OGŁOSZENIE - godziny otwarcia ZBiLK w Myśliborzu przed 31 grudnia 2012 r. 2012-12-19 12:14
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie i Myśliborzu 2012-12-19 10:02
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowościach: Czerników, Golczew, Golenice, Klicko, Kruszwin, Rościn, Ławy, Otanów, Chłopowo oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-19 10:01
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Golenicach, Kruszwinie, Sulimierzu i Tarnowie 2012-12-14 14:04
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Nawrocku, Rościnie i Sitnie 2012-12-12 13:54
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - dot. obowiązku odśnieżania dachów i chodników 2012-12-10 07:56
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - apel do mieszkańców Miasta i Gminy Myślibórz 2012-12-10 07:55
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 30.11.2012 r. - ws. podania do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji Nr 8/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-12-07 13:04
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 30.11.2012 r. - ws. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji Nr 8/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-12-07 13:02
ZAPYTANIE OFERTOWE (OPS Myślibórz) - Usługa transportowa-transport pracowników OPS (01.01.2013 - 31.12.2013) 2012-12-05 13:16
ZARZĄDZENIE Nr OR.120.32.2012.DŚ Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 28 listopada 2012 r. ws. ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2012 r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu 2012-11-28 12:26
OGŁOSZENIE - Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) na: sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego - samochodu marki FORD TRANSIT 80, rok produkcji 1994 2012-11-27 13:14
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew 2012-11-27 11:35
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Głazowie i w Ławach 2012-11-23 11:30
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wywieszeniu wykazu nr 14/ZBiLK/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. nieruchomości przeznacznej do najmu garaż w przetargu ustnym nieograniczonym stanowiących własność Gminy Myślibórz oraz wykazu nr 15/ZBiLK/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. nieruchomości przeznacznej na najem pomieszczenie gospodarcze, teren stanowiących własność Gminy Myślibórz 2012-11-21 09:46
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Golczewie 2012-11-14 14:22
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 oraz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanego projektu dokumentu / Zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 24 obszarów Natura 2000 2012-11-09 08:58
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wywieszeniu wykazu nr 13/ZBiLK/2012 z dnia 06 listopada 2012 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu lokali użytkowych, garażu w przetargu ustnym nieograniczonym stanowiących własność Gminy Myślibórz 2012-11-07 09:35
KOMUNIKAT ws. pomocy osobom bezdomnym, starszym, samotnym w okresie zimy 2012 - 2013 2012-10-31 08:10
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Myśliborzu i Głazowie 2012-10-26 14:28
DECYZJE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu publicznego w: Sitnie, Kruszwinie, Tarnowie, Golenicach 2012-10-24 10:56
OGŁOSZENIE o zbiórce odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Myślibórz w listopadzie 2012 r. 2012-10-24 09:29
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 22/95/p Kostrzyn-Myślibórz 2012-10-22 08:40
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Głazowie 2012-10-15 11:47
OBWIESZCZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu 2012-10-08 10:27
OGŁOSZENIE - nabór wykonawców do realizacji usług w projekcie pn. "Polsko-Niemieckie spotkania z historią w Myśliborzu" 2012-10-04 12:37
OGŁOSZENIE o częściowym odwołaniu przetargu - ZBiLK informuje o cześciowym odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w wykazie Nr 10/ZBiLK/2012 z 11.09.2012 r. 2012-10-03 08:22
OGŁOSZENIE TABLICOWE Nr 5/2012 - Kierownik ZBiLK w Myśliborzu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Zabezpieczenie budynku gospodarczego przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 w Myśliborzu będącego w zarządzie zwykłym ZBiLK w Myśliborzu 2012-09-28 13:49
ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na cyfrowy bezprzewodowy zestaw do tłumaczenia symultanicznego 2012-09-27 09:53
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o umorzeniu postąpowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Marwice" (część bloków koncesyjnych nr 162, 163, 183), wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m 2012-09-26 13:27
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew 2012-09-20 09:20
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Golenice 2012-09-20 09:16
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Myślibórz 2012-09-20 09:16
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wywieszeniu w siedzibie UMiG Myślibórz wykazów Nr 11/ZBiLK/2012 z dnia 19 września 2012 r. oraz Nr 12/ZBiLK/2012 z dnia 19 września 2012 r. 2012-09-19 13:58
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ws. wszczęcia postąpowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Marwice" (część bloków koncesyjnych nr 162, 163, 183), wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m 2012-09-18 08:37
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu informujące o wykonaniu obowiązku stwierdzenia jakości wody z wodociągu publicznego w Ławach 2012-09-17 10:28
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Ławy 2012-09-17 10:27
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do kąpieli z kąpieliska OSiR nad Jez. Myśliborskim w Myśliborzu 2012-09-17 10:26
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 9/ZBiLK/2012 z dnia 11.09.2012 r. nieruchomości przeznaczonych na najem pomieszczeń gospodarczych, garaży, terenu stanowiących własność Gminy Myślibórz oraz wykazu nr 10/ZBiLK/2012 z dnia 11.09.2012 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu lokali użytkowych, garażu, pomieszczeń gospodarczych w przetargu ustanym nieograniczonym stanowiących własność Gminy Myślibórz 2012-09-11 14:40
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 237/19, 239, 252, 191/1, 152/32, 151 obręb 2-Myślibórz, gmina Myślibórz 2012-09-06 09:53
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Andersa w Myśliborzu na terenie części działek nr 152/6, 152/34, 162 i 170/1 w obrębie geod. 2 m. Myślibórz 2012-09-06 09:54
STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Dalsze gmina Myślibórz 2012-09-04 10:29
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu stwierdzające przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Myslibórz 2012-08-31 09:22
OBWIESZCZENIE dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 170/1, 162, 152/6, 152/34 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2012-08-24 08:49
OBWIESZCZENIE dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 237/19, 239, 252, 191/1, 152/32 i 151 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2012-08-24 08:40
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 22/95/p KOSTRZYN - MYŚLIBÓRZ 2012-08-23 13:41
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 22/95/p KOSTRZYN - MYŚLIBÓRZ 2012-08-23 13:41
OGŁOSZENIE ws. przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2013 rok 2012-08-22 11:47
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanym postanowieniu w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóz ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 22/95/p Kostrzyn-Myślibórz 2012-08-10 12:50
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntu: 616/40, 616/7, 616/10, 616/9 i 616/6 obręb 2 m. Myślibórz, os. Mieszka I w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2012-08-10 11:57
OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. stwierdzenia przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Nawrocku 2012-08-09 13:29
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanym postanowieniu w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóz ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 22/95/p Kostrzyn-Myślibórz 2012-08-07 10:27
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntu: 616/40, 616/7, 616/10, 616/9 i 616/6 obręb 2 m. Myślibórz - os. Mieszka I w Myśliborzu 2012-07-31 15:05
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Myślibórz 2012-07-31 08:50
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Ławy 2012-07-31 08:49
DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Nawrocku 2012-07-23 13:16
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV i budowie stacji transformatorowej SN/nn z powiązaniami kablowymi SN i nn na działkach o nr ewid. gruntu: 110, 117, 432 i 106/2 obręb 1 Myślibórz oraz 277, 278, 281 i 294/4 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2012-07-13 14:21
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 7/ZBiLK/2012 z dnia 10.07.2012 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu w przetargu ustnym nieograniczonym, stanowiących własność Gminy Myślibórz oraz wykazu nr 8/ZBiLK/2012 z dnia 10.07.2012 r. nieruchomości przeznaczonych na najem pomieszczeń gospodarczych, lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Myślibórz 2012-07-12 14:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 237/19, 239, 252, 191/1, 152/32 i 151 obręb 2 m. Myślibórz 2012-07-12 14:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn - 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 170/1, 162, 152/6 i 152/34 obręb 2 m. Myślibórz 2012-07-12 14:29
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Głazów (04.07.2012) 2012-07-11 11:41
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ławy (04.07.2012) 2012-07-11 11:42
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sitno (04.07.2012) 2012-07-11 11:42
OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. gruntu: 616/40, 616/7, 616/10, 616/9 i 616/6 obręb 3 m. Myślibórz, Os. Mieszka I w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2012-07-06 11:48
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Powiatu Myśliborskiego - zgłoszonych w 2012r. przez organizatorów. 2012-07-04 12:27
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn z powiązaniami kablowymi SN i nn na działkach o nr ewid. gruntu: 110, 117, 432 i 106/2 obręb 1 Myślibórz oraz 277, 278, 281 i 294/4 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2012-07-02 14:12
Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Jelcza 325 - samochodu asenizacyjnego o pojemności beczki 8m3 2012-06-27 09:12
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Myślibórz 2012-06-27 09:11
OGŁOSZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Golczew 2012-06-27 09:11
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Renice oraz o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie 2012-06-14 11:05
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Renice 2012-06-14 11:03
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-06-13 14:36
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-06-12 10:54
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do przetargu na dzierżawę terenu na plaży OSiR w Myśliborzu rozstrzyganego w formie przetargu pisemnego 2012-06-12 10:44
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 z przyłączami na działkach o numerach eiwd. gruntu: 23/35, 64, 65 i 75 obręb Listomie, gmina Myślibórz. 2012-06-11 10:45
OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu dot. składania ofert na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w roku 2013 2012-06-08 08:54
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu informuje, że dnia 08.06.2012 r. (piątek) zarząd będzie nieczynny 2012-06-01 13:48
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór kandydata do pracy w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na stanowisko głównego księgowego biura związku 2012-06-01 09:42
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór kandydata do pracy w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony środowiska 2012-06-01 09:42
