Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE ws. naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2022 r.

Burmistrz Myśliborza na podstawie art. 15 ust. 2d i 2da  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w roku 2022.

Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej bądź podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo pełnomocnictwo udzielone  przez ten podmiot oraz musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem.

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2022 roku.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (istnieje możliwość cofnięcia pełnomocnictwa). Baza prowadzona będzie przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

4.  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
- mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub w realizacji projektów,
- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

5. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Myślibórz na rok 2022, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz z Oświadczeniem o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz klauzulą informacyjną dla kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślibórz w 2022 r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

1) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Myśliborzu 
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1(parter)

2) pisemnie na adres: 
Urząd Miejski w Myśliborzu
74 – 300 Myślibórz; ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 

3) faxem nr 95 747 33 64

4) e-mailem:oks1.umig@mysliborz.pl  w terminie do dnia 31 grudnia 2021r.

6. Spośród złożonych ofert Burmistrz Myśliborza dokona wyboru przedstawicieli ww. podmiotów do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych. Wybrani członkowie Komisji zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie. 

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Myśliborzu tel. 95 747 95 06 lub adres e-mail oks1.umig@mysliborz.pl 

Burmistrz Myśliborza
/-/ Piotr Sobolewski

Myślibórz, 1 grudnia 2021 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 07-12-2021 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Bogucka 07-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 07-12-2021 13:38