Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr SO.120.29.2022.MP - ws. zmiany Zarządzenia Nr AP.120.35.2017.DŚ Burmistrza Myśliborza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu

ZARZĄDZENIE NR SO.120.29.2022.MP
BURMISTRZA MYŚLIBORZA 
z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr AP.120.35.2017.DŚ Burmistrza Myśliborza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 119 ust. 2 Statutu Gminy Myślibórz zarządzam, 
co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu Nr AP.120.35.2017.DŚ Burmistrza Myśliborza z dnia 29 września 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 20 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
”Wydział Inwestycji – symbol IN”

2. W §20 ust. 4 dodaje się literę d w brzmieniu:
„Referat Planowania Przestrzennego – symbol PP”

3. §46 otrzymuje brzmienie:
„Widział Inwestycji
Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw 
z zakresu planowania rozwoju Gminy, pozyskiwania inwestorów, koordynacji wdrażania Strategii Rozwoju Gminy, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących
 z programów pomocowych i funduszy wspierających, planowanie i finansowanie inwestycji
 i remontów finansowanych z budżetu Gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji i remontów, w tym w szczególności:
1) planowanie, na podstawie wniosków złożonych przez  gminne jednostki organizacyjne 
i wydziały Urzędu wydatków na inwestycje,
2) przygotowanie dokumentów i danych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z innych źródeł i funduszy pomocowych,
3) przygotowanie dokumentacji inwestycji oraz projektów umów,
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją poszczególnych zadań i rozliczanie zakończonych zadań,
5) realizacja remontów  w obrębie nieruchomości gminnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.”

4. Dodaje się §46 b w brzmieniu:
„Referat Planowania Przestrzennego 
Do podstawowego zakresu działania Referatu należy realizowanie zadań związanych 
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy, wynikających z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:
1) przygotowanie materiałów i informacji do oceny aktualności oraz aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz,
2) przygotowanie projektów założeń i materiałów do opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium,
3) przygotowanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów oraz studium,
4) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.”

5. Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Myśliborzu stanowiący integralną część Zarządzenia.

6. W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, 
w spisie zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza, mienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
- Naczelnika Wydziału Inwestycji,
- Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego,
- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka. z o.o. w Myśliborzu,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu.”

§2.
Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2022 roku.

Burmistrz Myśliborza
/-/ Piotr Sobolewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 11-03-2022 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Przybył 11-03-2022
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2022 14:04