Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/102/2019 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 Tomasz Ananicz 2019-09-02 08:46:50
Sesja XII Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 27.08.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-09-02 08:44:57
ZAPYTANIE CENOWE - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych na place zabaw i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowościach: Tarnowo, Sulimierz, Czółnów, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-08-30 14:30:53
DL- 1 - Deklaracja na podatek leśny Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:41:56
ZDL - 1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:41:31
ZDL - 2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:41:07
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:40:32
ZDN - 1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:40:08
ZDN - 2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:39:42
DR- 1 - Deklaracja na podatek rolny Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:39:15
ZDR - 1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:38:52
ZDR - 2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Tomasz Ananicz 2019-08-30 11:38:13
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników III Etap (III postępowanie) Anna Wesołowska 2019-08-30 08:22:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-08-29 12:59:10
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do kąpieli z kąpieliska usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2019-08-29 10:21:12
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz za lata 2015-2016 Tomasz Ananicz 2019-08-29 10:19:02
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok Tomasz Ananicz 2019-08-29 10:16:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-08-29 09:03:43
Zarządzenie Nr BR.0050.67.2019.ZK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Tomasz Ananicz 2019-08-28 14:24:20
Zarządzenie Nr BR.0050.67.2019.ZK - ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Tomasz Ananicz 2019-08-28 14:23:57
Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (VI nabór) Dominika Śliwińska 2019-08-28 11:50:38
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Dominika Śliwińska 2019-08-28 11:47:49
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-08-28 10:35:51
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2019-08-28 10:35:34
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Ananicz 2019-08-28 10:35:16
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Myślibórz, Nasza Mała Ojczyzna" Tomasz Ananicz 2019-08-28 10:33:25
OGŁOSZENIE o bezpłatnych szczepieniach przeciw grypie Tomasz Ananicz 2019-08-27 15:04:44
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin na działce o nr ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-08-27 14:23:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości Myślibórz na działce o nr ewid. gruntu 414 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-08-27 14:21:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin na działce o nr ewid. gruntu 110/17 obręb Kruszwin, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-08-27 14:20:31
Burmistrz Myśliborza informuje o wywieszeniu w siedzibie UM w Myśliborzu wykazu numer 3/GN/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu Tomasz Ananicz 2019-08-27 12:57:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Zgoda oraz w m. Myślibórz na działkach o nr ewid. gruntu 139/1, 139/2, 139/5, 139/6, 139/7, 150, 153, 154/1, 154/2, 260/1 obręb Zgoda oraz 462/2, 463 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-08-27 09:42:07
Informacja o projekcie - "Budowa systemu nawadniania, drenażu i przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr 42/3, 116 w Myśliborzu" Tomasz Ananicz 2019-08-27 08:47:59
OGŁOSZENIE Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie - ostrzeżenie meteorologiczne Tomasz Sztoban 2019-08-26 15:17:20
Zarządzenie Nr BR.0050.64.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Sztoban 2019-08-26 08:41:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego zlokalizowanego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22 na cele żłobka miejskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu ? plac zabaw na działce o nr ewid. gruntu 384/29 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Anna Szemiot-Trzecka 2019-08-23 14:16:01
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu w obwodzie nr 269 w sezonie łowieckim 2019/2020 Tomasz Sztoban 2019-08-23 11:06:23
Przebudowa chodników w Gminie Myślibórz CZĘŚĆ I - Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Sportowa w Sitnie, działka o nr ewid. 117. obręb Sitno - etap I; CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Otanów, działki o nr ewid. 122, 135, 136/1 obręb Otanów Anna Wesołowska 2019-08-23 10:29:41
INFORMACJA informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego "SZKUNER", ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących roboty w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone roboty. Planowana inwestycja obejmuje wzmocnienie, utwardzenie i regulację linii brzegi jeziora (bez jej zmiany) oraz pogłębienie jeziora Myśliborskiego na wysokości działek nr 33/2 i 33/3 obręb 2 Miasta Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-08-23 08:43:31
INFORMACJA informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego "SZKUNER", ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących roboty w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone roboty. Planowana inwestycja obejmuje wzmocnienie, utwardzenie i regulację linii brzegi jeziora (bez jej zmiany) oraz pogłębienie jeziora Myśliborskiego na wysokości działek nr 33/2 i 33/3 obręb 2 Miasta Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-08-23 08:42:21