Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr BR.0050.255.2022.EKSIP - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Zarządzenie Nr BR.0050.255.2022.EKSIP
Burmistrza Myśliborza
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późniejszymi zmianami)   i  art. 11 ust. 1 – 6,  art. 13 ust. 1 – 3 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020 poz. 1057 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zadaniami własnymi Gminy Myślibórz oraz zatwierdzam treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Na wsparcie realizacji zadań wskazanych w ust.1 Gmina Myślibórz przeznaczy kwotę dotacji w wysokości 89.500 zł, słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mysliborz.pl, na stronie internetowej www.mysliborz.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1.

§ 2. Konkurs, o którym mowa w § 1, zostanie rozstrzygnięty w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Myślibórz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myśliborza
/-/ Piotr Sobolewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 08-02-2022 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Wiśniewska 08-02-2022
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2022 09:37