Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała podjęta w związku z epidemią Covid 19

UCHWAŁA NR XXIX/243/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15p Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w § 10 ust. 1, ust. 2, ust. 9 i ust. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 ze zm.), wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się na okres od stycznia do marca 2021 r.

§ 3. Zwolnienie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej:
„Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01).

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, zobowiązany jest wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID – 19, stanowiący załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 312 ze zm.).

§ 5. Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym korzystał ze zwolnienia.

§ 6. Uchwała obowiązuje do 30.06.2021 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 8. 1. Traci moc uchwała Nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
2. Traci moc uchwała Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których działalność gospodarcza została ograniczona z powodu COVID – 19.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 28-04-2021 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kaczmarek 28-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2021 12:25