Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/244/2021 - ws. rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA NR XXIX/244/2021   
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia  2 marca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Petycję wniesioną w dniu 10 grudnia 2020 roku przez [...] w sprawie równego traktowania oraz uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na COVID-19 Rada Miejska w Myśliborzu rozpatruje negatywnie.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Antczak


Załącznik do uchwały Nr XXIX/244/2021
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 2 marca 2021 roku

Uzasadnienie:
Dnia 10 grudnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Myśliborzu drogą elektroniczną wpłynęła petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania oraz uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko Covid-19.

Ww. petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpoznania i przedstawienia propozycję rozpatrzenia petycji Radzie Miejskiej w Myśliborzu.

Rada Miejska stwierdza, iż:
Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Rada Miejska uznaje, że wnioskowane w treści petycji działanie nie mieści się w zakresie kompetencji rady gminy. Brak jest podstaw prawnych do podjęcia wskazanych działań.

Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określnych w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Miejskiej w Myśliborzu, nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy.

Jednocześnie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym daje uprawnienie radzie gminy do podjęcia uchwały poza przypadkami określonymi w art. 18 ust. 1 i 2 u.s.g., ale tylko wówczas, jeżeli kompetencje taką przyznaje organowi przepis szczególny. W ocenie Rady Miejskiej w Myśliborzu taka podstawa prawna do podjęcia wnioskowanej uchwały nie wynika z przepisów szczególnych, czego konsekwencją byłoby naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP. W związku z powyższym petycję należy rozpatrzyć odmownie.

Rada Miejska w Myśliborzu stoi na stanowisku, iż bez względu na to czy Rada podejmie uchwałę o treści wskazanej w petycji czy też nie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do dbałości o swoich obywateli oraz do udzielenia im gwarancji, iż szczepionki czy jakiekolwiek inne lekarstwa dopuszczone do obrotu są maksymalnie sprawdzone i dają minimalne ryzyko powikłań.

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Antczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 11-10-2021 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Sztoban 11-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2021 14:22