herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:51:03
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:50:18
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:48:45
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:48:31
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:48:08
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:47:59
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:47:46
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:47:36
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:47:24
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:47:15
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:47:05
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:46:54
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-10-08 11:46:39
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:46:32
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:46:24
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:46:16
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:46:02
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:45:49
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:45:39
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:45:30
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:44:25
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:44:17
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:44:10
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2019 roku Marcin Ostolski 2018-10-08 10:43:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa wodociągu rozdzielczego DN 300 w ulicy Cienistej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-10-08 10:35:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kolektora kanalizacyjnego grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym Tomasz Ananicz 2018-10-08 10:34:12
Zarządzenie Nr BR.0050.354.2018.EO - ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 Tomasz Ananicz 2018-10-05 14:58:03
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mysliborzu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Myśliborzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-05 10:33:45
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-05 10:32:31
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-05 09:38:42
Zarządzenie Nr BR.0050.351.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-10-04 14:18:46
Zarządzenie Nr BR.0050.352.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-10-04 14:18:02
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na stworzeniu miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. gruntu 20 obręb Listomie, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-04 14:06:38
URZĘDNICY - wydziały, referaty, stanowiska, nr pokojów, nr telefonów Tomasz Ananicz 2018-10-04 08:19:28
Dane teleadresowe Tomasz Ananicz 2018-10-04 08:18:26
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - kanalizacji komunalnej innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.), ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce 522/2 obręb Myślibórz 2, gmina Myślibórz, powiat myśliborski, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Tomasz Ananicz 2018-10-03 08:31:30
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-03 08:11:54
Nr 304/2, 304/3 - ws. usytuowania miejsc postojowych na terenie miasta oraz skweru kresowiaków Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:44:19
Nr 304/1 - ws. projektu kanalizacji sanitarnej Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:43:28
Nr 305/1, 305/2, 305/3, 305/4 - ws. przesunięcia boi na jez. Myśliborskim, budowy progu spowalniającego na ul. Mickiewicza, utwardzenia terenu kwartału Wyszyńskiego/Rynek i naprawy drogi dojazdowej do garaży przy ul. Celnej Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:42:37