herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr 304/2, 304/3 - ws. usytuowania miejsc postojowych na terenie miasta oraz skweru kresowiaków Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:44:19
Nr 304/1 - ws. projektu kanalizacji sanitarnej Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:43:28
Nr 305/1, 305/2, 305/3, 305/4 - ws. przesunięcia boi na jez. Myśliborskim, budowy progu spowalniającego na ul. Mickiewicza, utwardzenia terenu kwartału Wyszyńskiego/Rynek i naprawy drogi dojazdowej do garaży przy ul. Celnej Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:42:37
Nr 312/3, 312/4 - ws. reklam rozlokowanych na terenie miasta oraz pojazdu z umieszczonym nośnikiem reklamowym Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:40:17
Nr 311/7, 311/10, 311/12 - ws. ul. Strzeleckiej i byłego budynku biurowego po ZNMR, parkingu przy ul. 11 Listopada oraz remontu chodnika przy ul. Pomorskiej i Wałowej Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:39:01
Nr 308/4 - ws. bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wierzbnica Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:37:27
Uchwała Nr XLIX/449/2018 - ws. określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:36:21
Uchwała Nr XLIX/449/2018 - ws. określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:36:10
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Myśliborzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-02 12:07:15
Uchwała Nr XLIX/449/2018 - ws. określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-01 14:43:51
Żaneta Abramowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu (powołanie na stanowisko) Tomasz Ananicz 2018-10-01 12:08:19
Żaneta Abramowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu (powołanie na stanowisko) Tomasz Ananicz 2018-10-01 12:07:57
Uchwała Nr XLIX/447/2018 - ws. nadania nazwy skwerowi położonemu na działce 185/2 obręb 1 w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:56:23
Uchwała Nr XLIX/448/2018 - ws. przystąpienia Gminy Myślibórz do międzynarodowego stowarzyszenia "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego" Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:55:37
Uchwała Nr XLIX/449/2018 - ws. określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:54:30
Uchwała Nr XLIX/450/2018 - ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:53:28
Uchwała Nr XLIX/451/2018 - ws. wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:52:55
Uchwała Nr XLIX/452/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:52:09
Sesja XLIX Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25.09.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:51:18
Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 26.08.2018 do 22.09.2018 Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:49:05
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej (Nr 65/2018) i Komisji Budżetu i Finansów (Nr 48/2018) z dn. 22 sierpnia 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:47:38
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 23.08.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:45:52
Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 21.08.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:44:23
Zarządzenie Nr BR.0050.349.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-10-01 11:42:59
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:43:28
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:43:18
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:43:06
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:40:55
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:40:45
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:40:33
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:40:16
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:40:05
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:39:47
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:39:38
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:39:29
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:39:22
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:39:13
Przebudowa zagospodarowania części terenu przy ul. Spadzistej położonego na działkach o nr ewid. gruntu 599/10 i 112 obręb 2 Myślibórz (II postępowanie) Marcin Ostolski 2018-10-01 08:39:05
INFORMACJA Koła Łowieckiego Cietrzew o planowanym zbiorowym polowaniu na kaczki w dniu 15.08.2018 r. w obwodzie łowieckim nr 278 Tomasz Sztoban 2018-09-28 15:02:02
INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dotyczącej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golenice, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Golenice, Golenicki Młyn, Sarbinowo Tomasz Sztoban 2018-09-28 15:00:28