herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:51
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:50
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:49
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:48
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:48
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:47
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:46
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:45
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:43
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:42
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:40
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Myśliborskiego Ośrodka Kultury - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2023 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:37
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017 - 2023 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:36
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:35
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (Projekt FB 1) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 - 2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:29
Projekt uchwały ws. zmieniająca uchwałę ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2011 r. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:26
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2018 r. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:20
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:14
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:11
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:09
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:08
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Myśliborskiego Ośrodka Kultury - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2023 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:06
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017 - 2023 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:05
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:03
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (Projekt FB 1) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018 - 2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:01:00
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie UMiG Myślibórz wykazu numer 6/GN/2018 i nr 7/GN/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu Tomasz Ananicz 2018-12-11 14:59:25
INFORMACJA Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kolektora kanalizacyjnego Golenice - Myślibórz w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 26, na dz. nr 460 obręb Myślibórz, nr 127 obręb Zgoda, nr 200 obręb Golenice Tomasz Ananicz 2018-12-11 10:16:02
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego: Głazów, Rów, i Ławy Tomasz Ananicz 2018-12-11 10:14:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN 15 kV w miejscowości Myślibórz ma działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-10 12:35:30
MOK Tomasz Ananicz 2018-12-10 11:57:35
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie - dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:22:22
Informacja o wywieszeniu wykazów Nr 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 i 19/2018 dot. lokali użytkowych i mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:18:20