Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/256/2021 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/256/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2-4, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 30.515,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.515,60 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 101.608.960,09 zł, w tym:
a) dochody bieżące 92.627.196,79 zł,
b) dochody majątkowe 8.981.763,30 zł.

§ 2.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 92.985,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.863,10 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 48.122,45 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 342.331,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.760,50 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 269.570,61 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 113.776.616,64 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 92.623.559,41 zł,
b) wydatki majątkowe 21.153.057,23 zł.

§ 3.
1. Zwiększa się przychody o 218.829,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.     2 pkt 6 ustawy o kwotę 218.829,96 zł,
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 13.716.956,55 zł, w tym:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.105.475,55 zł,
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5.300.000,00 zł,
d) pozostałe przychody z prywatyzacji 500.000,00 zł.

§ 4.
Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2021 roku) do uchwały nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.167.656,55 zł zostanie pokryty: 
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.056.175,55 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5.300.000,00 zł.


§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 02-04-2021 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Grudzińska 02-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 08-04-2021 09:41