herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nr 11/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:17:30
Wykaz nr 12/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:17:16
Wykaz nr 13/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:17:00
Wykaz nr 14/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:16:34
Wykaz nr 15/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:16:17
Wykaz nr 16/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:16:02
Wykaz nr 17/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:15:43
Wykaz nr 18/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:15:25
Wykaz nr 19/2018 Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:15:10
Wykaz - sprzedaż nieruchomości 10.12.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-10 10:14:41
Remont przepustu w miejscowości Czółnów Marcin Ostolski 2018-12-07 10:56:45
Informacja dot. szkodliwości azbestu i możliwości uzyskania dofinansowania na jego usunięcie Tomasz Ananicz 2018-12-07 09:39:14
Wniosek o udzielenie dotacji - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-07 09:38:32
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku lub oczyszczalni Tomasz Ananicz 2018-12-06 14:00:41
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Tomasz Ananicz 2018-12-06 14:00:14
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:58:44
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:58:29
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:58:06
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:57:33
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:57:06
WNIOSEK o oszacowanie szkody powstałęj w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach wchodzących w skład obwodów łowieckich - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:56:47
Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest (wraz z załącznikami) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:56:36
Rozliczenie dotacji Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:56:06
Wniosek o udzielenie dotacji Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:55:46
Wzór rozliczenia dotacji - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:54:28
Druki dotyczące utylizacji azbestu Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:53:24
Wniosek o dofinansowanie Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:51:37
Oświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:51:24
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Tomasz Ananicz 2018-12-06 13:51:12
Uchwała Nr II/2/2018 - ws. stwierdzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 12:04:51
Uchwała Nr II/3/2018 - ws. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 12:04:00
Uchwała Nr II/4/2018 - ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 12:02:36
Uchwała Nr II/5/2018 - ws. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 12:01:52
Uchwała Nr II/6/2018 - ws. powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 12:01:09
Uchwała Nr II/7/2018 - ws. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 12:00:22
Uchwała Nr II/8/2018 - ws. ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 11:59:34
Uchwała Nr II/9/2018 - ws. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 11:58:44
Uchwała Nr II/10/2018 - ws. wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza Tomasz Ananicz 2018-12-06 11:58:00
Uchwała Nr II/11/2018 - ws. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 11:57:18
Uchwała Nr II/12/2018 - ws. nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-06 11:56:38