herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-31 10:57:25
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-31 10:57:19
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu nt. jakości wody w kąpielisku usytuowanym przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2018-08-31 09:20:10
Tomasz Sztoban 2018-08-31 09:19:23
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz (Trasa Pojezierna Zachodnich) na działkach o nr ewid. grunt 169/7 obręb Głazów, gmina Myślibórz oraz 612, 662 obręb Sulimierz, gmina Myslibórz Tomasz Sztoban 2018-08-31 08:35:34
OBWIESZCZENIE dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku od ul. Al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 13:01:55
Petycja z dn. 20.08.2018 Tomasz Sztoban 2018-08-30 11:01:07
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urzadzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 09:32:24
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury na place zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Tarnowo, Chłopowo, Czerników, Wierzbnica, Klicko, Myślibórz, gmina Myslibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 09:30:43
- dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-30 09:30:32
- dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-30 09:30:26
Protokół rozeznania cenowego zamówienia - dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-30 09:30:01
Protokół rozeznania cenowego zamówienia - dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-30 09:29:58
INFORMACJA - Spotkanie informacyjne w Pyrzycach pn. ?Czyste Powietrze? - dotacje na wymianę pieca i termomodernizację domów jednorodzinnych Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:53:57
Uchwała Nr XLVIII/446/2018 - ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Mysliborskiej" Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:43:46
Uchwała Nr XLVIII/444/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:42:51
Uchwała Nr XLVIII/445/2018 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 - 2028 Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:42:43
Uchwała Nr XLVIII/444/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:41:35
Uchwała Nr XLVIII/443/2018 - ws. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:40:49
Uchwała Nr XLVIII/442/2018 - ws. dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:39:46
Uchwała Nr XLVIII/441/2018 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:39:03
Uchwała Nr XLVIII/440/2018 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:37:48
Uchwała Nr XLVIII/439/2018 - ws. udzielenia pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:36:52
Uchwała Nr XLVIII/438/2018 - ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:35:48
Uchwała Nr XLVIII/438/2018 - ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:35:31
Uchwała Nr XLVIII/438/2018 - ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:35:20
Uchwała Nr XLVIII/437/2018 - ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:33:08
Uchwała Nr XLVIII/436/2018 - ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:32:15
Uchwała Nr XLVIII/435/2018 - ws. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Myślibórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:30:53
Uchwała Nr XLVIII/434/2018 - ws. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:29:51
Uchwała Nr XLVIII/433/2018 - ws. Programu Szczepień Profilaktycznych przeciwko Grypie dla osób 65+ z terenu miasta i gminy Myślibórz na lata 2019 - 2021 Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:28:50
Uchwała Nr XLVIII/432/2018 - ws. Programu Profilaktyki Szczepień przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego w Gminie Myślibórz na lata 2019 - 2021 Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:27:47
Uchwała Nr XLVIII/431/2018 - ws. odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódziego oraz wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:26:40
Uchwała Nr XLVIII/430/2018 - ws. przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:20:42
Uchwała Nr XLVIII/429/2018 - ws. uchwalenia statutu Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:19:48
Sesja XLVIII Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28.08.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:17:19
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18.06.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:16:29
Protokół Nr 63/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 21.06.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:15:40
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 19.06.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:14:46
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 20.06.2018 r. Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:13:53