herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 22.06.2018 do 25.08.2018 Tomasz Sztoban 2018-08-30 08:12:11
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-08-29 14:40:07
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-08-29 14:39:56
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa skweru przy budynku Myśliborskiego Ośrodka Kultury na działkach o nr ewid. gruntu 232/2, 233 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-29 13:30:13
ZAPYTANIE CENOWE - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia drogowego i popełnienia przestepwstwa Arkadiusz Sztoban 2018-08-29 12:17:56
ZAPYTANIE CENOWE - zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie Arkadiusz Sztoban 2018-08-28 14:08:19
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-28 08:56:29
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-28 08:54:13
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-28 08:13:29
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-28 07:50:36
ZAPYTANIE CENOWE - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia drogowego i popełnienia przestepwstwa Tomasz Sztoban 2018-08-27 15:16:39
Wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia - dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-27 15:15:33
Wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia - dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-27 15:15:25
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:59:21
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:59:10
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:59:03
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:58:55
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:58:47
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:58:40
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:58:30
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:58:24
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:58:17
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w m. Chojna Marcin Ostolski 2018-08-27 14:58:10
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-27 14:16:55
OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego na działce o nr ewid. 298/1 obręb Myśliborzyce, gmina Myślibórz Tomasz Sztoban 2018-08-27 14:15:10
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-08-27 14:07:16
ZAPYTANIE CENOWE - zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie Tomasz Sztoban 2018-08-27 12:53:13
Zapytanie cenowe (Ogłoszenie o zamówieniu) - dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-27 12:52:46
Zapytanie cenowe (Ogłoszenie o zamówieniu) - dokument usunięty Tomasz Sztoban 2018-08-27 12:50:24
ZAPYTANIE CENOWE - zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie Tomasz Sztoban 2018-08-27 12:49:34
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Sztoban 2018-08-27 11:00:10
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Sztoban 2018-08-27 11:00:01
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Sztoban 2018-08-27 10:59:49
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Sztoban 2018-08-27 10:59:12
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "II Myśliborski Kongres Miłosierdzia" Tomasz Sztoban 2018-08-27 10:58:26
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-08-24 15:20:59
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-08-24 15:20:06
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-08-24 15:19:39
ZAPYTANIE CENOWE - Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Listomie - Wymiana stolarki okiennej Tomasz Sztoban 2018-08-24 14:34:31
OBWIESZCZENIE dot. postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji z dnia 17 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: kompleksowej przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulimierz na dz. nr 678/6 obręb Sulimierz, wraz z budową kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do kanału Giżyn Tomasz Sztoban 2018-08-24 14:27:32