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór kandydata do pracy w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na stanowisko referenta prawno-administracyjnego 2012-06-01 09:41
INFORMACJA - Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości informację o rozszerzeniu żądania zawartego we wniosku "Auto Port Renice" z dn. 19.03.2012 2012-05-31 08:15
OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 23/35, 64, 65 i 71 obręb Listomie, gmina Myślibórz, zebrano materiały i dowody w sprawie. 2012-05-23 14:42
Burmistrz Miasta i Gminy Myslibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu wykazów nr 5/ZBiLK/2012 z dnia 23 maja 2012 r., nr 6/ZBiLK/2012 z dnia 23 maja 2012 r. oraz nr 1/RGG z dnia 23 maja 2012 r. 2012-05-23 11:08
ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o decyzji z dn. 10.05.2012 r., znak: DON-OO-4240.1.2011.MZ, o utrzymaniu w mocy decyzji RDOŚ w Szczecinie z dn. 21.11.2011 r., znak: WOOŚ-TŚ.6330.1.2011.AKO, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł "Gorzów Północ" km 0+000 - 81+613. 2012-05-23 09:11
OGŁOSZENIE - Starosta Myśliborski informuje, że w dniu 27.04.2012 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowych pochodzących ze stacji paliw, restauracji i hotelu w m. Renice 2012-05-22 10:11
INFORMACJA nt. konsultacji społecznych nad Projektem uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2012-05-17 14:28
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Myślibórz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-05-15 10:14
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz uprzejmie informuje, że w miesiącu maju prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. szaf, tapczanów, foteli, krzeseł itp. przez firmę "EKO-MYŚL" Sp. z o.o. z siedzibą w Dalszym, wg. nastepującego terminarza wywozu (w treści dokumentu) 2012-05-12 14:03
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz uprzejmie informuje, że w miesiącu maju prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. szaf, tapczanów, foteli, krzeseł itp. na terenie miasta Myśliborza przez firmę "EKO-MYŚL" Sp. z o.o. z siedzibą w Dalszym 2012-05-12 14:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn z powiązaniami kablowymi SN i nn na działkach o nr ewid. gruntu: 110, 117, 432 i 106/2 obręb 1 Myślibórz oraz 278, 279, 280, 281, 294/4 i 405/2 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2012-05-08 14:51
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i gminy Myślibórz zaprasza do składania ofert na zakup urządzeń znajdujących się na terenie byłego GS-u. 2012-04-25 11:22
Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Jelcza 325 - samochodu asenizacyjnego o pojemności beczki 8m3 2012-04-23 13:40
KOMUNIKAT ws. laminowania, oklejania i ofoliowywania dowodów osobistych 2012-04-20 14:25
OGŁOSZENIE ws. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu do 31.03.2012 r. 2012-04-20 09:40
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje, że w dniu 25.04.2012 r. w sali konferencyjnej UMiG w Myśliborzu odbędzie się spotkanie dot. projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu ws. wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2012-04-19 11:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 23/35, 64, 65 i 71 obręb Listomie, gmina Myślibórz 2012-04-16 13:42
UCHWAŁA NR XIX/182/2012 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-04-11 09:25
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z powiązaniami oraz przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 91/7, 91/46, 91/5, 92 i 72 obręb 3 m. Myślibórz oraz 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 80, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12 i 220/13 obręb Klicko, gmina Myslibórz 2012-04-10 10:36
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru Koncesji 22/95/p KOSTRZYN-MYŚLIBÓRZ 2012-04-02 13:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz 2012-03-28 08:28
OBWIESZCZENIE - ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z powiązaniami oraz przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 91/7, 91/46, 91/5 i 72 obręb 3 m. Myślibórz oraz 92, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 80, 220/7, 20/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12 i 220/13 obręb Klicko, gmina Myślibórz 2012-03-27 07:49
OGŁOSZENIE - Myśliborski Ośrodek Kultury odwołuje konkurs ofert na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas imprezy plenerowej "Dni Myśliborza" 2012-03-23 11:32
OGŁOSZENIE - Konkurs ofert na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas imprezy plenerowej "Dni Myśliborza", w ramach której odbędą się Motorowodne Mistrzostwa Świata i Europy oraz Polsko-Niemieckie Dni Kultury i Sportu. 2012-03-23 11:33
OGŁOSZENIE - Konkurs ofert na kompleksową ochronę imprezy plenerowej "Dni Myśliborza", w ramach której odbędą się Motorowodne Mistrzostwa Świata i Europy oraz Polsko-Niemieckie Dni Kultury i Sportu. 2012-03-23 11:44
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 12 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu rozporzadzenia w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 2012-03-15 08:33
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 196, 362, 338/2, 338/3, 376, 375, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 230/4, 222/8, 219/8, 219/11, 219/10, 219/9, 219/7, 219/6, 219/5, 219/12, 198/5 i 199 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2012-03-12 12:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z powiązaniami oraz przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 91/7, 91/46, 91/5, 72 i 92 pbręb 3 m. Myślibórz oraz 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12 i 220/13 obręb Klicko, gmina Myślibórz 2012-03-01 12:05
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej (działka nr 223/1 obręb Wierzbnica) i słupowej 15/0,4 kV (działka nr 219/8 obręb Wierzbnica) z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV 2012-02-29 10:20
Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Spółka z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż JELCZA 325 samochodu asenizacyjnego o pojemności beczki 8 m3 2012-02-27 11:11
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu numer 3/ZBiLK/2012 z dnia 08 lutego 2012 r. nieruchomości przeznaczonych na najem, dzierżawę terenu, stanowiących własność Gminy Myślibórz oraz wykazu numer 4/ZBiLK/2012 z dnia 08 lutego 2012 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu w przetargu ustnym nieograniczonym stanowiących własność Gminy Myślibórz 2012-02-09 12:25
ZAPYTANIE CENOWE - GMINA MYŚLIBÓRZ zaprasza do złożenia ofert na dostawę tonerów i tuszy do drukarek w 2012 roku 2012-02-02 09:58
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Listomie zgodnie z Uchwałą Nr XX/136/2011 Rady Miejskiej w Mysliborzu z dnia 29 listopada 2011 r. 2012-01-27 08:18
ZAPYTANIE CENOWE dot. zabezpieczenia pomnika przyrody w miejscowości Nawrocko 2012-01-26 08:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępownia administracyjnego - Budowa stacji transformatorowej kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 196, 381, 338/2, 338/3, 376, 375, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 230/4, 222/8, 219/8, 219/11, 219/10, 219/9, 219/7, 219/6, 219/5 i 219/12 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2012-01-13 14:38
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 1/ZBiLK/2012 z dnia 11.01.2012 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Myślibórz 2012-01-12 14:26
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 2/ZBiLK/2012 z dnia 12.01.2012 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu w przetargu ustnym nieograniczonym, stanowiących własność Gminy Myślibórz 2012-01-12 11:59
OGŁOSZENIE ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2012 r. 2012-01-10 09:14
INFORMACJA dot. opłaty targowej za handel prowadzony poza terenem targowiska miejskiego oraz dot. dziennych stawek opłat za handel na targowisku miejskim 2011-12-30 11:29
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku bazy obwodu drogowego położonego na działce o nr ewid. gruntu 249 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz, z przeznaczeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-12-29 12:56
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o numerach ewid. gruntu: 2/9, 465, 464 i 604 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2011-12-23 12:36
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszary NATURA 2000 przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi S-3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł Gorzów Północ km 0+000 - 81+613 2011-12-21 09:05
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 2/2, 3, 5, 6, 17/4, 24/1 i 24/2 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2011-12-19 07:58
OBWIESZCZENIE dot. przebudowy budynku bazy obwodu drogowego ze zmianą sposobu jego użytkowania na obiekt/siedzibę Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-12-16 14:19
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz wykazu nr 1/ZBiLK/2011 z 14.12.2011 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu 2011-12-14 13:40
ROZPORZĄDZENIE Porządkowe Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2011-12-07 13:18
OBWIESZCZENIE dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięciana środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na: budowie budynku warsztatowo - produkcyjnego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 22/3 obręb Renice, gmina Myślibórz 2011-12-07 08:39
OBWIESZCZENIE dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 2/9, 465, 464 i 604 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2011-12-06 15:04
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polehającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 z przyłączami na dz. o numerach ewid. gruntu: 2/2, 3, 5, 6, 17/4, 24/1 i 24/2 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz, zebrano materiały i dowody w sprawie. 2011-12-06 08:32
OGŁOSZENIE o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu 2011-12-01 08:22
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegająca na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku Zdroju na dz. o numerach ewid. gruntu: 198, 20 i 21 o. Trzcińsko Zdrój; 164 i 143 o. Trzcińsko Zdrój 1 oraz 207/1 1151 o. Czarnołęka, gmina Trzcińsko Zdrój. 2011-11-30 15:12
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S-3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł "Gorzów Północ" km 0+000-81-613" 2011-11-25 11:03
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania projektów warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i regionu wodnego Uecker 2011-11-23 09:24
OBWIESZCZENIE - Burmistrz MiG Myślibórz podaje do publicznej wiadomości, że 17.11.2011 r. zostało wznowione zawieszone postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elewatora zbożowego na terenie dz. nr 150/2 obręb Rów, gmina Myślibórz, z wniosku firmy Rudnik Sp. z o.o. i przedłożeniu przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2011-11-18 12:27
OGŁOSZENIE - Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Koparko - ładowarki typ KT-162, Multicara typ 2510, Multicara typ 2512 (17.11.2011) 2011-11-18 08:48
Informacja nt. pomocy osobom bezdomnym w okresie zimy. 2011-11-15 14:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na dz. o numerach ewid. gruntu: 2/9, 465, 464 i 604 obręb Sulimierz, gmina Myślibórz 2011-11-15 09:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa budynku bazy obwodu drogowego położonego na działce polegającej na przebudowie budynku bazy obwodu drogowego położonego na dz. o nr ewid. gruntu 249 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz, z przeznaczeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-11-15 09:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie galerii handlowej wraz ze stacją paliw na nieruchomości położonej w Myśliborzu przy ul. Łużyckiej, ozn. nr ewid. dz. 74/4 obręb 3 miasta Myślibórz 2011-11-14 10:22
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA - w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w m. Dąbrowa) 2011-11-09 09:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: budowa ośmiu budynków jednorodzinnych z garażami, na dz. nr 3 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz 2011-11-08 12:51
