herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-21 13:57:26
Remont przepustu w miejscowości Czółnów Marcin Ostolski 2018-12-21 13:02:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowaniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/30, 443/16, 447 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obrę Zgoda, gmina Myślibórz Arkadiusz Sztoban 2018-12-20 09:52:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowaniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 413/4, 443/30, 443/16, 447 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz oraz 129/1, 129/2 obrę Zgoda, gmina Myślibórz Arkadiusz Sztoban 2018-12-20 09:50:03
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:45:26
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:45:23
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:44:48
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:44:32
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:44:00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:43:48
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:43:27
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:43:13
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:43:04
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:42:52
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:42:43
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:42:34
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:42:25
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:42:18
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:42:09
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2018-12-19 10:41:59
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018-2028 Tomasz Ananicz 2018-12-18 09:44:52
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-12-18 09:44:02
Projekt uchwały ws. wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Tomasz Ananicz 2018-12-18 09:43:30
Uchwała Nr CDLIV.834.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2018 r. ws. wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 Tomasz Ananicz 2018-12-17 12:48:54
Uchwała Nr CDLIV.833.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2018 r. ws. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Myślibórz na 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-17 12:45:11
Uchwała Nr CDLIV.832.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2018 r. ws. opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Myślibórz na 2019 rok Tomasz Ananicz 2018-12-17 12:43:16
Projekt uchwały ws. przystąpienia gminy Myślibórz do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w ramach realizacji tego programu Tomasz Ananicz 2018-12-17 12:40:55
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniu 22.12.2018 r. lub w dniu 23.12.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-17 07:39:59
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniu 22.12.2018 r. lub w dniu 23.12.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-17 07:39:26
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniu 22.12.2018 r. lub w dniu 23.12.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-17 07:38:41
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 wraz z pouczeniem Tomasz Ananicz 2018-12-13 13:06:50
Protokół z Sesji Nr II/2018 z dn. 27.11.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-13 13:05:16
Wniosek o zamianę z urzędu lokalu wynajętego od Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-13 11:00:15
Wniosek o wyrażenie zgody na wzajemną zamianę lokali Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:59:58
Wniosek o wyrażenie pisemnej zgody na oddanie wynajmowanego lokalu stałego/socjalnego Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:59:24
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 Kodeksu Cywilnego Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:58:52
Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w celu przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:58:27
Wniosek o udostępnienie lokalu mieszkalnego/socjalnego w celu przeprowadzenia remontu Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:57:57
Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:57:25
Wniosek o najem lokalu z Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:56:59