herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:29
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Zbigniewa Herberta w Mysliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:27
Projekt uchwąły w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Felczaka na ulicę Witolda Pileckiego w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:26
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka na ulicę Ratuszową w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:25
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy Osiedla XX-lecia PRL na Osiedle Nad Jeziorem w Mysliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:25
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy Park Obrońców Pokoju na ulicę Sportową w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:24
Projekt uchwały ws. zmiany nazwy ulicy Krótkiej na ulicę Kolegiacką w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:23
Projekt uchwały ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" (Projekt BR 1) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:22
Projekt uchwały ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" (Projekt BR 2) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:21
Projekt uchwały ws. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:20
Projekt uchwały ws. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:19
Projekt uchwały ws. dotacji dla Ochotniczej Straży pożarnej w Rowie - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:18
Projekt uchwały ws. dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:17
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (Projekt FB 2) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:15
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myslibórz na lata 2017 - 2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:14
Projekt uchwały ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:13
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:11
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:09
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:50
Projekt uchwały ws. określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:49
Projekt uchwały ws. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:47
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:46
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017-2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:44
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na stałe obwody głosowania - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:43
Projekt uchwały ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:42
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/304/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:41
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:40
Projekt uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Chłopowo w pasie drogi powiatowej na 2126Z" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:39
Projekt uchwały ws. wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Myślibórz na rok 2017 na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:38
Projekt uchwały ws. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:37
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:34
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu (Projekt EO 1) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:33
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu (Projekt EO 2) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:02:32
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nawrocku (Projekt EO 3) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:58
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kierzkowie (Projekt EO 4) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:55
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Golenicach (Projekt EO 5) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:54
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:53
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:52