herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Magdalena Bogusz - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:09:38
Piotr Sobolewski - Burmistrz Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:08:50
Janina Sulejewska - Dyrektor Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:07:34
Dyrektorzy gimnazjów Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:07:04
Roman Rutkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. L. Teligi w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:06:43
Grażyna Maciejewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:05:59
Dyrektorzy szkół podstawowych Tomasz Ananicz 2018-06-21 10:05:13
Formularz zgłaszania uwag do oferty Tomasz Ananicz 2018-06-21 08:49:43
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-06-21 08:49:03
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Tomasz Ananicz 2018-06-21 08:48:48
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Kulturalne Dni Golenic 2018" Tomasz Ananicz 2018-06-21 08:47:44
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni pojazdów do kanalizacji miejskiej w Myśliborzu przy ul. Piłsudskiego (dz. nr 183/2 obręb Myślibórz 3) Tomasz Ananicz 2018-06-21 08:38:00
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Myśliborzu oraz awaryjnie z ujęcia zlokalizowanego w Listomiu, oraz na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do rzeki Myśli Tomasz Ananicz 2018-06-21 08:36:51
Roman Wąsik - Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:19:52
Irena Idzikowska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:19:27
Wiesława Ścibiorska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:19:03
Marek Antczak Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:18:41
Magdalena Baczyńska-Warżała Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:18:11
Zbigniew Chojecki Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:17:41
Damian Galas Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:17:10
Krzysztof Głownia Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:16:47
Piotr Karwecki Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:16:22
Marian Krysiak Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:15:53
Piotr Kuzyk Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:15:20
Magdalena Łakoma Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:14:54
Artur Norsesowicz Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:14:24
Małgorzata Piwowarczyk Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:13:58
Barbara Rozwadowska Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:13:31
Wioletta Roźniata Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:13:07
Piotr Rygiel Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:12:36
Stanisław Stetner Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:11:39
Iwona Śmierska Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:11:17
Rafał Topolski Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:10:44
Jerzy Warachowski Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:10:13
Rada Miejska Tomasz Ananicz 2018-06-20 12:04:53
Remont muru/ogrodzenia kamiennego cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-06-20 11:06:12
Remont muru/ogrodzenia kamiennego cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-06-20 11:05:56
Remont muru/ogrodzenia kamiennego cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-06-20 11:05:44
Remont muru/ogrodzenia kamiennego cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-06-20 11:05:20
Remont muru/ogrodzenia kamiennego cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-06-20 11:05:10