OBWIESZCZENIE dot. wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo-produkcyjnego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 22/3 obręb Renice, gmina Myślibórz 2011-11-04 09:13
OBWIESZCZENIE - dot. przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku Zdrój na działkach o nr ewid. gruntu: 198, 20 i 21 obręb 2 m. Trzcińsko Zdrój, 164 i 143 obręb 1 m. Trzcińsko Zdrój oraz 207/1 i 1151 obręb Czarnołęka, gm. Trzcińsko Zdrój 2011-11-02 12:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjneg0 - Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 2/2, 3, 5, 6, 17/4, 24/1 i 24/2 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2011-10-28 14:01
OGŁOSZENIE - Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Koparko - ładowarki typ KT-162, Multicara typ 2510, Multicara typ 2512. 2011-10-28 12:16
Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. z o.o. w Myśliborzu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż JELCZA 325 samochodu asenizacyjnego o pojemności beczki 8 m3 2011-10-21 13:36
OGŁOSZENIE - Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu 2011-10-24 12:46
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Myślibórz 2011-10-18 14:13
INFORMACJA dot. instalacji zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wzgl. przydomowej oczyszczalni ścieków z instalacją zewnętrzną od budynku mieszkalnego, gm. Myślibórz, obręb Pszczelnik, działka nr 83/8 2011-10-18 12:33
OBWIESZCZENIE dot. budowy elektorenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 245/5, 249/17, 150, 122, 105, 59, 293/2 i 293/4 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2011-10-14 14:06
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Myślibórz 2011-10-10 11:24
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Myślibórz 2011-10-10 11:23
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenach wiejskich 2011-10-10 11:22
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich 2011-10-10 11:24
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi S-3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł Gorzów Północ km 0+000 - 81+613 2011-10-06 14:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku Zdrój na działkach o nr. ewid. gruntu: 198, 20 i 21 obręb Trzcińsko Zdrój 2, 164 i 143 obręb Trzcińsko Zdrój 1 oraz 201/1 i 1151 obręb Czarnołęka, gmina Trzcińsko Zdrój 2011-09-30 14:34
OGŁOSZENIE - Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Koparko - ładowarki typ KT-162, Multicara typ 2510, Multicara typ 2512. 2011-09-30 08:33
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie punktu skupu złomu na działce nr 459 obręb 1 miasta Myślibórz 2011-09-26 13:45
OBWIESZCZENIE dot. umorzenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wolnostojącymi garażami, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. działek 91/3 i 91/4 obręb 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz 2011-09-21 08:45
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie galerii handlowej wraz ze stacją paliw na nieruchomości położonej w Myśliborzu przy ul. Łużyckiej, oznaczonej numerem ewid. działki 74/4 obręb 3 miasta Myślibórz 2011-09-21 08:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 245/5, 249/17, 150, 122, 105, 59, 293/2, 293/3 i 293/4 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2011-09-16 12:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. numerów, granic i siedzib obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonych na dzień 09 października 2011 r. 2011-09-07 13:50
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odwodnienia ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ul. Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 128 2011-09-06 08:21
GMINA MYŚLIBÓRZ zaprasza do złożenia ofert na dostawę tonerów i tuszy do drukarek 2011-09-01 11:05
OGŁOSZENIE - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłaszają konkurs ofert na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej w Sitnie 2011-09-01 08:12
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz 2011-08-25 08:49
Zarządzenie Nr RGG.0050.45.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 19.08.2011 r. ws. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ciągnika gąsienicowego DT 75 oraz powołania Komisji Przetargowej 2011-08-23 09:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o nr ewid. 459 obręb 1 m. Myślibórz 2011-08-23 09:30
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nn na działkach o nr ewid. gruntu: 203/5, 244, 245, 246 i 247, obręb 2 Myślibórz 2011-08-16 10:01
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje, że przeznacza do remontu kapitalnego lokal mieszkalny przy ul. Łużyckiej 4/2 w Myśliborzu wraz z adaptacją części strychu 2011-08-10 14:02
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji administracyjnej, umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: budowie 6 domów rekreacyjnych z możliwością korzystania przez cały rok na działkach nowopowstałych: 69/5, 69/6, 69/7, 69/9, 69/10, 69/11, położonych w obrębie 1 miasta Myślibórz oraz budowie 3 domów rekreacyjnych z możliwością korzystania przez cały rok na działkach nowopowstałych: 73/3, 73/4, 73/5, położonych w obrębie 1 miasta Myślibórz 2011-08-10 10:20
OBWIESZCZENIE - Burmistrz MiG Myślibórz podaje do publicznej wiadomości, że dn. 02.08.2011 r. zostało wznowione postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy hodowlanej norki amerykańskiej z przeznaczeniem na pozyskanie skór do sprzedaży w ilości 82.000 szt. - 205 DJP na działkach nr 39/5 i 39/6 w m. Chłopowo, gmina Myślibórz. 2011-08-04 12:35
OBWIESZCZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Dąbrowa 2011-07-29 14:06
KONKURS OFERT - Urząd Miasta i Gminy ogłasza konkurs ofert na wyłączność handlowo - gastronomiczną podczas Dożynek Gminnych w dn. 11.09.2011 2011-07-28 15:09
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz budowie nowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z powiązaniami SN i nn na działkach o nr. ewid. gruntu: 203/2, 244, 245, 246 i 247 obręb 2 m. Myślibórz, przy ul. Wałowej i Strzeleckiej w Myśliborzu, gmina Myślibórz, zebrano materiały i dowody w sprawie. 2011-07-28 09:58
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2012 rok 2011-07-22 11:51
OBWIESZCZENIE dot. inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Chłopowo" o pow. 81,186 ha, zlokalizowanego na terenie nieruchomosci oznaczonych numerami ewid. działek: 5/3, 6/4, 8/3 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2011-07-22 11:31
OGŁOSZENIE - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16.02.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł "Gorzów Północ" 2011-07-13 12:47
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odwodnienia ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ul. Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 2011-07-11 07:59
OGŁOSZENIE - Od dnia 09 lipca 2011 r. kasa Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz będzie nieczynna do odwołania 2011-07-08 14:53
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowanai administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Chłopowo" o pow. 81,186 ha, zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek: 5/3, 6/4, 8,3 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2011-06-21 09:33
OGŁOSZENIE dot. przedłużenia terminu składania dokumentów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku 2011-06-17 14:19
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z wykorzystaniem technologii przetwarzania odpadów komunalnych, na działce oznaczonej nr ewid. 2/3 obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2011-06-16 12:10
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie punktu skupu złomu na dz. nr 459 obręb 1 miasta Myślibórz 2011-06-15 13:08
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie myśliborskim w 2011 r. (załącznik nr 1 do uchwały Nr II / 25 /2010 Rady Powiatu w Myśliborzu) 2011-06-14 13:02
OBWIESZCZENIE ws. wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na: Budowie 6 domów rekreacyjnych z możliwością korzystania przez cały rok an działkach nowopowstałch: 69/5, 69/6, 69/7, 69/9, 69/10, 69/11, położonych w obrębie 1 miasta Myślibórz oraz budowie 3 domów rekreacyjncych z możliwością korzystania przez cały rok na działkach nowopowstałych: 73/3, 73/4, 73/5, położonych w obrębie 1 miasta Myślibórz 2011-06-14 10:09
OGŁOSZENIE O KONKURSIE -Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów: Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu i Zespołu Szkół dla Dorosłych w Rowie 2011-06-10 09:26
OBWIESZCZENIE ws. wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na: Budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wolnostojącymi garażami na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. działek 91/3 i 91/4 obręb 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz 2011-06-09 07:32
PROTOKÓŁ z przetargu na dzierżawę terenu przy plaży OSiR w Myśliborzu, rozstrzyganego w formie przetargu pisemnego 2011-06-08 12:14
ZAPYTANIE CENOWE (Gmina Myślibórz) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Myślibórz (Uwaga: nastąpiło sprostowanie formularza ofertowego 09.06.2011) 2011-06-09 11:53
ZAPYTANIE CENOWE (OPS Myślibórz) - Usługa pogrzebowa 2011-06-03 09:53
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dn. 31.05.2011 r. ws. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu w wydziale spraw rodzinnych na lata 2012 - 2015 2011-06-02 12:10
OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku 2011-06-01 14:33
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na budowie sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 75,74,76, 185/1 i 220 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz, wraz z przyłączami do działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 182 i 187 obręb 1 Myślibórz 2011-05-30 12:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na: budowie elewatora zbożowego na terenie działki nr 150/2 obręb Rów, gmina Myślibórz 2011-05-30 11:07
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz (z dn. 25.05.2011 r. ) do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Gminy 2011-05-26 12:46
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do przetargu na dzierżawę terenu przy plaży OSiR w Mysliborzu, rozstrzyganego w formie przetargu pisemnego 2011-05-25 12:30
ZBiLK - OGŁOSZENIE NR 4/2011 - II Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego na okres 3 lat 2011-05-17 13:43
INFORMACJA Starosty Myśliborskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji budynków i lokali 2011-05-06 11:22
OBWIESZCZENIE - ws. budowy linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 74, 75, 76, 182, 185/1, 187 i 220, obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2011-05-05 15:14
OBWIESZCZENIE - ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 10302/8399 MYŚLIBÓRZ ZACHÓD na działkach o nr ewid. gruntu: 415/9, 415/10 obręb 2 m. Myślibórz, w miejscowości Myślibórz (ul. Cienista) 2011-05-05 15:13
OBWIESZCZENIE o prowadzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z wykorzystaniem technologii przetwarzania odpadów komunalnych, na działce ozn. nr ewid. 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz 2011-05-05 08:08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (OPS Myślibórz) - Usługa transportowa - transport pracowników OPS 2011-05-04 13:13
ZAPYTANIE CENOWE (OPS Myślibórz) - Usługa transportowa - transport pracowników OPS 2011-04-21 10:00
OGŁOSZENIE - Konkurs ofert na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas Motorowodnych Mistrzostwa Świata O-350 2011-04-19 13:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - budowa sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 74, 75, 76, 182, 185/1, 187 i 200 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2011-04-11 09:57
OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na odwodnieniu jezdni ul. Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ul. Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 2011-04-01 12:03
OBWIESZCZENIE ws. budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC o nazwie "42278 Myślibórz EMITEL NEWTOWER" wraz z przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. gruntu 90 obręb 3 m. Myślibórz, przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu 2011-03-29 14:45
