herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Wierzbnica gmina Myślibórz I etap Marcin Ostolski 2018-07-31 14:18:46
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:25:27
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:25:16
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:25:02
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:24:47
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:24:35
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:24:24
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:24:15
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:24:07
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:23:53
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:23:46
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:23:36
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:23:24
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-31 13:22:50
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-07-31 12:10:03
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu 174 obręb Otanów, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-31 10:26:57
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid gruntu 243/21 obręb Zgoda, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-31 10:25:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Tomasz Ananicz 2018-07-30 13:16:05
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Tomasz Ananicz 2018-07-30 13:15:48
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Tomasz Ananicz 2018-07-30 13:12:36
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-27 13:08:03
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-27 13:07:26
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-27 13:06:52
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-27 13:03:39
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-27 11:55:42
Informacja o wywieszeniu wykazów Nr 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 dot. lokali użytkowych i mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-27 10:39:43
Wykaz nr 7/2018 Tomasz Ananicz 2018-07-27 10:38:19
Wykaz nr 8/2018 Tomasz Ananicz 2018-07-27 10:38:02
Wykaz nr 9/2018 Tomasz Ananicz 2018-07-27 10:37:43
Wykaz nr 10/2018 Tomasz Ananicz 2018-07-27 10:37:16
Wykaz - sprzedaż nieruchomości 27.07.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-07-27 10:34:12
Remont muru/ogrodzenia kamiennego cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-07-27 10:10:37
Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu chodnika i budowy zatok postojowych w m. Sulimierz gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-07-27 07:49:45
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-27 07:39:56
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew Tomasz Ananicz 2018-07-26 14:11:38
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Tomasz Ananicz 2018-07-26 14:05:55
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Grunwaldzkiej) Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:48:53
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Łużyckiej) Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:48:36
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Grunwaldzkiej) Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:47:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntu 222 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:46:46