Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:06:03
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:05:01
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. Tomasz Ananicz 2019-04-04 15:03:28
Petycja z dn. 22.03.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-04-04 13:37:13
Rok 2019 Tomasz Ananicz 2019-04-04 13:35:52
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2019-04-03 14:17:18
Dane teleadresowe Tomasz Ananicz 2019-04-03 14:15:40
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Tomasz Ananicz 2019-04-03 14:15:20
Zarządzenie Nr BR.0050.36.2019.GN - ws. ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem bądź dzierżawę nieruchomości i lokali o innym przeznaczeniu niż cel mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-04-03 12:37:03
Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 2/2019 dot. nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-04-03 10:25:33
Wykaz nr 2/2019 Tomasz Ananicz 2019-04-03 10:24:31
Wykaz - sprzedaż nieruchomości 03.04.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-04-03 10:23:42
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków - Etap II Anna Wesołowska 2019-04-02 11:32:54
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina: Myślibórz obręb Kierzków - Etap II Anna Wesołowska 2019-04-02 11:32:03
Przebudowa w km 1+254 istniejącego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi krajowej nr 23 na drogę położoną na działce nr 375 oraz przebudowa zjazdu indywidualnego na drogę położoną na dz. nr 376 obręb Wierzbnica Anna Wesołowska 2019-04-02 11:29:07
Przebudowa w km 1+254 istniejącego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi krajowej nr 23 na drogę położoną na działce nr 375 oraz przebudowa zjazdu indywidualnego na drogę położoną na dz. nr 376 obręb Wierzbnica Anna Wesołowska 2019-04-02 11:27:58
Zarządzenie Nr BR.0050.39.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-04-02 09:37:21
Zarządzenie Nr BR.0050.39.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-04-02 09:37:07
Zarządzenie Nr BR.0050.39.2019.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-04-02 09:32:16
OBWIESZCZENIE o Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie o naborze wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzone w latach 2004 - 2012. Tomasz Ananicz 2019-04-02 09:00:19
OBWIESZCZENIE o Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie o naborze wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzone w latach 2004 ? 2012. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-04-02 08:36:15
OBWIESZCZENIE o Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie o naborze wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzone w latach 2004 ? 2012. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-04-02 08:36:10
OBWIESZCZENIE o Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie o naborze wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzone w latach 2004 ? 2012. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-04-02 08:36:00
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Dominika Śliwińska 2019-04-01 14:24:01
Uchwała Nr VII/59/2019 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Tomasz Ananicz 2019-04-01 11:34:14
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz - część B pomost o wymiarach 25,50 m x 1,50 m = 38,25 m2 - III postępowanie Anna Wesołowska 2019-04-01 11:04:45
Zarządzenie Nr EO.120.8.2019.KK - ws. zmiany Zarządzenia Nr AP.120.35.2017.DŚ Burmistrza Myśliborza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2019-03-29 14:26:55
Zarządzenie Nr EO.120.80.2018.KK - ws. zmiany Zarządzenia Nr AP.120.35.2017.DŚ Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2019-03-29 14:26:33
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. konkursu na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Programu Inwestycyjnego "Mieszkanie Plus" Tomasz Ananicz 2019-03-29 13:56:31
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - słupa elektroenergetycznego My43, zlokalizowanego na obszarze działki ewidencyjnej nr 371 obręb 0026 Myśliborzyce, gmina Myślibórz, w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna" Tomasz Ananicz 2019-03-29 09:40:53
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu II etap Marcin Ostolski 2019-03-29 09:10:47
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-29 08:52:26
Deklaracja o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych) Tomasz Ananicz 2019-03-28 12:28:30
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:26:36
Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o jego braku Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:25:38
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 22.02.2019 do 21.03.2019 Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:21:10
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik - Baczyna na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)" Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:14:58
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia ?Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)?. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:13:58
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia ?Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik ? Baczyna na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)?. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:13:51
Uchwała Nr VII/54/2019 - ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2019 roku Tomasz Ananicz 2019-03-27 13:12:28