herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr BR.0050.337.2018.ZK - ws. utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Myślibórz, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Tomasz Ananicz 2018-07-20 13:38:06
Zarządzenie Nr BR.0050.334.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-07-20 13:36:19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT429000 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI o wysokości H=50m na działce o nr ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-20 13:35:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową ujęcia wody na działce o nr ewid. gruntu 298/2 obręb Głazów, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-20 13:34:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi na działkach o nr ewid. gruntu 27/2, 26, 45/28 obręb Chłopowo, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-20 13:32:42
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-20 13:31:20
PISMO Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rokicienko Tomasz Ananicz 2018-07-20 13:26:45
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na dz. o nr ewid. 286/3, 14/1 Gmina Myślibórz, obręb Czerników - termomodernizacja budynku Marcin Ostolski 2018-07-20 11:35:42
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Wierzbnica gmina Myślibórz I etap Marcin Ostolski 2018-07-20 09:02:14
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Tomasz Ananicz 2018-07-20 08:49:50
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Ananicz 2018-07-19 13:34:32
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-07-19 13:34:06
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-07-19 13:33:34
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Impreza kulturalno-rozrywkowa "Sun Festival 2018" Tomasz Ananicz 2018-07-19 13:32:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-19 13:22:51
Protokół z Sesji Nr XLVII/2018 z dn. 26.06.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-07-18 14:06:17
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-18 13:52:37
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy etap 1 remont i termomodernizacja dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu zlokalizowanego przy ul. Kamiennej 20 Marcin Ostolski 2018-07-18 13:14:07
Remont elewacji i dachu budynku administracyjnego przy ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-18 13:10:51
Remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy Malborskiej 8A w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-18 13:10:03
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie UMiG Myślibórz wykazu numer 4/GN/2018 i nr 5/GN/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu Tomasz Ananicz 2018-07-18 09:38:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa punktu widokowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-18 09:35:37
Zarządzenie Nr BR.0050.335.2018.EO - ws. ogłoszenia wyników wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-07-17 10:19:22
Zarządzenie Nr BR.0050.336.2018.EO - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Tomasz Ananicz 2018-07-17 10:18:14
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-07-16 12:38:11
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-07-16 12:38:07
Zarządzenie Nr BR.0050.333.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-07-16 08:30:39
Utwardzenie terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 179/24 obręb 2 m. Myślibórz - Etap I Marcin Ostolski 2018-07-16 08:11:07
Utwardzenie terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 179/24 obręb 2 m. Myślibórz - Etap I Marcin Ostolski 2018-07-13 15:17:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-07-13 14:19:25
Apel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rolników o zgłaszanie strat spowodowanych suszą w uprawach rolnych do końca trzeciego tygodnia lipca br. Tomasz Ananicz 2018-07-13 09:48:19
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-12 11:16:28
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 31/2, 413/4, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-12 11:15:19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa punktu widokowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-12 11:13:51
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-12 10:03:40
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-12 10:03:26
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-12 10:03:15
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-12 10:03:04
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-12 10:02:26
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-12 10:02:16