Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza w sprawie naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych

Myślibórz, dnia 12 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MYŚLIBORZA

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych.

Ogólne zasady naboru wniosków:

1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

2. Dotacja może być udzielana Beneficjentom, których nieruchomości położone są na terenie Miasta i Gminy Myślibórz.

3. Wnioski o udzielenie dotacji, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, kierowane do Burmistrza Myśliborza, można składać od dnia 04.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz.

4. Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 114, parter) oraz na stronach internetowych Urzędu: www.mysliborz.pl i www.bip.mysliborz.pl (zakładka: Program Ograniczenia Niskiej Emisji).

5. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym. 

6. Dotacja udzielana jest na realizację następujących zadań:
 
a) koszt demontażu starego źródła ciepła,
b) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła:
- kocioł gazowy, 
- kocioł olejowy, 
- kocioł elektryczny, 
- kocioł węglowy co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, 
- kocioł na biomasę co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012,
- przyłącze do sieci gazowej, 
- przyłącze do sieci ciepłowniczej,
- pompa ciepła,
c) koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp.

7. Dotacja na zakup i montaż kotła węglowego oraz kotła na biomasę będzie udzielana pod warunkiem braku możliwości podłączenia lub braku uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

8. Warunkiem udzielenia dotacji jest brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Myślibórz na dzień składania wniosku o udzielenie dotacji.

9. Dotacja udzielana jest w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, ale nie więcej niż 5.000 zł na jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny.
 
10. Przyznanie dotacji będzie odbywać się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Myślibórz na 2021 r.

11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Myślibórz na 2021 r. na wymieniony cel, wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

12. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

13. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 

14. Przyznanie dotacji będzie następować na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zawartej pomiędzy Gminą Myślibórz a Beneficjentem.

15. Termin rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji wynosi 30 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu przewidzianego do składania wniosków.

16. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

17. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, zostaną odrzucone.

18. Wnioski będą podlegały weryfikacji od strony formalnej i merytorycznej.

19. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.


Załączniki (dostępne na stronie bip.mysliborz.pl w zakładce "Program Ograniczenia Niskiej Emisji" - kliknij tutaj):
1. Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2. Wniosek o udzielenie dotacji
3. Wzór rozliczenia dotacji
4. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (RODO)

Z up. Burmistrza
Przemysław Klityński
Zastępca Burmistrza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 15-04-2021 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Matusiak 15-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2021 12:57