herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:28:42
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:28:03
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:27:50
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:27:37
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:27:22
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:27:09
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:26:31
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:24:49
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:24:11
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:24:00
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:23:39
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:23:21
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:23:11
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:22:59
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:22:49
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:22:28
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:22:24
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:22:09
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:22:00
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2018-12-31 08:21:51
Harmonogram odbioru gabarytów i sprzętu elektronicznego kwiecień/październik 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-27 14:04:11
Harmonogram odbioru gabarytów i sprzętu elektronicznego kwiecień/październik 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-27 14:03:33
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych na 2019 rok Tomasz Ananicz 2018-12-27 14:03:14
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych na 2019 rok Tomasz Ananicz 2018-12-27 14:03:06
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na 2019 rok Tomasz Ananicz 2018-12-27 14:02:46
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na 2019 rok Tomasz Ananicz 2018-12-27 14:02:33
informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego: słupa elektroenergetycznego My43 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Myśli, dz. nr 371 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie, w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna" Tomasz Ananicz 2018-12-27 13:42:30
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Nawrocko i Sitno Tomasz Ananicz 2018-12-27 13:40:45
Protokół z II Sesji Gminnej Rady Seniorów z dn. 30.11.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-27 13:38:14
Protokoły z sesji Gminnej Rady Seniorów Tomasz Ananicz 2018-12-27 13:37:34
Plan pracy Gminnej Rady Seniorów na 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-27 13:37:07
Harmonogram dyżurów radnych Gminnej Rady Seniorów na 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-27 13:36:37
INFORMACJA Zarządu Koła Łowieckiego "Grzywacz" w Halinowie o planowanym polowaniu zbiorowym w dniach 12-13.01.2019 r. w obwodzie 277 województwo zachodniopomorskie Tomasz Ananicz 2018-12-27 08:20:33
Zarządzenie Nr BR.0050.4.2018.EO z dn. 21 grudnia 2018 r. - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-21 14:21:44
Konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-21 14:20:20
Druk oferty Tomasz Ananicz 2018-12-21 14:20:04
Druk sprawozdania Tomasz Ananicz 2018-12-21 14:19:44
Druk sprawozdania i oferty wspólnej realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Tomasz Ananicz 2018-12-21 14:19:16
Zarządzenie Nr BR.0050.4.2018.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-21 14:01:12
Zarządzenie Nr BR.0050.4.2018.EO z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myślibórz będącego zadaniem własnym gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-21 13:59:52