Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raport z konsultacji społecznych ws. projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE
PROJEKTU REWITALIZACJI

PARKU MIEJSKIEGO IM. ARMII KRAJOWEJ W MYŚLIBORZU

Zgodnie z §4 ust. 2 i 4 ,,Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz’’ stanowiącymi załącznik do Uchwały nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1156) przedstawiam raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu.

Zarządzeniem Nr BR.0050.158.2020.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 21 października 2020 roku zostały ogłoszone w dniach od 2 listopada 2020 roku do dnia 23 listopada 2020 roku konsultacje społeczne w formie:

 1. umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu projektu rewitalizacji Parku Miejskiego
  im. Armii Krajowej w Myśliborzu;
 2. punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, pokój nr 303, tel. 95 747 56 87, po wcześniejszym powiadomieniu z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 3. pisemnej z wykorzystaniem formularza do zgłoszenia uwag/opinii;
 4. elektronicznej poprzez przesłanie formularza do zgłoszenia uwag / opinii na adres
   e-mail: inwestycje2.umig@mysliborz.pl.

Konsultacje społeczne miały na celu uzyskanie od mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Myślibórz opinii dotyczących opracowywanego projektu rewitalizacji Parku Miejskiego w Myśliborzu.

Zarządzeniem nr BR.0050.164.2020.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 20 listopada 2020 roku konsultacje społeczne zostały przedłużone do dnia 23 grudnia 2020 roku, w formie:

 1. umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu projektu rewitalizacji Parku Miejskiego
  im. Armii Krajowej w Myśliborzu;
 2. punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, pokój nr 303, tel. 95 747 56 87, po wcześniejszym powiadomieniu z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 3. pisemnej z wykorzystaniem formularza do zgłoszenia uwag/opinii;
 4. elektronicznej poprzez przesłanie formularza do zgłoszenia uwag / opinii na adres
   e-mail: inwestycje2.umig@mysliborz.pl.
 5. prezentacji on-line z autorem projektu koncepcyjnego rewitalizacji Parku Miejskiego
  im. Armii Krajowej w Myśliborzu.

Informacja o przedłużonych konsultacjach społecznych została ogłoszona na stronie internetowej www.bip.mysliborz.pl, www.mysliborz.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, Telewizji TVB24, Radio Lipiany.

Zarządzeniem nr BR.0050.172.2020.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 22 grudnia 2020 roku konsultacje społeczne zostały przedłużone do dnia 22 stycznia 2021 roku, w formie:

 1. umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu projektu rewitalizacji Parku Miejskiego
  im. Armii Krajowej w Myśliborzu;
 2. punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, pokój nr 303, tel. 95 747 56 87, po wcześniejszym powiadomieniu z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 3. pisemnej z wykorzystaniem formularza do zgłoszenia uwag/opinii;
 4. elektronicznej poprzez przesłanie formularza do zgłoszenia uwag / opinii na adres
   e-mail: inwestycje2.umig@mysliborz.pl.
 5. prezentacji on-line z autorem projektu koncepcyjnego rewitalizacji Parku Miejskiego
  im. Armii Krajowej w Myśliborzu.

W tym okresie zostało złożonych  22 uwagi w formie pisemnej i elektronicznej w tym 1 po terminie.

Zarządzeniem nr BR.0050.184.2021.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 10 lutego 2021 roku powołano  zespół do spraw weryfikacji zgłoszonych wniosków do projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu, zwany dalej ,,Zespołem’’, w składzie:

 1. Przemysław Klityński – Zastępca Burmistrza – Przewodniczący Zespołu;
 2. Katarzyna Królak – Sekretarz Gminy;
 3. Anna Wolańska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego;
 4. Dominika Klamecka – Zastępca Naczelnika w  Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego;
 5. Anna Szemiot-Trzecka – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego;
 6. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
 7. Alicja Schroeder – Zastępca Naczelnika Wydziały Edukacji i Spraw Organizacyjnych;
 8. Ewa Furkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami;
 9. Joanna Szydłowska – Projektant;
 10. Dorota Wolanin – Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury;
 11. Magdalena Szymczyk – Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego;
 12. Stanisław Urbanowski – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
  w Myśliborzu;
 13. Bogusław Bukowski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu,
 14. Janusz Cielecki – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  w Myśliborzu;
 15. Małgorzata Piwowarczyk – Radna Rady Miejskiej w Myśliborzu;
 16. Piotr Rygiel – Radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
 17. Wiesława Ścibiorska – Radna Rady Miejskiej w Myśliborzu;

Do zadań Zespołu należy weryfikacja wniosków złożonych do projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu oraz przygotowanie rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków.

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi powołany zarządzeniem Burmistrza Zespół, w dniach od 16.03.2021 r. do 20.04.2021 r. przeprowadził analizę złożonych wniosków do przedstawionego projektu (koncepcji) rewitalizacji Parku im. Armii Krajowej w Myśliborzu. Spotkania odbywały się w formie on-line. Zespół spotkał się 4 razy. Ze spotkań zostało sporządzone sprawozdanie.

Termin pracy zespołu został określony w Zarządzeniach Burmistrza:

- Zarządzeniem nr BR.0050.190.2021.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 31 marca 2021 roku

- Zarządzeniem nr BR.0050.193.2021.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 16 kwietnia  2021 roku

- Zarządzeniem nr BR.0050.194.2021.IPP Burmistrza Myśliborza z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Złożone uwagi do projektu rewitalizacji Parku Miejskiego w Myśliborzu dotyczyły przede wszystkim poprawienia walorów funkcjonalnych, estetycznych oraz przyrodniczych Parku.

Każdy z wnioskodawców otrzyma pisemną odpowiedź na złożone uwagi.

Z up. Burmistrza
Przemysław Klityński
Z-ca Burmistrza Myśliborza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 08-06-2021 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pakiet 08-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2021 11:58