herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:33:04
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:32:49
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:32:09
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:31:54
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:31:44
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:31:33
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:31:24
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:31:16
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:31:03
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:30:55
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:30:47
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:30:35
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:30:24
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-03 08:30:13
Uchwała Nr XLVII/423/2018 - ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2017 Tomasz Ananicz 2018-07-02 14:14:51
Uchwała Nr XLVII/424/2018 - ws. absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Tomasz Ananicz 2018-07-02 14:14:05
Uchwała Nr XLVII/425/2018 - ws. przyjęcia informacji z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu za rok 2017 Tomasz Ananicz 2018-07-02 14:13:05
Uchwała Nr XLVII/426/2018 - ws. zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta Tomasz Ananicz 2018-07-02 14:12:02
Uchwała Nr XLVII/427/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-07-02 14:11:04
Uchwała Nr XLVII/428/2018 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018-2028 Tomasz Ananicz 2018-07-02 14:10:31
Sesja XLVII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26.06.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-07-02 14:07:21
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:55:31
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:49:16
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:49:09
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:47:50
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:47:35
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:47:23
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:45:57
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:45:41
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:45:30
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:45:20
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:45:10
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:45:01
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:44:53
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:44:41
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:44:33
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:44:24
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 9-9A-11 w Myśliborzu w zakresie wymiany pokrycia dachowego Marcin Ostolski 2018-06-29 13:44:15
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Myślibór zpodaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych na terenie sołectw Gminy Myślibórz dot. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Myślibórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Tomasz Ananicz 2018-06-29 12:21:15
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. gruntu: 243/1 obręb Zgoda Tomasz Ananicz 2018-06-29 09:22:31