herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII.52.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2019 r. ws. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Myślibórz na 2019 r. Tomasz Ananicz 2019-01-22 08:50:40
Uchwała Nr XXIII.51.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2019 r. ws. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-01-22 08:49:29
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz. Tomasz Ananicz 2019-01-21 11:08:45
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Tomasz Ananicz 2019-01-21 08:06:50
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodnipomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Tomasz Sztoban 2019-01-18 14:19:24
OGŁOSZENIE Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-01-18 13:57:22
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-18 13:01:04
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniu 26.01.2019 r. Tomasz Sztoban 2019-01-18 10:28:00
INFORMACJA Zarządu Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu w sprawie organizowanego w dniu 19.01.2019 r. polowania zbiorowego na dziki w obwodzie 269 Tomasz Sztoban 2019-01-18 10:24:28
INFORMACJA Zarządu Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu w sprawie organizowanego w dniu 19.01.2019 r. polowania zbiorowego na dziki w obwodzie 269 Tomasz Sztoban 2019-01-18 10:24:05
OGŁOSZENIE Burmistrz Myśliborza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Myślibórz Tomasz Sztoban 2019-01-17 14:58:59
Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu Etap I (III postępowanie) Marcin Ostolski 2019-01-17 12:32:47
INFORMACJA Zarządu Koła Łowieckiego "Jeleń" w Myśliborzu w sprawie organizacji dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniu 19.01.2019 r. w obwodzie 275 oraz w dniu 26.01.2019 r. w obwodzie 276 Tomasz Ananicz 2019-01-16 08:48:01
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-15 14:47:19
SEC Spółka z o.o. Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-01-15 13:02:25
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-15 12:59:13
KOMUNIKAT Zarządu Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu w sprawie organizowanego w dniu 26.01.2019 r. polowania zbiorowego w obwodzie 269 Tomasz Ananicz 2019-01-15 12:51:07
INFORMACJA Zarządu Koła Łowieckiego "Cyranka" w Trzcińsku-Zdroju w sprawie organizowanego w dniu 19.01.2019 r. polowania zbiorowego w obwodach 260 oraz 272 Tomasz Ananicz 2019-01-15 09:49:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Myślibórz, ul. Ignacego Daszyńskiego Tomasz Ananicz 2019-01-15 09:47:47
Zarządzenie Nr BR.0050.12.2019.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2019-01-15 09:46:34
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Myślibórz w roku finansowym 2019 Marcin Ostolski 2019-01-14 14:33:34
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-01-11 13:52:27
OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu Tomasz Ananicz 2019-01-11 13:08:17
OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu Tomasz Ananicz 2019-01-11 13:07:39
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-10 15:13:28
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-10 15:11:50
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-10 15:11:47
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-10 15:10:31
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-10 15:10:29
Protokół z Sesji Nr III/2018 z dn. 20.12.2018 r. Tomasz Ananicz 2019-01-10 13:30:26
Zarządzenie Nr BR.0050.11.2019.EO - ws. powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Myslibórz będącego zadaniem własnym Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-01-10 13:28:51
Rok 2019 Tomasz Ananicz 2019-01-10 13:26:51
Zarządzenie Nr Br.0050.8.2018.ŚDS - ws. zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu na rok 2019 Tomasz Ananicz 2019-01-10 13:26:34
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Tomasz Ananicz 2019-01-09 09:55:31
Wniosek o podział nieruchomości Tomasz Ananicz 2019-01-09 09:54:47
KOREKTA do planu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 w obwodzie 278 - Koło Łowieckie Cietrzew w Myśliborzu (organizacja dodatkowego polowania zbiorowego na dziki w dniach 19.01.2019 r. oraz 26.01.2019 r.) Tomasz Ananicz 2019-01-09 09:36:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniach od 13.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-01-09 09:35:51
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniach od 13.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-01-09 09:35:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniach od 13.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-01-09 09:35:14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniach od 13.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-01-09 09:34:52