OBWIESZCZENIE ws. budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK CENTERTEL o nazwie "MYŚLIBÓRZ NEW" wraz z przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. gruntu 90 obręb 3 m. Myślibórz, przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu 2011-03-29 14:43
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w roku 2011 2011-03-24 13:07
OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wyłączność handlowo - gastronomiczną podczas Dni Myśliborza 2011 2011-03-14 12:45
UWAGA!!! - komunikat w sprawie dowodów osobistych 2011-02-11 13:06
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 61, 43/4, 43/10, 43/11, 43/14 i 46/1 obręb Listomiem oraz 100, 127 i 26/8 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2011-02-04 14:57
ZBiLK - OGŁOSZENIE NR 1/2011 - Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność handlową 2011-02-03 14:25
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz, działający jako Zgromadzenie Wspólników Spółki, w której Gmina Myślibórz posiada 100% udział zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu 2010-12-29 10:34
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myslibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2010-12-22 08:02
DECYZJA o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kablowej światłowodowej na działkach o nr ewid. gruntu: 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 179/2 i 193 obręb Rościn, 84/1, 84/4, 105 i 398 obręb Nawrocko oraz 356, 357, 358, 364/1 i 362 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-12-16 13:39
OGŁOSZENIE dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy przeprowadzą spis na terenie Gminy Myślibórz 2010-12-07 13:44
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 362 i 375 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz, wraz z przyłączami do działek nr 223/1, 223/2, 223/3 i 223/4 obręb Wierzbnica. 2010-12-06 12:01
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Dąbrowa 2010-12-06 09:35
OBWIESZCZENIE dot. budowy sieci kablowej telekomunikacyjnej światłowodowej na działkach o nr ewid. gruntu: 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 179/2 i 193 obręb Rościn, 84/1, 84/4, 105 i 398 obręb Nawrocko oraz 356, 357, 358, 364/1 i 362 obręb Wierzbnica, gmina Myslibórz 2010-11-18 14:48
ZAPYTANIE CENOWE - Gmina Myślibórz zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie, dostawę i montaż 12 szt. okien drewnianych w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19. 2010-11-25 14:13
OBWIESZCZENIE - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 362 i 375 o. Wierzbnica, gmina Myślibórz wraz z przyłączami do dz. nr 223/1, 223/2, 223/3 i 223/4 o. Wierzbnica zebrano materiały i dowody w sprawie. 2010-11-15 12:59
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. granic obwódów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-02 07:58
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na budowie parku rekreacyjno - wypoczynkowego dla istniejącej placówki Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu na dz. o nr ewid. gruntu: 30 i 34 obręb 1 Myślibórz, z funkcją sportowo - rekreacyjną. 2010-10-22 09:49
OBWIESZCZENIE - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 61, 43/10, 43, 11, 43, 14 i 46/1 obręb Listomie oraz 100, 127 i 26/8 obręb Zgoda, gmina Myślibórz. 2010-10-22 09:46
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż placu zabaw w miejscowościach Czerników i Otanów 2010-10-21 12:30
OGŁOSZENIE - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 29.10.2010 2010-10-13 14:31
OGŁOSZENIE - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 28.10.2010 2010-10-13 14:30
OBWIESZCZENIE ws. budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego dla istniejącej placówki Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu: 30 i 34 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz, z funkcją sportowo-rekreacyjną 2010-10-12 14:48
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 152/66 o. Sitno, gmina Myślibórz. 2010-10-08 12:59
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, w tym wiaty (będącej zapleczem dla boiska sportowego) na działkach o nr ewid. gr.: 26/6 i 26/8 o. Zgoda, gmina Myślibórz. 2010-10-08 09:19
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa energetycznej linii kablowej nn-0,4kV i zewnętrznej linii zasilającej oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej 0,4kV na działkach o nr.ewid.gr.: 434, 39, 443/2, 221/4 i 422 obręb Wierzbnica, w m. Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-10-08 09:17
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 404/139 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-10-06 09:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr: 362 i 375 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-10-04 10:12
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach zarządzonych na dzień 21.11.2010 r. 2010-09-30 13:51
OGŁOSZENIE ws. zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Myślibórz 2010-09-30 10:07
OBWIESZCZENIE ws. budowy boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu: 26/6 i 26/8 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2010-09-29 13:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewid. gruntu: 61, 43/10, 43/11, 4314 i 46/1 obręb Listomie oraz 100, 127 i 26/8 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2010-09-28 10:30
OBWIESZCZENIE dot. zawiadomienia o zebraniu materiałów i dowodów ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego i placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. o nr ewid. gr.: 152/66 ob. Sitno, gmina Myślibórz 2010-09-28 10:26
OBWIESZCZENIE dot. zawiadomienia o zebraniu materiałów i dowodów ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. o nr ewid. gr.: 404/139 ob. Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-09-28 10:26
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 134 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2010-09-24 14:00
OBWIESZCZENIE dot. budowy energetycznej linii kablowej nn-0,4 kV i zewnętrznej linii zasilającej oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntu: 434, 390, 443/2, 221/4 i 422 obręb Wierzbnica w miejscowości Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-09-23 13:05
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6 i 786/1 obręb 1 Myślibórz 2010-09-16 14:29
OBWIESZCZENIE dot. postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. o nr ewid. gruntu 134 o. Otanów, gmina Myślibórz 2010-09-15 08:20
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małego boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. o nr ewid. gruntu 120/3 obręb Kierzków, gmina Myślibórz 2010-09-08 13:25
OBWIESZCZENIE ws. budowy sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6 i 786/1 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz 2010-09-03 08:16
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. o nr ewid. gruntu 42/25 obręb Chłopowo, w miejscowości Chłopowo, gmina Myślibórz 2010-09-02 14:29
OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu ważności decyzji Burmistrza MiG Myślibórz z 05.07.2006 r. znak: RGG 7624-5/06 2010-09-01 09:50
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Myślibórz, w rejonie ul. Szarych Szeregów 2010-09-01 08:44
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pojegającego na: budowie promenady nadjeziornej w Myśliborzu 2010-08-31 13:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego dla istniejącej placówki Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 30 i 34, obręb Myślibórz, gmina Myślibórz, z funkcją sportowo-rekreacyjną 2010-08-31 12:51
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małego boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. o nr ewid. gruntu 120/3 obręb Kierzków, gmina Myślibórz 2010-08-27 14:29
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach o nr ewid. gruntu: 145, 151/2 i 153 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2010-08-24 12:40
OBWIESZCZENIE dot. budowy placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. gruntu 42/25 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2010-08-20 14:55
OGŁOSZENIE o zmianie godzin pracy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu (obowiązuje od 25.08.2010 r.) 2010-08-20 13:51
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid. gruntu: 427 i 419 obręb 2 m. Myślibórz, w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2010-08-13 09:28
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 427 i 460 obręb 2 m. Myślibórz, w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2010-08-13 09:27
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs ofert na wyłączność handlowo - gastronomiczną podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych 2010-08-13 11:05
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 128 Rów - Myślibórz - Ławy, m. Myślibórz 2010-08-12 10:09
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 128 Rów - Myślibórz - Ławy, m. Kierzków 2010-08-12 10:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 42/25 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz 2010-08-11 13:57
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 65/14, 65/17, 57 i 396/8 obręb Pszczelnik, w miejscowości Pszczelnik, gmina Myślibórz 2010-08-11 12:07
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor dyscyplin sportowych 2010-08-06 11:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - budowa małego boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 120/3 obręb Kierzków, gmina Myślibórz 2010-08-05 13:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - budowa boiska sportowego i placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. gruntu 152/66 obręb Sitno, gmina Myślibórz 2010-08-05 13:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - budowa boiska sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 26/6 i 26/8 obręb Zgoda, gmina Myślibórz 2010-08-05 13:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 404/139 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-08-04 14:40
OBWIESZCZENIE ws. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach o nr ewid. gruntu: 145, 151/2 i 153 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2010-08-04 14:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 134 obręb Otanów, gmina Myślibórz 2010-08-04 14:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 61, 43/10, 43/11 obręb Listomie oraz 100 i 127 obręb Zgoda, gmina Myslibórz 2010-08-03 15:07
ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej w m. Sulimierz, dz. nr 554/1 2010-08-02 12:09
ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej w m. Myśliborzyce, dz. nr 174/1 2010-08-02 12:02
OBWIESZCZENIE dot. rozbudowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 65/14, 65/17, 57 i 398/6 obręb Pszczelnik, w miejscowości Pszczelnik, gmina Myślibórz 2010-07-29 13:12
OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowy energetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Wierzbnica i zewnętrznej linii zasilającej wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej 0,4kV na dz. o nr ewid. gruntu: 434, 390, 443/2, 221/4 i 422 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz. 2010-07-23 15:01
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na dz. o nr ewid. gruntu 427 i 460 obręb 2 Myślibórz, gmina Myslibórz. 2010-07-23 14:56
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn-04kV wraz z przyłączem na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 786/1 obręb 1 Myślibórz, gmina Myslibórz. 2010-07-23 10:06
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. gruntu: 123, 124, 128/1 i 134/11 o. Myśliborzyce, gm. Myślibórz oraz przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego poł. na dz. 128/1 o. Myśliborzyce 2010-07-19 12:15
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. gruntu 427 i 460 o. 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2010-07-19 12:11
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz - ws. obowiązków właścicieli zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów 2010-07-15 09:16
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz - ws. utrzymywania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości 2010-07-15 09:14
