herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" Tomasz Ananicz 2018-09-20 10:21:29
Grażyna Maciejewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu (odwołanie ze stanowiska) Tomasz Ananicz 2018-09-20 09:55:41
Dyrektorzy szkół podstawowych Tomasz Ananicz 2018-09-20 09:54:42
Zarządzenie Nr BR.0050.346.2018.EO - ws. ustalenia odpłatności za wynajem sal wiejskich przez kandydatów uczestniczących w Wyborach Samorządowych 2018 roku Tomasz Ananicz 2018-09-20 09:44:05
Zarządzenie Nr BR.0050.348.2018.GN - ws. wyodrębnienia pomieszczenia tymczasowego Tomasz Ananicz 2018-09-20 09:43:31
Zarządzenie Nr BR.0050.347.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-09-20 09:42:55
Zarządzenie Nr BR.0050.345.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-09-20 09:41:33
Zarządzenie Nr BR.0050.346.2018.EO - ws. ustalenia odpłatności za wynajem sal wiejskich przez kandydatów uczestniczących w Wyborach Samorządowych 2018 roku Tomasz Ananicz 2018-09-20 09:40:43
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku administracyjno-usługowego stacji paliw w Pszczelniku, za pomocą urządzeń wodnych do ziemi, na działce nr 84/2 obręb Pszczelnik Tomasz Ananicz 2018-09-19 14:37:44
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych z terenów utwardzonych stacji paliw w Pszczelniku, poprzez wylot do urządzeń wodnych - studni chłonnych, usytuowanych w graniach działki nr 84/2 obręb Pszczelnik Tomasz Ananicz 2018-09-19 14:35:44
XLIX Sesja Rady Miejskiej VII kadencji - 25.09.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-09-19 11:51:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy chodników, ciągu jezdnego, schodów, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. gruntu 214/4, 222, 203/5 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-09-19 11:22:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Tomasz Ananicz 2018-09-19 07:55:39
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 17 września 2018 r. o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w celu rejestracji kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-09-18 12:14:07
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi rowerowej i wykonania dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-09-18 10:20:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7, 221/3 obręb Klicko, 72, 91/5 obręb 3 Myślibórz, gmina Myslibórz Tomasz Sztoban 2018-09-18 10:18:29
OGŁOSZENIE Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2027 Tomasz Sztoban 2018-09-18 09:38:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa masztu radiowego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla systemu łączności radiowej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 339/6 obręb Głazów, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-09-17 14:31:22
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - wrzesień 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-09-14 15:14:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami, mająca zasilać budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gorzowskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-09-14 15:12:14
PISMO Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach dotyczące uruchomienia pomocy rządowej dla gospodarstw dotkniętych suszą Tomasz Ananicz 2018-09-14 14:43:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Tomasz Ananicz 2018-09-14 12:04:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Myślibórz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Tomasz Ananicz 2018-09-14 12:04:18
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-09-14 11:15:28
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-09-14 11:13:56
Uchwała Nr CCCXXXVIII.586.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 4 września 2018 r. ws. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślibórz za pierwsze półrocze 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-09-14 11:07:19
Uchwała Nr CCCXLVIII.610.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 7 września 2018 r. ws. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Myślibórz planowanego na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-09-14 11:05:00
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Etap I Marcin Ostolski 2018-09-13 15:00:47
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Etap I Marcin Ostolski 2018-09-13 15:00:42
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - wrzesień 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-09-13 14:30:08
MOK Tomasz Ananicz 2018-09-13 12:10:59
Rozbudowa lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Golenicach w zakresie dobudowy dwóch izb lekcyjnych ze wspólnym zapleczem, korytarzem łączącym i pomieszczeniem do przechowywania dokumentów Marcin Ostolski 2018-09-13 08:38:49
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:14:23
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:13:45
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:13:31
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:13:13
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:13:02
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:12:49
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:12:38
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz Marcin Ostolski 2018-09-13 08:12:24