Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

KARTA INFORMACYJNA 

Urząd Miejski w Myśliborzu
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz

WYDAWANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO DECYZJI O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. 
2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna, pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
b) papierowej.
3. Określenie granic terenu objętego wnioskiem.
4. Charakterystyka inwestycji, obejmująca:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (wstępne warunki lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu),
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy kopię dokumentu. Przepis art. 76a § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. (Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, przedłożenia oryginału tego dokumentu).

II. OPŁATY:

598 zł - za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (z opłaty są zwolnieni właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu, którego wniosek dotyczy).
17 zł- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

Płatne z góry, na rachunek organu:
Burmistrz Myśliborza
GBS BARLINEK 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (płatność elektroniczna)

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 90 dni,  w przypadku decyzji o warunkach zabudowy.
Do 21 dni w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego,  
o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2).
Do 65 dni w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego tel. 95 747 95 15, 95 747 20 66.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji. 

/-/ Dominika Klamecka 
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Planowania Przestrzennego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 11-01-2022 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Klamecka 11-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Kawecka 04-04-2024 12:39