herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/27/2018 - ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Tomasz Ananicz 2019-01-03 13:07:11
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:55:43
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:55:30
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:54:56
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:54:46
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:54:33
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:54:20
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:54:09
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:53:36
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:52:52
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:52:36
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:52:23
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:52:06
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:51:49
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:51:32
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:51:20
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:51:08
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:51:00
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:50:51
Odbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kruszwin, Gmina Myślibórz Marcin Ostolski 2019-01-03 12:50:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kolektora kanalizacyjnego (sanitarnego) grawitacyjnego i tłocznego Golenice - Myślibórz wraz z przepompowniami, ich zasilaniem i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym Tomasz Ananicz 2019-01-03 12:31:21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu w obwodzie nr 282 w dniach od 03.01.2019 r. do 06.01.2019 r. Tomasz Ananicz 2019-01-03 11:45:29
INFORMACJA Zarządu Koła Łowieckiego "Grzywacz" w Halinowie o planowanym polowaniu zbiorowym w dniach 19-21.01.2019 r. oraz w dniach 26-27.01.2019 r. w obwodzie 277 województwo zachodniopomorskie Tomasz Ananicz 2019-01-03 08:20:26
Uchwała Nr III/23/2018 - ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:34:43
Uchwała Nr III/24/2018 - ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2019 r. Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:34:04
Uchwała Nr III/25/2018 - ws. przystąpienia gminy Myślibórz do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w ramach realizacji tego programu Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:33:16
Uchwała Nr III/26/2018 - ws. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Myślibórz w 2019 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:31:44
Uchwała Nr III/27/2018 - ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:30:25
Uchwała Nr III/28/2018 - ws. wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:29:40
Uchwała Nr III/29/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:29:00
Uchwała Nr III/30/2018 - ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018-2028 Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:28:30
Uchwała Nr III/31/2018 - ws. upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:27:38
Uchwała Nr III/32/2018 - ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019 Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:27:06
Sesja III Rady Miejskiej VIII kadencji z dnia 20.12.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:26:13
Zarządzenie Nr BR.0050.2.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:12:19
Zarządzenie Nr BR.0050.3.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:11:45
Zarządzenie Nr BR.0050.1.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:11:19
Zarządzenie Nr BR.0050.6.2018.EO - ws. składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-31 14:10:31
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetleniowej murów obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej oraz przebudowy ścieżki pieszej na pieszo-rowerową przy ul. Wałowej w Myśliborzu na działkach o nr ewid. gruntu 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1, 76/4 obręb 2 Myślibórz, gmina Myślibórz Arkadiusz Sztoban 2018-12-31 11:19:30
OBWIESZCZENIE w wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi na odcinku od ul. Lipowej do al. Jabłonkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-31 08:49:36