Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr BR.0050.181.2021.EO - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie: - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; - przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; - działań profilaktycznych w zakresie uzależnień - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz

Zarządzenie Nr.BR.0050.181.2021.EO
Burmistrza Myśliborza
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
- działań profilaktycznych w zakresie uzależnień – prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw prospołecznych, będących  zadaniami własnymi Gminy Myślibórz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.)   i  art. 11 ust. 1 – 6,  art.13 ust. 1 – 3  i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych  w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działania profilaktyczne w zakresie uzależnień – prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych kształtujących postawy współzawodnictwa, rywalizacji i postaw  prospołecznych, będących zadaniami własnymi Gminy Myślibórz oraz zatwierdzam treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Na wsparcie realizacji zadań wskazanych w ust.1 Gmina Myślibórz przeznaczy kwotę dotacji w wysokości 122.500 zł, słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mysliborz.pl, na stronie internetowej www.mysliborz.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1.

§ 2. Konkurs, o którym mowa w § 1, zostanie rozstrzygnięty w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Myślibórz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myśliborza
Piotr Sobolewski

załącznik do zarządzenia

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 03-02-2021 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Wiśniewska 03-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2021 15:25