Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych (III nabór)

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze

 

Na podstawie art. 13 ustawy z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1282) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu.   

O stanowisko mogą się ubiegać kandydaci spełniający wymagania określone w art.
6 ustawy z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

 

I. Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Urząd Miejski w Myśliborzu

Rynek im. Jana Pawła II 1 

74-300 Myślibórz tel. (095) 747 2061

II. Określenie stanowiska – STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY               ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

III. Wymagania określa art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
Są to:

   1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. staż pracy min. 2 lata (mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej).

2)   Wymagania dodatkowe:

 

 1. obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność,
 2. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 3. umiejętność w pisaniu i redagowaniu tekstów,
 4. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowanie ustaw: Prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.

 

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Koordynowanie działań związanych z ubieganiem się o środki pomocowe z UE
  i krajowe.
 2. Utrzymywanie stałej bazy informacji o środkach zewnętrznych dostępnych
  w danym okresie oraz o możliwości skorzystania z nich na realizację zadań gminnych.
 3. Przygotowywanie wniosków dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, kompletowanie dokumentacji i realizacja projektów.
 4. Prowadzenie rozliczeń zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 5. Przedkładanie Burmistrzowi Myśliborza informacji o możliwości wykorzystania środków zewnętrznych do realizacji zadań przewidzianych w budżecie gminy.
 6. Współpraca z instytucjami zajmującymi się wdrażaniem funduszy zewnętrznych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych.
 8. Opracowywanie sprawozdań na potrzeby Burmistrza, Rady Miejskiej oraz innych komórek organizacyjnych urzędu.
 9. Współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz zarządami spółek gminnych.
 10. Przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Myślibórz.
 11. Kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi uregulowaniami przygotowanie i przeprowadzenie wraz z udokumentowaniem procedury niezbędnej do zawarcia umów do zamówień, dla których zamawiający zobowiązany jest do stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów oraz bieżących potrzeb.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny podpisany odręcznie;
 2. C.V. z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kopie świadectw pracy  lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością);
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, szkoleniach, opinie, referencje;
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W kwietniu 2021 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Termin składania dokumentów:

Do dnia 24.05.2021 r. do godz. 1415 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Myśliborzu (w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandyduje).

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pani Anna Florczak – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych tel.: 95 747 60 51, Pani Anna Wolańska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego tel. 95 747 91 84.

 

 

 

Myślibórz, 13 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Śliwińska 13-05-2021 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Śliwińska 13-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2021 10:49