Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa skweru przed Myśliborskim Ośrodkiem Kultury na dz. nr ewid. 232/2 i 233 obręb 2 Myślibórz przy ul. Klasztornej 3 w Myśliborzu Etap I Marcin Ostolski 2020-04-03 15:18:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 101, 102 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2020-04-03 13:46:55
Zarządzenie Nr EO.120.25.2020.AS - ws. powołania Komisji Socjalnej do obsługi administracyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tomasz Ananicz 2020-04-03 13:45:11
Zarządzenie Nr EO.120.2.2020.AS - ws. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2020-04-03 13:43:55
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Myślibórz - Głazów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach o nr ewid. gruntu 405/14, 405/5 obręb Dąbrowa oraz 110/1, 110/3 obręb Głazów, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2020-04-03 12:20:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu terenu rekreacji indywidualnej z placem zabaw, stanowiskami siłowni zewnętrznej oraz boiskami do gry, a także rozbiórką kolidującej zabudowy na działce o nr ewid. gruntu 33 obręb Dąbrowa, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2020-04-03 11:53:20
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 26 marca 2020 r., znak SZ.ZUZ.4.421.311/7.2019.TS Tomasz Ananicz 2020-04-02 12:16:02
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. gospodarki komunalnej (II nabór) Dominika Śliwińska 2020-04-02 09:59:13
Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (XII nabór) Dominika Śliwińska 2020-04-02 09:33:04
Informacja o wywieszeniu wykazu nr 2/2020 Tomasz Ananicz 2020-04-02 08:59:12
Wykaz Nr 2/2020 Tomasz Ananicz 2020-04-02 08:58:52
Wykaz - sprzedaż nieruchomości 02.04.2020 r. Tomasz Ananicz 2020-04-02 08:57:15
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 20 marca 2020 r., znak SZ.ZUZ.4.421.309/6.2019.WD Tomasz Ananicz 2020-04-01 13:13:41
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz działań profilaktycznych w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2020-04-01 10:05:38
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz działań profilaktycznych w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych na terenie Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2020-04-01 10:05:05
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Myśliborzu, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego pozwoleń wodnoprawnych na: usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Sitno, gm. Myślibórz oraz usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Sitno do ziemi, a także wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 8 marca 2011 r., znak: BOŚ.6341.1.2011.WW Tomasz Ananicz 2020-03-31 12:26:17
Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2020-03-31 10:23:27
Wniosek o podział nieruchomości Tomasz Ananicz 2020-03-31 10:22:48
Wniosek o obniżenie czynszu Tomasz Ananicz 2020-03-31 10:22:10
Informacja dotycząca lokalu do remontu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2020-03-31 10:19:42
Potwierdzenie umieszczenia na liście i kwalifikacji wnioskodawcy do wykonania remontu lokalu stałego/socjalnego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2020-03-31 10:19:33
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Tomasz Ananicz 2020-03-30 09:27:05
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2020-03-30 09:26:38
Zarządzenie Nr BR.0050.119.2020.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Tomasz Ananicz 2020-03-30 09:02:26
Zarządzenie Nr EO.120.24.2020.AS - ws. skrócenia czasu pracy Tomasz Ananicz 2020-03-30 09:00:18
INFORMACJA Burmistrza Myśliborza z dnia 27.03.2020 r. ws. ograniczenia działalności UM w Myśliborzu, USC w Myśliborzu oraz OPS w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2020-03-27 13:58:34
Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w Myśliborzu ul. Sikorskiego dz. 372 obręb 0003 Marcin Ostolski 2020-03-27 13:44:01
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ulotka) Tomasz Ananicz 2020-03-27 10:02:28
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 20.01.2020 do 21.02.2020 Tomasz Ananicz 2020-03-27 09:49:04
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 7/GN/2020 z dnia 27 marca 2020 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu Tomasz Ananicz 2020-03-27 09:42:51
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu wykazu nr 6/GN/2020 z dnia 27 marca 2020 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy Tomasz Ananicz 2020-03-27 09:42:07
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Łużyckiej 4 w Myśliborzu na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z przebudową i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych Marcin Ostolski 2020-03-25 11:04:34
Protokół z Sesji Nr XIX/2020 z dnia 3.03.2020 Tomasz Sztoban 2020-03-24 18:27:45
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Myślibórz przy ul. Boh. Warszawy 42, w zakresie wymiany pokrycia dachowego i termoizolacji ścian elewacji budynku (II postępowanie) Marcin Ostolski 2020-03-24 12:06:57
KOMUNIKAT dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa Tomasz Ananicz 2020-03-24 11:07:11
KOMUNIKAT dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa Tomasz Ananicz 2020-03-24 10:18:01
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik-Baczyna na odcinku od istniejących słupów na 10 i 517 do granicy gminy Gryfino oraz rozbiórce jednotorowej linii 220 kV Krajnik-Gorzów na odc. od SE Krajnik do granicy woj. zachodniopomorskiego Tomasz Ananicz 2020-03-24 08:49:56
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu decyzją z dnia 10 marca 2020 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD pozwoleń wodnoprawnych oraz stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Tomasz Ananicz 2020-03-24 08:46:52
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu decyzją z dnia 10 marca 2020 r., znak: SZ.ZUZ.4.421.308/6.2019.WD pozwoleń wodnoprawnych oraz stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Tomasz Ananicz 2020-03-24 08:45:07
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dn. 23.03.2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Myślibórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Tomasz Ananicz 2020-03-23 12:03:43