herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont muru/ogrodzenia kamiennego cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-07-27 10:10:37
Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu chodnika i budowy zatok postojowych w m. Sulimierz gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2018-07-27 07:49:45
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-27 07:39:56
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golczew Tomasz Ananicz 2018-07-26 14:11:38
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Tomasz Ananicz 2018-07-26 14:05:55
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Grunwaldzkiej) Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:48:53
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Łużyckiej) Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:48:36
OGŁOSZENIE Burmistrza MiG Myślibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (rejon ul. Grunwaldzkiej) Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:47:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntu 222 obręb 1 Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:46:46
OBWIESZCZENIE dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu cypla nad jeziorem Lipowo w miejscowości Dębno Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:45:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntu 457, 456, 363, 347/11, 445/2, 345/2, 102, 101 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:44:05
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:35:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-26 13:34:05
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-25 14:46:05
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Tomasz Ananicz 2018-07-25 14:44:24
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntu 194, 200 obręb Głazów, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-25 14:42:23
Podatki i opłaty 2016 r. Tomasz Ananicz 2018-07-25 12:38:58
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-25 12:38:45
Przebudowa chodnika przy ul. Mieszka I-go w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-07-25 07:48:28
Zarządzenie Nr BR.0050.338.2018.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach Tomasz Ananicz 2018-07-24 14:59:01
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:49:53
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:49:49
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:49:41
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:49:30
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:49:21
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:49:12
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:49:01
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:48:47
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:48:38
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:48:27
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:48:19
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:48:10
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:47:59
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-07-24 14:47:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącego przepustu drogowego na działce o nr ewid. gruntu 185/1 obręb 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-24 14:45:45
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-24 14:09:34
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-07-24 14:09:24
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Tomasz Ananicz 2018-07-24 13:56:36
Dowóz uczniów na terenie Gminy Myślibórz w roku szkolnym 2018/2019 Marcin Ostolski 2018-07-24 13:50:33
Rb-27S Tomasz Ananicz 2018-07-24 13:01:20