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - sprostowanie dot. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 06.05.2009 r., znak I.I-PM/JA-7170/1-10/09 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie obwodnicy miasta Myślibórz 2010-07-05 14:58
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 123, 124, 128/1 i 134/11 obręb Myśliborzyce, gmina Myslibórz oraz przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego położonego na działce 128/1 obręb Myśliborzyce 2010-06-30 08:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYŚLIBORZA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz w miejscowości Myślibórz 2010-06-25 12:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 145, 151/2 i 153 obręb 3 Myslibórz, gmina Myślibórz 2010-06-24 14:19
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 2010-06-22 11:36
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kompleksu sportowego (zespół boisk) wraz z zapleczem socjalnym (obiekt sanitarno-szatniowy), zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 456 i 345/2 obręb 1 m. Myślibórz, przy ul. Lipowej w Myśliborzu 2010-06-18 09:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kabla telekomunikacyjnego światłowodowego na terenie gminy Myślibórz na działkach o nr ewid.: 105, 179/2, 193 obręb Rościn, 84, 105, 398 obręb Nawrocko, 356, 357, 358, 364/1, 362 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2010-06-17 14:23
OBWIESZCZENIE zawiadamia się, iż na wniosek ARCHISPORT sp. z o.o., 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 działającej z up. Burmistrza MiG Myślibórz ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego (zespół boisk) wraz z zapleczem socjalnym (obiekt sanitarno - szatniowy), z zagospodarowaniem terene oraz tow. infrastrukturą na dz. o nr ewid. 456 i 345/2 ob. 1 m. Myślibórz, gm. Myślibórz. 2010-06-10 12:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kompleksu sportowego (zespół boisk) wraz z zapleczem socjalnym (obiekt sanitarno-szatniowy), zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr: 456 i 345/2 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2010-06-08 14:47
OGŁOSZENIE - Komisarz Gminnego Biura Spisowego w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta i Gminy Myślibórz 2010-06-08 11:04
OGŁOSZENIE o pierwszym posiedzeniu pełnych składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010-06-04 14:40
Zarządzenie nr 222/2010/PO Burmistrza Miastz i Gminy Myślibórz z dnia 02 czerwca 2010 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-06-04 14:39
OGŁOSZENIE - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do przetargu na dzierżawę terenu na plaży OSiR w Myśliborzu rozstrzyganego w formie przetargu pisemnego 2010-06-01 14:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 123, 124, 128/1, 134/11 obręb Myśliborzyce, gmina Myśliborz 2010-06-01 14:52
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 65/14, 65/17, 57 i 396/8 obręb Pszczelnik, gmina Myślibórz 2010-05-31 10:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr: 427 i 419 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2010-05-31 10:10
OBWIESZCZENIE: zawiadamia się, że wpłynęły postanowienia do postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa rurociągu kablowego w relacji Mostkowo - Lipiany na terenie dz. ewid. 150/1, 10 obr. Mostkowo gm. Barlinek, dz. o nr ewid. 145 obr. Będzin dz. o nr ewid. 74/2 obr. Lipiany oraz dz. o nr ewid. 48 obr. Prądnik gm. Myślibórz 2010-05-21 14:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa punktu skupu metali nieżelaznych oraz złomu stalowego na działce o nr ewidencyjnym 462/1, obręb 2 miasta Myślibórz 2010-05-14 10:25
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs ofert na wychowawcę świetlicy środowiskowej w Sitnie, gmina Myślibórz 2010-05-11 11:51
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE 2010-05-10 09:51
OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na nieruchomosci oznaczonej nr ewid. działki 422/1, obręb 1 m. Myślibórz, gm. Myślibórz 2010-05-07 09:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 427 i 460, obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2010-05-05 13:35
OBWIESZCZENIE - dot. zmiany decyzji z dn. 19 listopada 2009 r. znak: GKB.V.7331/P-11/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów usługowych i przebudowie z rozbudową bazy WOPR oraz zagospodarowaniu plaży publicznejm pomostów oraz wyspy na J. Myśliborskim 2010-04-26 13:51
OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wyłączność handlowo - gastronomiczną podczas Motorowodnych Mistrzostw Europy OSY 400 2010-04-21 11:30
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - sklepu o pow. 108,89 m2 położonego w Ławach na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 346 2010-04-08 13:51
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kierzków, gmina Myślibórz 2010-03-26 12:51
DECYZJA Wojewody Zachodniopomorskiego ws. wygaszenia Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.05.2009 r., znak: I.I-PM/JA-7170/1-10/09 w części dotyczącej działki nr 540/9, obr. 3 m. Myślibórz 2010-03-23 08:33
POSTANOWIENIE ws. omyłki w decyzji z dn. 2009.10.19 znak: GKB.V.7331/P-7/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pol. na budowie stacji linii radiowych TP EMITEL o nazwie "SLR Myślibórz" wraz z przyłączem na dz. o nr ewid. gr. 90 o. 3 m. Myślibórz, przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2010-03-22 11:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na budowie promenady nadjeziornej w Myśliborzu 2010-03-19 15:03
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz 2010-03-18 11:15
Konkurs ofert na wyłączność handlowo-gastronomiczną podczas "DNI MYŚLIBORZA 2010" 2010-02-24 13:02
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV (WLZ) na działce o nr ewid. gruntu 248 obręb 1 m. Myślibórz (teren ogródków działkowych w okolicy ulic: Północnej i Szarych Szeregów) 2010-02-23 10:58
OBWIESZCZENIE ws. wygaszenia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.05.2009 r., znak: I.I-PM/JA-7170/1-10/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy miasta Myslibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny - Renice w części dot. działki nr 540/9, obr. 3 m. Myślibórz 2010-02-19 12:39
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów: 120/18 i 120/14 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2010-02-16 07:52
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 177 i 510, obręb 3 m. Myślibórz, w Myśliborzu 2010-02-15 15:06
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Myślibórz 2010-02-12 12:37
OBWIESZCZENIE ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV (WLZ) na działce o nr ewid. gruntu 248 obręb 1 m. Myślibórz 2010-02-11 14:26
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i gminy Myślibórz ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę garażu nr 13 (ul. Łużycka 4 w Myśliborzu) 2010-02-11 08:42
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie obudowy studni wierconej wraz z instalacją wodną oraz elektryczną na działce o nr ewid. gruntu 9/31 obręb Golczew, w miejscowości Golczew, gmina Myślibórz 2010-02-08 15:04
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie obudowy studni wierconej wraz z instalacją wodną oraz elektryczną na działce o nr ewid. gruntu 86/19 obręb Sitno, w miejscowości Sitno, gmina Myślibórz 2010-02-08 15:02
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów: 120/18 i 120/14 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2010-01-29 13:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV (WLZ) na dz. o nr ewid. gr. 248 o. 1 m. Myślibórz, teren ogrodów działkowych w okolicy ulic: Północnej i Szarych Szeregów w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2010-01-22 08:38
OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu obudowy studni wierconej wraz z instalacją wodną oraz elektryczną na działce o nr ewid. gr. 86/19 obręb Sitno, w m. Sitno, gmina Myślibórz 2010-01-22 08:35
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. spotkania dot. zasad rozliczania ciepła 2010-01-21 14:24
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu obudowy studni wierconej wraz z instalacją wodną oraz elektryczną na działce o nr ewid. gruntu 9/31 obręb Golczew, w miejscowości Golczew, gmina Myślibórz 2010-01-21 12:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębach ewidencyjnych Nawrocko oraz Zgoda 2010-01-20 15:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw na nieruchomości ozn. nr ewid. działki 422/1, obręb 1 m. Myślibórz 2010-01-18 13:38
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki pieszo-jezdnej, ścieżki pieszej oraz parkingu na działkach o nr ewid. gruntu 283/5, 283/6, 32 oraz przebudowie drogi (działka nr ewid. gruntu 382 obręb 2 m. Myslibórz), teren koło Białego Mostka w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2010-01-13 09:47
OBIWESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu przeznaczonego na studnię nr 1A na ujęciu wody podziemnej na działce ozn. nr ewid. 86/19 obręb Sitno 2010-01-05 13:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Myśliborzu na nieruchomości ozn. nr ewid. działek: 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 345 i 347 obręb 3 m. Myślibórz 2010-01-05 13:30
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: kładki pieszojezdnej, ścieżki pieszej oraz parkingu oraz przebudowie drogi na działkach o numerach ewid. gr. 283/5, 283/6, 32 i 382 obręb 2 m. Myślibórz, koło Białego Mostka w Myśliborzu, gmina Myślibórz. 2009-12-30 10:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działlkach o numerach ewid. gruntu: 177 i 510 obręb 3 m. Myślibórz, w Myśliborzu, gm. Myślibórz 2009-12-28 09:00
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w Myśliborzu na nieruchomości oznaczonej nr ewid. działek 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/4, 324, 325/1, 325/2, 327/1, 331/1, 345 i 347 obręb 3 miasta Myślibórz 2009-12-22 09:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na dz. o nr ewid. gr.: 120/18 i 120/14 o. Kruszwin, gm. Myślibórz 2009-12-21 09:38
PRZESUNIĘCIE TERMINU dla zapytania ofertowego z dn. 09.12.2009 r. 2009-12-18 14:54
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz z jej odwodnieniem na działkach o nr ewid. gruntu: 1/184, 1/223, 1/228 i 1/7 obręb Klicko, w miejscowości Klicko, gmina Myślibórz, oraz usunięciu kolizji z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2009-12-16 10:41
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, których wartość nie przekracza 14000 Euro 2009-12-09 12:29
OBWIESZCZENIE ws. przebudowy drogi wraz z jej odwodnieniem na działkach o nr ewid. gruntu 1/184. 1/223, 1/228, 1/7 obręb Klicko w miejscowości Klicko, gmina Myślibórz 2009-12-01 15:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu przeznaczonego na studnię nr 1A na ujęciu wody podziemnej na działce o nr ewid. gruntu 86/19 obręb Sitno 2009-11-23 12:31
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa obiektów usługowych i przebudowa z rozbudową bazy WOPR oraz zagospodarowanie plaży publicznej, pomostów oraz wyspy na J. Myśliborskim - na działkach o nr ewid. gruntu: 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47 obręb 2 m. Myślibórz 2009-11-20 09:59
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostujacego z urzędu oczywistą omyłkę Burmistrza Miasta i Gminy Myslibórz w decyzji z dn. 21.11.2005 r. znak: RGG 7624-8/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu kanalizacyjnego K-4 Myślibórz-Renice-Sulimierz-Głazów 2009-11-19 09:04
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostujacego z urzędu oczywistą omyłkę Burmistrza Miasta i Gminy Myslibórz w decyzji z dn. 04.11.2005 r. znak: RGG 7624-7/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu kanalizacyjnego K-5 Myślibórz-Klicko-Ławy 2009-11-19 09:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia prostujacego z urzędu oczywistą omyłkę Burmistrza Miasta i Gminy Myslibórz w decyzji z dn. 15.05.2006 r. znak: RGG 7624-4/05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu kanalizacyjnego K-3 Otanów-Czółnów-Sitno-Derczewo, powiązanego z systemem kanalizacyjnym miasta Myślibórz 2009-11-19 09:02
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 92 i 95/9 obręb Pszczelnik, w miejscowości Pszczelnik, gmina Myślibórz 2009-11-17 10:35
