herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:15:56
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:15:26
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:15:13
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:15:03
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:14:49
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:14:42
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:14:31
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:14:23
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:14:15
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:14:06
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:13:48
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków Marcin Ostolski 2018-08-10 14:13:06
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-10 14:11:00
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-10 14:10:56
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-10 14:10:44
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Ananicz 2018-08-10 13:45:40
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-08-10 13:45:11
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-08-10 13:44:33
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Energia Pokoleń - Instrumentem Aktywnej Integracji Seniorów Tomasz Ananicz 2018-08-10 13:41:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN15kV na działkach o nr ewid. gruntu 30/2, 31/1, 31/2, 413/4, 414, 415/12, 415/13, 415/14 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (poszerzenie zakresu inwestycji) Tomasz Ananicz 2018-08-10 13:37:01
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntu 220/7, 221/3 obręb Klicko, 72, 91/5 obręb 3 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-08-10 13:34:52
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-10 12:49:28
Zarządzenie nr BR.0050.340.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-08-10 10:39:07
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w ramach przebudowy ul. Ratuszowej w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-08-09 12:59:40
Dostarczanie posiłków uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Myślibórz w okresie 10.09.2018 - 18.06.2019 roku Tomasz Ananicz 2018-08-08 14:44:10
Dostarczanie posiłków uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Myślibórz w okresie 10.09.2018 - 18.06.2019 roku Tomasz Ananicz 2018-08-08 14:44:00
Przewóz specjalny dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Tomasz Ananicz 2018-08-08 13:11:29
OGŁOSZENIE o przyjmowaniu wniosków do budżetu na 2019 rok Tomasz Ananicz 2018-08-08 13:01:29
Budżet 2019 Tomasz Ananicz 2018-08-08 13:00:56
Budżet 2019 Tomasz Ananicz 2018-08-08 13:00:49
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:17:50
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:17:03
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:16:43
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:16:34
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:16:26
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:16:15
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:16:07
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:15:57
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:15:49
Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Myślibórz Marcin Ostolski 2018-08-07 15:15:40