herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - maj 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-05-15 09:53:43
Zarządzenie Nr EO.120.30.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:18:57
Zarządzenie Nr EO.120.29.2018 - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:18:15
Zarządzenie Nr EO.120.28.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:17:40
Zarządzenie Nr EO.120.26.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:16:57
Zarządzenie Nr EO.120.25.2018.GN - ws. powołania Komisji przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:16:17
Zarządzenie Nr EO.120.22.2018.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:15:39
Zarządzenie Nr EO.120.21.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:14:55
Zarządzenie Nr EO.120.20.2018 - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:11:28
Zarządzenie Nr EO.120.19.2018.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:10:42
Zarządzenie Nr EO.120.17.2018.DŚ - ws. wprowadzenie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:09:59
Zarządzenie Nr EO.120.16.2018.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:08:48
Zarządzenie Nr EO.120.15.2018.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:08:04
Zarządzenie Nr EO.120.14.2018.ZK - ws. pwołania zespołu do przygotowania projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:07:15
Zarządzenie Nr EO.120.12.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:06:14
Zarządzenie Nr EO.120.11.2018.DŚ - ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Dariusza Wróbla Tomasz Ananicz 2018-05-14 09:05:38
Zarządzenie Nr EO.120.10.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 08:54:41
Zarządzenie Nr EO.120.9.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 08:54:13
Zarządzenie Nr EO.120.7.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 08:53:45
Zarządzenie Nr EO.120.4.2018.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-14 08:53:15
Zarządzenie Nr EO.120.3.2018.DŚ - ws. powołania komisji rekrutacyjnej Tomasz Ananicz 2018-05-14 08:52:36
Zarządzenie Nr EO.120.2.2018.IPP - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myśliborzu, ustalenia jej składu osobowego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Tomasz Ananicz 2018-05-14 08:51:53
Zarządzenie Nr EO.120.1.2018.DŚ - ws. czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w 2018 roku Tomasz Ananicz 2018-05-14 08:50:29
Relacje video z sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-05-11 15:09:11
Relacje video z sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-05-11 15:07:37
Relacje video z sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-05-11 15:06:44
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:52:53
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:52:34
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:51:23
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Energia Pokoleń - Instrumentem Aktywnej Integracji" Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:50:22
Rok 2018 Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:44:14
Zarządzenie Nr EO.120.37.2017.USC - ws. powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:41:42
Zarządzenie Nr EO.120.36.2017.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:40:30
Zarządzenie Nr EO.120.35.2017.ZK - ws. organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:39:40
Zarządzenie Nr EO.120.34.2017.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:38:11
Zarządzenie Nr EO.120.33.2017.ZK - ws. ustalenia norm zużycia oraz zasad wydawania i rozliczania paliw płynnych do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:37:22
Zarządzenie Nr EO.120.32.2017.IPP - ws. powołania Komisji Przetargowej Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:35:04
Zarządzenie Nr EO.120.31.2017.PPU - ws. przeprowadzenia spisu z natury przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:34:23
Zarządzenie Nr EO.120.30.2017.GKOŚ - ws. powołania komisji konkursowej w konkursie plastycznym pn. "Nie dla niskiej emisji" Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:25:22
Zarządzenie Nr EO.120.29.2017.GKOŚ - ws. powołania komisji konkursowej w konkursie plastycznym pn. "Odpady segregujesz - dobrze postępujesz" Tomasz Ananicz 2018-05-11 11:24:09