Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Myślibórz w miejscowościach Sulimierz, Sitno, Ławy Marcin Ostolski 2019-08-06 08:14:22
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Myślibórz w miejscowościach Sulimierz, Sitno, Ławy Marcin Ostolski 2019-08-06 08:14:11
Przebudowa chodników w Gminie Myślibórz CZĘŚĆ I - Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Sportowa w Sitnie, działka o nr ewid. 117. obręb Sitno - etap I; CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Otanów, działki o nr ewid. 122, 135, 136/1 obręb Otanów Anna Wesołowska 2019-08-06 07:51:42
Przebudowa chodników w Gminie Myślibórz CZĘŚĆ I - Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Sportowa w Sitnie, działka o nr ewid. 117. obręb Sitno - etap I; CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Otanów, działki o nr ewid. 122, 135, 136/1 obręb Otanów Anna Wesołowska 2019-08-06 07:51:33
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (nabór VI) Dominika Śliwińska 2019-08-05 14:42:47
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. ewidencji i obrotu nieruchomościami Dominika Śliwińska 2019-08-05 14:41:39
Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (V nabór) Dominika Śliwińska 2019-08-05 14:40:06
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. ewidencji i obrotu nieruchomości Dominika Śliwińska 2019-08-05 14:38:54
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Myśliborzu na działkach nr 42/3, 116 obr. 2 Myślibórz wraz z budową systemu nawadniania, drenażu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłączem Anna Florczak 2019-08-01 13:56:31
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza o przystąpieniu do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" Tomasz Ananicz 2019-08-01 10:59:33
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "budowie 12 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach w gminie Myślibórz w obrębie miejskim Myśliborzyce, na nieruchomościach powstałych w wyniku podziału działki nr 19/2 (obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz)" Tomasz Ananicz 2019-08-01 10:05:15
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Ananicz 2019-07-31 14:23:46
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-07-31 14:23:29
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-07-31 14:23:08
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Faustynka Myśliborska" Tomasz Ananicz 2019-07-31 14:22:21
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Tomasz Ananicz 2019-07-30 11:45:45
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Ostolski 2019-07-29 14:40:49
Protokół z Sesji Nr X/2019 z dn. 18.06.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-07-26 09:06:50
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów (Nr 7/2019), Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (Nr 10/2019) oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (Nr 7/2019) z dn. 17.06.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-07-25 13:08:09
Uchwała Nr XI/91/2019 - ws. zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Tomasz Ananicz 2019-07-25 13:06:30
Uchwała Nr XI/92/2019 - ws. określenia zasad przygotowywania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-07-25 13:05:54
Uchwała Nr XI/93/2019 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-07-25 13:05:09
Uchwała Nr XI/94/2019 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 Tomasz Ananicz 2019-07-25 13:04:17
Sesja XI Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 23.07.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-07-25 13:03:09
Protokół z III Sesji Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu z dn. 20.03.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-07-25 12:49:18
Protokół z IV Sesji Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu z dn. 25.06.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-07-25 12:48:57
OGŁOSZENIE o wyborze podmiotów do realizacji zadania "Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Myślibórz na lata 2019-2021" Tomasz Ananicz 2019-07-25 08:05:25
OGŁOSZENIE o wyborze podmiotów do realizacji zadania "Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Myślibórz na lata 2019-2021" Tomasz Ananicz 2019-07-25 07:50:31
Zarządzenie Nr BR.0050.61.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-07-25 07:41:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Adaptacja budynku garażowego zlokalizowanego w Myśliborzu, ul. Północna 15 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2019-07-24 14:40:48
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego dot. ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV Krajnik-Baczyna dla słupa My43 Tomasz Ananicz 2019-07-24 14:39:39
Zarządzenie Nr BR.0050.63.2019.IPP - ws. ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2019-07-22 14:52:44
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Ostolski 2019-07-22 13:44:51
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Ostolski 2019-07-22 13:39:05
Zarządzenie Nr EO.120.38.2019.KK - ws. zmiany Zarządzenia Nr AP.120.35.2017.DŚ Burmistrza Myśliborza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu z późniejszymi zmianami Tomasz Ananicz 2019-07-22 11:30:18
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 4/2019 dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 0001 Myślibórz 1 Tomasz Ananicz 2019-07-22 10:28:50
Wykaz nr 4/2019 Tomasz Ananicz 2019-07-22 10:27:03
Wykaz - sprzedaż nieruchomości 22.07.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-07-22 10:26:23
Rozbudowa cmentarza komunalnego z infrastrukturą techniczną oraz budowa drogi dojazdowej i parkingu wielostanowiskowego wraz z ogólnodostępnym ustępem przy ul. Celnej dz. nr ewid. 184/2, 314 i 321 obręb 1 Myślibórz Etap I Marcin Ostolski 2019-07-19 15:10:03
Przebudowa chodników w Gminie Myślibórz CZĘŚĆ I - Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Sportowa w Sitnie, działka o nr ewid. 117. obręb Sitno - etap I; CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Otanów, działki o nr ewid. 122, 135, 136/1 obręb Otanów Anna Wesołowska 2019-07-19 14:58:54