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania projektów aktualizacji programu pn. "Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" oraz planu pn. "Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Myslibórz na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016" 2009-11-16 11:07
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury dot. realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miasta Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny - Renice 2009-11-16 09:52
OGŁOSZENIE ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa dotyczących projektu statutu sołectwa Tarnowo 2009-11-10 14:45
OGŁOSZENIE ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa dotyczących projektu statutu sołectwa Klicko 2009-11-10 14:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - wykonanie obudowy studni wierconej 1A wraz z instalacją wodną oraz elektryczną na działce o nr ewid. gruntu: 96/19 obręb Sitno, w miejscowości Sitno, gmina Myślibórz 2009-11-10 14:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie obudowy studni wierconej 1A wraz z instalacją wodną oraz elektryczną na działce o nr ewid. gruntu: 9/31 obręb Golczew, w miejscowości Golczew, gmina Myślibórz 2009-11-10 14:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - zagospodarowanie sportowe białego mostka na działce o nr ewid. gruntu: 283/5 obręb 2 m. Myślibórz, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz 2009-11-10 11:05
OGŁOSZENIE o obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną 2009-11-03 12:35
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 92 i 95/9, obręb Pszczelnik, w miejscowości Pszczelnik, gmina Myślibórz 2009-11-03 08:47
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia 2009-10-29 10:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wraz z jej odwodnieniem na działkach o nr ewid. gruntu: 1/184, 1/223, 1/224, 1/242, 1/228, 1/7 obręb Klicko, w miejscowości Klicko, gm. Myślibórz 2009-10-27 13:23
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów usługowych i przebudowie z rozbudową bazy WOPR oraz zagospodarowaniu plaży publicznej, pomostów oraz wyspy na J. Myśliborskim na działkach o nr ewid. gruntu 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47 obręb 2 m. Myślibórz 2009-10-14 09:32
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci teletechnicznej na działkach o nr ewid. gruntu: 244/10, 253 i 255 obręb Zgoda, w miejscowości Sarbinowo, gmina Myślibórz 2009-10-07 08:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie promenady wzdłuż ulic: Marcinkowskiego, Szarych Szeregów, 11 Listopada, budowie towarzyszącej infrastruktury oraz zagospodarowaniu terenu wzdłuż tych ulic na działkach o nr ewid. gruntu: 35, 33/2, 34/7, 37/1, 36, 41 i 116 obręb 2 m. Myślibórz, oraz na działce o nr ewid. gruntu 246 obręb 1 m. Myślibórz, w Myśliborzu, gm. Myślibórz 2009-10-02 14:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK CENTERTEL o nazwie "MYŚLIBÓRZ NEW" wraz z przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. gruntu 90 obręb 3 m. Myślibórz, gm. Myślibórz 2009-10-02 13:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu: 92, 95/9 obręb Pszczelnik, gm. Myślibórz 2009-10-02 13:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC o nazwie "42278 Myślibórz EMITEL NEWTOWER" wraz z przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. gruntu 90 obręb 3 m. Myślibórz, gm. Myślibórz 2009-10-02 13:57
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji radiowych TP EMITEL o nazwie "SLR Myślibórz" wraz z przyłączem na dz. o nr ewid. gr. 90 obr. 3 m. Myślibórz, przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu, gmina Myślibórz 2009-09-28 10:06
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci teletechnicznej na działkach o nr ewid. gruntu: 244/10, 253 i 255 obręb Zgoda, w miejscowości Sarbinowo, gm. Myślibórz 2009-09-21 12:10
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na działkach o nr ewid. gruntu 46/3, 46/4, 72 obręb 3 m. Myślibórz oraz 83/1 i 83/2 obręb Klicko, gm. Myślibórz 2009-09-16 10:30
DECYZJA ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na działkach o nr ewid. gruntu: 456, 345/2, 102, 144, 145/3, 145/4, 356/2, 357/1, 357/5, 357/3 i 146 obręb 1 m. Myślibórz 2009-09-16 10:26
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na działkach o nr ewid. gruntów: 46/3, 46/4 i 72 obręb 3 m. Myślibórz oraz 83/1 i 83/2 obręb Klicko, gm. Myślibórz 2009-08-31 13:55
DECYZJA ws. zmiany decyzji z dnia 18 marca 2009 r. znak: GKB.V.7331-P-3/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej na działkach o numerach ewid. gruntu: 65, 69, 70 i 74 obr. 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz oraz przebudowie skrzyżowania ww. drogi z drogą wojewódzką (dz. nr ewid. gruntu 74 i 76 obr. 1 m. Myślibórz). 2009-08-31 10:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zmiany decyzji z dn. 20 kwietnia 2009 r. znak: GKB.V.7331/P-4/09 o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na dz. o numerach ewid. gr.: 456, 345/2, 102, 144, 145/3, 145/4, 356/2, 357/1, 357/5, 357/3 i 146 obr. 1 m. Myślibórz, w Myśliborzu gmina Myślibórz, w zakresie zmiany zał. graficznego do decyzji. 2009-08-31 10:43
OBWIESZCZENIE ws. zmiany decyzji z dn. 20 kwietnia 2009 r. znak: GKB.V.7331/P-4/09 o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na dz. o numerach ewid. gr.: 456, 345/2, 102, 144, 145/3, 145/4, 356/2, 357/1, 357/5, 357/3 i 146 obr. 1 m. Myślibórz, w Myśliborzu gmina Myślibórz, w zakresie zmiany zał. graficznego do decyzji, zebrano materiały i dowody w sprawie. 2009-08-31 10:40
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu zbiórki przeterminowanych leków na terenie miasta i gminy Myślibórz od dnia 1 września do 15 grudnia 2009 r. 2009-08-27 10:45
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - publiczny przetarg ustny na dzierżawę garażu nr 13 przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu 2009-08-20 12:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie promenday wzdłuż ulic: Marcinkowskiego, Szarych Szeregów, 11-go Listopada, budowie towarzyszącej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu wzdłuż tych ulic na działkach o nr ewid. gruntu: 35, 33/2,34/7, 37/1, 36, 41 i 116 obręb 2 m. Myślibórz oraz na dz. o nr ewid. gr. 246 obręb 1 m. Myślibórz, w Mśliborzu, gmina Myślibórz. 2009-08-19 14:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dotyczącej adaptacji budynku biurowego na budynek socjalny oraz sporządzenie koncepcji zagospodarowania przyległego terenu 2009-08-14 15:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji linii radiowych TP EMITEL o nazwie "SLR Myślibórz" na działce o nr ewid. gruntu 90, obręb 3 m. Myślibórz 2009-08-13 14:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania admninistracyjnego - poszerzenie pasa drogi publicznej wraz z wydzieleniem gruntów pod tę drogę wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż drogi na działkach o nr ewid. gruntu: 35, 41, 116 obręb 2 m. Myslibórz oraz dz. o nr ewid. gruntu 246 obręb 1 m. Myślibórz, w miejscowości Myślibórz 2009-08-13 14:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego - budowa pawilonu wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu plaży publicznej, pomostów i wyspy na działkach o nr ewid. gruntu: 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47 obręb 2 m. Myślibórz oraz dz. o nr ewid. gruntu 1, obręb 1 m. Myślibórz, w miejscowości Myślibórz 2009-08-13 14:38
OBWIESZCZENIE ws. zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntu 65, 69, 70, 74 obręb 3 m. Myślibórz 2009-08-10 12:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przełożeniu kabla teletechnicznego na działkach o nr ewid. gruntów: 244/10 i 255, obręb Zgoda, gm. Myślibórz 2009-08-03 13:54
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sporządzenie studium historyczno-urbanistycznego 2009-07-31 07:45
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy schodów wraz z zagospodarowaniem terenu 2009-07-31 07:46
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i montaż oznakowania obiektów mostowych na terenie Gminy Myślibórz 2009-07-28 10:02
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw na nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 422/1, obręb 1 miasta Myślibórz, gm. Myślibórz 2009-07-24 14:05
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia - II nabór 2009-07-23 08:28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie z nadbudową i przebudową istniejącego budynku wagowego ze zmianą sposobu użytkowania na punkt wulkanizacyjny oraz zmianie sposobu użytkowania przylegającego do niego placu na punkt skupu złomu, na dz. nr 139 obręb Zgoda, gm. Myślibórz 2009-07-10 09:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na dz. o nr ewid. gr.: 46/3, 46/4 i 72 obręb 3 m. Myślibórz oraz 83/1 i 83/2 obręb Klicko, gmina Myślibórz 2009-07-06 09:52
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia 2009-07-01 10:41
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przeznaczeniu do remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 4/2 w Myśliborzu oraz adaptacji części strychu 2009-06-23 11:21
OBWIESZCZENIE Starosty Mysliborskiego dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z terenu drogi gminnej w m. Klicko, gm. Myślibórz 2009-06-18 11:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej, wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Klicko, gm. Myślibórz. 2009-06-16 11:18
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 03 czerwca 2009 r. ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie obwodnicy miasta Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny - Renice 2009-06-15 11:37
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 06 maja 2009 r. ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie obwodnicy miasta Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny - Renice 2009-06-15 11:36
OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw na nieruchomości ozn. nr ewid. działki 422/1 obręb 1 m. Myslibórz, gm. Myślibórz, dla którego stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wniesieniu o sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2009-06-10 11:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na: rozbudowie z nadbudową i przebudową istniejącego budynku wagowego, ze zmianą sposobu użytkowania na punkt wulkanizacyjny oraz zmianie sposobu użytkowania przylegającego do niego placu na punkt skupu złomu, na dz. nr 139 obręb Zgoda, gm. Myślibórz. 2009-06-01 14:42
ZAPYTANIE OFERTOWE ws. zamówienia publicznego dotyczącego Remontu Bramy wjazdowej przy budynku administracyjno-biurowym przy ul. 1-go Maja 19 2009-05-28 14:15
Obwieszczenie w sprawie możliwości składania wniosków do opracowywanego projektu stałej zmiany organizacji ruchu 2009-05-20 12:10
ZAPYTANIE OFERTOWE ws. zamówienia pielęgnacja waz, rabat i kwietników w sezonie 2009 2009-05-19 12:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Klicko, gm. Myślibórz 2009-05-15 12:26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą na części działki o nr ewid. gruntu 183 obręb 3 m. Myślibórz, gm. Myślibórz 2009-05-14 12:34
DECYZJA o warunkach zabudowy - zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy strażackiej połozonego na działce o nr ewid. gruntu 252 obręb Sulimierz, w miejscowości Sulimierz, gm. Myslibórz 2009-05-13 11:59
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowej Kierzków w gm. Myślibórz 2009-05-11 12:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przełożeniu dwuprzewodowej sieci cieplnej osiedlowej z napowietrznej na podziemną na działkach o nr ewid. gruntu 459, 363, 777, 460/4 obręb 1 m. Myślibórz, gm. Myślibórz 2009-04-29 12:08
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z obiektami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gruntu 372 i 373 obręb 1 m. Myślibórz w miejscowości Myślibórz 2009-04-27 11:52
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji paliw na nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 422/1, obręb 1 miasta Myślibórz oraz nakładające na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2009-04-27 09:10
