Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz Nr 11/GN/2022

 

Urząd Miejski w Myśliborzu

Referat Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1

74-300 Myślibórz                                                                                                                        

Telefon: 95 747 25 44

Email: mieszkania.umig@mysliborz.pl

WYKAZ  Nr 11/GN/2022  z dnia 19 lipca 2022 r.

 

do Uchwały Nr XLV/399/2022 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 maja 2022 roku

wywieszony od dnia 19 lipca 2022 r. do dnia 09 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Położenie nieruchomo­ści

 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia

Cena netto nieruchomo­- ści ustalona przez  rzeczo­znawcę

 

Nieruchomość niezabudo­wana położona jest w Myśliborzu, w pobliżu ul. Łużyckiej

 

 

 

 

dz. nr ewid. 148/9

obręb 0003

Myślibórz 3,

sklasyfikowana jako grunty orne RV

 

 

 

SZ1M/00043870/9

 

 

 

0,1659

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na obrzeżu osiedla domów jednorodzinnych.

Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej o statusie drogi powiatowej -  ulicy Łużyckiej (dz. nr ewid. 145 obręb 0003  Myślibórz 3) poprzez działkę nr  ewid. 146 o statusie wewnętrznej drogi gminnej. Dojazd do nieruchomości także przez działkę nr ewid. 148/4, stanowiącą własność Gminy Myślibórz, o planowanej funkcji drogi wewnętrznej.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz tereny zielone.

Działka ma kształt regularny, położona jest na płaskim terenie. W pobliżu sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa.  

Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „B” Myślibórz, określonego Uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 2091). Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolne i nieleśne.

Nieruchomość zlokalizowana  jest na terenie zabytku nieruchomego, jakim jest stanowisko archeologiczne.

Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

 

 

 

 

Działka numer ewid. 148/9  obręb 0003 Myślibórz 3 nie jest  objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: ZR – tereny łąk, pastwisk i nieużytków. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę mieszkalną jednorodzinną.

Na podstawie decyzji Nr 127/2021 z dnia 29.10.2021 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej przez Burmistrza Myśliborza, ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i trzech budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, podziałem nieruchomości i zagospodarowaniem terenu na działce nr 148/3, obręb 0003 Myślibórz 3. Decyzją znak: GN.6831.53.2021.AS z dnia 16.03.2022 r. Burmistrz Myśliborza zatwierdził podział nieruchomości nr ewidencyjny działki 148/3 obręb 0003 Myślibórz 3, w wyniku którego powstały nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 148/8, 148/9, 148/10.

 

 

 

sprzedaż nieruchomo­ści  w drodze przetargu ustnego nieograni­czo­nego

 

98.000,00 zł

 

 

 

Do ceny netto nieruchomości należy doliczyć podatek od towarów i usług wg stawki 23 %. Termin zagospodarowania w/w nieruchomości zostanie ustalony na podstawie pozwolenia na budowę. Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z up. Burmistrza

Przemysław Klityński

(-) Zastępca Burmistrza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalski 19-07-2022 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalski 19-07-2022
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2022 14:56