herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:27:38
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:27:27
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:27:19
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:27:09
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:27:01
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:26:53
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:26:44
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:26:35
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:26:28
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 286/3, 14/1, Gmina: Myślibórz, obręb Czerników (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-24 12:26:22
Zarządzenie Nr BR.0050.313.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-05-24 10:21:50
Zarządzenie Nr BR.0050.314.2018.OPS - ws. powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tomasz Ananicz 2018-05-24 10:20:56
ZAPYTANIE OFERTOWE - Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie Tomasz Ananicz 2018-05-22 15:06:13
ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozwój strefy rekreacyjno-sportowej poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu na os. Poetów w Myśliborzu, dz. nr 758/7, obręb 3 Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-05-22 15:05:31
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy etap 1 remont i termomodernizacja dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu zlokalizowanego przy ul. Kamiennej 20 Marcin Ostolski 2018-05-22 14:37:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz stacji trasformatorowej słupowej 15/0,4kV dla zasilania działek letniskowych na działkach w obrębie Kruszwin, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-05-22 13:28:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa punktu widokowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 31/2 obręb 2 m. Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-05-22 11:10:48
Uchwała Nr CLXXXI.351.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 14 maja 2018 r. ws. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Myślibórz planowanego na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-05-22 09:56:14
Protokół z Sesji Nr XLV/2018 z dn. 24.04.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-05-22 09:17:19
KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział / Delegatura: Myślibórz o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej ze strony Skrzypionków Tomasz Ananicz 2018-05-22 09:10:41
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rów Marcin Ostolski 2018-05-21 13:39:56
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rów Marcin Ostolski 2018-05-21 13:39:49
Przebudowa ul. Aleja Jabłonkowa w m. Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-05-21 13:38:41
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. zmiany decyzji z dnia 28 lutego 2018 r. znak IPP.6733.1.2018.MJ - dot. zwiększenia wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki części rozbudowanej - max 4,50 m oraz zmianie kąta nachylenia dachu od 2 st. do 25 st. Tomasz Ananicz 2018-05-21 08:28:51
Rb-27S Tomasz Ananicz 2018-05-18 12:31:07
Rb-28NWS Tomasz Ananicz 2018-05-18 12:30:47
Rb-28S Tomasz Ananicz 2018-05-18 12:30:30
Rb-N Tomasz Ananicz 2018-05-18 12:30:03
Rb-NDS Tomasz Ananicz 2018-05-18 12:29:46
Rb-Z Tomasz Ananicz 2018-05-18 12:29:23
2018 r. - I kwartał Tomasz Ananicz 2018-05-18 12:28:25
OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" Tomasz Ananicz 2018-05-18 11:42:09
OBWIESZCZENIE Starosty Myśliborskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Myślibórz - Golenice, woj. Zachodniopomorskie" Tomasz Ananicz 2018-05-18 11:41:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Szkoły Podstawowej w Golenicach Tomasz Ananicz 2018-05-18 11:39:01
Wniosek - dla członków rodziny Tomasz Ananicz 2018-05-18 09:28:13
Wniosek - dla instytucji Tomasz Ananicz 2018-05-18 09:26:30
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tomasz Ananicz 2018-05-18 09:25:06
Wniosek - dla członków rodziny Tomasz Ananicz 2018-05-18 09:24:34
Wniosek - dla instytucji Tomasz Ananicz 2018-05-18 09:24:01
Wykaz instytucji pomocowych GKRPA Tomasz Ananicz 2018-05-18 09:22:22