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na działkach o nr ewid. gruntu: 456, 345/2, 102, 144, 145/3, 145/4, 356/2, 357/1, 357/5, 357/3 i 146 obręb 1 m. Myślibórz w Myśliborzu, gm. Myślibórz 2009-04-22 15:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku wagowego ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu na punkt wulkanizacyjny i obsługi składowiska złomu oraz zmianie sposobu użytkowania przylegającego do niego placu na składowisko złomu, na działce ozn. nr ewid. gruntu 139 obręb Zgoda, gm. Myślibórz 2009-04-21 09:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania na wniosek firmy PROJBUD II Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie działającej z upoważnienia Gminy Myslibórz ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Klicko, gm. Myslibórz 2009-04-20 11:03
OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów ws. wydania decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach na przedsięwzięcie pn. Budowa stacji paliw PKN Orlen wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą na części działki o nr ewid. gruntu 183 obręb 3 m. Myślibórz 2009-04-08 12:01
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa obiektu sportowego z zapleczem administracyjno-sanitarnym i towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, w miejscowości Kruszwin, gmina Myślibórz 2009-04-03 11:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa garażu z przeznaczeniem na warsztat samochodowy na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 705/1 i 706 obręb 3 miasta Myślibórz gmina Myślibórz oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu. 2009-03-31 09:30
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa z przebudową drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntu: 65, 69, 70 i 74 obręb 3 m. Myślibórz oraz przebudowie skrzyżowania ww. drogi z drogą wojewódzką (działki nr ewid. gruntu: 74 i 76, obręb 1 m. Myslibórz) 2009-03-19 10:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek Pracowni Projektowej "Alfa" w Gorzowie Wlkp. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pol. na przebudowie z robudową istniejącego budynku remizy strażackiej poł. na dz. nr ewid. 252 o. Sulimierz gm. Myślibórz, ze zmianą sposobu jego użytkowania na punkt przedszkolny, świetlicę środowiskową oraz garaż remizy 2009-03-19 09:32
OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dokumentów ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowej Kierzków w gm. Myślibórz w związku ze zgłoszonym wnioskiem przez firmę Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Pile 2009-03-16 08:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek firmy KROKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. Budowa stacji paliw na nieruchomości ozn. nr ewid. działki 422/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2009-03-16 08:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. usalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi oraz złączami przyłączeniowymi ZKP na działkach o nr ewid. gruntu: 456, 345/2, 102, 144, 145/3, 145/4, 356/2, 357/1, 357/3, 357/5, 146 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2009-03-12 14:58
POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ws. zażalenia "PTK-Centertel" Sp. z o.o. na postanowienie nr GKB V 7331/P-18/08 z dnia 28.11.2008 r. o zawieszeniu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-05 14:51
DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ws. odwołania "PTK-Centertel" Sp. z o.o. od decyzji GKB V 7331/P-3/08 z dn. 05.11.2008 r. ws. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 415/9 i 415/10, przy ul. Cienistej w Myśliborzu 2009-03-05 14:51
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu 95, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/8, 739, 751/2, 754/7 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2009-03-05 14:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku Komendy Powiatowej Policji wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. gruntu 372 i 373 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz 2009-03-05 14:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowazdenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą na części działki o nr ewid. gruntu 183, obręb 3, Myślibórz oraz stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2009-03-04 14:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny - Renice 2009-02-23 09:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr ewid. gruntu: 65, 69, 70, 74 obręb 1 m. Myślibórz 2009-02-17 12:48
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych (po byłym Ośrodku Pomocy Społecznej) znajdujących się w budynku położonym na działce o nr ewid. gruntu 384/27 obręb 1 Myślibórz, przy ul. Spokojnej na pomieszczenia o funkcji oświatowej 2009-02-13 08:52
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 101, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4 obręb 1 m. Myślibórz 2009-02-13 08:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej na działakch o nr ewid. gruntu: 128, 133, 95, 145 obręb 3 m. Myślibórz 2009-02-12 13:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntu: 95, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 739, 751/2, 754/7 obręb 3 Myślibórz, gm. Myślibórz 2009-02-11 11:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą na części działki nr ewid. gruntu 183 obręb 3 Myślibórz, gmina Myślibórz 2009-02-04 10:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa garażu z przeznaczeniem na warsztat samochodowy na nieruchomości ozn. nr ewid. działek 705/1, 706 obręb 3 Myślibórz, gm. Myślibórz 2009-02-03 10:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizaji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu sportowego (w tym mi.in. boisk, zaplecza administracyjno-socjalnego, placu zabaw, plaży ogólnodostępnej) na działce o numerze ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin w miejscowości Kruszwin, gm. Myślibórz 2009-01-19 08:17
ZAPYTANIE OFERTOWE ws. zamówienia publicznego dotyczącego wykonania ewidencji obiektów mostowych na terenie Gminy Myślibórz 2009-01-16 09:53
ZAPYTANIE OFERTOWE ws. zamówienia publicznego dot. wykonania projektu stałej organizacji ruchu na terenie starego miasta 2009-01-13 14:47
ZAPYTANIE OFERTOWE ws. zamówienia publicznego dot. wykonania map do celów projektowych oraz wznowienia/wytyczenia granic geodezyjnych - zmiana terminu składania ofert NA 16.02.2009 2009-02-05 11:21
ZAPYTANIE OFERTOWE ws. zamówienia publicznego dot. wykonania ewidencji dróg gminnych 2009-01-13 14:44
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewid. gruntu 135 obręb Sitno, gm. Myślibórz 2009-01-12 13:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji tankowania gazu, zlokalizowanego na terenie działki 84/1 w m. Pszczelnik (obręb Pszczelnik, gm. Myślibórz) 2009-01-07 12:58
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej na działce o numerze ewid. gruntu 203/5 obręb 2 m. Myślibórz, ul. Strzelecka 2009-01-06 08:29
Zestawienia udzielonych umorzeń podatku od nieruchomości i podatku rolnego w latach od 2000 r. do I półrocza 2008 r. dla osób prawnych 2008-12-30 10:50
Zestawienie udzielonych umorzeń poszczególnych rodzajów podatku w latach od 2000 r. do I półrocza 2008 r. dla osób fizycznych 2008-12-30 10:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie plaży wraz z zapleczem administracyjno-sanitarnym, obiektami rekreacyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na działce o numerze ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, w miejscowości Kruszwin, gmina Myślibórz 2008-12-30 07:54
DECYZJA ws. zmiany decyzji z dnia 31 lipca 2007 r. znak: GKB.V.7331-P-6/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku na działkach o nr ewid. gruntu 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz (ul. Północna 15) 2008-12-22 09:24
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu nad rzeką Myślą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 w km 14+905 koło miejscowości Dąbrowa na działkach o numerach ewid. gruntu: 103 obręb Czółnów oraz 1 i 67 obręb Dąbrowa 2008-12-16 08:38
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko studium UIKZP 2008-12-12 12:30
ZAPYTANIE O CENĘ - świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej 2008-12-19 11:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku na działkach o numerach ewid. gruntu 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz, ul. Północna 15 - zawiadomienie 2008-12-08 12:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku na działkach o numerach ewid. gruntu 44/6, 44/7, 44/1 obręb 2 m. Myślibórz, ul. Północna 15 2008-12-04 10:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - lokalizacja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach o numerach ewid. gruntu: 35 i 116 obręb 2 m. Myślibórz 2008-12-01 09:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej na działkach o numerach ewid. gruntu: 128, 133, 95, 145 obręb 3 m. Myślibórz 2008-12-01 09:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjno- sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami na działkach o numerach ewid. gruntu - 95, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 739, 751/2, 754/7 obręb 3 Myślibórz 2008-11-28 13:28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przystosowanie obiektów dla potrzeb hodowli indyków w liczbie nie niższej niż 210 DJP, na działce nr 120/21, obręb Kruszwin, gmina Myślibórz 2008-11-17 14:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przystosowanie obiektów dla potrzeb hodowli indyków w liczbie nie niższej niż 210 DJP, na działce nr 277/40, obręb Rościn, gmina Myślibórz 2008-11-17 14:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu pomiarowego na działce o nr ewid. gruntu 394/4: obręb Wierzbnica pod potrzeby przyszłej farmy wiatrowej 2008-11-13 13:25
OGŁOSZENIE o planowanym przeprowadzeniu zborki odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz cz. 2 2008-11-13 09:45
OGŁOSZENIE o planowanym przeprowadzeniu zborki odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz cz. 1 2008-11-13 09:44
OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przystosowanie obiektów dla potrzeb hodowli indyków w liczbie nie niższej niż 210 DJP na działce nr 508/7, obręb Golenice, gmina Myślibórz 2008-11-05 10:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych (po byłym Ośrodku Pomocy Społecznej) na pomieszczenia o funkcji oświatowej (ul. Spokojna w Myśliborzu, działka o numerze ewid. gruntu 384/27, obręb 1 Myślibórz) 2008-11-04 12:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o numerach ewid. gruntu: 101, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4 obręb 1 m. Myślibórz, ul. Jabłonkowa 2008-11-04 12:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa budynku magazynowego produkcyjnego z częścią socjalno-biurową oraz budynku mieszkalnego wraz z basenem 2008-10-31 10:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewid. gruntu: 80/2 i 103/2 obręb Nawrocko oraz 177/8 obręb Wierzbnica, gmina Myślibórz 2008-10-31 08:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia ws. nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - budowa farmy elektrowni wiatrowej "KIERZKÓW" w gminie Myślibórz 2008-10-28 14:13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Myślibórz 2008-10-21 12:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Wierzbnica, Nawrocko, gmina Myślibórz 2008-10-21 12:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel w Renicach, gmina Myślibórz 2008-10-21 12:01
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV w miejscowości Myślibórz 2008-10-16 11:48
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia zewnętrznego 0,4 kV w miejscowości Myślibórz 2008-10-16 11:47
OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad Kanałem Nowogródek (rz. Myśla) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 Rów-Otanów-Ławy w km 14+905 k/m Dąbrowa 2008-10-16 11:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego w Myśliborzu 2008-10-16 10:47
OBWIESZCZENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel w Myśliborzu, ul. Cienista 2008-10-15 10:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu pomiarowego pod potrzeby przyszłego parku wiatrowego (Wierzbnica, gmina Myślibórz) 2008-10-08 09:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej na działace o nr ewid. gr. 203/5 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz 2008-09-30 12:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii oświetlenia zewnętrznego 0,4 kV w Myśliborzu 2008-09-29 11:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV w miejscowości Myślibórz (ul. Szarych Szeregów i 1 Listopada) 2008-09-29 11:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej "Kierzków" w gminie Myślibórz 2008-09-29 08:00
POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. dopuszczenia do udziału na prawach strony (dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel w Myśliborzu) 2008-09-01 12:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obrębie Sitno, gmina Myślibórz 2008-08-28 11:50
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami Aglomeracja Myślibórz 2008-08-27 08:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji zlewczej wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjnej na działkach: 317, 318, 319, 323/4, 324 i 525/2 obręb 3 m. Myślibórz 2008-08-12 11:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kabla światłowodnego w relacji Góralice-Golenice 2008-08-01 14:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Myślibórz 2008-08-01 14:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączem w Myśliborzu 2008-07-18 09:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku byłej bursy 2008-07-18 09:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ułożenie kabla elektroenergetycznego w Myśliborzu 2008-07-18 09:20
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 30.06.2008 r. (budowa kabla światłowodowego w relacji Góralice - Golenice) 2008-07-07 11:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa z przebudową istniejącego budynku przedszkola, budowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu; przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu 2008-06-30 10:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa mostu nad kanałem Nowogródek (rz. Myśla) 2008-06-30 10:36
INFORMACJA na podst. art. 14 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2008-05-30 09:14
INFORMACJA na podst. art. 14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2008-05-30 09:12
OGŁOSZENIE - przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę terenu na plaży OSiR w Myśliborzu 2008-05-27 14:27
OGŁOSZENIE o pracy urzędu w dniu 23 maja 2008 r. 2008-05-12 13:04
OGŁOSZENIE o pracy urzędu w dniu 17 maja 2008 r. 2008-05-12 13:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej z przyłączem w Myśliborzu 2008-05-07 12:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej 2008-04-30 14:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji zlewczej wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjnej 2008-04-29 12:19
OGŁOSZENIE o zmianie godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy 2008-04-25 07:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej bursy na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku 2008-04-18 08:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci kablowej światłowodowej 2008-04-09 13:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych 2008-03-28 11:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel 2008-03-28 10:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii kablowej 2008-03-13 14:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kabla światłowodnego w relacji Góralice-Golenice 2008-03-13 14:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz 2008-01-31 11:45
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz demontażu istniejącej linii kablowej SN-15 kV 2008-01-30 10:29
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenów położonych w miejscowości Listomie 2008-01-30 09:54
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej w m. Myślibórz. 2008-01-02 08:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej SN-15kV w m. Myślibórz 2007-12-24 09:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wyd. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami w m. Myślibórz 2007-12-17 11:08
OGŁOSZENIE o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż ruchomości: samochód osobowy marki Daewoo Espero 2007-12-04 11:57
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Renice 2007-11-29 09:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku Komendy Powiatowej Policji wraz z obiektami towarzyszącymi 2007-11-15 10:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. przebudowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Renice 2007-11-08 10:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. budowy elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 2007-10-29 08:43
DECYZJA o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowych na działkach nr: 35, 33/1, 32, 31/2 i 400 obręb 2 w m. Myślibórz 2007-10-25 10:18
ZARZĄDZENIE NR 18/2007/OR Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. ustalenia dnia wolnego od pracy 2007-10-19 14:21
DECYZJA o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej w m. Myślibórz 2007-10-17 10:44
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz w m. Listomie 2007-10-08 10:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej SN-15kV w m. Myślibórz 2007-10-04 09:34
INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. udostępnienia do wglądu spisu wyborców (dot. Wyborów do Sejmu i Senatu RP) 2007-10-03 12:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa 2007-10-03 10:54
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu pomiarowego dla potrzeb farmy wiatrowej 2007-10-02 11:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji bazowej Polskiej telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. 2007-09-24 14:27
Obwieszczenie burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. wyznaczenia obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2007-09-19 10:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu pomiarowego dla potrzeb fermy wiatrowej 2007-09-18 08:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Myślibórz 2007-09-14 15:05
Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 27.08.2007 ws. wyrażenia stanowiska w sprawie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę obwodnicy miasta Myślibórz eliminującej ruch tranzytowy z zabytkowego śródmieścia 2007-09-04 10:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami - Myslibórz 2007-08-16 14:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa gazociągu średniego ciśnienia - obręb Renice 2007-08-16 14:17
OGŁOSZENIE - publiczny przetarg ustny na dzierżawę garaży nr 13 i 14 oraz warsztatu przy ul. Łużyckiej w Myśliborzu 2007-08-09 12:48
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz 2007-07-30 09:36
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2007-07-30 09:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu i jazu na rzece Myśli w miejscowości Zarzecze 2007-07-17 08:21
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Nr 42177 z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Łużyckiej w Myśliborzu 2007-07-17 08:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu pomiarowego dla potrzeb firmy wiatrowej w miejscowości Kierzków, gm. Myślibórz 2007-07-13 13:20
DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch studni głębinowych wraz z obudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 2007-07-13 13:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD oraz rozbiórce budynków gospodarczych kolidujących z tą rozbudową 2007-07-13 13:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2121Z na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 23 do granic miejscowości Wierzbnica wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej 2007-07-13 13:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg powiatowych nr: 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Sulimierz 2007-07-13 12:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, znajdujących się w budynku położonym na działce o nr ewid. gruntu 44/4 obręb 2 m. Myślibórz, przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu, na pomieszczenia biurowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2007-07-13 12:56
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz 2007-06-22 11:26
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. publicznego przetargu ustnego na dzierżawę garaży nr 13 i 14 oraz warsztatu, położonych przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu 2007-06-13 14:14
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. uchylenia zarządzenia nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie wprowadzenia zakazu używania wody do innych celów niż socjalno-bytowe 2007-06-13 08:36
OBWIESZCZENIE Burmistrza ws. uchylenia zarządzenia nr 29/2007 z dn. 22 maja 2007 r. w sprawie zakazu używania wody do innych celów niż socjalno-bytowe 2007-06-11 09:40
ZAWIADOMIENIE ws. ustalenia lokalizacji inwestycji - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 2007-06-11 08:17
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu zaprasza do przetargu na dzierżawę terenu na plaży OSiR w Myśliborzu rozstrzyganego w formie przetargu ustnego (licytacji) 2007-06-06 12:02
OBWIESZCZENIE w sprawie zatwierdzenia przez Radę Miejską w Myśliborzu zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie wprowadzenia zakazu używania wody do innych celów niż socjalno-bytowe 2007-05-30 15:07
OBWIESZCZENIE dotyczące działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki na rzecz wspierania przedsiębiorczości 2007-05-24 13:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej 2007-04-13 14:02
OGŁOSZENIE BURMISTRZA 2007-03-16 09:16
OGŁOSZENIE BURMISTRZA 2007-03-16 09:15
Uchwała Nr 5/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu 2006-10-24 08:07
Uchwała Nr 4/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu 2006-10-23 14:01
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu 2006-10-20 14:39
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu - KATALOG -
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu 2006-10-06 09:58
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2006-04-11 10:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporz. miejscowego planu zagosp. przestrz. MiG Myślibórz, w m. Myślibórz, w rej. ul. Daszyńskiego 2006-03-27 11:14
INFORMACJA o zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze - księgowa 2006-02-02 14:49
Nabór na wolne kierownicze stanowisko Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (jednostki budżetowej gminy) 2006-01-31 14:00
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze - urzędnik ds. wymiaru podatków i opłat 2006-01-24 15:05
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik wydziału ogólno - organizacyjnego 2006-01-23 13:02
INFORMACJA o zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. drogownictwa 2006-01-12 08:59
INFORMACJA o zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze - informatyk 2006-01-12 08:58
INFORMACJA o zakończeniu procedury naboru na stanowisko urzędnicze 2005-12-19 10:44
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze 2005-11-18 13:35
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze - 2005-11-18 13:35
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze 2005-10-13 11:50
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze 2005-10-13 11:49
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze 2005-09-20 09:23
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze 2005-09-15 12:41
Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. przy ulicy Piłsudskiego w Myśliborzu na działce o numerze ewid. gruntu 176 obręb 3 Myślibórz oraz o ra 2005-03-23 12:45
Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych na działkach o numerach ewid. gruntu 314/4 i 315/2 obręb Głazów oraz o raporcie oddziaływani 2005-02-04 10:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obwodnica miasta itp. 2005-01-27 11:42
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-12-14 11:40
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-12-14 11:28
Wniosek Firmy "APEX" Sp. z o.o., ul. Łużycka 30, 74-300 Myślibórz o ustalenie warunków zabudowy 2004-11-05 11:04
Zaproszenie do rokowań w sprawie zbycia udziałów PEC 2004-10-29 11:14
Licytacja ruchomości w OSiR Myślibórz 2004-07-06 12:56
"INFORMACJA - Ferma norek" 2004-03-22 16:06
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół: ZS dla Dorosłych w Rowie i SP w Derczewie 2004-01-23 10:34